meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΔΙΝΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Ομόφωνη έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σκοπιμότητα δαπάνης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, για την επιχορήγηση των φορέων παιδικής προστασίας, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση μαστίζει την ελληνική κοινωνία, και μεδεδομένη τη μεγιστοποίηση των προβλημάτων που βιώνουν τα ΑμεΑ και τα Προνοιακά Ιδρύματα, η Περιφέρεια Αττικής, για πρώτη φορά, επιχορηγεί με  ίδιους πόρους τον ευαίσθητο τομέα των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας με το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αυτή, ψηφίστηκε ομόφωνα στις 19/11/2015, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.  Όπως ανέφερε στην εισήγησή της η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την Κοινωνική Πολιτική, κα Θανοπούλου Κατερίνα, η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά στους πιστοποιημένους φορείς κοινωνικής φροντίδας, φιλανθρωπικά σωματεία και ιδρύματα, των οποίων ο καταστατικός σκοπός ή το Π.Δ. σύστασης,  αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου  8α, παραγρ, Ζ II, άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4257/2014,   με την προϋπόθεση, οι φορείς Β΄/θμιας Κοινωνικής Φροντίδας να λειτουργούν αδειοδοτημένη μονάδα κοινωνικής προστασίας με παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ή κλειστής φροντίδας και οι φορείς Α΄/Βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων-δράσεων Παιδικής Προστασίας.

Οι ανάγκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση των τελευταίων πέντε  (5) ετών, έχει μεγιστοποιήσει τα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας και έχει επιδράσει δραματικά στην αύξηση του πληθυσμού των δομών φιλοξενίας, οι οποίες λειτουργούν στη χώρα μας. Οι πόροι των εν λόγω δομών έχουν μειωθεί θεαματικά, όπως και η κρατική επιχορήγηση, ενώ οι ανάγκες λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, διαρκώς αυξάνονται. Η τοποθέτηση παιδιών, που απομακρύνονται από την οικογένειά τους, σε ιδρύματα, αποτελεί κατά κανόνα την πρώτη και συνήθως τη μοναδική λύση που εξετάζεται, ενώ η
παραμονή τους σε αυτά, είναι συχνά μακροχρόνια.

Είναι ανάγκη, όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση, να υπάρξει σταδιακή αύξηση της κρατικής επιχορήγησης, στοχεύοντας πάντα στην αποϊδρυματοποίηση.

Πλήθος φορέων, Δ.Σ. και εργαζομένων στα προνοιακά ιδρύματα, τοποθετήθηκαν  χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στην τραγική οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι προνοιακοί φορείς και οι εργαζόμενοι σε αυτά.

Κλείνοντας, η Αντιπεριφερειάρχης για την Κοινωνική Πολιτική δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση, λέγοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν θα αρκεστεί μόνο στα 2εκ. ευρώ, αλλά θα κάνει ότι είναι δυνατό στον ευαίσθητο αυτό  τομέα.

Πηγή:  http://patt.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου