meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΛΙΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Eurostat: Χωρίς απασχόληση 1 στα 2 άτομα με αναπηρία στην ΕΕ
      
Ένα μόλις εικοσιτετράωρο πριν τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα για την απασχόληση ατόμων με προβλήματα σε βασικές λειτουργίες όπως η όραση, η ακοή, το περπάτημα ή η επικοινωνία αν μη τι άλλο δημιουργούν έντονο προβληματισμό.
Ένα στα δύο άτομα με προβλήματα αναπηρίας δεν είχαν απασχόληση το 2011 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαρτυρούν τα στοιχεία της Eurostat.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έρευνα, περίπου 44 εκατομμύρια άνθρωποι, ηλικίας 15 ως 64 ετών που ζουν χώρες της ΕΕ, δηλώνουν κάποιο είδος αναπηρίας που δεν τους επιτρέπει να λάβουν πλήρως μέρος στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Το ποσοστό απασχόλησης αναπήρων στην ΕΕ το 2011 σε ηλικίες 15 ως 64 ετών αγγίζει το 47,3%, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό για το άτομα χωρίς αναπηρία ανέρχεται στο 66,9%.

Η μεγαλύτερη διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ αναπήρων και μη αναπήρων εντοπίζεται στην Ολλανδία, με τα σχετικά ποσοστά να κινούνται στο 43% και το 80% αντίστοιχα, και στην Ουγγαρία, με ποσοστά 24% και 61% αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης για άτομα με αναπηρία ανέρχεται σε 35,5% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα χωρίς αναπηρία αγγίζει το 58,5%

Περαιτέρω, τα στοιχεία της Eurostat αναφέρουν ότι το 2013 στην ΕΕ περίπου ένας στους τρεις αναπήρους ζούσε κοντά στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για άτομα χωρίς αναπηρία ανέρχεται στο 21.4%.Ανακοίνωση τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 4ης Δεκεμβρίου 2014: Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν τους πλέον αόρατους πολίτες που απουσιάζουν συστηματικά από τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς όλων των υπουργείων και των περιφερειών, σε αντίθεση με άλλες ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, Ρομά κ.λπ.) για τις οποίες - αν και μικρότερες πληθυσμιακά - υπάρχουν εκτενείς αναφορές βασισμένες σε έρευνες, δείκτες και συγκρίσιμα στοιχεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη και παρακολούθηση συγκεκριμένων πολιτικών για την υποστήριξή τους.

Ανακοίνωση 04.12.2014

Ας μετρηθούμε! Τα άτομα με αναπηρία εμφανίζονται πλέον στις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ

Δικαιώνονται οι αγώνες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, που διεκδικεί χρόνια τα άτομα με αναπηρία/ χρόνια πάθηση και οι οικογένειές τους να μην απουσιάζουν από τις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν τους πλέον αόρατους πολίτες που απουσιάζουν συστηματικά από τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς όλων των υπουργείων και των περιφερειών, σε αντίθεση με άλλες ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, Ρομά κ.λπ.) για τις οποίες - αν και μικρότερες πληθυσμιακά – υπάρχουν εκτενείς αναφορές βασισμένες σε έρευνες, δείκτες και συγκρίσιμα στοιχεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη και παρακολούθηση συγκεκριμένων πολιτικών για την υποστήριξή τους. Η έλλειψη αυτή στις σημερινές συνθήκες κρίσης είναι ιδιαίτερα αισθητή σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής πραγματικότητας, όπως η ανεργία και η φτώχεια . Έτσι στην παρουσίαση π.χ. στατιστικών δεικτών για την ανεργία, δεν υπήρξε και συνεχίζει να μην υπάρχει ούτε μία αναφορά για την ανεργία των ατόμων με αναπηρία, η οποία ακολούθως οδηγεί και στην απουσία στοχευμένων πολιτικών για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση. Ανάλογη είναι η έλλειψη δεικτών και στοιχείων για τη φτώχεια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναπηρία. Παρά ταύτα δείκτες, που να δείχνουν πόσο συχνά συναντάται η φτώχεια στα άτομα με αναπηρία/ χρόνια πάθηση ή πόσες είναι οι οικογένειες στις οποίες συναντάται η φτώχεια και στη φροντίδα τους έχουν κάποιο μέλος με αναπηρία, ήταν μέχρι πρόσφατα άγνωστοι και μη μετρήσιμοι για την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 Με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ ανήμερα της 3ης Δεκέμβρη αίρεται αυτή η μακροχρόνια αδικία:

 «Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης στατιστικών στοιχείων εστιασμένων στην αναπηρία και ανάπτυξης ειδικών δεικτών, συνεργάστηκε με την Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και συμπεριέλαβε σε έρευνες νοικοκυριών που διενεργεί, ερωτήματα εστιασμένα στα ΑμεΑ.

Ειδικότερα:

(1) στην Εθνική Έρευνα Υγείας, έτους 2014, ερωτήματα με τα οποία γίνεται καταγραφή:

• των ατόμων με αναπηρία και πληροφορίες για την εργασιακή κατάσταση - ενασχόλησή τους.

• των περιορισμών σε σωματικές και αισθητηριακές λειτουργίες (όραση, ακοή, κινητικότητα κάτω και άνω άκρων).

• ύπαρξης ή μη αυτονομίας για δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας και δραστηριότητες κάλυψης αναγκών νοικοκυριού. Επιπλέον καταγραφή του είδους της βοήθειας (βοήθεια από συγγενείς, βοήθεια από άτομο που δεν αμείβεται, βοήθεια από άτομο που αμείβεται, βοήθεια στο πλαίσιο οργανωμένου προγράμματος) που παρέχεται σε όσους αντιμετωπίζουν κάποιου βαθμού δυσκολία για τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

• των προβλημάτων προσβασιμότητας σε υποδομές κτιριακών εγκαταστάσεων  δομών υγείας και σε υπηρεσίες υγείας, γενικότερα.

(2) στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2015, ερωτήματα με τα οποία γίνεται καταγραφή:

• των ατόμων με αναπηρία και των προβλημάτων προσβασιμότητας στην κατοικία και, γενικότερα, στην περιοχή που διαμένουν.

• των οικονομικών δυνατοτήτων των νοικοκυριών με ΑμεΑ για παρεμβάσεις αποκατάστασης προσβασιμότητας στην κατοικία τους.

• του ελάχιστου εισοδήματος για να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των ΑμεΑ

• προβλημάτων προσβασιμότητας σε υποδομές κτιριακών εγκαταστάσεων που
      σχετίζονται με την εργασία τους.

• της αποστέρησης υλικών αγαθών που σχετίζονται με την αναπηρία.

Τα πρώτα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών θα είναι διαθέσιμα μέχρι το  τέλος του 2015. Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ , βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την συνομοσπονδία των ΑμεΑ όπως και άλλους Δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται συναφή θέματα, με στόχο ερωτήματα που αφορούν τα ΑμεΑ να περιληφθούν και σε άλλες έρευνες.

Η ανταπόκριση όλων στις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, και ιδιαίτερα στο ευαίσθητο αυτό πεδίο που μελετάται για πρώτη φορά παίζει κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή έγκυρης στατιστικής πληροφόρησης».

Πηγή: http://www.esamea.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου