meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΑπό Δευτέρα οι αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό

Από το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας μέχρι τις 11 Αυγούστου 2014 καλούνται δικαιούχοι και πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων να υποβάλουν αιτήσεις στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το έτος 2013, άνεργοι που το έτος 2013 έλαβαν 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Ειδικά Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Από το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας μέχρι τις 11 Αυγούστου καλούνται δικαιούχοι και πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων να υποβάλουν αιτήσεις στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι δικαιούχοι και οι πάροχοι οφείλουν να προσέλθουν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ της περιοχής τους, για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Το Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών τους, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015, απευθύνεται σε 130.000 ωφελούμενους.

Η επιδότηση διακοπών, για μία έως πέντε διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ, αφορά στο διάστημα από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2014 έως τις 31 Αυγούστου του 2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

- εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το έτος 2013 - άνεργοι που το έτος 2013 έλαβαν 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Ειδικά Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, γι΄ αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, χωρίς χρήση κωδικών πρόσβασης.

Για την επιλογή στο πρόγραμμα, εφαρμόζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους παρόχους, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ και απαραιτήτως με χρήση κωδικών πρόσβασης.

Βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι, αφού υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση, είναι τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας τους, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα βιβλιάρια ασθενείας. Πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται λεπτομερώς στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες στη Δημόσια Πρόσκληση δικαιούχοι και πάροχοι, παρακαλούνται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμιση των δικαιολογητικών τους άμεσα μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής τους αίτησης, χωρίς να περιμένουν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δικαιολογητικών.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου