meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ


Με την υπ’ αριθμ. 284/1013 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, έθεσε ο Δήμος Ιλίου υπό την αιγίδα του το Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, μια καινοτόμα πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιοτεχνών Δυτικής Αθήνας, προωθώντας τη συνεργασία με άλλους φορείς και  άλλες περιοχές (εντός-εκτός Ελλάδος), ως διέξοδο στην αντιμετώπιση της ανεργίας και ως εργαλείο  για την προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Το Δίκτυο «Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας», στο εξής  καλούμενο «ΚΚΕΚ», μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιοτεχνών Δυτικής Αθήνας,  που εδρεύει στην διεύθυνση Νεμέας 13 και Ψαρού 1 στο Δήμο Ιλίου, είναι δομή προώθησης κοινωνικής επιχειρηματικότητας  και απευθύνεται σε άνεργους κάθε ηλικίας – φύλου – εθνικότητας και επιχειρηματίες της περιοχής του Δήμου Ιλίου και ευρύτερα της Δυτικής Αθήνας, οι οποίοι θα ήθελαν να απασχοληθούν και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στα πλαίσια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Γ΄ τομέας Οικονομίας).              

 
Ενδεικτικά το ΚΚΕΚ καλείται να διαχειριστεί:

  • Καταστάσεις ανεργίας, μέσω επιχειρηματικών πρωτοβουλιών , οι οποίες κινούνται στον άξονα της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής
  • Να ανοίξει δρόμους  επιχειρηματικότητας , μέσω της καινοτομίας
  • Να  προωθήσει τον εξωστρεφή χαρακτήρα των τοπικών επιχειρήσεων (εξαγωγές- επαφές με τρίτες χώρες)
  • Να αναπτύσσει σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαλεία  επιχειρηματικότητας στον Γ΄ τομέα της οικονομίας
  • Μέσω της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς να αναπτύσσει και να προτείνει  προγράμματα  (εθνικά-ευρωπαϊκά) για  τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
Μέλη του ΚΚΕΚ μπορούν να γίνουν φυσικά η νομικά πρόσωπα (π.χ. επιχειρήσεις κλπ.), αρκεί να φέρουν την επιχειρηματική ή την εμπορική ιδιότητα ή και να συμφωνούν και να προωθούν τους σκοπούς του Κέντρου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται από τα  μέλη που συμμετέχουν στο Δίκτυο ΚΚΕΚ, για δε τους ανέργους, οι υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, είναι δωρεάν.

Ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της  ευθύνης του  για την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας δύναται να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης(άρθρο 75 περ.δ του Ν. 3463/2006).

Έτσι ο Δήμος Ιλίου, με ύψιστη κοινωνική ευθύνη και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, έθεσε με την υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας από τον Δήμαρχο κ. Ζενέτο, υπό την αιγίδα του το Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών από όλη τη Δυτική Αθήνα!

Για τους ανέργους οι υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας είναι δωρεάν.

Αίσθηση προκάλεσε η καταψήφιση της πρωτοβουλίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου από τις παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Αριστερό Σχήμα Ιλίου».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου