meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥΑυτές είναι οι εξετάσεις που δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ!

Εξετάσεις που αφορούν τουλάχιστον οκτώ ειδικότητες, δεν θα αποζημιώνει πλέον ο ΕΟΠΥΥ, σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά και στην Αρκαδία.


Έπειτα από μελέτη, όπως αναφέρει τηλεγράφημα του amna.gr, ο οργανισμός «έβγαλε» από το σύστημα κωδικούς εξετάσεων, για τις οποίες έχει παρατηρηθεί ότι υπήρχαν συχνά διπλές καταχωρήσεις της ίδιας εξέτασης, κάποιες περιλαμβάνονται σε άλλες εξετάσεις, άλλες είναι παρωχημένες και δεν χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική πράξη, ενώ αρκετές περιλαμβάνονται στην ιατρική επίσκεψη και δεν τιμολογούνται μεμονωμένα.

Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ στηρίχθηκε στο πόρισμα πενταμελούς επιτροπής, που συστάθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων- Κυτταρολόγων- Παθολογοανατόμων.

Επίσης, παρατηρήσεις και προτάσεις έγιναν και από επιστημονικές εταιρείες (Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών και Καρδιολόγων Ελλάδας, Ωτορινολαρρυγγολογική εταιρεία, Οφθαλμολογική εταιρεία, Ενδοκρινολογική εταιρεία, Νευρολογική εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας).

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δεν θα αποζημιώνονται στο εξής, καθώς έχουν ήδη εξαιρεθεί από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.


Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΜΗ
1
Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων
110000039
3,43
2
Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων 
110000042
4,49
3
Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων
110000100
2,88
4
Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά
110000102
2,26
5
Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά)
110000113
9,51
6
Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά)
110000114
14,23
7
THROMBOTEST
110000129
7,16
8
Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά
110000131
4,75
9
Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια
110000132
2,23
10
Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων
110000136
581,07
11
Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη)
110000269
4,4
12
Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ
120000072
20,54
13
α-Μαννοσιδάση (λευκά)
130000021
5,02
14
Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους
130000053
4,49
15
Εξέταση κοπράνων πλήρως δι' αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon
130000087
5,22
16
α-Mαννοσιδάση πλάσματος
130000130
11,89
17
Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων
130000131
14,23
18
Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα)
130000132
11,89
19
Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων,   μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE
130000163
123,26
20
Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα
130000192
4,75
21
Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση
130000194
4,75
22
Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών
150000011
2,88
23
Αναζήτηση σπειροχαίτης δι΄ υπερμικροσκοπίου
150000016
8
24
Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης
150000035
2,88
25
Αντίδραση Zondek - Friedman
150000039
14,23
26
Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών
150000040
5,22
27
Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών
150000041
8,01
28
Παρασκευή αυτεμβολίων
150000055
8,63
29
Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος
150000068
2,88
30
Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά
150000069
7,63
31
Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.)
150000070
1,76
32
Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων
150000073
42,67
33
Waler Rose
150000080
4,17
34
Δοκιμασία Latex
150000086
7,16
35
Ames Ona
150000102
4,75
36
Prolk - m
150000103
3,43
37
DERMO TEST
150000105
8,28
38
Ιολογικός Έλεγχος
150000108
5,22
39
Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση
150000122
4,75
40
Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα 
150000123
9,51
41
Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος   
150000124
9,51
42
Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση   
150000125
1,76
43
Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων
120000496
9,51
44
Α1? Μικροσφαιρίνη ούρων
120000497
12,38
45
Οιστρόνη αίματος (E1)
160000097
12
46
Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος
160000127
9,51
47
Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA)
120000097
8,28
48
Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων
160000004
22
49
Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου
160000007
12,38
50
Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου
160000008
41,03
51
Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO )       ανα δείγμα:
160000013
16,46
52
Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου
160000014
4,75
53
Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου
160000015
10
54
Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά
160000039
15,85
55
Πρεγναδιόλη
160000043
12,38
56
Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη
160000051
12,38
57
Αγγειοτονίνη Η
160000053
6,66
58
Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO)
160000063
10
59
Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών
160000064
20
60
Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορμονών
160000065
6,66
61
Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3)
160000067
18,99
62
Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4)
160000084
9,51
63
Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH)
160000089
9,51
64
Αντιδιουρητική ορμόνη - ADH
160000093
28,47
65
Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λ.π.
400000021
1,76
66
Κορεπραξία δια φωτοπηξίας
400000025
21,72
67
Εξέταση δι' Adaptometre προσαρμογή στο σκότος
400000035
4,49
68
Οφθαλμοδυναμομέτρηση
400000039
2,26
69
Τονογράφημα
400000041
2,26
70
Ηλεκτροτανογραφία
400000042
5,46
71
Τονομέτρηση (ΠΔ 157/74)
400000045
2,26
72
Οπτικός νυσταγμός
400000058
2,41
73
Ορθοπτική άσκηση
400000060
2,41
74
Προσαρμογή στο σκότος
400000062
3,17
75
Τεστ υδροποσίας
400000067
2,91
76
Λογοπεδική εξέταση
540043002
4,75
77
Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία)
540043006
6,63
78
Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας 
540043007
2,88
79
Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση
540043008
2,88
80
Βρογχιακά συρίγγια
540046001
19,81
81
Τραχειοβρογχοσκόπηση
540046002
6,63
82
Βιοψία βρόγχων
540046005
8,01
83
Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών
540048001
2,88
84
Πλύση ωτός απλή
540050006
2,26
85
Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς
540050007
2,26
86
Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν
540050008
2,88
87
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ' οίκον προ κόπωσης
220000002
5,22
88
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ' οίκον μετά κόπωση
220000003
5,22
89
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser)
220000005
4,05
90
Ορθοδιάγραμμα καρδιάς
220000007
4,05
91
Βαλληστοκαρδιογράφημα
220000010
4,05
92
Φωνοκαρδιογράφημα
220000012
2,88
93
Σφυγμογράφημα
220000013
3,43
94
Κινηματοαγγειογραφία 
220000016
12,33
95
Ανυσματοκαρδιογράφημα
220000026
5,02
96
Κορυφοκαρδιογράφημα
220000027
2,96
97
Καρωτιδογράφημα
220000028
2,96
98
Ψυχοθεραπεία: α) Ναρκοανάλυση
270000016
4,05
99
Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο
270000018
4,05
100
Ηλεκτροσόκ: β) Στο σπίτι
270000019
4,05
101
Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας
270000022
128,48
102
Υπνοθεραπεία
270000023
4,49
103
Κοιλιογραφία εγκεφάλου 
270000025
5,46
104
Ηλεκτρομυογραφική εξετάση - Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα 
270000030
5,46
105
Ρεογράφημα - Ρεοεγκεφαλοφράφημα
270000033
5,46
106
Ινσουλινοθεραπεία 
270000034
4,49
107
Χαρτογράφηση εγκεφάλου
270000040
35,22
108
Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος
270000047
78,47
109
Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας
270000048
87,84
110
Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας
270000049
87,84
111
Αφαίρεση επιδέσμου μικρού       
380000001
0,65
112
Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου
380000002
1,2
113
Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού
380007001
15,55
114
Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση
380007002
6,63
115
Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού
380009002
5,22
116
Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση 
380019002
5,22
117
Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης
380023001
8,01
118
Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης
380041001
12,97
119
Ανάταξη καταγμάτων κλειδός
380047001
6,63
120
Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης
380047002
8,01
121
Ανάταξη καταγμάτων πλευρών
380047003
2,88
122
Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού
380049001
5,22
123
Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης
380049002
4,05

Πηγή: www.kalimera-arkadia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου