meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Οι άξονες του πλαισίου για ρυθμίσεις δανείων.
 
Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενυπόθηκα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια για δανειολήπτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 35% από 01.01.2010. Επιπλέον, αφορά ανέργους, πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και μόνιμη αναπηρία και πολύτεκνους. Οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν 4ετή περίοδο χάριτος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει μόνο τόκους με σταθερό επιτόκιο 1,5%. Ωστόσο, εάν το ποσό της δόσης υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, η μηνιαία καταβολή περιορίζεται στο ύψος αυτό.
 
Πριν από το τέλος του Ιανουαρίου αναμένει η Κυβέρνηση να έχει λάβει από την Τρόϊκα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις απαιτούμενες εγκρίσεις και τυχόν παρατηρήσεις επί της συμφωνίας στην οποία κατέληξε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) για τη ρύθμιση των δανείων φυσικών προσώπων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και για τις αλλαγές στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
 
Στόχος της Κυβέρνησης είναι να έχει αναμορφώσει μέχρι το τέλος Μαρτίου το πλαίσιο για τα φυσικά πρόσωπα, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί η μακροχρόνια εκκρεμοδικία και να εξασφαλισθεί η συντομότερη επάνοδος του οφειλέτη στην οικονομική δραστηριότητα. Οι άξονες του πλαισίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση ύστερα από τη συμφωνία της με τις τράπεζες είναι οι ακόλουθοι:
 
1. Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενυπόθηκα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια για δανειολήπτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 35% από 01.01.2010. Επιπλέον αφορά ανέργους, πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και μόνιμη αναπηρία και πολύτεκνους. Οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν 4ετή περίοδο χάριτος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει μόνο τόκους με σταθερό επιτόκιο 1,5%. Ωστόσο εάν το ποσό της δόσης υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, η μηνιαία καταβολή περιορίζεται στο ύψος αυτό.
 
2. Βελτίωση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός θα επέρχεται με τη συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και θα καταβάλλεται δόση από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας.
 
3. Αξιολόγηση των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με βάση το συνολικό τους προφίλ και όχι μεμονωμένα περιστατικά πριν ενταχθούν στον "Τειρεσία".
 
4. Μέτρα επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών.
 
Πηγή: Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου