meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΚΕΠΑ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέσω εντύπου η αίτηση πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας

Σε ενέργειες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και τον εξορθολογισμό του χρόνου αναμονής των προς εξέταση περιστατικών προχωρά το ΙΚΑ.Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από 15/06/2013, (κατά εφαρμογή του Ν. 4144/2013 άρθρο 76 παρ. 3), καθίσταται υποχρεωτική η συνυποβολή με την αίτηση για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης, με την ονομασία «Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας».

Αναμονή

Παράλληλα καταργείται η υπάρχουσα διαδικασία προετοιμασίας του ιατρικού φακέλου για εισαγωγή στις Υγειονομικές Επιτροπές. Με την εφαρμογή του νέου εντύπου, ο χρόνος αναμονής περιορίζεται σημαντικά παραπέμπων καθορίζει την ειδικότητα της υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα παραπέμπεται ο ασθενής. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η ορθή επιλογή της υγειονομικής επιτροπής αάααχώρηση ειδικότητας από τον διοικητικό υπάλληλο κατά τη διαδικασία πρωτοκόλλησης του αιτήματος γεγονός που καθιστά αίτημα άμεσα πραμματιστέο.

Επίσης, στην ανακοίνωση τονίζεται πως κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό από 15/06/2013 στα ΚΕΠΑ χωρίς την προσκόμιση του Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.

Το ενιαίο έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ, www.ika.gr και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ακολουθούν οι οδηγίες συμπλήρωσης τής Ιατρικής Έκθεσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η σωστή συμπλήρωση εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ορθή επιλογή της επιτροπής στην οποία θα παραπεμφθεί ο ασθενής, αποτρέποντας έτσι την ταλαιπωρία του από τυχούσα αναβολή συμβάλλοντας παράλληλα στην ταχύτερη και εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π.Α.

1. Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του ασθενούς.

2. Συμπληρώστε την κύρια πάθηση για την οποία παραπέμπετε τον ασθενή για προσδιορισμό ποσοστού αναπηρίας (π.χ. χειρουργηθείσα στεφανιαία νόσος δυο αγγείων, απομυελινωτική νόσος, μαστεκτομή λόγω Ca κ.λ.π.) ***

3. Συμπληρώστε τον κωδικό εξέτασης επιτροπής, αφού συμβουλευτείτε τον επισυναπτόμενο Πίνακα 1 (ιατρική ειδικότητα εξέτασης φακέλου).

4. Αναφέρετε το ιστορικό του ασθενούς εν συντομία (π.χ. έμφραγμα του μυοκαρδίου το 1998, αορτοστεφανιαία παράκαμψη το 2008 ή ΑΕΕ το 2005 με συνέπεια αριστερή ημιπάρεση). Περιγράψτε τη σημερινή του κατάσταση σύμφωνα με τον πρόσφατο παρακλινικό έλεγχο και αναφέρατε τη φαρμακευτική αγωγή πουλαμβάνει.

5. Αναφέρετε επιγραμματικά τις εξετάσεις, νοσηλείες κ.λ.π. στις οποίες βασίσατε την προαναφερθείσα διάγνωση και κλινική κατάσταση του ασθενούς, οι οποίες επισυνάπτονται π.χ. νοσηλεία εμφράγματος, στεφανιογραφία, δοκιμασία κοπώσεως, triplex καρδιάς. Οι εξετάσεις που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση του ασθενούς θα πρέπει να είναι πρόσφατες. Οι εξετάσεις που δείχνουν μόνιμη βλάβη ή γίνονται μια φορά προσκομίζονται ανεξάρτητα της παλαιότητάς τους (π.χ. βιοψίες, CT εγκεφάλου επί Α.Ε.Ε. κ.λ.π.).

6. Συμπληρώστε τον κωδικό δικαιολογητικού, αφού συμβουλευτείτε τον επισυναπτόμενο Πίνακα 2

7. Υπογράψτε και σφραγίστε στο κάτω μέρος της σελίδας.

8. Αναφέρετε τυχόν άλλες παθήσεις από τις οποίες πάσχει ο ασθενής, βάσει αντίστοιχων ιατρικών γνωματεύσεων που θα σας προσκομίσει ο ασθενής.

9. Συμπληρώστε τον κωδικό εξέτασης ειδικότητας επιτροπής (Πίνακας 1).

10. Συμπληρώστε με τις αντίστοιχες εξετάσεις (Πίνακας 2).

11. Συμπληρώστε τον κωδικό εξέτασης (Πίνακας 2).

12. Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία σας. Στη θέση ιδιότητα συμπληρώστε ιδιώτης, ιατρός ΕΣΥ ή ΕΟΠΥΥ ή άλλη θέση.

13. Σφραγίστε και υπογράψτε.

14. Θεωρήστε το γνήσιο της υπογραφή σας. (ΟΙ Ιατροί του ΕΣΥ ή Φ.Κ.Α. θεωρούν στην αντίστοιχη γραμματεία της Υπηρεσίας τους, οι Ιδιώτες από ΚΕΠ ή αστυνομία).

 *** Επιλέξτε μια από τις 12 γενικές κατηγορίες ειδικότητας εξέταση φακέλου, ανάλογα με την φύση της πάθησης και την επιβάρυνση που προκαλεί αυτή στον οργανισμό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

• Ένας χειρουργημένος καρκίνος του στήθους ή της μήτρας θα χαρακτηριστεί ως χειρουργικό, ένας καρκίνος ή λέμφωμα ή λευχαιμία με μεταστάσεις –ανεγχείρητος, θα χαρακτηριστεί παθολογικό περιστατικό.
• Αγγειοχειρουργικά περιστατικά θα οριστούν να εξετασθούν από χειρουργούς.
• Καρκίνοι του νεφρο-ουροποιητικού θα ορισθούν ως ουρολογικά.
• Καρκίνοι του ΩΡΛ συστήματος θα ορισθούν από την αντίστοιχη ειδικότητα.
• Ενδοκρινολογικές παθήσεις σε γενικές γραμμές θα ορισθούν για εξέταση από παθολογική επιτροπή.
• Συστηματικές ρευματολογικές παθήσεις από Ρευματολόγους, αν όμως έχουν προκαλέσει μείζονες επιπλοκές σε συγκεκριμένο σύστημα (π.χ. σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα θα μπορούσαν να εξετασθούν από ορθοπεδική επιτροπή ως πρώτη επιλογή).
• Νευροχειρουργικά περιστατικά με επιπλοκές παρέσεις, ημιπληγίες κλπ, θα ορισθούν για εξέταση από επιτροπή Νευρολόγων.
• Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης σε γενικές γραμμές θα οριστούν να εξετασθούν από ορθοπεδικούς.
• Καρκίνος εντέρου, μη χειρουργημένος θα εξετασθεί από παθολόγους ενώ μετά από επέμβαση θα ορισθεί ως χειρουργικό περιστατικό.
• Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη θα οριστεί ως καρδιολογικό περιστατικό.

 Πηγή: Εφημερίδα «Η Ελλάδα αύριο»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου