meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
          ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ.

Το «Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για Ατομα με Αναπηρίες – Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» ιδρύθηκε στις 25 Ιουλίου 2008 ύστερα από προσπάθειες πολλών ετών και μετά από έρευνες και αξιολογήσεις άλλων προγραμμάτων του εξωτερικού.

Στόχο έχει να διαχειριστεί και να καλύψει την ανάγκη των ατόμων με προβλήματα όρασης να χρησιμοποιήσουν για την κινητικότητά τους και την κοινωνική τους ένταξη Σκύλο Οδηγό και να εκπαιδεύσει Εκπαιδευτές Σκύλων Οδηγών. Παράλληλα άτομα με αναπηρίες να καλύψουν την ανάγκη της μετακίνησής τους και της εξυπηρέτησής τους με την χρήση Σκύλων Βοηθείας.

Είναι σημαντικό ότι στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν οι επίσημοι φορείς με πολυετή πείρα στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες, όπως: το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ), ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος (Φ.Τ.Ε), η Πανελλήνια Ενωση Αμφιβληστροειδοπαθών ( Π.Ε.Α) και δύο εξειδικευμένοι φορείς: το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων (Ε.Κ.Ε.Σ)και ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων και Περιβάλλοντος Νομού Αττικής «ΔικαίωμαΖωής».

Όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση αυτής της νέας πρωτοποριακής ιδέας για τα ελληνικά δεδομένα.Από τον Οκτώβριο 2011 το Κέντρο ξεκίνησε ένα πρωτότυπο διεθνές, εξ αποστάσεως, πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδας 4 εκπαιδευομένων εκπαιδευτών, υπό την καθοδήγηση του Ολλανδού Εκπαιδευτή Σκύλων Οδηγών κου Peter Lasaroms, με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο και συνεργάτη του Ολλανδικού Κέντρου Σκύλων Οδηγών της Ολλανδίας το KNFG (παραδίδει 150-200 Σκύλους Οδηγούς το έτος στην Ολλανδία) και την σύζυγό του, εκπαιδεύτρια Κινητικότητας και Προσανατολισμού κα Anita Lasaroms.

Καθ’ όλην την διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιείται και η εκπαίδευση κουταβιών για Σκύλοι Οδηγοί προκειμένου τα άτομα με πρόβλημα όρασης να αποκτήσουν την υπηρεσία αυτή και στην χώρα μας. Η όλη εκπαίδευση γίνεται βάσει των Διεθνών κριτηρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολών Σκύλων Οδηγών.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται πρόγραμμα Αναδοχής Κουταβιών από Εθελοντές/ντριες το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012. Η όλη εκπαίδευση των Αναδόχων Εθελοντών γίνεται από το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» βάσει των διεθνών κανόνων. Κοινωνικοποιούν και εκπαιδεύουν τα κουτάβια στη βασική υπακοή. Τα κρατούν μέχρι τους 12 – 14 μήνες της ζωής τους, υπό την καθοδήγηση του Ολλανδού εκπαιδευτή και της ομάδας των εκπαιδευομένων εκπαιδευτών, οπότε και τα παραδίδουν στο Κέντρο, στην ομάδα των εκπαιδευομένων εκπαιδευτών Σκύλων Οδηγών για την τελική εκπαίδευσή τους ως οι αυριανοί «Σκύλοι Οδηγοί». Παράλληλα φιλοξενούν κουτάβια και εκπαιδευόμενους σκύλους του Κέντρου για ολιγοήμερες ημέρες φιλοξενίας σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευομένων εκπαιδευτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου «ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ», σύμφωνα με την από 16 Δεκεμβρίου 2014 απόφασή του ενέκρινε, σε συνέχεια δύο ετών συνεχούς και επιτυχούς πορείας υλοποίησης του προγράμματος  Αναδοχής Κουταβιών και αξιολογώντας τις ανάγκες που ανακύπτουν για την ενίσχυση, την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της ομάδας των Αναδόχων Εθελοντών, την

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αναδοχής Κουταβιών που προορίζονται για ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ Τυφλών και Ατόμων με προβλήματα Ορασης από Ανάδοχους Εθελοντές και Εθελόντριες.

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των Αναδόχων Εθελοντών/ντριών συνοψίζονται σε: 

Να είναι πάνω από 22 ετών!
Να έχει εμπειρία στην ανατροφή και τη φροντίδα ενός σκύλου!
Να έχει κατοικία κατάλληλη για τη διαμονή του κουταβιού σε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ χώρο! Το κουτάβι μένει και κοιμάται ΜΕΣΑ στο σπίτι!
Να έχει αυτοκίνητο για τις μεταφορές του κουταβιού στις συναντήσεις και στις δράσεις του Κέντρου που θα συμμετέχει!
Να έχει χρόνο διαθέσιμο για τη φροντίδα και την συμμετοχή στην εκπαίδευση του κουταβιού και να έχει διάθεση συνεργασίας με την Διοίκηση, την Συντονίστρια των Αναδόχων Εθελοντών και τους Εκπαιδευόμενους Εκπαιδευτές του Κέντρου μας.
Να μην αφήνει το κουτάβι μόνο του στο σπίτι πάνω από 4 ώρες!!
Να συμμετέχει στις συναντήσεις της Ομάδας εκπαίδευσης των Αναδόχων Εθελοντών,  να παρακολουθεί την εκπαίδευση που γίνεται από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές του κέντρου, να συμμετέχει σε ομάδες και σεμινάρια που οργανώνονται με στόχο τη συνεχή τους επιμόρφωση και εποπτεία.

Επισημαίνεται ότι :

Οι εκπαιδευτές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους Ανάδοχους Εθελοντές, τους επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τους στηρίζουν και τους ενισχύουν στο έργο της σωστής ανατροφής του κουταβιού.

Τα κουτάβια που προορίζονται για σκύλοι οδηγοί τυφλών ξεκινούν την ζωή τους με τους Ανάδοχους Εθελοντές στην ηλικία των 10 εβδομάδων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ανατροφή τους για 12-14 μήνες, τη διατήρηση της καλής φυσικής τους κατάστασης, της υγείας τους  και την κοινωνικοποίησή τους. 

Ο Ανάδοχος Εθελοντής είναι υπεύθυνος να γνωρίσει στο κουτάβι του διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες όπως : Λεωφορεία, τραίνα, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς!

Ένα κουτάβι που έχει πάρει θέση στην Καρδιά σας, μετά από 12-14 Μήνες Κοινωνικοποίησης και Φροντίδας, θα γίνει ένα Εκπαιδευόμενο Κουτάβι για ΣΚΥΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Μετά τους 12-14 μήνες τα κουτάβια επιστρέφονται στο Κέντρο για την εκπαίδευσή τους.
Στους 24 Μήνες της ζωής του θα είναι ένας Υπεύθυνος και πολύ καλά εκπαιδευμένος ΣΚΥΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Είναι δύσκολο να πει κανείς αντίο σε ένα κουτάβι, αλλά είναι ένα όμορφο συναίσθημα που συνήθως κάνει περήφανους τους Ανάδοχους Εθελοντές διότι έχουν συμβάλλει στην εκπαίδευση ενός Σκύλου Οδηγού, που θα κάνει την διαφορά στην καθημερινότητα ενός ατόμου με πρόβλημα όρασης!

Κοινωνικοποιώντας ένα κουτάβι ανήκετε πλέον στην Ομάδα των Αναδόχων Εθελοντών και μπορείτε εάν το θέλετε να συνεχίσετε να κοινωνικοποιείτε τα νέα μέλη-κουτάβια του Κέντρου μας!

Τα έξοδα διατροφής καλύπτονται από την Χορηγό Εταιρία PETLINE και τα έξοδα κτηνιατρικής παρακολούθησης καλύπτονται από το Κέντρο ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ. 


Εάν ο χρόνος σας δεν το επιτρέπει να γίνεται «Ανάδοχοι Εθελοντές», μπορείτε να συμμετάσχετε στα προγράμματα Φιλοξενίας κουταβιών και εκπαιδευομένων κουταβιών, διάρκειας 3-10 ημερών.

Οσοι ενδιαφέρονται να γίνουν « Ανάδοχοι Εθελοντές» ή « Εθελοντές Φιλοξενίας», μπορούν να το δηλώσουν στο email του κέντρου μας: info@greekguidedogs.com.

Τις Δράσεις μας μπορείτε να τις παρακολουθείτε στη σελίδα μας στο Facebook ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες στα τηλ.: 210 52000140 και 6932414189.

Εάν εσείς δεν μπορείτε να γίνετε Ανάδοχοι Εθελοντές, διαδώστε το, ίσως κάποιος φίλος σας, γνωστός σας, συγγενή σας να θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Το μόνο ΚΟΣΤΟΣ στο πρόγραμμα .........η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ που νοιώθουν οι Ανάδοχοι Εθελοντές όταν το κουτάβι τους παραδίδεται ως ΣΚΥΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ στο άτομο με πρόβλημα όρασης!

Ολοι ΜΑΖΙ μπορούμε να υλοποιήσουμε το όραμα των Ατόμων με πρόβλημα όρασης που είναι η Απόκτηση ενός « ΣΚΥΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» !!      

Οι Ανάδοχοι Εθελοντές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να φιλοξενούν το κουτάβι τους ακόμη και στον χώρο εργασίας τους.

Επισημαίνεται ότι τα κουτάβια μπορούν σύμφωνα με τον Νόμο 4238/ΦΕΚ38-17.2.2014 να έχουν πρόσβαση παντού και να είναι χωρίς φίμωτρο.

Ακόμα και μετά την παράδοση και εν μέσω των διαφόρων εκδηλώσεων ο Ανάδοχος Εθελοντής έχει την χαρά να παρακολουθεί την εξέλιξη του κουταβιού που μεγάλωσε ο ίδιος. Διατηρεί ο Ανάδοχος Εθελοντής την δυνατότητα επικοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο σκύλο ή τον Σκύλο ΑΜΠΟ όταν θα εργάζεται με κάποιον χρήστη μετά από συνεννόηση με το γραφείο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 9η Φεβρουαρίου 2015

Ακολούθως θα γίνει η συγκέντρωση των αιτήσεων και των βιογραφικών, εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί συνάντηση-παρουσίαση του προγράμματος της εκπαίδευσης στους υποψηφίους με  διενέργεια αρχικών συνεντεύξεων και θα ακολουθήσει η τελική συνέντευξη και αξιολόγηση από τον Ολλανδό Εκπαίδευση κον Peter Lasaroms.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail : info@greekguidedogs.com προκειμένου να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά η Αίτηση Συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις συμπληρώνονται στην Ελληνική γλώσσα και τα βιογραφικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και συμπεριλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις ανάλογα με τα πεδία της αιτήσεως ή τα κριτήρια που προαναφέρονται π.χ. επιπλέον σπουδές, Hobby, συμμετοχή σε Συλλόγους, Εθελοντική Εργασία κλπ.Κατατίθενται ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greekguidedogs.com. Πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα ανωτέρω στα τηλέφωνα 210-5200140 και 6932414189                   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου