meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΕΞΩΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ Β.ΑΥΓΟΥΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΙΛΙΟΥ.


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Του Ευάγγελου Αυγουλά του Γεωργίου, υπό την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. - Οργανισμού Α’ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», ο οποίος εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, επί της οδού Κάλβου αριθμ. 48-50 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ

Τη δημοτική παράταξη με την επωνυμία «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» (Α.Σ.Ι.), η οποία εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, επί της οδού Πριάμου αριθμ. 79, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον επικεφαλής αυτής, κ. Παναγιώτη Κουτσιανά.
_________________________

Με μεγάλη μου κατάπληξη, η οποία σύντομα ετράπη σε δικαιολογημένη αγανάκτηση, πληροφορήθηκα την 15η.10.2012 περί του ότι στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Παράταξής σας, που φέρει το όνομα χώρου «www.asi.gr», αναρτήθηκε από εσάς την άνω ημέρα άρθρο ανώνυμου συντάκτη (υπογράφοντος αυτό ως «Κάτοικος Ιλίου»), υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Με την άνω ανάρτηση υπονοείται εμμέσως πλην σαφέστατα ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας και ελάχιστης διατηρησιμότητας, παραπλανώντας τους αναγνώστες και δημιουργώντας σύγχυση μεταξύ του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της νέας ρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με την αξιοποίηση τροφίμων «περασμένης διατηρησιμότητας». Περαιτέρω, παρατίθεται κακόγουστη γελοιογραφία με τον τίτλο «Ενισχύουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο με τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια & είδη πρώτης ανάγκης», η οποία απεικονίζει τον γνωστό σε όλους, από την ελληνική ταινία «Της Κακομοίρας», υπάλληλο παντοπωλείου, Ζήκο, και διαφημίζει τη διενέργεια κληρώσεων τροφίμων σε «τυχερούς» που θα καλέσουν τον τετραψήφιο αριθμό 11184, ο οποίος ως γνωστόν παραπέμπει στους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εν συνεχεία, και προφανώς επιθυμώντας κακεντρεχώς, υπούλως και δολίως, να μειώσετε τη σημασία του τεράστιου έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και ιδίως των ιδρυτών αυτού,
παραθέτετε απόσπασμα από το «Ημερολόγιο» του Γ. Σεφέρη αποκαλώντας αυτούς «βλάκες, μωρούς, εγωπαθείς και ανάπηρους».
Μάλιστα το άνω δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό, αντιθέτως πληροφορήθηκα ότι έχετε  σχετικά με τη δράση και τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας. Πλέον δε συγκεκριμένως, διεπίστωσα ότι στο από 17.10.2012 άρθρο σας, που βρίσκεται στην στήλη «Δραστηριότητα» της ιστοσελίδας σας, με τίτλο «Με ποιους είστε κ. Ζενέτο;», παραπληροφορείτε το αναγνωστικό κοινό αναφορικά με τις προϋποθέσεις ένταξης καθώς και την αποτελεσματικότητα του άνω Προγράμματος.
Με την παρούσα μου αρνούμαι καθ’ ολοκληρίαν και συλλήβδην τα όσα διαλαμβάνονται στα ανωτέρω άρθρα σας και σε καμία περίπτωση δεν συνομολογώ αυτά. Κατ’ αρχάς επισημαίνω ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο επικεφαλής της παράταξής σας, κ. Παναγιώτης Κουτσιανάς, συμμετέχει στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Ιλίου, η οποία εποπτεύει τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εκπροσωπώντας τον συνδυασμό σας (κατ’ άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Παντοπωλείου). Περαιτέρω, ο Συνδυασμός σας μετέχει πάντοτε στα Δημοτικά Συμβούλια για τη λήψη αποφάσεων. Μολαταύτα, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο επικεφαλής της Παράταξής σας όχι απλώς υπερψήφισε άπασες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις του Δήμου (σχετικά με τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα κ.λπ.), παρά ουδέποτε προέβαλε οιαδήποτε τεκμηριωμένη πρόταση ή παρατήρηση για τη λειτουργία του Προγράμματος ή του Κανονισμού αυτού. Το αυτό δε ισχύει και για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συνδυασμού Σας που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία έχουν ομοίως εγκρίνει ομοφώνως τις άνω αποφάσεις.
Περαιτέρω, πολύ καλώς γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο των παραπάνω άρθρων είναι παντελώς ψευδές, κακόηθες και συκοφαντικό, και παρ’ όλα αυτά εν πλήρη γνώσει της αναλήθειας αυτών τα δημοσιεύσατε στον ιστότοπο της Παράταξής σας, εξυπηρετώντας άγνωστες σε εμένα σκοπιμότητες.
Πλέον δε συγκεκριμένως, γνωρίζετε πολύ καλά ότι: i) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας έχουν συμβάλει τα μέγιστα πλείστοι τοπικοί φορείς (όπως σχολεία και οι Σύλλογοι Γονέων αυτών, ΚΑΠΗ, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, οι πολιτιστικοί και εθνικοτοπικοί Σύλλογοι), η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου – Αχαρνών – Πετρουπόλεως και ο εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλοι οι Υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και μεγάλος αριθμός δημοτών που ενεργούν εθελοντικά, ii) το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας διανέμει αποκλειστικά μόνο αυστηρώς ελεγμένα και τυποποιημένα τρόφιμα και κατεψυγμένα προϊόντα που προμηθεύεται ο Δήμος
ή προέρχονται από δωρεές τα οποία είναι άριστης ποιότητας, iii) εκατοντάδες δημοτών είναι ενταγμένοι στα επισιτιστικά προγράμματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και τους ιερούς ναούς, ο δε αριθμός αυτών αυξάνεται καθημερινά, iv) η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα είναι ευχερέστατη, τυχόν δε ελλείψεις δικαιολογητικών καλύπτονται κατά περίπτωση με τη συνδρομή κοινωνικού λειτουργού της Κοινωνικής Υπηρεσίας, v) κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το ετήσιο πραγματικό (και όχι το τεκμαρτό) εισόδημα, προς όφελος, δε, των Δημοτών μας λαμβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας και οι συνθήκες στέγασης, τα δε διαλαμβανόμενα στο από 17.10.2012 άρθρο σας περί του ότι δήθεν τίθεται κριτήριο αποκλεισμού βάσει της ακίνητης περιουσίας του Δημότη δεν αποτελούν παρά ασύστολα ψεύδη και μυθεύματα, vi) ο Δήμος Ιλίου και η Δημοτική Αρχή αξιοποιεί το αποθεματικό του για την εφαρμογή της Κοινωνικής Πολιτικής με απόλυτη διαφάνεια, αξιοπιστία και πρωτίστως σεβασμό στον Πολίτη, vii) άποροι δημότες δύνανται να καλούν με «αναπάντητη» κλήση (ήτοι χωρίς χρέωση) απευθείας το γραφείο Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας του Δήμου Ιλίου, οι δε αρμόδιοι υπάλληλοι επικοινωνούν με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο και συνακόλουθα ουδεμία κλήρωση τροφίμων σε «τυχερούς» πραγματοποιείται καλώντας οιοδήποτε νούμερο, με χρέωση 3 € ανά κλήση, viii) η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου είναι απολύτως οργανωμένη και λειτουργεί εύρυθμα από το έτος 2007 εξυπηρετώντας χιλιάδες δημότες μας, από τα Χριστούγεννα, δε, του έτους 2011 υλοποίησε το θεσμό της Τράπεζας Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης, και από τις αρχές του 2012 έως και σήμερα έχει δαπανήσει το ποσό των 150.000,00 € περίπου για υποστήριξη και εφαρμογή των Προγραμμάτων Επισιτιστικής Υποστήριξης.
Επειδή, ο Συνδυασμός σας, ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας με το όνομα χώρου «www.asi.gr», υπέχει αντικειμενική ευθύνη και ενέχεται για την αποκατάσταση των άνω προσβολών που συντελέστηκαν στο διαδίκτυο (internet) μέσω αυτής, από τη δημοσίευση των προαναφερόμενων επιλήψιμων άρθρων – δημοσιευμάτων.
Επειδή, η εσκεμμένη παραποίηση της αλήθειας και η σπίλωση, ο εμπαιγμός και η κοροϊδία δημοσίων προσώπων και αξιοθαύμαστων δημοτικών έργων, και μάλιστα όταν αυτά πραγματοποιούνται εν πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας, δεν αποτελεί «αποτελεσματική αντιπολίτευση», παρά καθαρή σπέκουλα και θρασύτατη απόπειρα εξαπάτησης των δημοτών του Ιλίου, αποσκοπούσα στη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων υπέρ της παράταξής
σας, η οποία από τη μία υιοθετεί άρθρα οχυρωμένη στην ανωνυμία «Κατοίκων Ιλίου», και από την άλλη αυτοαναιρείται υπερψηφίζοντας αυτά που εν συνεχεία ανερυθρίαστα λοιδωρεί.
Επειδή, τελείτε εν γνώσει της αναλήθειας των διαλαμβανομένων στα παραπάνω δημοσιεύματα, και, παρ’ όλα αυτά, διαδώσατε αυτά σε ευρύτατο κύκλο προσώπων, έχοντας πλήξει κατάφωρα την τιμή, την προσωπικότητα και την υπόληψη εμού υπό την άνω ιδιότητά μου, καθώς και των εθελοντών και των εργαζομένων στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, όπως και των μελών όλων των ως άνω τοπικών συλλόγων και φορέων της περιοχής και των λοιπών μελών της Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία εποπτεύει και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, μα πάνω από όλα προσβάλετε την τιμή, την υπόληψη και την προσωπικότητα όλων των εξυπηρετούμενων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου γελοιογραφώντας την ανάγκη τους.
Επειδή, ρητώς επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για την αποκατάσταση της πληγείσας τιμής και υπόληψής μου, ως αυτή εθίγη από τα πλείστα όσα ψευδή, κακόβουλα και συκοφαντικά διαλαμβάνονται στα ανωτέρω δημοσιεύματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ εντονότατα για τα όσα ψευδή και δυσφημιστικά διαλαμβάνονται στα ανωτέρω από 15.10.2012 και 17.10.2012 άρθρα, αναρτημένα στην ιστοσελίδα σας, και σας ΚΑΛΩ όπως εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας: α) προβείτε στη διαγραφή αυτών, β) αναρτήσετε στην αρχική σελίδα της άνω ιστοσελίδας αυτούσια την παρούσα εξώδικο, και διατηρήσετε αυτήν στην ως άνω θέση για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, και γ) όπως στο μέλλον απόσχετε από κάθε προσβλητική και αναληθή αναφορά σχετικά με τη Δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου και τη λειτουργία του Θεσμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Διαφορετικά σας ΔΗΛΩΝΩ ότι θα λάβω όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μου.

Με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τη δημοτική παράταξη στην οποία αυτή απευθύνεται, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην οικεία συνταχθησομένη έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, 19η Οκτωβρίου 2012

Ο εξωδίκως καλών

3 σχόλια:

 1. Οι Κακοήθειες τα ψεύδη , οι ανακρίβειες και η λάσπη ορισμένων, δεν αγγίζουν κανέναν .Στηρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται από την κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

  Κων/νος Γ.Θεολόγης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. loidoroun osoi den prattoun, sukofantoun osoi apehoun, kruvontai piso apo tin anonumia osoi den theloun na ehoun tin euthini ton legomenon tous. den einai kan aksioi anaforas!!!

  ourania s. kamzela

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τα ψεύτικα,τα λόγια,τα μεγάλα...το θέμα είναι ποιός λέει ψέματα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή