meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΕΟΠΥΥ: ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΦΟΝ 100 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ CoQ10Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων, για τις οποίες θα υπάρχει γνωμάτευση και έγκριση ελεγκτή του Οργανισμού, θα χορηγούνται σε υψηλές δόσεις φάρμακα για μία σειρά σοβαρών νευρολογικών παθήσεων.

Με πιο αυστηρούς όρους θα χορηγούνται από την 1η Σεπτεμβρίου από τον ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα με συνένζυμο CoQ10.

Πρόκειται για ειδικά σκευάσματα, τα οποία αφορούν πάσχοντες από μυασθένεια, νόσο Parkinson, νόσο κινητικού νευρώνα και σύνδρομο Down.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του προέδρου του, Δημήτρη Κοντού, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε τον ορισμό ανώτατης τιμής αποζημίωσης των σκευασμάτων που περιέχουν το εν λόγω συνένζυμο.

Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται σε 100 ευρώ τον μήνα, ενώ η χορήγηση των φαρμάκων θα γίνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η χορήγησή τους θα αιτιολογείται σε υψηλές δόσεις 1.200 mg ημερησίως στις εξής παθήσεις:

Εκφυλιστικά νοσήματα όπως νόσος Parkinson και νόσος του κινητικού νευρώνα, σύνδρομο Down, μυασθένεια gravis υπό χρόνια χορήγηση φαρμάκων όπως αζαθειοπρίνης, κυκλοσπορίνης Α, μυκοφαινολικής μοφετίλης, ριτουξιμάμπης, μεθοτρεξάτης και τακρόλιμους.

Θα χορηγείται, επίσης, στους μυασθενικούς ασθενείς με μυοπάθεια από χρόνια χορήγηση καρτιζόνης και στις χολινεργικές μυασθενικές κρίσεις.

Γνωμάτευση

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω νόσων, απαιτείται γνωμάτευση διευθυντή Πανεπιστημιακής κλινικής, κλινικής του ΕΣΥ ή στρατιωτικού νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση.

Σε αυτή, θα αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης του εν λόγω είδους, καθώς και η μηνιαία ποσότητά του, κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.

Η γνωμάτευση θα ισχύει έως ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της.

Δ.Κ.

Πηγή:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου