meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας διοργανώνει Σχολές Γονέων για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου2013.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί) και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σκοπός του έργου των Σχολών αυτών, αφενός να προσφέρει γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό και αφετέρου η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Οι Σχολές Γονέων περιλαμβάνουν τα εξής προγράμματα:
· Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (διάρκειας 50ωρών).
· Διαφυλικές σχέσεις (διάρκειας 25ωρών).
· Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (διάρκειας 25 ωρών).
· Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (διάρκειας 25 ωρών).
· Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (διάρκειας 25 ωρών).
· Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες(διάρκειας 50 ωρών).
· Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (διάρκειας 25ωρών).


Η συμμετοχή είναι δωρεάν, τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με τη συμπλήρωση 15-18 ατόμων, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευόμενους που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 25 ώρες και στο τέλος θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101, 2ος όροφος, και συγκεκριμένα στην κυρία Χριστίνα Φαρμάκη, στο τηλέφωνο: 213 20 30 029 και ώρες 10:00-14:00.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 8 Φεβρουαρίου2013.

Θα πραγματοποιηθεί ένα απογευματινό τμήμα (Τετάρτη 5-8μ.μ.) στο 1ο Λύκειο Ιλίου (Ιδομενέως και Αγίας Βαρβάρας) και ένα πρωινό τμήμα στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου (Αγίου Φανουρίου 99, κάθε Δευτέρα ώρα 10:00 – 13:00).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου