meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ - ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ 2011

Εισήγηση Δημάρχου Ιλίου κ. Ν. Ζενέτου στον απολογισμό 2011- 24.01.13

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 217 Ν.3463/2006 προχωρούμε σήμερα στη σύνταξη του απολογισμού για το έτος 2011.
Ένα έτος το οποίο χαρακτηρίστηκε από τις αρνητικές εξελίξεις που οδήγησαν την χώρα και τους πολίτες σε βαθύτερη ύφεση, μετά από διαρκή μέτρα λιτότητας που συνέθεσαν μια κατάσταση οικονομικής αβεβαιότητας.
Το 2011 σηματοδότησε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δομικές αλλαγές από την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και τις προβλεπόμενες από αυτό μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, μέσα από περικοπές και μειώσεις των πόρων, συγχωνεύσεις Δήμων και Νομικών Προσώπων, και τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων χωρίς τους απαιτούμενους και θεσμοθετημένους, συνταγματικά, πόρους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 270 του «Καλλικράτη», το οποίο ορίζει ρητά ότι οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους Δήμους κοστολογούνται εκ των προτέρων.
Η σημαντική αυτή διοικητική μεταρρύθμιση, όμως, η οποία άλλαξε το χωροταξικό τοπίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και τον εξορθολογισμό της,  συνέπεσε χρονικά με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.
Το έργο της Δημοτικής αρχής αντιμετώπισε σοβαρές δυσχέρειες, αφενός λόγω της μείωσης των εσόδων, αφετέρου λόγω της εναρμόνισης προς την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία χαρακτηρίστηκε από διαρκείς μεταβολές, με χαοτικές, δαιδαλώδεις και συχνά, συγκρουόμενες διατάξεις, και η οποία εφαρμόστηκε με το υπάρχον προσωπικό, σε περίοδο αναστολής προσλήψεων και λήψης σκληρών μέτρων για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
Μέσα σε ένα τοπίο πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας, με σοβαρές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις, ο Δήμος Ιλίου, όπως και όλοι οι Δήμοι, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Η Δημοτική Αρχή με ισχυρά αντανακλαστικά και ετοιμότητα ώστε να ενεργεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό, ανταποκρίθηκε στις νέες αυτές προκλήσεις, διατηρώντας με ισχυρή βούληση τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού της, οι οποίοι είχαν ως κύριους στόχους:
·  Την διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που θα αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα των πολιτών του Ιλίου, την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της πόλης μας.
·  Την ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου του Δήμου, προκειμένου να δημιουργείται ακόμα πιο έντονα το αίσθημα της ασφάλειας στους συμπολίτες μας και της αλληλεγγύης έναντι των συνανθρώπων μας.
·  Την δημιουργία μιας πόλης αισθητικά αναβαθμισμένης, η οποία θα είναι ακόμα πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο λειτουργική.
·  Την σύγχρονη και αποτελεσματική τοπική διακυβέρνηση που θα διασφαλίζει στον πολίτη υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Δίνοντας βαρύτητα στην Κοινωνική Πολιτική, επιτακτική ανάγκη μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, χωρίς χρονικό ορίζοντα εξόδου από αυτήν, δημιουργήσαμε μια ομπρέλα προστασίας για τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας τις κοινωνικές μας δομές, διατηρώντας παράλληλα, τους Μακροχρόνιους Στρατηγικούς στόχους που εκφράζουν τις κύριες αναπτυξιακές μας επιδιώξεις για την πόλη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρά τις δυσκολίες, το αποθεματικό του Δήμου για το 2011 ανήλθε στο ποσό των 9.090.748,66 €, όπου προσθετικά με εκείνο των ΝΠΔΔ του Δήμου, έφτασε τα 10.332.830,43 €, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως για το έτος 2011 απεικονίζονται στον ισολογισμό στο ύψος των 294.808,83 €.
Η αντίληψη που διαθέτουμε, ότι η διαχείριση της οικονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μοιάζει με εκείνη της οικιακής οικονομίας, τελικά μας δικαιώνει.

Ο σχεδιασμός και η προσπάθειά μας για νοικοκυρεμένη διοίκηση, μας αποζημιώνει χρόνια τώρα, όπου αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται απροσδόκητα και απρογραμμάτιστα, με άνεση και αξιοπρέπεια.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι εκείνο της ανατύπωσης της ύλης των σχολικών βιβλίων κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2011, προκειμένου να καλύψουμε τις τρέχουσες διδακτικές ανάγκες όλων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων της πόλης μας.

Τελικά όταν αγαπάς, όταν πονάς και υπολογίζεις τους ανθρώπους που υπηρετείς, μπορείς να δόσεις λύση και στα πιο δύσκολα προβλήματα.
Ο απολογισμός του 2011 θα πραγματοποιηθεί παρακάτω με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014, ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και των πολιτικών, ιδιαίτερα  σήμερα, εν μέσω εξελίξεων της δύσκολης συγκυρίας που διανύουμε και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
·    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.
·    ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ – ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.
·    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011
 
01. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.
 
Έργα του Δήμου Ιλίου 2011
ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ
 • Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 6 του Δήμου Ιλίου.
 • Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού σχολείου σε χώρους πράσινου - αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζόδρομων.
 • Ανάπλαση - δημιουργία ποδηλατοδρόμου και διασφάλιση προσβασιμότητας επί της οδού Θηβών (τμήμα από Ιδομενέως έως Αγ. Νικολάου).
 • Επικαιροποίηση της οδικής σήμανσης στο Δήμο Ιλίου.
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Διάπλάτυνση Λεωφόρου Θηβών από οδό Αγ. Νικολάου έως Λ. Φυλής.
 • Αγωγός Ομβρίων Υδάτων Οδού Καλπακίου Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού.
 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
 • Βελτιώσεις - αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών (χώροι υποδομής, μονώσεις).
 • Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ2/11.
 • Παρεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ3/11.
 • Συντήρηση - επέκταση (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. Β2/11.
 • Πύκνωση υπάρχοντος δικτύου όμβριων υδάτων με φρεάτια υδροσυλλογής Εργ. Γ2/11.
 • Συντήρηση - επισκευή αγωγών όμβριων, φρεατίων υδροσυλλογής Εργ. Γ3/11.
 • Επέκταση - ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρω΅ν Εργ. Η2/11.
 • Συντήρηση κτιρίου για τη στέγαση του κέντρου θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.
 • Διαμόρφωση τμήματος παλαιού Μουσικού Σχολείου για τη στέγαση διθέσιου Νηπιαγωγείου ως παραρτήματος του 29ου Νηπιαγωγείου Ιλίου.
 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 • Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 740 του Δήμου Ιλίου.
 • Σημαντικές υπήρξαν και οι παρεμβάσεις της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου Α.Ε. ΟΤΑ, οι οποίες μέσα από τα έργα τα οποία ανέλαβε να εκτελέσει το 2011, υπήρξαν άμεσες και αποτελεσματικές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά επείγουσες παρεμβάσεις καθώς και στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, είτε σε σχολικά κτίρια είτε σε Δημοτικά κτίρια.
 
Κοινωνική Πολιτική Δήμου Ιλίου 2011
 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
 • Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδική & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου'' και ''Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου'' σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ''Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου''.
 • Λειτούργησαν τέσσερις (4) Βρεφονηπικαοί και έξι (6) Παιδικοί Σταθμοί, στους οποίους κατά την περίοδο 2011 - 2012, φιλοξενήθηκαν 600 παιδιά (νήπια και βέφη).
 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου απευθύνονται σ' όλους τους συνταξιούχους δημότες ή μόνιμους κατοίκους της πόλης μας, που είναι άνω των 55 ετών. Δίνουν την ευκαιρία στα μέλη για απασχόληση, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, συμβουλευτικής και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων.
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • Πρόγραμμα ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''.
 • Στήριξη απόρων κατοίκων του Δήμου.
 • Αιμοδοσίες.
 • Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
 • Ημερίδες - Εκδηλώσεις.
 • Έρανοι.
 • Σχολές Γονέων - Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
 • Συμμετοχή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου στο Εθνικό Δίκτυο για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού.
 • Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας Ανίχνευσης διαταραχών μνήμης και κατάθλιψης.
 • Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου ''Ιλιαχτίδα''.
 • Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία.
 • Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών (σε συνεργασία με το ''Χαμόγελο του Παιδιού'').
 
Πολιτισμός - Αθλητισμός Δήμου Ιλίου 2011  
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κατά το έτος 2011, συνεχίστηκαν όλες οι δημιουργικές, πολιτιστικές και αθλητικές πρωτοβουλίες, που χρόνια τώρα αναλαμβάνει ο Δήμος μας, με τη συνεργασία των πολιτιστικών και εθνικοτοπικών συλλόγων, της σχολικής κοινότητας αλλά και των πνευματικών ανθρώπων του Ιλίου. Μετά από την συνένωση των νομικών προσώπων, ''Πολιτιστικό Κέντρο'' και Δ.Α.Ο., δημιουργήθηκε του Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης (ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.) το οποίο συνέχισε το έργο των δύο προηγούμενων φορέων, αποτελώντας το βασικό μοχλό ανάπτυξης πολιτισμού και αθλητισμού της πόλης μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα επιμορφωτικά τμήματα που λειτούργησαν για το έτος 2010-2011 παρακολούθησαν 1.160 συμπολίτες μας, ενώ διοργανώθηκαν πληθώρα εκδηλώσεων που αναφέρονται σε όλα τα είδη της Τέχνης και του Πολιτισμού.
 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αναφορικά με τον τομέα του αθλητισμού, μέσα από δομημένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σχεδιασμένες για αναψυχή, υγεία και ευρωστία, διατηρήθηκε το υψηλό επίπεδο παροχών προς τους Δημότες του Ιλίου. Η συμμετοχή των αθλουμένων στα προγράμματα αθλητισμού, υπερέβη τα 4.200 άτομα όλων των ηλικιών, καλύπτοντας μεγάλο εύρος των αθλητικών ενδιαφερόντων τους. Επιπλέον, διοργανώθηκαν με επιτυχία, σχολικά τουρνουά και δραστηριότητες, σε συνεργασία με την σχολική κοινότητα του Δήμου μας καθώς επίσης και με αθλητικούς και άλλους φορείς. Στις δραστηριότητες αυτές συμμετείχαν περισσότερα από 750 παιδιά σχολικής ηλικίας.
 
 
02. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ - ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
 
Καθημερινή μάχη για πράσινη και καθαρή
 • Βασική προτεραιότητά μας αποτέλεσαν έργα και δράσεις που ενίσχυσαν τις προσπάθειες για την υγιεινή και ασφάλεια των δημοτών και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν την πόλη ζωντανή και κυρίως φιλική για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της. Έμφαση δόθηκε και στη πολεοδομική και κυκλοφοριακή αναβάθμιση, με ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας και οδικής ασφάλειας.
 • Παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο και συνεχίστηκαν όλα τα προγράμματα στον τομέα της Καθαριότητας της πόλης μας, χωρίς να επηρεαστούν από τη μηδενική αύξηση των ανταποδοτικών τελών για το 2011. Παράλληλα με τη συμβολή της ενισχυμένης με προσωπικό και εξοπλισμό Δημοτικής Αστυνομίας, υλοποιήθηκε η εφαρμογή του κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος καθώς και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των δημοτών.
 • Η πράσινη και καθαρή πόλη΄είναι για το Δήμο Ιλίου θέμα άμεσης προτεραιότητας. Συνεπώς, η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος μεριμνά για το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς και την αισθητική αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου.
 
Φυτεύθηκαν δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα, πολυετή και εποχιακά σε πλατείες, πεζοδρόμια και πεζοδρόμους του Δήμου μας.
Αναλυτικότερα φυτεύθηκαν:
 • 500 δένδρα για συμπληρώματα νέων δενδροστοιχειών και χώρων πρασίνου.
 • 1740 θάμνοι - αναρριχώμενα και φυτά μπορντούρας.
 • 3450 πολυετή και εποχιακά ανθόφυτα.
 • Δόθηκαν σε δημότες μας πολλά δέντρα για φύτευση σε πεζοδρόμια του Δήμου.
 
Παρεμβάσεις για σεβασμό στις ανάγκες του πολίτη, για μια πιο ανθρώπινη πόλη.
 • Ενέργειες για τη διάσωση - αξιοποίηση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ''Αντώνης Τρίτσης''.
 • Καθαίρεση παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
 • Διεκδίκηση για τη διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς.
 • Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην ''Ώρα της Γης''.
 
03. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
 • Στις προτεραιότητές μας είναι ο αγώνας για ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση, που να καθιστά τους Δήμους ρυθμιστές των τοπικών πραγμάτων, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες διασφαλισμένης ποιότητας, χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ανάπτυξη μέσα από την εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον της πόλης, μέσα από διαδικασίες διαφανείς, συμμετοχικές, προσβάσιμες σε όλους.
 • Προς αυτή την κατεύθυνση εργαστήκαμε με συνεχείς προτάσεις, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των λοιπών πόρων του Δήμου, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Το 2011 υπήρξε μια χρονιά που η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα οικονομικά μεγέθη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Παρά τη μείωση των επιχορηγήσεων ο Δήμος κατάφερε να διατηρήσει την οικονομική του κατάσταση όπως φαίνεται στα οικονομικά του μεγέθη.
 • Αναλυτικά, το αποθεματικό του Δήμου, όπως φαίνεται από τον ταμιακό απολογιστικό πίνακα που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανήλθε στο ποσό των 9.090.748,66 €, εάν δε υπολογιστεί και το αποθεματικό των ΝΠΔΔ του Δήμου, ανέρχεται σε αυτό των 10.332.830,43 €, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως για το έτος 2011 απεικονίζονται στον ισολογισμό στο ύψος των 294.808,83 €.
 • Η εφαρμογή της πληρωμής των προμηθευτών - μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό και με αυταπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών, περιόρισε την ταλαιπωρία των προμηθευτών και βελτίωσε ακόμα περισσότερο το χρόνο που πληρώνονται οι προμηθευτές. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία ο Δήμος εξοφλεί τους προμηθευτές σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από τις 45 ημέρες. Οι οφειλές του Δήμου προς τους προμηθευτές ανήλθαν στο ποσό των 761.470,42 €.
 • Αναφορικά με τις προμήθειες του Δήμου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον προγραμματισμό προμηθειών και την καταγραφή από όλες τις Διευθύνσεις των προβλεπόμενων προμηθειών κατ' έτος, για την επίτευξη έγκαιρων αποτελεσμάτων στους διαγωνισμούς.
 • Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφάρμοσε τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.
 • Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει ότι ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλασικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και ότι οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου Ιλίου.     
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου