meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΤΟΙΜΗ Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Το γεγονός ότι στα τυπικά σχολεία φοιτούν μαθητές που στην πλειοψηφία τους δεν παρουσιάζουν κινητικές, νοητικές, συναισθηματικές ή αισθητηριακές ιδιαιτερότητες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παιδιά, που στο περιβάλλον του τυπικού σχολείου υστερούν κατά κάποιο τρόπο στην ικανότητά τους να συμμετέχουν και να επωφελούνται από το μάθημα της φυσικής αγωγής σε σύγκριση με τους άλλους. Η γνώση θεμάτων άσκησης σε μαθητές με αναπηρία αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής, που είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου των μαθητών της τάξης του. Έτοιμη είναι η πρώτη βάση πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής στην ελληνική και αγγλική έκδοση που δημιούργησε η ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pe.uth.gr/efa μπορεί κάποιος να "πλοηγηθεί" στα περιεχόμενα της πρώτης βάσης πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής που δημιουργήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Η βάση πληροφοριών δημιουργήθηκε τόσο σε ελληνική όσο και σε αγγλική έκδοση από την ειδικότητα ειδικής φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στα Τρίκαλα, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή κ. Δημήτριο Κοκαρίδα.

Σκοπός της βάσης, όπως ο ίδιος δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι η καλύτερη σύνδεση της Τριτοβάθμιας με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  και η παροχή γνώσης και εκπαιδευτικής στήριξης στους καθηγητές φυσικής αγωγής, που προβληματίζονται και έχουν τη διάθεση να προσφέρουν σε μαθητές με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο της τυπικής τάξης, του τμήματος ένταξης ή της ειδικής τάξης, στην οποία εργάζονται.

Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα της ιστοσελίδας, το γεγονός ότι στα τυπικά σχολεία φοιτούν μαθητές που στην πλειοψηφία τους δεν  παρουσιάζουν κινητικές, νοητικές, συναισθηματικές ή αισθητηριακές ιδιαιτερότητες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παιδιά, που στο περιβάλλον του τυπικού σχολείου υστερούν κατά κάποιο τρόπο στην ικανότητά τους να  συμμετέχουν και να επωφελούνται από το μάθημα της φυσικής αγωγής σε σύγκριση με τους άλλους.

Η γνώση θεμάτων άσκησης σε μαθητές με αναπηρία αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής, που είναι σε  θέση να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου των μαθητών της τάξης του.

Επομένως, ο ενδιαφερόμενος που επισκέπτεται για πρώτη φορά την ιστοσελίδα είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει ότι η ειδική ΦΑ, δεν αποτελεί πλέον υπόθεση των λίγων εκπαιδευτικών ΦΑ που νομοτελειακά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ειδικά περιβάλλοντα.

Στη σύγχρονη παιδεία, που αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις τυπικές τάξεις αποτελεί μονόδρομο, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και το κύριο εκπαιδευτικό ζητούμενο για τις επόμενες δεκαετίες.

Σ΄ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση παροχής γνώσης, εκπαιδευτικής υποστήριξης και προώθησης της ένταξης, η συγκεκριμένη βάση πληροφοριών προσφέρει,  σύμφωνα με τον κ. Κοκαρίδα, εδώ και 5 χρόνια τα μέγιστα, μέσα από τη μεγάλη, κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται από τους διδάσκοντες και τους  φοιτητές και φοιτήτριες της ειδικότητας ειδικής φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η δομή της βάσης είναι απλή, για τη διευκόλυνση του χρήστη, ο οποίος μπορεί επιλέγοντας από το "κύριο Μενού" την ενότητα "Βάση Πληροφοριών", ν΄ ανοίξει και να διαβάσει τις επιμέρους ενότητες, που είναι διαμορφωμένες σε μορφή e-book.

Τις ηλεκτρονικές αυτές σελίδες μπορεί κάποιος να τις "ξεφυλλίσει" είτε χρησιμοποιώντας το "ποντίκι" του υπολογιστή, είτε επιλέγοντας τα εικονίδια των περιεχομένων για να μεταβεί στη σελίδα που τον ενδιαφέρει.

Μεταξύ των ενοτήτων, στην ενότητα "Αναπηρίες και Αντιπροσωπευτικές Προσαρμογές Άσκησης", παρουσιάζονται οι ορισμοί των αναπηριών και οι προσαρμογές άσκησης ανά αναπηρία.

Στην ενότητα "Πλάνα Μαθημάτων" περιλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά πλάνα μαθημάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, που δημιουργήθηκαν από τους φοιτητές και φοιτήτριες της ειδικότητας ειδικής φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με νέα πλάνα να προστίθεται συνεχώς κάθε χρόνο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι, όπως καταλήγει ο κ. Κοκαρίδας, από την στιγμή δημιουργίας αυτής της βάσης πληροφοριών, έχει αρχίσει μία μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης των καθηγητών ΦΑ ανά την Ελλάδα για την ύπαρξη της ιστοσελίδας από τον επικεφαλή της ειδικότητας κ. Κοκαρίδα, μέσα από μία σειρά βιωματικών σεμιναρίων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης και προσαρμογών στο μάθημα ΦΑ που έχουν διδαχθεί οι γυμναστές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 10 νομούς της Ελλάδας μέχρι τώρα, σε άριστη πάντοτε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ΦΑ και τα αντίστοιχα γραφεία των νομών αυτών.

Η όλη αυτή κοινή προσπάθεια, δημοσιευμένη και σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, έχει οδηγήσει σε μία υψηλή και καθημερινή επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας αλλά και σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό αποδοχής (90%) των καθηγητών Φυσικής Αγωγής που έχουν δηλώσει ότι έχουν ωφεληθεί από την Βάση Πληροφοριών και τα περιεχόμενά της.

Σ΄ αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλεται, οι διδάσκοντες οι φοιτητές της ειδικότητας καλούν τους πάντες να συνεισφέρουν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου