meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΠΑ

Εξάμηνη παράταση των συντάξεων αναπηρίας

Παράταση 6 μηνών στην καταβολή χιλιάδων συντάξεων λόγω αναπηρίας που εκκρεμούν, στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ χωρίς ιατρική κρίση και χωρίς υπαιτιότητα του συνταξιούχου δίνει από τις 18 Απριλίου το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έλλειψης γιατρών που διεξάγουν τους ελέγχους αναπηρίας.

Του Α. Βασιλόπουλου
a.vasilopoulos@eleftherotypia.net

Παράταση 6 μηνών στην καταβολή χιλιάδων συντάξεων λόγω αναπηρίας που εκκρεμούν, στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ χωρίς ιατρική κρίση και χωρίς υπαιτιότητα του συνταξιούχου δίνει από τις 18 Απριλίου το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έλλειψης γιατρών που διεξάγουν τους ελέγχους αναπηρίας.
 
Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση, οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που θα ευεργετηθούν από τη συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω:
 
-Το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι τις 31.10.2013 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.
 
-Είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξης λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.
 
Η σύνταξη διακόπτεται εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών κριθεί ότι οι ανωτέρω συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας φέρουν συντάξιμο ποσοστό μικρότερο από 67% αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών.
 
Παραδείγματα
 
Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, παραθέτουμε ενδεικτικά πααδείγματα:
 
1. Ασφαλισμένος του ΙΚΑ δικαιώθηκε σύνταξης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% για το χρονικό διάστημα 1/8/2011-31/7/2012. Έχει υποβάλει αίτηση για παράταση της συνταξιοδότησής του λόγω αναπηρίας την 1/8/2012 και εκκρεμεί η αίτησή του. Με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, το ΙΚΑ θα πρέπει να χορηγήσει σύνταξη αναπηρίας στον ανωτέρω, το ύψος της οποίας θα είναι ίσο με εκείνο που ελάμβανε κατά το χρονικό διάστημα 1/8/2011-31/7/2012. Η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται και θα αφορά τους μήνες Μάιο 2013 και εφεξής και μέχρι 6 μήνες.
 
2. Η αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ αποφαίνεται επί της εκκρεμούς αιτήσεως του ανωτέρω και βάσει αυτής εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησής του λόγω αναπηρίας την 1/7/2013 για το χρονικό διάστημα 1/8/2012-31/7/2013 με ποσοστό 67%. Σε αυτή την περίπτωση και επειδή για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2013 συνταξιοδοτήθηκε με βάση ποσοστό αναπηρίας 80%  (δηλαδή ποσοστό υψηλότερο από 67% που τελικά δικαιώθηκε από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ) το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να αναζητήσει άτοκα με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις χορηγούμενες συντάξεις.
 
3. Ασφαλισμένος του ΙΚΑ δικαιώθηκε σύνταξης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% για το χρονικό διάστημα 1/4/2011-31/3/2013. Εχει υποβάλει αίτηση για παράταση της συνταξιοδότησής του λόγω αναπηρίας την 1/4/2013 και εκκρεμεί η αίτησή του στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ. Το ΙΚΑ θα πρέπει να χορηγήσει σύνταξη το ύψος της οποίας θα είναι ίσο με εκείνο που ελάμβανε κατά το χρονικό διάστημα 1/4/2011-31/3/2013. Έστω ότι η αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ αποφαίνεται επί της εκκρεμούς αιτήσεως και βάσει αυτής εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησής του λόγω αναπηρίας την 1/12/2013 για το χρονικό διάστημα 1/4/2013-31/7/2014 με ποσοστό 50%. Σε αυτή την περίπτωση, και επειδή για τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο 2013 συνταξιοδοτήθηκε με βάση ποσοστό αναπηρίας 67% (δηλαδή ποσοστό υψηλότερο) το ΙΚΑ θα πρέπει να αναζητήσει άτοκα με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις χορηγούμενες συντάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου