meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2643/98


Μετά από επίπονες προσπάθειες της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι πλέον γεγονός η  προκήρυξη θέσεων στο Δημόσιο για προστατευόμενους του νόμου 2643/1998.

Από τις 30/12/2014 έως και 29/01/2015, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν.2643/98. Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
      
Τα έντυπα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει από 30/12/2014 έως 29/01/2015 , αναφέρονται στο Β΄ τεύχος ΦΕΚ με αρ. 3408/18-12-2014 που μπορείτε να βρείτε εδώ
      
Για την εξυπηρέτηση των προστατευόμενων, όλα τα έντυπα, οι προκηρύξεις των 14 αρμόδιων επιτροπών όπως και οι διευθύνσεις τους βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου