meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στο ΔιαδίκτυοΤο έργο Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου αποτελεί ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας πολυμέσων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πολυτροπικό, ψηφιακό, διαδικτυακό και τηλεοπτικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο (ειδήσεις, ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.) και να το μετατρέπει σε ψηφιακό υλικό, προκείμενου να το αναμεταδώσει σε προσβάσιμη μορφή μέσω διαδικτύου ή και ψηφιακής τηλεόρασης στα Άτομα με Αναπηρία.

Ημερίδα στην Αθήνα με θέμα: «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης www.prosvasi-amea.gov.gr του έργου Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου (ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π.)» διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ.
 
Σκοπός της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση της ιστοσελίδας www.prosvasi-amea.gov.gr  σε άτομα με Αναπηρία, φορείς ατόμων με Αναπηρία, ΟΤΑ, και σε επαγγελματίες του τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το έργο ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π. αποτελεί ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας πολυμέσων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πολυτροπικό, ψηφιακό, διαδικτυακό και τηλεοπτικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο (ειδήσεις, ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.) και να το μετατρέπει σε ψηφιακό υλικό, προκείμενου να το αναμεταδώσει σε προσβάσιμη μορφή μέσω διαδικτύου ή και ψηφιακής τηλεόρασης στα Άτομα με Αναπηρία.
 
Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Ε.Σ.Π.Α. (MIS 296598) και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του Έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Στην Ημερίδα μίλησαν το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ κ. Ιωάννης Λυμβαίος. ο οποίος τόνισε ότι για την ΕΣΑμεΑ η προσβασιμότητα αποτελεί ζήτημα πολύ υψηλά στην ατζέντα, δεδομένου ότι συμβάλλει στην άσκηση του δικαιώματος της επιλογής και αναδεικνύεται σε θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
Το διαδίκτυο έχει τεράστια σημασία και στη ζωή του ατόμου με αναπηρία, ώστε να ωφεληθεί στο μέγιστο από τις δυνατότητες του. Παρόλα αυτά, μόνο ένα μικρό ποσοστό ιστοσελίδων είναι προσβάσιμο στους χρήστες με αναπηρία. Το ΣΥΣΠΕΑΠ αποτελεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή που σέβεται το ανθρώπινο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση και την ενημέρωση. Στη συνέχεια το λόγο πήρε η πρόεδρος του Ε.Κ.Κ.Α. κ. Παναγιώτα Ιακωβίδου, η οποία τόνισε ότι σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι να αγκαλιάσει τα άτομα με αναπηρία, τα οποία αποτελούν ομάδα - στόχο του φορέα και μέσα από τα προγράμματα που χειρίζεται το Ε.Κ.Κ.Α. να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα των ατόμων αυτών στην ενημέρωση και πληροφόρηση.
 
Για το σκοπό αυτό το Ε.Κ.Κ.Α βρίσκεται σε διαβούλευση με τα ιδιωτικά ΜΜΕ για την δωρεάν παροχή τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και διαδικτυακού περιεχομένου. Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Real Conculting Intergation & Operartion-Συστήματα Πληροφορικής. Α.Ε. περιέγραψε την αρχιτεκτονική του Συστήματος από τη συλλογή του πρωτογενούς υλικού, την επιμέλειά του και τη δημοσίευσή του στην Πύλη. Επίσης προβλήθηκαν videos για την Πύλη εισόδου portal και τις υπηρεσίες που προσφέρονται για τους επισκέπτες και τους εγγεγραμμένους χρήστες ανάλογα με το προφίλ προσβασιμότητας.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου