meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Γράφει η Ρ.Τ
Ο Δήμος Ιλίου παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον οικονομικό απολογισμό της χρήσης 2011, μετά από έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Παρά την ευρύτερη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, η οποία πρωτίστως έχει πλήξει την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα στις προτεραιότητες του δήμου είναι η διατήρηση της υγιούς οικονομικής κατάστασης και η εξόφληση των υποχρεώσεων του, με ταυτόχρονη  συνέχιση του πολυδιάστατου έργου του.
Η αντιδήμαρχος οικονομικών Νίκη Βομπιράκη διευκρίνισε στο «pitsouni city.gr» ότι «στο τέλος του 2011 ο Δήμος Ιλίου βρέθηκε στην καλύτερη οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών, με πλεόνασμα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, παρόλο που από το 2009 δέχτηκε συνολική μείωση εσόδων από κρατικές επιχορηγήσεις άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σταθερός στόχος της Διοίκησης, ως προς την οικονομική διαχείριση, η μείωση του χρόνου σε κατά μέσο όρο 45 μέρες (συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος ελέγχου από τον επίτροπο).
Παράλληλα η οικονομική υπηρεσία προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων προχωρά σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής και καταθέτει η ίδια τα χρήματα στους τραπεζικούς στους λογαριασμούς, σεβόμενη το χρόνο και την ταλαιπωρία των εμπλεκομένων.
Ταυτόχρονα παραμένουμε ένας Δήμος διεκδικητικός προς κάθε μορφή χρηματοδότησης. Το έτος 2011 ένας μεγάλος αριθμός μεγάλων έργων εντάχθηκε σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, προσδίδοντας στο Δήμο και τους πολίτες όχι μόνο την σταθερότητα του οικονομικού πλεονάσματος αλλά και την υπεραξία της βελτίωσης ποιότητας ζωής και του εκσυγχρονισμού της πόλης μας».
Ενδεικτικά η κ. Βομπιράκη ανέφερε ορισμένα έργα, όπως το σκέπασμα του Ρέματος της Εσχατιάς, τον αγωγό όμβριων υδάτων της οδού Καλπακιού, την ένταξης του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 6 επί των οδών Κεφαλληνίας Ήρας και Ναυσικάς , συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, όπως τόνισε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος  μας Νίκος Ζενέτος.
«Αποτελεί βεβαιότητα»
συνέχισε η αντιδήμαρχος «ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των δημοτών μας πάντοτε στα πλαίσια της διαφάνειας. Με αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες και τους εργαζόμενους μελετάμε τις αλλαγές στο ευρύτερο οικονομικό γίγνεσθαι και μεριμνάμε ώστε να έχουμε και μελλοντικά τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα» τόνισε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου