meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΕΕΤΑΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚινητήριος μοχλός ανάπτυξης και συνεργασίας ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού με την κεντρική κρατική διοίκηση
η ΕΕΤΑΑ

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ιδρύθηκε το 1985 από φορείς της Αυτοδιοίκησης και το κεντρικό κράτος.

Σκοπός της είναι η παροχή επιστημονικής και επιχειρησιακής  υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Για την επίτευξη του σκοπού της, συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Δικτύων και Συνεργασιών.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι ένα μοναδικό σημαντικό εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης.  Είναι ο μοχλός εκείνος που ενισχύει  και βελτιώνει εδώ και 30 χρόνια περίπου, τη συνεργασία των Δήμων και των Περιφερειών με την κεντρική κρατική διοίκηση, ως  θεσμοθετημένος  επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος των ΟΤΑ και όχι μόνον.

Συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό, την  ωρίμανση, τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων, στην οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης και επιμόρφωσης καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών και γενικότερα της λειτουργίας των ΟΤΑ.

Η δραστηριότητα της Εταιρίας εστιάζεται κυρίως :

- Στην υλοποίηση δράσεων οριζόντιας στήριξης των ΟΤΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κ.Ε.Δ.Ε, ΕΝ.ΠΕ.) και άλλους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης

- Στην υλοποίηση έργων, χρηματοδοτούμενων από Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

- Στην υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, τα οποία προκηρύσσονται και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, από το 2011 είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχειρίσης του ΕΣΠΑ, με 156 έργα αναπλάσεων και υποδομών, από Δήμους όλης της χώρας.

Όπως λοιπόν γίνεται εύκολα αντιληπτό, η  Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει την υποδομή, την πείρα και τη τεχνογνωσία να διευρύνει τη δράση της σε περισσότερους ακόμη τομείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αξιοποιώντας , κατά κύριο λόγο, την πολύχρονη και πλούσια εμπειρία της. Στόχος της νέας Διοίκησης που αναδείχθηκε μετά τις εκλογές που έγιναν στις 8 Μαρτίου 2016, είναι να ενισχυθεί αποφασιστικά η Εταιρία, στα πλαίσια της εξαγγελθείσας πρόθεσης της Κυβέρνησης για αποκέντρωση με ισχυρές Αυτοδιοικήσεις.
Δυνατοί Δήμοι, αποτελεσματικές Περιφέρειες, χωρίς αντίστοιχα εργαλεία υποστήριξης, δεν νοούνται. Και η ΕΕΤΑΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει το κορυφαίο όργανο της Αυτοδιοίκησης σ΄ αυτή την κατεύθυνση.

Στρατηγική επιδίωξη η πιο στενή-συστηματική συνεργασία, τόσο με τα συλλογικά όργανα αυτοδιοίκησης (ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ) και τις κατά τόπους ΠΕΔ, όσο κυρίως με τις Περιφέρειες και τους Δήμους.
Παράλληλα είμαστε σίγουροι ότι η Κεντρική Διοίκηση καταλαβαίνει ότι φορείς Δημοσίου συμφέροντος και σκοπού, όπως η ΕΕΤΑΑ, είναι απαραίτητοι κρίκοι στην προσπάθεια αναβάθμισης των ΟΤΑ.

Το νέο Δ.Σ. δουλεύει σ΄ αυτήν την κατεύθυνση με τη βεβαιότητα ότι όλοι έχουν κατανοήσει και αποδεχθεί ότι το δυνάμωμα της ΕΕΤΑΑ είναι ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης στο σύνολό της. 


                                                                      Θεόδωρος Γκοτσόπουλος
                                                   Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου