meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ" ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Πάρε μέρος στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα (ΤΟΠ/ΕΚΟ) «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ»:

-         Εκπαιδεύσου με αμοιβή για επαγγέλματα που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα.
-         Γίνε επαγγελματίας σε τομείς που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα (παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση στις αγορές).
-         Γίνε επιχειρηματίας γεωργικών προϊόντων.
-         Γίνε ελεύθερος επαγγελματίας (στο γεωργικό τομέα).
-         Γίνε εκπαιδευμένος υπάλληλος (στο γεωργικό τομέα).

Εξειδικευμένο προσωπικό θα σε στηρίζει σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου και στα πρώτα σου βήματα της νέας σου ζωής.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα:
-         Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
-         Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (άνεργοι).
-         Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες (άνεργοι).
-         Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια (άνεργοι).

Τι είναι το Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ»
Το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» στοχεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα. Ο γεωργικός τομέας κρίνεται ως ένας από τους πλέον υποσχόμενους της Ελληνικής Οικονομίας και ειδικότερα στην παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση βιολογικών και ανθοκομικών προϊόντων.
Το πρόγραμμα θα απορροφήσει 80 ωφελούμενους. Σε πρώτη φάση θα γίνει επιλογή βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων και των αναγκών των υποψηφίων.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εξατομικευμένες συνεντεύξεις προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός επιθυμίας και καταλληλότητας των υποψηφίων.

Η πράξη με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2012» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων απευθυνθείτε στους παρακάτω φορείς:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, Λ. Μαραθώνος 29, Τ.Κ. 14565, Άγ. Στέφανος, τηλ: 2132030658 / 659, fax:2132030630, email: dhmsxeseis@dionysos.gr

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε.: Μαραθώνος 10, Σταμάτα Διονύσου Αττικής, τηλ: 2106218122, 2106218051, fax: 2106218111,email: greenbridge.ex@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: Dion;ysoy 73 & Gortyn;ias, thlQ 2108019633. 2106233315, email: pronia@kifissia.gr

ΕΔΡΑ: Γαστούνης & Γουμενίτσης 14, Τ.Κ. 12131, Περιστέρι, τηλ/φαξ: 2105901243, email: prasinigefira.edra@gmail.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου