meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

Χρήση ευρωπαϊκών πόρων χωρίς προϋποθέσεις;
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναδημοσιεύει το άρθρο του προέδρου της Συνομοσπονδίας και
του EDF (European Disability Forum) Ιωάννη Βαρδακαστάνη και της
ευρωβουλευτού των Πρασίνων της Γερμανίας Elisabeth Schroedter, όπως
δημοσιεύθηκε στην European Voice, μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της
ΕΕ.
«Μέχρι στιγμής, όσον αφορά την κάλυψη της συζήτησης σχετικά με τον
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε αποτύχει να
παρατηρήσετε μια αθόρυβη κίνηση των κρατών μελών: στο Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων στις 24 Απριλίου, οι υπουργοί Εξωτερικών αφαίρεσαν την ρήτρα που
σχετίζεται με την αναπηρία από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την πολιτική συνοχής 2014-2020.
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία παρέχουν στα κράτη μέλη πρόσβαση σε πάρα πολλά
χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για σχεδόν 367.000.000.000  - το
ένα τρίτο του σημερινού επταετή προϋπολογισμού της ΕΕ (αν το πολυετές
πλαίσιο εγκριθεί). Φαίνεται φυσιολογικό για τους συγγραφείς να αναμένουν
από τους παραλήπτες να εκπληρώσουν τις ορισμένες προϋποθέσεις. Ορισμένες
από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει φυσικά να αντανακλούν τις αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων, η κοινωνική ένταξη
των ατόμων με αναπηρία, οι ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τις
μειονότητες.

Έτσι δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι, στην πρόταση που δημοσιεύθηκε
στα τέλη του 2011, η Επιτροπή κατάρτισε ορισμένες προϋποθέσεις που θα
ήταν, άμεσα και έμμεσα, προς όφελος των κοινωνικά αποκλεισμένων.
Αλλά αυτές οι διατάξεις διαγράφησαν διακριτικά. Είναι αρκετά εύκολο να
καταλάβουμε τι συνέβη. Αλλά δεν είναι αποδεκτό. Με τον τρόπο αυτό, η
Δανέζικη προεδρία του Συμβουλίου των υπουργών δείχνει προς τα κράτη μέλη
ότι μπορούν να λαμβάνουν όλα αυτά τα χρήματα, χωρίς να είναι υποχρεωμένα
να εκπληρώσουν τις αρχές της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Οι αρχές αυτές αναγνωρίζονται από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 και το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 21 της Χάρτας των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων. Η ΕΕ και η πλειοψηφία των κρατών μελών είναι επίσης μέρος της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: 22
έχουν ήδη επικυρώσει τη σύμβαση, ενώ τα υπόλοιπα κράτη μέλη βρίσκονται στη
διαδικασία να το πράξουν.
Η απόφαση για την εκ των προτέρων γενική άρση των όρων που αφορούν στην
κοινωνική ένταξη συνιστά παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων. Θα υπονομεύσει
επίσης τις επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στην απασχόληση, στην
οικονομική και στην κοινωνική ένταξη. Οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία
και τα άτομα που βιώνουν τη φτώχεια και τις διακρίσεις αντιμετωπίζουν
μεγάλα εμπόδια στην κοινωνία, πολύ δε περισσότερο την εποχή της
οικονομικής κρίσης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κεφάλαια να συνεχίσουν
να προωθούν την κοινωνική συνοχή, επί ίσοις όροις με την οικονομική και
την εδαφική συνοχή.


Λυπούμαστε που, μέχρι στιγμής, κανένα κράτος μέλος δεν έχει αποδεχθεί ότι
η προώθηση της καταπολέμησης των διακρίσεων, η ισότητα των φύλων και την
αναπηρία θα πρέπει να είναι προϋποθέσεις για την είσπραξη αυτών των
χρημάτων. Αλλά στα τέλη Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει τις
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο των Υπουργών. Οι εισηγητές του για τα
Διαρθρωτικά Ταμεία αναμένεται να εισαγάγουν εκ νέου τις συνθήκες που έβαζε
η Επιτροπή. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποδείξουν ότι είναι πραγματικά
πρόθυμα να εξαλείψουν τις ανισότητες και να καταπολεμήσουν τις
διακρίσεις».

(από το www.esaea.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου