meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥΠρος: Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Γ΄ Αθήνας κ. Ζαφειρακίδη
 
  Κοιν:
1. Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Λολίτσα
2. Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής κα. Ατταλιώτου
3. Σχολικό Σύμβουλο Φ.Α. κ. Κουγουμτζή
4. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Γ΄ Αθήνας
5. Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων Ειδικού Γυμνασίου - Λυκείου
6. Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α
 
 
Κύριε διευθυντά,
 
Στην σχολική μας μονάδα έχει προκύψει σοβαρό ζήτημα, σχετικά με την διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής αγωγής.
 
Όπως γνωρίζετε στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές με σοβαρές κινητικές αναπηρίες. Οι έντονα διαφοροποιημένες κινητικές ανάγκες των μαθητών μας σε κάθε τμήμα,  καθιστούν αδύνατη την ενιαία διδασκαλία του μαθήματος σε ολόκληρο τμήμα, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος.  Επιπρόσθετα, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, καθώς κατά την μετακίνηση μαθητή από το αναπηρικό αμαξίδιο στα όργανα γυμναστικής του σχολείου μας (διάδρομος, ποδήλατα κλπ) από ένα και μόνο εκπαιδευτικό  σε ολόκληρο τμήμα, μπορεί να υπάρξει πτώση και σοβαρός τραυματισμός του.
 
Η εξατομικευμένη ή σε ομάδες διδασκαλία των μαθητών στο μάθημα της Φ.Α. εφαρμόστηκε όλα τα χρόνια λειτουργίας του σχολείου μας σύμφωνα με την γνωμάτευση της ομάδας αξιολόγησης του σχολείου μας.
 
Επιπρόσθετα το σχολειό μας υλοποιεί από 15ετίας πρόγραμμα θεραπευτικής κολύμβησης, αξιοποιώντας το κολυμβητήριο που υπάρχει στο χώρο του σχολείου μας. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της κολύμβησης σε άτομα με κινητική αναπηρία, πολλά εκ των οποίων είναι καθηλωμένα σε αναπηρικό αμαξίδιο, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα σε όλους και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε περεταίρω. Στο πρόγραμμα έχουν δηλώσει και συμμετέχουν οι μισοί περίπου μαθητές του σχολείου μας.
 
Η αναγκαιότητα για την διδασκαλία της Φ.Α. όπως περιγράφθηκε παραπάνω,  αναγνωρίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με την τοποθέτηση αναπληρωτών καθηγητών και τελικά με την ίδρυση 5 οργανικών θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα 2 σχολεία μας.  Αυτή η πρακτική που εφαρμόζεται όλα τα χρόνια λειτουργίας στο σχολείο μας διαπιστώνουμε ότι σήμερα αμφισβητείται για ασαφείς λόγους. Η μείωση του αριθμού των γυμναστών κατά τρεις (3), έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την διακοπή του προγράμματος κολύμβησης, αλλά καθιστά αδύνατη την ουσιαστική εκγύμναση των μαθητών μας. Οφείλουμε λοιπόν να εξετάσουμε και να δώσουμε την καλύτερη λύση μέσα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 
Στον νόμο υπ’ αριθ. 3699 του 2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και στα ακόλουθα άρθρα αναφέρεται ότι :
 
Άρθρο 4 (1,β)Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς
 
Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και με το ΕΕΠ, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία,
 
Άρθρο 20, 1.3 Τυπικά προσόντα
 
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11.01 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης κατά τη  διάρκεια του μαθήματος της φυσικής αγωγής κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ και όχι πάνω από δύο(2) ώρες για κάθε μαθητή την εβδομάδα, σε προγράμματα παροχής διδασκαλίας στο σπίτι κατ’ εξαίρεση κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ …
 
Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει, προτείνουμε την εισήγηση-γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ για την εξατομικευμένη ή σε ομάδες υλοποίηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στους μαθητές με σοβαρά κινητικά προβλήματα, που έχουν ήδη αξιολογηθεί από τα ΚΕΔΔΥ και  φοιτούν στο σχολείο μας.
 
Στη περίπτωση που θεωρήσετε ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να δώσει λύση, σας παρακαλούμε για όποιες άλλες ενέργειες απαιτούνται για την οριστική επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του σχολείου μας.
 
 
Ο Διευθυντής
Αναστάσιος Μερκούρης
Βιολόγος
 
 
 
                                                                                 
 

 
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου