meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΑ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Aνοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας Λουκά Παπαδήμο.Παν-αναπηρική
      Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ομονοίας, Τρίτη 13/12, ώρα 11:00 και
      πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου.

      «Πάρτε μέτρα τώρα για την προστασία της αναπηρικής οικογένειας»
 
      Κύριε Πρωθυπουργέ,
 
      Ο ελληνικός λαός καλείται να περπατήσει ένα δύσκολο και ανηφορικό δρόμο
      για να εξέλθει από τη δεινή οικονομική κρίση που έχει εμφανιστεί σε εθνικό
      επίπεδο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας διεθνούς και ευρωπαϊκής
      συστημικής κρίσης. Εν μέσω αυτής της δεινής και εντεινόμενης οικονομικής
      κρίσης γνωρίζετε ότι τα άτομα με αναπηρία & χρόνια πάθηση και οι
      οικογένειές τους αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήματα, τα οποία απειλούν
      την ίδια την ύπαρξή τους και πηγάζουν από το πρόσθετο κόστος που
      απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησής
      τους.
 
      Άλλωστε τα άτομα με αναπηρία ήταν σε δυσμενή οικονομική θέση και στις
      παρελθούσες περιόδους της φαινομενικής όπως αποδείχτηκε οικονομικής
      ευημερίας που γνώριζε η χώρα μας, αφού σε καμία χρονική στιγμή δεν
      χαράσσονταν, και επομένως δεν λαμβάνονταν συντονισμένες προστατευτικές
      πολιτικές για την αναπηρία. Ακόμα και αυτές οι πολιτικές, που είχαν ληφθεί
      σε βάθος χρόνου, αποδείχτηκαν αδύναμες και ελλιπείς να προστατεύσουν έστω
      και στοιχειωδώς τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες και τις οικογένειές τους
      από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
 
      Χαμηλά προνοιακά επιδόματα, προνοιακό σύστημα που αδυνατούσε να προσφέρει
      επαρκείς υποστηρικτικές υπηρεσίες, ανύπαρκτο σύστημα πρωτοβάθμια φροντίδα
      υγείας και ανεπαρκές σύστημα αποκατάστασης, αναξιόπιστη εφαρμογή του
      προστατευτικού θεσμικού πλαισίου για την απασχόληση των ΑμεΑ ,
      υποβαθμισμένο σύστημα εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία έως και
      ανύπαρκτο για τα άτομα με βαριές αναπηρίες ήταν η πραγματικότητα που βίωνε
      η αναπηρική οικογένεια διαχρονικά.
 
      Υπό αυτές τις συνθήκες, σε συνδυασμό με την οριζόντια επιβολή σκληρών
      οικονομικών μέτρων και την έλλειψη προστατευτικού πλαισίου μέτρων για τα
      άτομα με αναπηρία, η δυσμενής οικονομική θέση τους χειροτέρεψε την
      τελευταία διετία. Η Ε.Σ.ΑμεΑ., άλλωστε, είχε ζητήσει από εσάς με σχετική
      επιστολή της τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, πριν την ανακοίνωση των
      προγραμματικών σας δεσμεύσεων.
 
      Οι ανεπαρκείς προστατευτικές πολιτικές για την αναπηρία οδήγησαν με αφορμή
      τη φετινή 3η Δεκέμβρη – Εθνική Ημέρα ΑμεΑ στην Διακήρυξη του αναπηρικού
      κινήματος, την οποία σας έχουμε ήδη καταθέσει και στην οποία αποτυπώνεται
      με το πιο γλαφυρό τρόπο η κατάρρευση δικαιωμάτων, πολιτικών και μέτρων που
      αποκτήθηκαν με πολύχρονους αγώνες, κόπους και θυσίες! Τα όρια αντοχής μας,
      διακηρύττουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους, έχουν
      εξαντληθεί! Η αποσάθρωση των δημόσιων πολιτικών στήριξής μας και η
      ολιγωρία της Πολιτείας να εφαρμόσει, όπως το Σύνταγμα επιτάσσει,
      προστατευτικές πολιτικές και μέτρα έχουν οδηγήσει:
 
      Στην επώδυνη μείωση των εισοδημάτων μας από την άδικη επιβολή έκτακτων
      εισπρακτικών μέτρων και στην εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας, που αποτελεί
      για εμάς την πιο σκληρή μορφή κοινωνικής αναπηρίας λόγω της
      αναποτελεσματικής εφαρμογής του ν. 2643/1998.
      Στη χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
      παροχών μας.
      Στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας που ανοίγει
      το δρόμο στην άνθηση του ιδιωτικού τομέα και στην κατάρρευση της
      ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
      Στην ανεπαρκή χρηματοδότηση των Κέντρων Υποστήριξης για τα άτομα με
      νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και
      πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ. & στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των
      ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης,
      στην υποχρηματοδότηση του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα
      για τους κωφούς.
      Στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης των ατόμων με
      αναπηρία.
      Στην υιοθέτηση ενός «παραμορφωμένου» ΚΕΒΑ το οποίο σχεδιάστηκε για να
      χρησιμοποιηθεί από το Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας ως μέσο
      δημοσιονομικού ελέγχου και περικοπής κοινωνικών δαπανών.
 
      Η στοχοποίηση της αναπηρίας λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Η αναπηρία
      βάλλεται από στάσεις και πρακτικές, οι οποίες τη θέτουν στο απόσπασμα. Ο
      «ανα-παρα-μορφωμένος ΚΕΒΑ» βρίθει από αντιεπιστημονικές θέσεις και απόψεις
      λειτουργώντας ως εργαλείο σφαγιασμού των πραγματικά αναπήρων και ως
      εργαλείο δημοσιονομικού ελέγχου για τη μείωση κοινωνικών και προνοιακών
      παροχών. Το ενιαίο και πολλά υποσχόμενο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
      τείνει να αντιγράψει τα λάθη και τις ελλείψεις του παρελθόντος συστήματος.
      Οι ελλιπείς έως ανύπαρκτες υπηρεσίες του σε κομβικές περιοχές της χώρας,
      όπως είναι οι νησιωτικές καλούνται, σχεδιασμένες ατάκτως ερριμμένα να
      ξεκαθαρίσουν το τοπίο από το φαινόμενο των ¨αναπήρων μαϊμού¨. Ένα
      φαινόμενο το οποίο καλλιεργήθηκε σε βάθος χρόνου και εξυπηρέτησε ενίοτε το
      πολιτικό σύστημα για να δικαιολογήσει τις ανεπαρκείς πολιτικές του για την
      αναπηρία. Η Ε.Σ.ΑμεΑ., όπως γνωρίζει πολύ καλά ο πολιτικός κόσμος και η
      ελληνική κοινωνία, ήταν και είναι ο φορέας που με τις θέσεις και προτάσεις
      του, προς όλες τις νυν Κυβερνήσεις, απαιτούσε την εξυγίανση αυτού του
      φαινομένου.
 
      Σήμερα οι στάσεις και πρακτικές στοχοποίησης της αναπηρίας κάτω από την
      πίεση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών αποτελούν τον εύκολο δρόμο και
      απειλούν να στήσουν στο απόσπασμα την αναπηρία. Αυτό το δρόμο και όποιες
      πρακτικές λειτουργούν ως δαμόκλειος σπάθη για αναφαίρετα κοινωνικά και
      ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ζητούμε να ανακόψετε εσείς με
      ένα συγκεκριμένο πακέτο συντονισμένων προστατευτικών πολιτικών και μέτρων
      για την αναπηρία. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο η χώρα μας, ενώ προσπαθεί να
      ξεπεράσει διαρθρωτικά προβλήματα και να οδηγηθεί στην οικονομική ανάπτυξη,
      την ίδια ακριβώς στιγμή δημιουργεί ένα σύγχρονο Καιάδα για τα άτομα με
      αναπηρία σχεδιάζοντας πολιτικές που αποτελούν τον Προκρούστη του
      Κοινωνικού Κράτους!
 
      Κύριε Πρωθυπουργέ,
 
      Η χώρα δεν μπορεί να ορθοποδήσει, εάν δεν προβεί παράλληλα σε ένα
      συγκεκριμένο σχεδιασμό μέτρων υποστήριξης και ενδυνάμωσης των ατόμων με
      αναπηρία και των οικογενειών τους, το οποίο θα εφαρμοστεί συντονισμένα υπό
      τη δική σας καθοδήγηση και εποπτεία από τους φορείς της Κεντρικής Εξουσίας
      με την εμπλοκή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
      Τα άτομα με αναπηρία δεν αντέχουν άλλο το δρόμο της φτώχειας και της
      εξαθλίωσης. Δεν αντέχουν άλλο την κατάρρευση του Προνοιακού Συστήματος και
      τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Συστήματος Υγείας όταν είναι γνωστό ότι σε
      περιόδους οικονομικής κρίσης τα προβλήματα υγείας κυρίως των φτωχών
      πολλαπλασιάζονται και επιδεινώνονται. Πάνω από όλα όμως δεν αντέχουν την
      περιρρέουσα κοινωνική στοχοποίησή τους από οποιαδήποτε πλευρά
      επιχειρείται.
 
      Το αναπηρικό κίνημα και κάθε πολίτης που μάχεται για το κοινωνικό δίκαιο,
      συναντιούνται την Τρίτη στις 13 Δεκεμβρίου 2011, στις 11 το πρωί στην
      Πλατεία Ομονοίας και πορεύονται προς το Μέγαρο Μαξίμου διακηρύττοντας ότι
      θα όλοι μαζί θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με κάθε πρόσφορο μέσο για την
      προστασία των αναφαίρετων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιας
      πάθησης και των οικογενειών τους.
 
      Κύριε Πρωθυπουργέ,
 
      Είναι η ώρα που πρέπει να πάρετε συντονισμένα μέτρα για την προστασία της
      αναπηρίας. Η Ε.Σ.ΑμεΑ και οι φορείς μέλη της ζητούν από εσάς να
      συγκαλέσετε υπό τη προεδρεία σας σύσκεψη με τους Υπουργούς Οικονομικών,
      Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών, Εργασίας, Υγείας, και Παιδείας, που
      έχουν στην ευθύνη τους το σχεδιασμό κεντρικών πολιτικών για την αναπηρία,
      με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ., προκειμένου να ληφθεί δέσμη
      συντονισμένων μέτρων άμεσης και μακροχρόνιας προστασίας των ατόμων με
      αναπηρία και χρόνιας πάθησης και των οικογενειών τους από τις επιπτώσεις
      αυτής της οικονομικής κρίσης, που όπως φαίνεται θα κρατήσει για πολλά
      χρόνια.
 
      Κύριε Πρωθυπουργέ,
 
      Πάρτε θέση τώρα, πριν είναι πολύ αργά, για την προστασία της αναπηρικής
      οικογένειας.
www.esaea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου