meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑναστάτωση στην Ειδική Εκπαίδευση

Επιστολή τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 25ης Αυγούστου 2014 προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εγκύκλιο 131370/41 για τις προσλήψεις αναπληρωτών ωρομισθίων εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση (ειδική αγωγή).

25.08.2014
Αρ. Πρωτ.: 2930

Αναστάτωση στην Ειδική Εκπαίδευση

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2014-2015, έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, αφού ετέθη σε εφαρμογή η κατάργηση του Πίνακα Α΄, προοιωνίζοντας άδηλο το εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών με αναπηρία.

Εκτός της κατάργησης του Πίνακα Α΄ με την παρούσα εγκύκλιο ζητούνται κατά την κατάθεση της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, γνωματεύσεις βάσει του άρθρου 7 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, περί ικανότητας υποψηφίων για εκπαιδευτικό έργο, από α) παθολόγο ή γενικό ιατρό και β) ψυχίατρο είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.

Η ανωτέρω απαίτηση από μέρους του Υπουργείου δημιουργεί άσκοπη ταλαιπωρία και υποβάλλει τους ενδιαφερόμενους σε αδικαιολόγητη αναστάτωση. Χρειάζεται νέα εγκύκλιο με την οποία θα ορίζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι αιτούντες θα δύνανται να παραλάβουν και επομένως να καταθέσουν τις ανωτέρω ιατρικές γνωματεύσεις.

Ιδιαίτερη όμως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι με την ανωτέρω εγκύκλιο για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ν. 3528/2007 ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου μόνο από τους εκπαιδευτικούς που είναι άτομα με αναπηρία και προσλαμβάνονται βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ανάλογα πιστοποιητικά δεν ζητούνται από καμία άλλη ομάδα που προσλαμβάνεται μέσω κοινωνικών κριτηρίων όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι ούτε από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό, παρόλο που ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας ισχύει για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Αναντίρρητα αυτό το γεγονός σηματοδοτεί έντονη διακριτική μεταχείριση των εκπαιδευτικών με αναπηρία σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. καλεί τους εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν στην κατάθεση των αιτήσεων τους ανεξαρτήτως του εάν έχουν παραλάβει τα ιατρικά πιστοποιητικά που ζητούνται από την εγκύκλιο.

Η επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας ακολουθεί.


Αθήνα: 22/08/2014
Αρ. Πρωτ.: 2916

      ΠΡΟΣ:
      Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αν. Λοβέρδο

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
      - Υφυπουργό Παιδείας κ. Αλ. Δερμεντζόπουλο
      - Γενική Διεύθυνση Διοίκησης A/μιας και B/μιας Εκπαίδευσης Γεν.
      Διευθύντρια κ. Καρδαμίτση
      - Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής κ. Κ. Λολίτσα
      - ΟΛΜΕ
      - ΔΟΕ
      - Π.Ε.Σ.Ε.Α.
      - ΠΟΣΕΕΠΕΑ
      - ΣΑΤΕΑ
      - Φορείς Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Σχετικά με την εγκύκλιο 131370/41 για τις προσλήψεις αναπληρωτών ωρομισθίων εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση (ειδική αγωγή)

Κύριε Υπουργέ,

Η εγκύκλιος με αρ. 13170/Δ1/19.8.2014 για την ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2014-2015 έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, αφού ετέθη σε εφαρμογή η κατάργηση του Πίνακα Α΄ προοιωνίζοντας άδηλο το εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών με αναπηρία.

Εκτός της κατάργησης του Πίνακα Α΄ με την παρούσα εγκύκλιο ζητούνται κατά την κατάθεση της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, γνωματεύσεις βάσει του άρθρου 7 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, περί ικανότητας υποψηφίων για εκπαιδευτικό έργο, από α) παθολόγο ή γενικό ιατρό και β) ψυχίατρο είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.

Δύο σοβαρά προβλήματα ανακύπτουν βάσει της ανωτέρω οδηγίας.

Πρώτον, η αδυναμία των αιτούντων να παραλάβουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις προαναφερθείσες ιατρικές γνωματεύσεις και να τις καταθέσουν στον ίδιο χρόνο με την κατάθεση των αιτήσεων τους, αφού στην παρούσα χρονική περίοδο τα νοσοκομεία υπολειτουργούν λόγω των καλοκαιρινών αδειών και επίσης η πλειονότητα των ιδιωτών ιατρών δεν λειτουργούν τα ιατρεία τους λόγω θέρους.

Η ανωτέρω απαίτηση από μέρους του Υπουργείου δημιουργεί άσκοπη ταλαιπωρία και υποβάλλει τους ενδιαφερόμενους σε αδικαιολόγητη αναστάτωση. Για την εξομάλυνση της ανωτέρω κατάστασης και για να προβλεφθούν δυσάρεστα γεγονότα ζητούμε να εκδώσετε διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία θα ορίζετε ένα εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι αιτούντες θα δύνανται να παραλάβουν και επομένως να καταθέσουν τις ανωτέρω ιατρικές γνωματεύσεις.

Ιδιαίτερη όμως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι με την ανωτέρω εγκύκλιο για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ν. 3528/2007 ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου μόνο από τους εκπαιδευτικούς που είναι άτομα με αναπηρία και προσλαμβάνονται βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ανάλογα πιστοποιητικά δεν ζητούνται από καμία άλλη ομάδα που προσλαμβάνεται μέσω κοινωνικών κριτηρίων όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι ούτε από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό, παρόλο που ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας ισχύει για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Αναντίρρητα αυτό το γεγονός σηματοδοτεί έντονη διακριτική μεταχείριση των εκπαιδευτικών με αναπηρία σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Αναμένουμε από μέρους του Υπουργείου να δοθούν σαφείς εξηγήσεις σχετικά με το ανωτέρω θέμα, το οποίο δείχνει ότι το Υπουργείο Παιδείας οδηγείται σε παρελθούσες εποχές ακυρώνοντας τα όποια βήματα προόδου έχουν γίνει έως σήμερα για τα θέματα της αναπηρίας.

Κύριε Υπουργέ,

Αναμένουμε άμεσα την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας για την άμεση διευθέτηση των ανωτέρω θεμάτων και την άρση αυτής της διακριτικής μεταχείρισης που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία, όπως αναφέρουμε στο παρόν έγγραφό μας.

Περαιτέρω η Ε.Σ.ΑμεΑ. καλεί τους εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν στην κατάθεση των αιτήσεων τους ανεξαρτήτως του εάν έχουν παραλάβει τα ιατρικά πιστοποιητικά που ζητούνται από την εγκύκλιο. Την ευθύνη για την ομαλή και δίκαιη εφαρμογή του συστήματος προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ειδική εκπαίδευση την έχει το ίδιο το Υπουργείο, γι΄ αυτό και αναμένουμε συγκεκριμένες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Πηγή: http://www.esamea.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου