meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Η χαρτογράφηση των συντάξεων

Αναλύοντας τα δεδομένα των συνταξιούχων που λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους και προνοιακά επιδόματα, παρατηρείται πως η πλειονότητα των δικαιούχων είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Ακολουθούν οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και στη συνέχεια οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου. Ο μεγαλύτερος αριθμός των συνταξιούχων λόγω γήρατος λαμβάνει επιδόματα που κυμαίνονται στο εύρος 300- 400 ευρώ. Επίσης, από τη διασταύρωση που έγινε με τα στοιχεία του «Αριάδνη» και του ΑΜΚΑ προέκυψε η καταβολή επιδομάτων σε 1.343 θανόντες για τους οποίους αποστέλλονται τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο και άμεση αναστολή των καταβολών.

Στα 2,291 δισ. ευρώ ανήλθε το ποσό που καταβλήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο για 4.433.281 συντάξεις, εκ των οποίων οι 10.077 σε υπηκόους άλλων χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας, ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.637.090 και το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 941,59 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των επιδοματούχων ανέρχεται σε 164.310, ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 173.045 και η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον μήνα Ιανουάριο ανέρχεται σε 55.442.812 ευρώ.

Από τα στοιχεία του ίδιου συστήματος προκύπτει ότι το 25% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 39% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Η πλειονότητα των συνταξιούχων (1,325 εκατ.) λαμβάνουν μία σύνταξη, αλλά υπάρχουν και 921.841 συνταξιούχοι με δύο συντάξεις, 316.905 με τρεις συντάξεις, 55. 991 με τέσσερις συντάξεις, 13,991 με πέντε συντάξεις 2.916 συνταξιούχοι με έξι συντάξεις, 324 συνταξιούχοι με επτά συντάξεις, 43 συνταξιούχοι με οκτώ συντάξεις, 5 συνταξιούχοι με εννέα συντάξεις και δύο συνταξιούχοι λαμβάνουν δέκα συντάξεις!

Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.705.454) και τη Κεντρική Μακεδονία (725.736). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 306.926 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 259.726.

Από την επεξεργασία των στοιχείων των προνοιακών επιδομάτων για τον μήνα Ιανουάριο του 2014 παρατηρείται πως ο αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 164.310 συνολικά και το ποσό που καταβάλλεται σε 55.442.812 ευρώ. Από το σύνολο των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων το 29% αφορά σε δικαιούχους οι οποίοι παράλληλα λαμβάνουν και συντάξεις.

Αναλύοντας τα δεδομένα των συνταξιούχων που λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους και προνοιακά επιδόματα, παρατηρείται πως η πλειονότητα των δικαιούχων είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Ακολουθούν οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και στη συνέχεια οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου. Ο μεγαλύτερος αριθμός των συνταξιούχων λόγω γήρατος λαμβάνει επιδόματα που κυμαίνονται στο εύρος 300- 400 ευρώ.

Επίσης, από τη διασταύρωση που έγινε με τα στοιχεία του «Αριάδνη» και του ΑΜΚΑ προέκυψε η καταβολή επιδομάτων σε 1.343 θανόντες για τους οποίους αποστέλλονται τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο και άμεση αναστολή των καταβολών.


Πηγή: Εφημερίδα «Κέρδος»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου