meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Προστασία του δικαιώματος στην εργασία των ΑμεΑ εδώ & τώρα!


Προστασία του δικαιώματος στην εργασία των ΑμεΑ εδώ & τώρα! 

 Ανοιχτή επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 12ης Νοεμβρίου 2012, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευ. Στυλιανίδη και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντ. Μανιτάκη με θέμα: 

«Κύριοι Υπουργοί υλοποιήστε τώρα τις δεσμεύσεις σας που αφορούν στην προστασία της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους από οποιοδήποτε μέτρο αφορά σε εφεδρεία, διαθεσιμότητα, κατάργηση οργανικών θέσεων».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12.11.2012 

Προστασία του δικαιώματος στην εργασία των ΑμεΑ εδώ & τώρα! 
Κενές περιεχομένου έχουν παραμείνει οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς την ΕΣΑμεΑ για την προστασία του δικαιώματος στην εργασία των ατόμων με αναπηρία, αφού στις διατάξεις του νέου μεσοπρόθεσμου που δρομολογούν την κατάργηση οργανικών θέσεων και τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δεν προβλέπονται με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο εξαιρέσεις για τους εργαζόμενους ΑμεΑ και τους γονείς/συζύγους/νόμιμους κηδεμόνες ατόμων με βαριές αναπηρίες. 
Επρόκειτο για δεσμεύσεις προς τη Συνομοσπονδία όταν ετέθη το θέμα της εξαίρεσης των εργαζόμενων ΑμεΑ από οποιεσδήποτε διατάξεις αφορούν στην εφεδρεία – διαθεσιμότητα εργαζομένων του δημοσίου ΟΤΑ και ΔΕΚΟ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερη αναστάτωση σε εργαζομένους ΑμεΑ και γονείς/κηδεμόνες ΑμεΑ, οι οποίοι εργάζονται σε φορείς του δημοσίου και κυρίως σε φορείς των ΟΤΑ της χώρας που έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ κατʼ εφαρμογή ειδικών διατάξεων (Π.Δ. 164/2004 ν. 3491/2006) που θεσπίστηκαν με κύριο γνώμονα την προστασία μία από τις πιο ευπαθούς ομάδας του πληθυσμού που βιώνει διαχρονικά την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Στην παρούσα στιγμή κατά την οποία η ανεργία καλπάζει και αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς δεν εννοείται η Πολιτεία να αφήσει απροστάτευτους τους πλέον αδύναμους πολίτες της. Καθίσταται επιτακτικά αναγκαίο να προβλεφθεί άμεσα η εξαίρεση όλων των εργαζομένων με αναπηρία και γονέων/ κηδεμόνων /συζύγων ΑμεΑ σε φορείς του δημοσίου των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και στις ΔΕΚΟ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν έχουν προσληφθεί από οποιαδήποτε διάταξη αφορά στην κατάργηση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων διαθεσιμότητας ή εφεδρείας. 

Η επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς ακολουθεί. 

Αθήνα: 12-11-2012 
Αρ. Πρωτ: 3569 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
Πληροφορίες: Ε. Μπαρμπαλιά 

Ανοιχτή επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. 
προς 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευ. Στυλιανίδη & 
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντ. Μανιτάκη 

Με θέμα 
«Κύριοι Υπουργοί υλοποιήστε τώρα τις δεσμεύσεις σας που αφορούν στην προστασία της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους από οποιοδήποτε μέτρο αφορά σε εφεδρεία, διαθεσιμότητα, κατάργηση οργανικών θέσεων» 

ΚΟΙΝ: ¨Πίνακας Αποδεκτών¨ 
Κύριοι Υπουργοί, Ο νέος πολύ-νόμος που αφορά στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στήριξης 2013-2016 εμπεριέχει διατάξεις μέσω των οποίων καταργούνται ειδικότητες και οργανικές θέσεις και τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε προγενέστερες συναντήσεις σας με τους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ ετέθη το θέμα της εξαίρεσης των εργαζόμενων ΑμεΑ από οποιεσδήποτε διατάξεις αφορούν στην εφεδρεία – διαθεσιμότητα εργαζομένων του δημοσίου ΟΤΑ και ΔΕΚΟ και δεσμευτήκατε για την προστασία της εργασίας των ατόμων με αναπηρία και των γονέων/συζύγων/νομίμων κηδεμόνων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία. Αυτές όμως οι δεσμεύσεις σας παρέμειναν κενές περιεχομένου, αφού στις διατάξεις του νέου μεσοπρόθεσμου που δρομολογούν την κατάργηση οργανικών θέσεων και τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν προβλέπονται με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο εξαιρέσεις για τους εργαζόμενους ΑμεΑ και τους γονείς/συζύγους/νόμιμους κηδεμόνες ατόμων με βαριές αναπηρίες. 
Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερη αναστάτωση σε εργαζομένους ΑμεΑ και γονείς/κηδεμόνες ΑμεΑ, οι οποίοι εργάζονται σε φορείς του δημοσίου και κυρίως σε φορείς των ΟΤΑ της χώρας που έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ κατ’ εφαρμογή ειδικών διατάξεων (Π.Δ. 164/2004 ν. 3491/2006) που θεσπίστηκαν με κύριο γνώμονα την προστασία μία από τις πιο ευπαθούς ομάδας του πληθυσμού που βιώνει διαχρονικά την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην παρούσα στιγμή κατά την οποία η ανεργία καλπάζει και αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς δεν εννοείται η Πολιτεία να αφήσει απροστάτευτους τους πλέον αδύναμους πολίτες της. Κύριοι Υπουργοί, Είναι θέμα πολίτικής βούλησης και πολιτικής ηθικής η υλοποίηση των δεσμεύσεων σας για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Καθίσταται επιτακτικά αναγκαίο να προβλεφθεί άμεσα η εξαίρεση όλων των εργαζομένων με αναπηρία και γονέων/ κηδεμόνων /συζύγων ΑμεΑ σε φορείς του δημοσίου των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και στις ΔΕΚΟ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν έχουν προσληφθεί από οποιαδήποτε διάταξη αφορά στην κατάργηση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων διαθεσιμότητας ή εφεδρείας. Ζητούμε να προβλεφθεί εξαίρεση των εργαζομένων ΑμεΑ και των μελών των οικογενειών τους που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία είτε έχουν προσληφθεί μέσω προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/86 και ν. 2643/98 είτε έχουν προσληφθεί μέσω οποιονδήποτε διατάξεων προβλέφθηκαν για την προστασία της απασχόλησης των ΑμεΑ από τον κίνδυνο της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. Π.Δ. 164/2004) είτε έχουν προσληφθεί μέσω γενικών διατάξεων είτε όσων έχουν προσληφθεί μέσω γενιών διατάξεων και απέκτησαν οι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη την αναπηρίας μετά την ένταξή τους στο στην εργασία τους. Σε αυτή την οικονομική κρίση το θέμα της προστασίας της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους δεν θα έπρεπε να αποτελεί διαπραγματεύσιμο αίτημα. Ειδικά όταν εκκρεμεί ακόμα ο διορισμός του ήμισυ των επιτυχόντων της προκήρυξης του ν. 2643/1996 του έτους 2008. 

Εν αναμονή των ενεργειών σας προς θετική κατεύθυνση. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ 

Πίνακας Αποδεκτών: 
- Γραφείο Πρωθυπουργού 
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα 
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα 
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας κ. Γ. Βρούτση 
- κ. Μέργο, Γενικό Γραμματέα κ. Γ. Μέργο, Γεν. Γραμματέα Οικονομικών 
- κ. Ι. Ιωαννίδη, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών 
- κ. Δ. Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
- κ. Σ. Γκρίτζαλη, Ειδικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
- κ. Χρ. Παπακωνσταντίνου, Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
- Πρόεδρο ΟΚΕ 
- Πρόεδρο ΓΣΕΕ 
- Πρόεδρο ΑΔΕΔΥ 
- Πρόεδρο ΠΟΕ-ΟΤΑ 
- Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ. 

Πηγή: http://www.esaea.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου