meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

3.477 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ


3.477 συμβάσεις σε ΟΑΕΔ, ΙΚΑ και στην Πρόνοια

Εκατόν τριάντα πέντε θέσεις αντιστοιχούν στην Κεντρική Υπηρεσία και σε άλλες υπηρεσίες του, ενώ 120 θέσεις κατανέμονται στον ΟΓΑ, 150 στο ΕΤΑΑ και 75 θέσεις στον ΟΑΕΕ. Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα προσληφθούν 50 ωφελούμενοι του προγράμματος, από 44 άτομα στο ΤΑΠΙΤ και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), 40 άτομα στο ΝΑΤ, 34 στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και 31 στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Θέμα ημερών αποτελεί η έκδοση της μεγάλης προκήρυξης του ΟΑΕΔ για την κάλυψη 3.477 θέσεων στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στα Ταμεία και τους εποπτευόμενους φορείς, στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που αριθμεί 14.978 θέσεις σε υπουργεία, Περιφέρειες και εποπτευόμενους οργανισμούς.

Οι φορείς που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθοι:

• ΟΑΕΔ, 985 θέσεις,
• ΙΚΑ ΕΤΑΜ, 939 θέσεις, και
• Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, 759 θέσεις.

Εκατόν τριάντα πέντε θέσεις αντιστοιχούν στην Κεντρική Υπηρεσία και σε άλλες υπηρεσίες του, ενώ 120 θέσεις κατανέμονται στον ΟΓΑ, 150 στο ΕΤΑΑ και 75 θέσεις στον ΟΑΕΕ. Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα  προσληφθούν 50 ωφελούμενοι του προγράμματος, από 44 άτομα στο ΤΑΠΙΤ και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), 40 άτομα στο ΝΑΤ, 34 στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και 31 στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ηπλειονότητα των οποίων αντιστοιχούν σε διοικητικούς υπαλλήλους, προσωπικό φύλαξης, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς.

Από μέρα σε μέρα η προκήρυξη για τα υπουργεία

Tο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα δημοσιευτεί η προκήρυξη για 11.083 θέσεις σε εννέα υπουργεία και στους εποπτευόμενους φορείς τους. Τη «μερίδα  του λέοντος» διεκδικούν τα υπουργεία Πολιτισμού, Υγείας και Εργασίας, ενώ επιπλέον 5.407 θέσεις που αντιστοιχούν στο υπουργείο Παιδείας θα προκηρυχθούν τον Αύγουστο, ώστε η πρόσληψη των ανέργων να συμπέσει χρονικά  με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
kkyritsi@pegasus.gr

Οι ειδικότητες σε ΟΑΕΔ και Ταμεία.

      ΟΑΕΔ:
      ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας 391.
      ΔΕ Διοικητικού λογιστικού 350.
      ΥΕ Κλητήρων 2.
      ΥΕ Προσωπικού μαγειρίου 25.
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 20.
      ΤΕ Μηχανικών 2.
      ΤΕ Πληροφορικής 1.
      ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 183.
      ΠΕ Μηχανικών 8.
      ΠΕ Πληροφορικής 3.

      ΕΤΑΑ:
      ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 15.
      ΥΕ Κλητήρων 3.
      ΔΕ Χειριστών Η/Υ 10.
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 40.
      ΤΕ Πληροφορικής 6.
      ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 70.
      ΠΕ Πληροφορικής 6.

      Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης:
      ΔΕ Διοικητικού 10.
      ΔΕ Χειριστών Η/Υ 40.

      ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:
      ΔΕ Διοικητικού 8.
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 4.
      ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 5.
      ΠΕ Πληροφορικής 3.

      ΙΚΑ ΕΤΑΜ:
      ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 115.
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 482.
      ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 342.

      Μετοχ. Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ):
      ΔΕ Διοικητικού λογιστικού 5.
      ΤΕ Οικονομικού 3.
      ΤΕ Πληροφορικής 3.
      ΠΕ Οικονομικού 11.

      ΝΑΤ:
      ΥΕ Γενικών καθηκόντων 2.
      ΔΕ Διοικητικού λογιστικού 5.
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 6.
      ΤΕ Πληροφορικής 3.
      ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 18.
      ΠΕ Νομικής 2.
      ΠΕ Πληροφορικής 4.

      ΟΓΑ:
      ΥΕ Γενικών καθηκόντων 14.
      ΔΕ Διοικητικού 59.
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 5.
      ΠΕ Διοικητικού 34.
      ΠΕ Νομικής 2.
      ΠΕ Οικονομικού 3.
      ΠΕ Πληροφορικής 2.
      ΠΕ Στατιστικής 1.

      ΟΑΕΕ:
      ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 65.
      ΠΕ Νομικής 4.
      ΠΕ Πληροφορικής 6.

      ΤΑΥΤΕΚΩ:
      ΔΕ Διοικητικού λογιστικού 2.
      ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1.
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 4.
      ΤΕ Πληροφορικής 2.
      ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 5.
      ΠΕ Οικονομικού 5.
      ΠΕ Πληροφορικής 1.

      ΤΑΠΙΤ:
      ΔΕ Διοικητικού 5.
      ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 14.
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 21.
      ΠΕ Πληροφορικής 3.
      ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1.

      ΥΠ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας:
      ΔΕ Διοικητικού λογιστικού 25.
      ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 68.
      ΠΕ Νομικής 1.
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 34.
      ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 3.
      ΥΕ Γενικών καθηκόντων 1.

      Υπ. Εργασίας - Κεντρ. Υπηρεσία:
      ΠΕ Νομικής 3.

      ΗΔΙΚΑ ΑΕ:
      ΔΕ Χειριστών Η/Υ 25
      ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 1.
      ΤΕ Μηχανολόγων 1.
      ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 4.
      ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1.
      ΠΕ Μηχανολόγων 1.
      ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1.

      ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5.
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3.
      ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2.
      ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6.
      ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.
      ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3.
      ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3.
      ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 2.
      ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.
      ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1.


      Κοινωφελής εργασία: Υπουργείο Εργασίας - Κέντρα Πρόνοιας.

      ΚΕΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1.
      ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1.
      ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1.
      ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.
      ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 1.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1.

      ΚΕΑΤ-ΚΥ ΑΘΗΝΑ:
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.
      ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1.
      ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3.
      ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 1.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1.
      ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3.
      ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.
      ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1.
      ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1.
      ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2.
      ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1.
      ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 1.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2.
      ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.
      ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3.
      ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1.

      Κ.Κ.Π. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18.
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 11.
      ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7.
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4.
      ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 13.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5.
      ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2.
      ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3.
      ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.
      ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1.
      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2.
      ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2.
      ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.
      ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1.
      ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.
      ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2.
      ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 4.
      ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7.
      ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4.

      Κ.Κ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 62.
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 20.
      ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 17.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 32.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5.
      ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3.
      ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 18.
      ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1.
      ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 17.
      ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4.

      Κ.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14.
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5.
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3.
      ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1.
      ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 1.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7.
      ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 9.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2.
      ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6.
      ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2.
      ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2.
      ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6.
      ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3.
      ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 4.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3.

      Κ.Κ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13.
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7.
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 9.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 9.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5.
      ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.
      ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3.

      Κ.Κ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14.
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2.
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1.
      ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2.
      ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6.
      ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2.
      ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.
      ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.
      ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 7.
      ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2.
      ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2.
      ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1.
      ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1.
      ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.
      ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2.

      Κ.Κ.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20.
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 16.
      ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 15.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2.
      ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4.
      ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.
      ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2.
      ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1.

      Κ.Κ.Π. ΚΡΗΤΗΣ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10.
      ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10.
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 18.
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 6.
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4.
      ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1.
      ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1.
      ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1.
      ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.
      ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7.
      ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2.
      ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.
      ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.
      ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1.
      ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1.

      Κ.Κ.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10.
      ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9.
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10.
      ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3.
      ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4.
      ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 6.
      ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1.
      ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8.
      ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6.
      ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.
      ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 4.
      ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2.

      ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΠΜ:
      ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1.
      ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.
      ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.
      ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1.
      ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.

      ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3.
      ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.

      Κ.Κ.Π. ΒΟΡEIOY ΑΙΓΑΙΟΥ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7.
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3.
      ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.
      ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1.
      ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1.

      Κ.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
      ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1.
      ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.
      ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1.

      Κ.Κ.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3.
      ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10.
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.
      ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1.
      ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.
      ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1.

      Κ.Κ.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:
      ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3.
      ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1.
      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.
      ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1.
      ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.
      ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5.
      ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5.
      ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1.
      ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1.
      ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.
      ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2.
      ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3.
      ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.
      ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2.


      Πηγή: Εφημερίδα «Έθνος»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου