meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ εξέδωσε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.902/1/ 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας 5 μηνών για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Δυτικός Περιφερειακός τομέας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν μόνον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, αναγράφοντας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δυτικός Τομέας Αθηνών)», υπόψη κας Λεμονιάς Σεργιάννη, τηλ. επικοινωνίας: 210-3327781/730.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13 έως 22 Ιουνίου 2012
[μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και ηλεκτρονικά τα έντυπα στο
www.ilion.gr στην κατηγορία "Ανακοινώσεις"]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου