meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Β. ΑΥΓΟΥΛΑΣ- ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ


«Ως νέος ενεργός πολίτης, έχοντας γεννηθεί τυφλός και μεγαλωμένος μες στους αγώνες του αναπηρικού κινήματος, έμαθα πώς είναι παροχές που θεσμοθετούνται και εκταμιεύονται για όσους τις έχουν ανάγκη, να μη φτάνουν ολοκληρωμένες στα χέρια των δικαιούχων. Αναλαμβάνοντας Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης «Φαέθων» διαπίστωσα να συμβαίνει το ίδιο, αφού ο Ο.Κα.Να. εισέπραττε τόσα χρόνια τα χρήματα από το Υπουργείο Υγείας για λογαριασμό των Κέντρων Πρόληψης και στο δικό μας κέντρο μόνο χρωστά 250.000 ευρώ από το 2006». Έτσι ξεκίνησε ο κ. Βαγγέλης Αυγουλάς την παρέμβαση του την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση των δράσεων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων στην Αττική και το ίδιο λαύρος συνέχισε: «Σπουδάζοντας δικηγόρος έμαθα ότι «σύμβαση» σημαίνει συνυπογραφή μίας συμφωνίας συνεργασίας. Τώρα ο Ο.Κα.Να. μας στέλνει μια τροποποίηση της μεταξύ μας ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης, δε μας καλεί σε διαβούλευση και μας ενημερώνει ότι με τη μονομερή πρόταση τροποποίησης δεν αναγνωρίζει την πρότερη ισχύουσα μεταξύ μας σύμβαση, η οποία δεν έχει καν λήξει! Εγώ στην ηλικία των 26 ετών που είμαι σήμερα, έχω να πω μόνο ότι ζορισμένος και καταπιεσμένος, δεν υπογράφω τίποτα»!

Ο κ. Αυγουλάς καταχειροκροτήθηκε ενώ το Προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων του εξέφρασε τη στήριξη των μελών του πανελλαδικά!


Τα Κέντρα πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργούν από το 1994. Έχουν τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, με μέλη-εταίρους Περιφέρειες, Δήμους και τοπικούς συλλογικούς φορείς, όπως συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, ιατρικούς και δικηγορικούς συλλόγους κ.α. Σήμερα λειτουργούν 74 Κέντρα Πρόληψης στην Επικράτεια εκ των οποίων τα 20 στην Περιφέρεια Αττικής. Είναι εγκεκριμένοι οργανισμοί για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης (ν. 4139/2013). Επιχορηγούνται κατά 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών με πόρους των Κ.Α.Π. της αυτοδιοίκησης και κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας. Καθένα εποπτεύεται διοικητικά από το Διοικητικό Συμβούλιό του και επιστημονικά από τον ΟΚΑΝΑ.

Τα Κέντρα Πρόληψης επιδιώκουν την ενδυνάμωση του ανθρώπου στις σχέσεις του με τους άλλους, μέσα από τη συνειδητοποίηση και μείωση των παραγόντων που οδηγούν στην εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες ουσίες, καθώς και σε άλλες εξαρτητικές στάσεις και συμπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο, φαγητό κ.ά.) Εξ αιτίας της εστίασης σε θεμελιώδεις ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, αλλά και της όξυνσης της κρίσης, τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται ολοένα περισσότερες παρεμβάσεις σε ζητήματα επιθετικότητας, βίας, οικογενειακών δυσκολιών, διαζυγίων, πένθους κ.ά.

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων που υλοποιούν οι εργαζόμενοι/-ες των Κέντρων Πρόληψης βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή και δράση όλης της κοινωνίας και όχι μόνο των «ειδικών». Οι δράσεις τους δεν εξαντλούνται στην παροχή έγκυρης πληροφόρησης, αλλά στοχεύουν στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής, στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της συλλογικής παρέμβασης σε θέματα που αφορούν άμεσα όλες/όλους.

Δραστηριότητες
-Προγράμματα πρόληψης σε σχολεία της Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας εκπαίδευσης (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς), στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας
-Προγράμματα Πρόληψης & Αγωγής Υγείας στη σπουδαστική και φοιτητική κοινότητα.
-Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε ομάδες γονέων.
-Εργαστήρια σε παιδιά και εφήβους.
-Παροχή έγκυρης πληροφόρησης για τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το AIDS και άλλα κοινωνικά φαινόμενα σχετικά με την υγεία.
-Παρεμβάσεις σε εργασιακούς χώρους.
-Παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.
-Εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων.
-Ευαισθητοποίηση-ενημέρωση κοινωνικών φορέων, οργανώσεων και υπηρεσιών σε θέματα πρόληψης.
-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα και οικογένειες.
- Συγγραφή εκπαιδευτικών υλικών πρόληψης.

Δράσεις 2014 των Κέντρων Πρόληψης Αττικής
Αριθμός Σχολείων
Αριθμός Ομάδων
Σύνολο Συμμετεχόντων
Μαθητές Α/βάθμιας εκπαίδευσης
117
305
5487
Μαθητές Β/βάθμιας εκπαίδευσης
128
445
9183
Φοιτητές
Στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης
20
278
Εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών
Σε όλες τις βαθμίδες
82
1783
Παρεμβάσεις σε γονείς
Σε όλες τις βαθμίδες
142
3484
Παρεμβάσεις στις ένοπλες δυνάμεις

28
1756
Συμβουλευτική  (Ατομικά Ραντεβού)


1956
Συμβουλευτική (Αιτήματα για χρήστες ουσιών)


890

Οι δράσεις του 2014 έγιναν σε ένα πλαίσιο, που ορίζεται αφ’ ενός από τις γενικές συνθήκες κρίσης και τις νεοσυντηρητικές πολιτικές διαχείρισης/αναπαραγωγής τους, αφ’ ετέρου από τις ειδικές συνθήκες αποσταθεροποίησης των Κέντρων Πρόληψης. Οι τελευταίες αναλύονται, συνοπτικά, στα εξής:
-Δραματική υποστελέχωση των Κέντρων Πρόληψης (περίπου 1 εργαζόμενος προς 27.500 ανθρώπους πανελλαδικά, περίπου 1 προς 40.000 στην Αττική).
-Περιοχές χωρίς Κέντρα Πρόληψης (λ.χ. η Περιφ. Ενότητα Πειραιά, η πλειονότητα των Περιφ. Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής), τα κενά των οποίων εθελοντικά προσπαθούν να καλύψουν οι εργαζόμενοι/-ες γειτονικών, υποστελεχωμένων Κέντρων Πρόληψης.
-Ελλιπής χρηματοδότηση των δομών, με περικοπές ως και 70% στην 4ετία 2011-2014.
-Μη απόδοση στα Κέντρα Πρόληψης ακόμη και των περικομμένων ποσών επιχορήγησής τους. Χρήματα του Υπουργείου Υγείας δίνονται στον ΟΚΑΝΑ αποκλειστικά για τις ανάγκες των Κέντρων Πρόληψης, δεν αποδίδονται όμως όλα σε αυτά κατά την 6ετία 2009-2014 (5 ως 7 εκατομμύρια ευρώ). Το δε Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει χρήματα για την προγραμματική περίοδο 2009-2013.
-Διαρκείς αυθαιρεσίες από πλευράς ηγεσιών ΟΚΑΝΑ, με κορύφωση τη μη υπογραφή διμερών συμβάσεων με κάθε Κέντρο Πρόληψης, επιρρίπτοντας μάλιστα τις ευθύνες στα Κέντρα Πρόληψης ώστε να συγκαλύπτει και να συνεχίζει τη μη απόδοση χρημάτων στα Κέντρα Πρόληψης, με την ανοχή των ηγεσιών του υπουργείου Υγείας.
-Πιέσεις ηγεσιών ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης, να λάβουν αποφάσεις στα όρια της νομιμότητας (λ.χ. αναδρομικές τροποποιήσεις συμβάσεων, αναδρομικές περικοπές μισθών, έκδοση διαπιστωτικών πράξεων δημοσίου κ.ά.)
-Πλήρης «τιμαριοποίηση» των Κέντρων Πρόληψης, με διαφορετικές «ταχύτητες», διαφορετικά διοικητικά πλαίσια, διαφορετικές εργασιακές σχέσεις κοκ.
-Παρεμβάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές και εκπαιδεύσεις περικόπτονται ή πραγματοποιούνται με έξοδα και ευθύνη των εργαζομένων. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα εργαζόμαστε απλήρωτοι/-ες. Υπάρχουν υπέρογκες οφειλές σε ΙΚΑ και εφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλονται και ενοίκια. Ιδιωτικά συμφέροντα εκμεταλλεύονται την αποσταθεροποίηση και δραστηριοποιούνται ήδη στην πρόληψη της εξάρτησης.

Κόντρα σε αυτά, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι των Κέντρων Πρόληψης της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας κράτησαν τα Κέντρα Πρόληψης ανοιχτά και το 2014, προσφέροντας δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Συνεχίζουνε, διεκδικώντας:

-Ενιαίο και σαφές πλαίσιο λειτουργίας, με μετεξέλιξη των 74 αστικών εταιρειών σε 13 αποκεντρωμένα ΝΠΔΔ, με κάλυψη όλων των περιοχών της χώρας.

-Πρώτο βήμα ενιαιοποίησης του πλαισίου λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 3966/2011 και την Προγραμματική Σύμβαση 2014-2020, που προβλέπουν επεξεργασία Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης.

-Σύγκληση, για τον σκοπό αυτό, της Επιτροπής Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, η οποία δεν έχει συνεδριάσει από τον Δεκέμβριο του 2013.

-Να σταματήσει κάθε διαδικασία υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δ.Σ. Κέντρων Πρόληψης και ΟΚΑΝΑ, έως ότου το Υπουργείο Υγείας καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για τα μισθολογικά ζητήματα των εργαζομένων: τέτοια ώστε ξεκάθαρα να προβλέπει ότι δεν περικόπτονται αναδρομικά μισθοί εργαζομένων, άρα δεν αλλάζουν αναδρομικά οι διμερείς συμβάσεις και ο ΟΚΑΝΑ δεν απαλλάσσεται από τις οφειλές του και τις όποιες ποινικές ευθύνες.

-Η Περιφέρεια και οι Δήμοι της Αττικής να στηρίξουν έμπρακτα τα Κέντρα Πρόληψης, καταβάλλοντας τις εταιρικές εισφορές τους, αρνούμενες να υπογράψουν τις εκβιαστικές συμβάσεις με τον ΟΚΑΝΑ, θέτοντας τους δικούς τους όρους στις συμβάσεις με αιχμή τη διεκδίκηση στο ακέραιο των οφειλών του ΟΚΑΝΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες κάλυψης ολόκληρης της Αττικής με Κέντρα Πρόληψης.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές κ. Ζαχαριάς και κ. Μελάς, η κα Θανοπούλου Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Αττικής, εργαζόμενοι του Ο.Κα.Να. και του προγράμματος 18 άνω, ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Αθηναίων, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής κ. Δανάκος και η εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Πετρούπολης κα Δεδεμάδη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου