meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΙ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 
Δήμοι Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων

Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων  Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 6 το απόγευμα, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού στους Αγίους Αναργύρους. Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) της περιοχής για τη συμμετοχή τους στο Έργο και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και των κοινωνικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην υλοποίησή του.Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ»στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού» πραγματοποίησε Εσπερίδα παρουσίασης της πορείας υλοποίησης του Έργου.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στην Περιφέρεια Αττικής κυρίως στους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» η οποία αποτελείται από πέντε φορείς, με Συντονιστή φορέα το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων (Ι.Π.Α.Π.) «Η Θεοτόκος» και εταίρους το Δήμο Ιλίου, το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, την Asset Τεχνολογική και το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών «ΙΝ.ΕΜ.Υ.».Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της παρέμβασης είναι η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί να αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - ατόμων με αναπηρία με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας / απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και με την Ίδρυση Νέων Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Επικεφαλής της Νεολαίας του Πανελληνίου  Συνδέσμου Τυφλών και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιλίου κ. Βαγγέλης Αυγουλάς, η παρουσία του οποίου συνοδεύτηκε από ιδιαιτέρως θετικά σχόλια εκ των διοργάνωτών, ενώ ομιλητής μεταξύ άλλων ήταν και ο Πρόεδρος της Β-Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού κ. Σωτήρης Καμαρινόπουλος, ο οποίος παρουσίασε το ανθρωποκεντρικό προφίλ του έργου.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου