meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗ ΔΕΗ-ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

      Αιτήσεις για υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
      Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2012 υποβάλλονται αιτήσεις στη ΔΕΗ για υπαγωγή στο
      κοινωνικό τιμολόγιο με έκπτωση 10% ή 20% στο τιμολόγιο ανέργων,
      πολυτέκνων, χαμηλόμισθων και Ατόμων με Αναπηρία 67% και άνω ή Ατόμων που
      τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο
      οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 22.500 ευρώ.
      Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2012 υποβάλλονται αιτήσεις στη ΔΕΗ για υπαγωγή στο
      κοινωνικό τιμολόγιο με έκπτωση 10% ή 20% στο τιμολόγιο ανέργων,
      πολυτέκνων, χαμηλόμισθων και Ατόμων με Αναπηρία 67% και άνω ή Ατόμων που
      τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο
      οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 22.500 ευρώ.

      Δικαιούχοι

      Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται
      έκπτωση της τάξεως του 30% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που
      ισχύει από 05.01.12, στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

      • Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα
      μικρότερο από το ποσό των 12.000 € και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας
      200 kWh - 1.400 kWh

      • Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
      μικρότερο από το ποσό των 22.500 € και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας
      200 kWh - 1.600 kWh

      Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται
      έκπτωση της τάξεως του 35% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που
      ισχύει από 05.01.12 στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

      • Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό
      διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30/11 εκάστοτε έτους, με ετήσιο
      οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, στο οποίο δεν
      λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που
      προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200
      kWh - 1.400 kWh

      • Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν
      προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό
      εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 22.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση
      ημέρας 200 kWh - 1.600 kWh.

      Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800 κιλοβατόρες της
      τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

      1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του
      δικαιούχου.
      2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του-της συζύγου.
      3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 κιλοβατόρες ανά τετράμηνο.
      4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης
      που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.400 kWh ή 1.600 kWh). Στα
      όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού
      τιμολογίου.

      Η υποβολή της Αίτησης γίνεται στα ΚΕΠ αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της
      ΔΕΗ.

      Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τους δικαιούχους ξεκινά
      από 1 Ιανουαρίου εκάστοτε έτους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των
      στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών,
      ΟΑΕΔ). Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως
      15 Δεκεμβρίου και εγκρίνονται οι αιτήσεις τους, είναι δικαιούχοι του
      Κοινωνικού Τιμολογίου από την έναρξη του επόμενου έτους.


      Πηγή: http://www.agrotypos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου