meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΞΕΚΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

      ΕΚΠΟΙΖΩ - ΝΕΟ ΙΝΚΑ: Πρόγραμμα δωρεάν δικαστικής συνδρομής υπερχρεωμένων
      καταναλωτών
      Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από τις υποθέσεις που έχουν χειριστεί οι
      δύο ενώσεις καταναλωτών εξωδικαστικά, η προσφυγή στο Ειρηνοδικείο είναι
      μονόδρομος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης,
      συνεπάγεται όμως και σημαντικό κόστος για τον οφειλέτη, και ιδιαίτερα για
      άτομα που ανήκουν στις “ευπαθείς” κοινωνικές ομάδες (άποροι, μακροχρόνια
      άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ κ.λπ.) και δεν μπορούν να
      ανταποκριθούν ούτε στο ελάχιστο κόστος της δικαστικής διαδικασίας, με
      συνέπεια να αποκλείονται εκ των πραγμάτων από τον νόμο και να
      αντιμετωπίζουν τον βάσιμο κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους και
      περιθωριοποίησης (ποσοστό που αποτιμάται στο 30% των οφειλετών κατά
      προσέγγιση).
      Την έναρξη προγράμματος δωρεάν δικαστικής συνδρομής σε υπερχρεωμένους
      καταναλωτές στην Αττική, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος
      της προσφυγής τους στο Ειρηνοδικείο στο πλαίσιο του νόμου 3869/2010 για τη
      ρύθμιση οφειλών, ανακοίνωσαν οι καταναλωτικές οργανώσεις ΕΚΠΟΙΖΩ και Νέο
      ΙΝΚΑ.

      Πρόκειται για πρόγραμμα που πραγματοποιείται από τη σύμπραξη των Ενώσεων
      Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ και Νέο ΙΝΚΑ και αφορά στην υποστήριξη των
      υπερχρεωμένων καταναλωτών μετά την αποτυχία της εξωδικαστικής προσπάθειας
      μέχρι την κατάθεση αίτησης (δικογράφου) στο Ειρηνοδικείο και την
      κοινοποίησή της. Η χρηματοδότησή του γίνεται στο πλαίσιο του
      Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” και συγχρηματοδοτείται από το
      Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

      Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από τις υποθέσεις που έχουν χειριστεί οι
      δύο ενώσεις καταναλωτών εξωδικαστικά, η προσφυγή στο Ειρηνοδικείο είναι
      μονόδρομος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης,
      συνεπάγεται όμως και σημαντικό κόστος για τον οφειλέτη, και ιδιαίτερα για
      άτομα που ανήκουν στις “ευπαθείς” κοινωνικές ομάδες (άποροι, μακροχρόνια
      άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ κ.λπ.) και δεν μπορούν να
      ανταποκριθούν ούτε στο ελάχιστο κόστος της δικαστικής διαδικασίας, με
      συνέπεια να αποκλείονται εκ των πραγμάτων από τον νόμο και να
      αντιμετωπίζουν τον βάσιμο κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους και
      περιθωριοποίησης (ποσοστό που αποτιμάται στο 30% των οφειλετών κατά
      προσέγγιση).

      Λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού, το πρόγραμμα αρχικά θα υλοποιηθεί σε
      πιλοτικό στάδιο και θα αφορά περιορισμένο αριθμό καταναλωτών που διαμένουν
      εντός Αττικής. Τα κριτήρια επιλογής είναι αυστηρώς προκαθορισμένα και θα
      τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.


      Πηγή: Εφημερίδα «Η Αυγή»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου