meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ ΡΕΚΟΡ ΣΠΑΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ


Ρεκόρ στο ρεκόρ η συμμετοχή στις εθελοντικές αιμοδοσίες του Δήμου Ιλίου!
Μετά την αιμοδοσία τον Οκτώβρη του 2012, το φράγμα των 200 φιαλών ξαναέσπασε στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, στην τελευταία διήμερη Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργάνωσε η Κοινωνική Αιμοδοσία που διοργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2013.
 
Παρά την πρωτοφανή κακοκαιρία της πρώτης ημέρας, αυτή τη φορά προσήλθαν πάνω από 250 άτομα και συγκεντρώθηκαν 222 φιάλες αίματος, 9 περισσότερες από το ιστορικό ρεκόρ 25ετίας που επετεύχθη τον περασμένο Οκτώβρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 222 συμπολίτες μας που αιμοδότησαν, οι 77 ήταν νέοι αιμοδότες και κατέθεσαν την προσφορά ζωής τους για πρώτη φορά στη Δημοτική Τράπεζα Αίματος Ιλίου.

 
 
Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου Ιλίου λειτουργεί από το 1987 σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το υπόλοιπό της αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 650 φιάλες, ενώ μόνο το 2012 διατέθηκαν πάνω από 260 φιάλες σε συμπολίτες μας που τις είχαν ανάγκη.
 
Τη φιάλη υπ΄ αριθμ. 222 που έγραψε το ιστορικό ρεκόρ κοινωνικής προσφοράς, κατέθεσε στην Τράπεζα Αίματος του Δήμου Ιλίου, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Βαγγέλης Αυγουλάς, ο οποίος με μεγάλη χαρά εντάχθηκε στους νέους αιμοδότες, όπως και σύσσωμη η ομάδα των προσωπικών του συνεργατών αλλά και πολλά ακόμη στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.

 
 
Η επόμενη Εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Ιλίου είναι προγραμματισμένη για τα μέσα του Ιουνίου 2013.
 
Πρόσφατα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου με την υπ΄ αριθμ. 409/2012 Απόφασή του ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου, ο οποίος έχει ως ακολούθως:
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
 
Άρθρο 1
Στο δήμο Ιλίου λειτουργεί Δημοτική Τράπεζα Αίματος, που έχει ιδρυθεί από το 1987 και υποστηρίζεται από τους Δημότες,τους κατοίκους και τους φίλους του Δήμου Ιλίου.
Η εποπτεία και η διαχείριση της δημοτικής Τράπεζας Αίματος υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο Ιλίου, ενώ υπεύθυνη για την οργάνωση των τακτικών Εθελοντικών Αιμοδοσιών είναι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
Άρθρο 2
Σκοποί της Δημοτικής Τράπεζας αίματος είναι:
 • Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των Δημοτών και των κατοίκων του Δήμου.
 • Η μέσω του απορρήτου οργανωμένου αρχείου των καταγεγραμμένων Εθελοντών Αιμοδοτών, παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την περαιτέρω εξεύρεση αίματος και παραγώγων αυτού στις έκτακτες ανάγκες των Δημοτών και των κατοίκων, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς α'ιματος στο κοινωνικό περιβάλλον των Δημοτών και των κατοίκων του Δήμου.
Άρθρο 3
Τα μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος διακρίνονται σε τακτικά, μη τακτικά και αρωγά.
Τακτικά μέλη θεωρούνται οι αιμοδότες που προσφέρουν αίμα, με συχνότητα τουλάχιστον μια φορά ανά έτος, ενώ, κατ΄ αντιδιαστολή, αρωγά μέλη θεωρούνται οι αιμοδότες που προσφέρουν αίμα με συχνότητα μικρότερη της μιας φοράς ανά ημερολογιακό έτος, λόγω επιλογής τους.
Όλα τα μέλη με την εγγραφή και την πρώτη αιμοδοσία τους χαρακτηρίζονται ως αρωγοί αιμοδότες. Χαρακτηρίζονται ως τακτικοί αιμοδότες μετά από δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες, που πραγματοποιούνται εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών από την εγγραφή τους.
Μη τακτικά μέλη ονομάζονται όλοι οιι Δημότες και οι κάτοικοι που δεν είναι εθελοντές αιμοδότες.
Για την εγγραφή στο μητρώο μελών της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, απαιτείται η συμπλήρωση έγγραφης αίτησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν και βεβαιώνουν:
 1. Τα πλήρη και ακριβή στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας).
 2. Ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
 3. ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Τάπεζας Αίματος.
Από τη θέση του παρόντος κανονισμού σε ισχύ, μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι ήδη εγγεγραμμένοι Εθελοντές Αιμοδότες στα αρχεια του Δήμου Ιλίου λογίζονται ως τακτικά μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
 
Άρθρο 4
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών:
 1. Οι τακτικοί αιμοδότες έχουν απεριόριστη κάλυψη μονάδων αίματος. Επίσης, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν, κατοχυρώνουν δικαίωμα χρήσης διπλάσιων μονάδων στα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος, παιδιά, γονείς, συγγενείς Α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας).
 2. Οι αρωγοί αιμοδότες, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν, έχουν κάλυψη διπλάσιων μονάδων αίματος. Επίσης, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν, κατοχυρώνουν δικαίωμα χρήσης ίσων μονάδων στα μέλη της οικογένειάς τους.
 3. Τα μη τακτικά μέλη της Δημοτικής Τράπεζας, εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχει απόθεμα αίματος. Κάθε μη τακτικό μέλος της Τράπεζας που εξυπηρετήθηκε, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει την ποσότητα αίματος που χρησιμοποίησε μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
 4. Τακτικοί αιμοδότες που προσέρχονται για αιμοδοσία, χωρίς αυτή να γίνει εφικτή κατόπιν ιατρικής βεβαίωσης για λόγους υγείας, θεωρούνται ότι έχουν καλύψει την τρέχουσα υποχρέωσή τους και συνεχίζουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα.
 5. Όταν συντρέχουν λόγοι ασθένειας ή ορίου ηλικίας, τα τακτικά και αρωγά μέλη της τράπεζας, οφείλουν να προσκομίσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στοιχεία που δικαιολογούν τη διακοπή της αιμοδοσίας τους. Τα μέλη αυτά συνεχίζουν να έχουν τις παροχές και τα δικαιώματα που είχαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι άμεσοι συγγενείς τους.
 6. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις ετήσιες τακτικές αομοδοσίες που οργανώνει ο Δήμος Ιλίου για τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος ή μεμονωμένα, τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, στο συνεργαζόμενο με τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος νοσοκομείο.
 7. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία τηε Δημοτικής Τράπεζας Αίματος και να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Άρθρο 5
Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου "Ιπποκράτειο'' που τηρεί αρχείο αιμοδοτών και παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της.
Την ευθύνη της αιμοδοσίας για τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Νοσοκομείο.
Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του Νοσοκομείου.
 
Άρθρο 6
Κάθε οικονομική υποχρέωση της Δημοτικής Τράπεζας και κάθε δαπάνη για τη διοργάνωση, την προώθηση και την προβολή των ετήσιων Εθελοντικών Αιμοδοσιών καλύπτονται από τον ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου Ιλίου.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου τηρεί οργανωμένο, απόρρητο αρχείο Εθελοντών Αιμοδοτών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την περιοδική έκδοση ανακοινώσεων, με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία και την καταπολέμηση των επιφυλάξεων και των προκαταλήψεων που είναι εμπόδια και βασικές αιτίες ανάσχεσης της εθελοντικής προσφοράς αίματος για τη σωτηρία των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας.
 
Άρθρο 7
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί υπηρεσιακά ή με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, αντιμετωπίζεται κατόπιν εισήγησης του κ. Δημάρχου Ιλίου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Άρθρο 8 
Ο κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ κατόπιν εγκρίσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του κανονισμού γίνεται κατόπιν νέας απόφασης του Δημοιτκού Συμβουλίου.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την απαραίτητη παρατήρηση - επισήμανση, ότι λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού ρόλου της τράπεζας, είναι δυνατή η παρέκκλιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για εξαιρετικές και επείγουσας αντιμετώπισης περιπτώσεις, χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση αυτού του προνομίου και με την προϋπόθεση της έγκρισης των σχετικών ενεργειών από την Εκτελεστική Επιτροπή.
 
Άρθρο 9
Σε περίπτωση διάλυσης της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, το εναπομείναν αποθεματικό της παραμένει στο συνεργαζόμενο με το Δήμο Νοσοκομείο.

 
 

 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου