meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

40.000 ΝΕΕΣ 5ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣΞεκινά άμεσα η Κοινωφελής Εργασία στους δήμους.

Ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους, το οποίο έχει πεντάμηνη διάρκεια. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν με 5μηνες συμβάσεις εργασίας σε τομείς όπως: Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα, δράσεις διατήρησης της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ., υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κ.λπ., κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, ξενώνες αστέγων και κοινωνικά ιατρεία, οδική
ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών για χρονικό διάστημα 5 μηνών.

ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ

Ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους, το οποίο έχει πεντάμηνη διάρκεια. Ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων απασχόλησης ανέρχεται τελικώς, σύμφωνα με την κατανομή, σε 40.000. Η κατανομή ανά περιφέρεια και δήμο έγινε με κριτήρια πληθυσμιακά και ανεργίας, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μικρότερων σε πληθυσμό δήμων.
Χθες έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που είχαν οι δήμοι προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ΚΕΔΕ. Σημειώνεται ότι η κατανομή στα Νομικά Πρόσωπα θα γίνει από τον ίδιο το δήμο, η δε κατανομή στους Συνδέσμους θα γίνει αναλογικά από τους συμμετέχοντες σε αυτούς δήμους.

Δείτε παρακάτω την κατανομή ανά περιφέρεια:

Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Θέσεις: 2.471

Περιφέρεια: Αττική
Θέσεις: 10.680

Περιφέρεια: Βόρειο Αιγαίο
Θέσεις: 1.332

Περιφέρεια: Δυτική Ελλάδα
Θέσεις: 2.692

Περιφέρεια: Δυτική Μακεδονία
Θέσεις: 1.860

Περιφέρεια: Ήπειρος
Θέσεις: 1.822

Περιφέρεια: Θεσσαλία
Θέσεις: 2.784

Περιφέρεια: Ιόνιο
Θέσεις: 1.385

Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Θέσεις: 5.857

Περιφέρεια: Κρήτη
Θέσεις: 2.679

Περιφέρεια: Νότιο Αιγαίο
Θέσεις: 1.789

Περιφέρεια: Πελοπόννησος
Θέσεις: 2.236

Περιφέρεια: Στερεά Ελλάδα
Θέσεις: 2.412

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι:

Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο αυτό των 36 μηνών που μοριοδοτείται ως εξής:

• Για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
• Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
• Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα.

Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου (ανώτατο όριο 36 μήνες) που μοριοδοτείται ως εξής:

• Για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
• Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
• Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα.

Η μοριοδότηση αυξάνεται για καθένα από τα ανήλικα τέκνα κατά 10 μονάδες.

Επίσης η μοριοδότηση πριμοδοτείται με βάση το οικογενειακό εισόδημα (για το τελευταίο οικονομικό έτος) ως εξής:

• Από 0,00 € έως 10.000,00 €: 30 μονάδες.
• Από 10.001,00 € έως 20.000,00 €: 20 μονάδες.
• Από 20.001,00 έως 30.000,00 €: 10 μονάδες.
• Από 30.001,00 και άνω: 0 μονάδες.

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν με 5μηνες συμβάσεις εργασίας σε τομείς όπως:

• Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα, δράσεις διατήρησης της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.
• Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κ.λπ.

• Κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, ξενώνες αστέγων και κοινωνικά ιατρεία.

• Οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών για χρονικό διάστημα 5 μηνών

Ο μισθός όσων προσληφθούν θα είναι:

• 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και
• 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Ωφελούμενοι είναι:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι - μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
 
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος τύπος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου