meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 - 55 ΕΤΩΝ

 
 
Δύο χρόνια ασφαλιστική κάλυψη από το ΙΚΑ για παροχές ασθένειας δικαιούνται οι άνεργοι 29 - 55 ετών, μετά τη διακοπή της εργασίας τους.
 
Αν είχαν ασφαλιστεί και σε άλλο φορέα, τότε η ασφαλιστική τους κάλυψη (βιβλιάριο υγείας) παρέχεται από το ταμείο με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης με αίτησή τους.
 
Για να τύχουν της ασφαλιστικής κάλυψης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και να έχουν 600 ημέρες εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά 100 ημέρες για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας τους. Για παράδειγμα, άνεργος 30 ετών θα πρέπει να πραγματοποιήσει 700 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ και 3.000 ημέρες αν είναι 54 ετών .
 
Από το 55ο έτος και μετά παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε μακροχρόνια ανέργους.
 
Οδηγίες.
Οι εισφορές περίθαλψης πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ. Οδηγίες για το πως θα πάρουν βιβλιάριο ασθένειας οι άνεργοι 29 - 55 ετών ώστε να συνεχίσουν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι ίδιοι και οι οικογένειές τους έδωσε χθες το ΙΚΑ επικαιροποιώντας όλες τις εγκυκλίους που ισχύουν για την ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων έως 29 ετών και από 29 έως 55 ετών.
 
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΚΑ:
 
1. Οι΄νέοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών δικαιούνται ασφαλιστικής κάλυψης από το ΙΚΑ εφόσον έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δίμηνο, πριν από την υποβολή της αίτησής τους και κατέχουν κάρτα ανεργίας που ανανεώνεται κάθε μήνα. Τα βιβλιάρια ανανεώνονται κάθε χρόνο.
 
2. Όσοι μένουν άνεργοι και είναι από 29 έως 30 ετών δικαιούνται βιβλιάριο ασθενείας από το ΙΚΑ (ή από άλλο φορέα εφόσον εκεί έχουν τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης) με την προϋπόθεση να έχουν 600 ημέρες ασφάλισης οι οποίες προσαυξάνονται κατά 100 ημέρες για κάθε έτος της ηλικίας τους. Η ασφαλιστική κάλυψη χορηγείται για ένα εξάμηνο, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μπορεί να παραταθεί για τέσσσερα εξάμηνα, ενώ λήγει με τη συμπλήρωση της διετίας.
 
3. Όσοι συμπληρώνουν το 55ο έτος και εξακολουθούν να είναι άνεργοι άνω των 12 μηνών (μακροχρόνια άνεργοι) έχουν επίσης τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη για παροχές ασθένειας είτε από το ΙΚΑ είτε από άλλο Ταμείο, με προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει 3.000 ημέρες ασφάλισης και να είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ τουλάχιστον επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την αίτησή τους για την έκδοση του βιβλιαρίου ασθένειας.
 
Και στις 3 κατηγορίες ανέργων (έως 29 ετών, 29 - 55 ετών και άνω των 55 ετών) η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην περίπτωση που διακόπτεται η ανεργία, λόγω ανάληψης εργασίας, διατηρείτα κατ' ανώτατο όριο για έξι μήνες και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχουν συμπληρώσει το τρίμηνο απασχόλησης για να έχουν ασφαλιστική κάλυψη ως εργαζόμενοι.
 
Το Υπουργείο Εργασίας εν τω μεταξύ, προχωρά στην ηλεκτρονική απεικόνιση του ασφαλιστικού βίου των εργαζομένων βάζοντας τέλος και στη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθένειας με το πρόγραμμα "Άτλας" που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή.
 
Τα βιβλιάρια.
Οι ασφαλισμένοι δε θα χρειάζεται να περιμένουν στις ουρές για να ανανεώσουν τα βιβλιάριά τους, ενώ σταδιακά θα μπορούν να βλέπουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά όλα τα ένσημα του εργασιακού τους βίου. Το έργο αυτό θα παρουσιαστεί με την επίσκεψη που έχει προγραμματίσει ο Γ. Βρούτσης στην ΗΔΙΚΑ και εκεί θα ξεκινήσει το ηλεκτρονικό ασφαλιστικό βιβλιάριο...με το πάτημα ενός κουμπιού.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου