meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ: ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ


Η παγκόσμια οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών έχει ωθήσει τους πολίτες των κρατών στην προώθηση των ανταλλακτικών συναλλαγών, έναντι των νομισματικών. Πρόκειται για μια εναλλακτική λύση η οποία βοηθά τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα για την επιβίωσή τους αγαθά, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ιδέα του εθελοντισμού σε άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν είτε αγαθά είτε υπηρεσίες. Την παγκόσμια αυτή τάση ενστερνίζεται και η χώρα μας, και προχωρεί στην ίδρυση κοινωνικών δομών οι οποίες ονομάζονται Τράπεζες Χρόνου. Οι Τράπεζες Χρόνου εντάσσονται στις Κοινωνικές Δομές Καταπολέμησης της φτώχειας που τα τελευταία χρόνια επιχειρούνται σε διάφορους δήμους της Ελλάδας. Ακολουθώντας, λοιπόν,  τις επιταγές των καιρών ο Δήμος Ιλίου σε σύμπραξη με την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΈΔΡΑ» -πρόγραμμα ΕΣΠΑ-, δημιούργησαν την Τράπεζα Χρόνου Ιλίου, προκειμένου μέσα από τον  εθελοντισμό και την αλληλεγγύη να εξυπηρετηθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι δυνατόν.

Αντικείμενο της Τράπεζας Χρόνου είναι ανταλλαγή υπηρεσιών ή/και αγαθών μεταξύ εθελοντών, με μοναδική μονάδα συναλλαγής το χρόνο, κι όχι κάποιο πραγματικό νόμισμα. Με άλλα λόγια, τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου  εγγράφονται -είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως-  και «καταθέτουν» σε αυτήν υπηρεσίες και προϊόντα έτσι ώστε ο καθένας να έχει την ευκαιρία να επιλέξει από μια βάση δεδομένων  αυτά που έχει ανάγκη χωρίς όμως να καταβάλλει οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο. Το μοναδικό “νόμισμα” της Τράπεζας Χρόνου είναι η Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Έτσι,  η κάθε ώρα υπηρεσίας που προσφέρει κάποιος να αντιστοιχεί σε Τ.Ε.Μ. κι όχι σε χρήματα. Κάθε προσφορά «ανταμείβεται» με χρόνο δηλαδή ο κάθε «καταθέτης» λαμβάνει κάποιο προϊόν ή ώρες υπηρεσίας από κάποιον συμπολίτη του μέλους της Τράπεζας Χρόνου. Με τον τρόπο αυτό, όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσουν μεταξύ τους είδη και υπηρεσίες χωρίς να πληρώνουν. Εξάλλου, δεν αποκλείεται και ο εθελοντισμός καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες ακόμη και αν ο ίδιος δεν επιθυμεί να λάβει οτιδήποτε ως αντάλλαγμα.
 
Όσο περισσότερα είναι τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου τόσο πιο πολύ εμπλουτίζεται ο κατάλογος των υπηρεσιών και των προϊόντων, μέσα από τον οποίο μπορούν να επιλέξουν οι εθελοντές αυτά που χρειάζονται. Καλούμε, λοιπόν,  τους συμπολίτες μας να στηρίξουν την Τράπεζα Χρόνου Ιλίου ως εθελοντές ενισχύοντάς την με τις προσφορές τους.
 
Τι προσφέρει η Τράπεζα Χρόνου;
 
1. Ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών.
Αγαθά: Διαφόρων ειδών προϊόντα, μεταχειρισμένα και μη (π.χ. έπιπλα, βιβλία κ.ά).
Υπηρεσίες: Εκμάθηση ξένων γλωσσών, επισκευές κ.ά.
Οι ανταλλαγές γίνονται με δύο τρόπους: α) Μέσω της εγγραφής στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας Χρόνου www.txilion.gr, β)Με την προσέλευση των μελών στο Γραφείο της Τράπεζας Χρόνου.
 
2. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων μελών της Τράπεζας Χρόνου που θα εκφράσουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η Τράπεζα Χρόνου επανδρώνεται από μία κοινωνική λειτουργό και δύο διοικητικούς υπαλλήλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου