meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


      Με την έκδοση ειδικού λαχείου θα χρηματοδοτηθούν κοινωνικές πολιτικές,
      για τους ανέργους, και γενικότερα για τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ, καθώς
      επίσης και τους δικαιούχους των πρώην οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και
      Εστίας.
     Οι πόροι από το ειδικό λαχείο θα συντελέσουν στη δημιουργία νέου κλάδου ο
      οποίος θα έχει οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια.
     
      Σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου που έχει υποβάλει ήδη στο υπουργείο Εργασίας,
      Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η διοίκηση του ΟΑΕΔ και αναμένεται να
      παρουσιάσει αύριο ο υπουργός κ. Γ. Βρούτσης στους κοινωνικούς εταίρους,
      στον υπό διαμόρφωση κλάδο κοινωνικής πολιτικής θα ενσωματωθούν και οι
      πόροι του λογαριασμού για την ανεργία και κατάρτιση (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε
      το 1996.

      Ειδικότερα ο ειδικός λογαριασμός κοινωνικής πολιτικής θα υποστηριχθεί από
      τους εξής πόρους:

      α. εισφορά 0,81% (πρώην ΛΑΕΚ),

      β. εισφορά 1,35% που βαρύνει μόνο τους εργαζόμενους (υπέρ ΟΕΚ και Εστίας)
      και υπολογίζεται επί των αποδοχών τους, πάνω στις οποίες υπολογίζονται οι
      εισφορές του ΙΚΑ,

      γ. πόροι από την καθιέρωση ειδικού λαχείου σύμφωνα με την απόφαση που
      αναμένεται να εκδοθεί από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
      Πρόνοιας,

      δ. πόροι από δωρεές και κληροδοτήματα,

      ε. πόροι από την αξιοποίηση της περιουσίας των πρώην οργανισμών Εργατικής
      Κατοικίας και Εστίας,

      στ. από τα πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται από τους εργοδότες στους
      μισθωτούς.

      Ο ΕΛΕΚΠ (ειδικός λογαριασμός) θα καλύπτει μεταξύ άλλων τις εξής δράσεις:

      α. την υλοποίηση προγραμμάτων στεγαστικής πολιτικής υπέρ του εργατικού
      δυναμικού, των οικογενειών τους και των συνταξιούχων,

      β. τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση δράσης του εργατικού δυναμικού,
      «ενόψει της βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου» όπως αναφέρεται στο
      σχέδιο νόμου και ιδίως, στην κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών της
      ΓΣΕΕ, των Εργατικών Κέντρων της Ελλάδας, των δευτεροβάθμιων
      συνδικαλιστικών οργανώσεων και υπό ειδικούς όρους πρωτοβάθμιων
      συνδικαλιστικών οργανώσεων, της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία.

      Από τους ίδιους πόρους θα καλύπτονται οι δαπάνες για την επιμόρφωση των
      συνδικαλιστικών στελεχών και την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων των
      συνδικάτων.

      Επίσης ο λογαριασμός (ΕΛΕΚΠ) θα εξασφαλίζει τακτικό πόρο για τον Οργανισμό
      Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του
      Οργανισμού. Το ποσοστό θα οριστικοποιηθεί με απόφαση του κ. Βρούτση. Ο
      τρόπος διανομής και χρήσης του λογαριασμού θα γίνεται από Επιτροπή
      Διαχείρισης η οποία θα συσταθεί από τον υπουργό Εργασίας και θα έχει
      τριετή θητεία. Η επιτροπή θα απαρτίζεται από τον διοικητή του ΟΑΕΔ, ως
      πρόεδρο, 4 εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, 4 από τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ.

      Αξίζει να σημειωθεί ότι με άλλη διάταξη του Σχεδίου όσοι άνεργοι
      συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης θα συνεχίζουν να
      είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
      Της Χριστινας Κοψινη
      Πηγή news.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου