meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ: ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ


Πλέον η άδεια για τη λειτουργία ιδιωτικών οχημάτων μεταφοράς ασθενών δίδεται στις εξής περιπτώσεις: Σε ιδιωτικές κλινικές ή επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες, σε ιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια που διαθέτουν εξοπλισμό για εξειδικευμένες εξετάσεις, σε μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης που λειτουργούν εκτός νοσοκομείων και κλινικών, σε γηροκομεία, οίκους ευγηρίας ή μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν τον ασφαλιστικό κλάδο “βοήθεια”. Χωρίς άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου πρέπει να λειτουργούν τα ιδιωτικά ασθενοφόρα στη χώρα μας, όπως αναφέρει πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, η οποία εκδόθηκε έπειτα από καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και κυκλοφορίας ιδιωτικών ασθενοφόρων. Πλέον η άδεια για τη λειτουργία ιδιωτικών οχημάτων μεταφοράς ασθενών δίδεται στις εξής περιπτώσεις:

Σε ιδιωτικές κλινικές ή επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες, σε ιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια που διαθέτουν εξοπλισμό για εξειδικευμένες εξετάσεις, σε μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης που λειτουργούν εκτός νοσοκομείων και κλινικών, σε γηροκομεία, οίκους ευγηρίας ή μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν τον ασφαλιστικό κλάδο “βοήθεια”.

Για να μπορούν να λάβουν άδεια λειτουργίας ασθενοφόρου, οι παραπάνω φορείς πρέπει να έχουν προηγουμένως πάρει βεβαίωση από το ΕΚΑΒ ότι το ασθενοφόρο τους πληροί τις προδιαγραφές. Οι υπεύθυνοι των φορέων πρέπει, επίσης, να υποβάλουν στο ΕΚΑΒ υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων και των υποχρεώσεων σχετικά με τη στελέχωση του ασθενοφόρου και τη διακίνηση ασθενών ή τραυματιών. Οι όροι αυτοί προβλέπουν ότι το ασθενοφόρο πρέπει να έχει οδηγό και συνοδηγό, με τουλάχιστον τον συνοδηγό να έχει στοιχειώδεις γνώσεις και εμπειρία στην παροχή πρώτων βοηθειών. Προβλέπουν, επίσης, ότι το ασθενοφόρο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών, χωρίς άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου. Απευθυνόμενος προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Υγείας, το ΕΚΑΒ και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, ο κ. Κουρουμπλής ζητεί να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της εγκυκλίου.


Πηγή: Ηλεκτρονικό περιοδικό «Health daily»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου