meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 6,3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Στο όριο της φτώχειας 6,3 εκατομμύρια Έλληνες, λέει έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού

Κοινωνικές ομάδες όπως, οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι χωρίς ασφάλεια, οι οικογενειάρχες με χαμηλό εισόδημα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία χρήζουν ειδικής μέριμνας. Πρόκειται για ομάδες που βιώνουν τη συσσώρευση χρεών, τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, τη μείωση των εισοδημάτων και την αύξηση των φόρων. Το Μέτρο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ήρθε στην Ελλάδα καθυστερημένα, μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να θεσμοθετηθεί το 2000 αλλά και το 2005, σημειώνει μεταξύ άλλων η έκθεση. Σε καθεστώς ένδειας 2,5 εκατομμύρια Έλληνες ενώ ακόμη 3,8 εκατομμύρια πολίτες απειλούνται άμεσα από τη φτώχεια σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης με τίτλο "Πολιτικές ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα: Μια συγκριτική ανάλυση", κατά το Β΄ τρίμηνο του 2014 το ποσοστό ανεργίας στη χώρα ήταν 26,6%, έναντι 27,8% του προηγούμενου τριμήνου και 27,3% του αντίστοιχου τριμήνου του 2013. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.280.101 ενώ πλήττει πλέον και τους αρχηγούς των νοικοκυριών, δηλ. εργαζόμενους άνδρες στην παραγωγική ηλικία. Η ανεργία των νέων 15-24 ετών ανήλθε στο 52%, ενώ πολλά νοικοκυριά είναι χωρίς κανέναν εργαζόμενο άλλα και χωρίς πόρους. Παράλληλα υπήρξε
δραματική μείωση των αποδοχών, ενώ ο κατώτατος μισθός βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του 2000.

Η φτώχεια, σημειώνεται σχετικά, μπορεί να εκτιμηθεί με τη βοήθεια τριών δεικτών. Ο πρώτος δείκτης αναφέρεται στην σχετική φτώχεια ο οποίος μετρά το ποσοστό του πληθυσμού με εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. Όταν το διάμεσο εισόδημα αυξάνεται ή μειώνεται τότε και το όριο της φτώχειας αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το 2013 το όριο φτώχειας ήταν 432 ευρώ το μήνα για ένα άτομο και 908 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.

Ο δεύτερος δείκτης αναφέρεται στο σταθερό όριο σχετικής φτώχειας, δηλαδή στο ποσοστό του πληθυσμού που είχε το 2013 εισόδημα χαμηλότερο του 60% του διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος του 2009. Το σταθερό όριο φτώχειας για το 2013 ήταν 665 ευρώ για ένα άτομο και 1.397 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Τέλος, ο τρίτος δείκτης αναφέρεται στο όριο της ακραίας φτώχειας το οποίο μπορεί να καθοριστεί από το κόστος του βασικού καλαθιού αγαθών για ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ένα τέτοιο καλάθι για την Αττική (για το έτος 2013), για ένα νοικοκυριό χωρίς έξοδα στεγαστικού δανείου και ενοικίου είναι 233 ευρώ για ένα άτομο και 684 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.

Με βάση την έρευνα εισοδημάτων και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2,5 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται κάτω από το χρηματικό όριο της σχετικής φτώχειας, με βάση το εισόδημα του μεσαίου νοικοκυριού (το 60%).

Επιπλέον, 3,8 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας λόγω υλικών στερήσεων και ανεργίας. Η Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat βρίσκεται στην χειρότερη θέση στην ΕΕ-28 όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας. Η Ελλάδα επίσης συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη φτώχεια (23,1%) και προηγείται της Ισπανίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας ενώ κατέχει την τέταρτη χειρότερη θέση ως προς τον δείκτη χάσματος της φτώχειας μετά την Ισπανία, Ρουμανία και Βουλγαρία.
 Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη  χειρότερη θέση μεταξύ 35 χωρών με βάση τους δείκτες ευημερίας και ποιότητας ζωής, χειρότερα ακόμα και από την Τουρκία. Μια άλλη σημαντική διάσταση της φτώχειας, αφορά την παιδική φτώχεια (26,5% το 2012), τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, τα πολυμελή νοικοκυριά, οι μη οικονομικά ενεργοί και τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.

Αναποτελεσματικές οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας, άργησε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Αντίθετα με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες εφαρμόζουν προγράμματα αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, η Ελλάδα, που αντιμετωπίζει οξύτατα φαινόμενα ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, βραδυπορεί.

Η ζήτηση για κοινωνική μέριμνα από την πλευρά των πολιτών είναι έντονη ενώ η προσφορά από το κράτος χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα και διοικητικές δυσλειτουργίες. Έτσι το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα ενώ παράλληλα δεν προβλέπεται αναπλήρωση των εισοδηματικών απωλειών από την οικονομική ύφεση στο άμεσο μέλλον.

Κοινωνικές ομάδες όπως, οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι χωρίς ασφάλεια, οι οικογενειάρχες με χαμηλό εισόδημα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία χρήζουν ειδικής μέριμνας. Πρόκειται για ομάδες που βιώνουν τη συσσώρευση χρεών, τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, τη μείωση των εισοδημάτων και την αύξηση των φόρων.

Το Μέτρο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ήρθε στην Ελλάδα καθυστερημένα, μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να θεσμοθετηθεί το 2000 αλλά και το 2005, σημειώνει μεταξύ άλλων η έκθεση.

Πηγή: https://gr.news.yahoo.com/


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"


Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 25.09.2014, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»:

«Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι το Πάρκο «Τρίτση» υποβαθμίζεται σκόπιμα, με στόχο να αποδεχτούμε κάποια στιγμή, όταν η κατάσταση φθάσει στο απροχώρητο, τη «λύση» που θα προσφέρουν κάποιοι ιδιώτες για τη «σωτηρία του». Η λύση του δεν θα είναι άλλη από την «αξιοποίησή» του προς όφελος κάποιων ιδιωτικών συμφερόντων, που θα εξυπηρετηθούν μέσα από κάθε είδους εμπορικών δραστηριοτήτων στο χώρο του Πάρκου.

Αυτές τις μέρες εξελίσσεται μία τέτοια προσπάθεια από τον Οργανισμό Διαχείρισης του Πάρκου για εμπορευματοποίηση κομματιών του Πάρκου, με παραχώρηση σε ιδιώτες. Μετά από δυναμική και μαζική παρέμβαση κατοίκων της περιοχής και φίλων και επισκεπτών του Πάρκου, αποτράπηκε ο διαγωνισμός. Στη συνέχεια η διοίκηση του οργανισμού προσπαθεί με αδιαφανείς διαδικασίες, να κάνει περαιτέρω διαγωνισμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου και οι κάτοικοι είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε την εμπορευματοποίησή του, να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του και να διεκδικήσουμε την κρατική χρηματοδότησή του. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για τη σωτηρία του Πάρκου, προκειμένου να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του και να είναι προσβάσιμο για όλο το λαό.

Με δεδομένη την υπ’ αριθμ. 1824/275/2014 τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής που κατατέθηκε από τον ΥΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη, η οποία  ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, για μεταφορά του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στον ΑΣΔΑ, προτείνουμε τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης-Διοίκησης μεταξύ της Περιφέρειας και του ΑΣΔΑ, την εποπτεία του οποίου θα έχει ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών & ΥΠΕΚΑ για:

•ΑΜΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑΠ)
•ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
•ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ
•ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ
•ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ»


Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 13ΧΡΟΝΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΗ


Η απίστευτη ιστορία του Μαξ Λαμ

Το τελευταίο διάστημα ήρθε στο φως της δημοσιότητας η ιστορία του 13χρονου, Μαξ Λαμ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι τυφλός διακρίνεται στο άθλημα της πάλης. Υπάρχουν πολλές ιστορίες οι οποίες δίνουν δύναμη σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μία από αυτές είναι και η συγκεκριμένη που θα σας διηγηθούμε παρακάτω και αφορά τον Μαξ Λαμ.

Ο 13χρονος σήμερα Μαξ, έχει δει το σκληρό πρόσωπο της μοίρας από τα πρώτα χρόνια της ζωής του αφού έχασε την όρασή του.

Όταν ήταν ακόμα βρέφος διαπιστώθηκε ότι πάσχει από καρκίνο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή του. Τελικά ο Μαξ κέρδισε αυτή τη μάχη ωστόσο, έχασε την όρασή του.

Ο Μαξ μεγάλωσε έχοντας μία όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή έχοντας ως φύλακα άγγελό του τον Σιλ. Ο λόγος για τον καλύτερο φίλο του Μαξ ο οποίος δεν είναι άλλος από τον σκύλο του.

Οι δύο τους πηγαίνουν σχεδόν παντού μαζί. Οι μόνες ώρες που χωρίζονται είναι αυτές που περνά ο Μαξ στο γυμναστήριο. Εκεί όπου προπονείται με τεράστια επιτυχία όντας ένας από τους καλύτερους παλαιστές στην ηλικία του. Είναι χαρακτηριστικό πως σε ένα πρόσφατο τουρνουά που συμμετείχε τερμάτισε έχοντας επίδοση 10 νίκες και μόλις μία ήττα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του αθλήματος ο Μαξ μπορεί να ανταγωνιστεί κάθε αθλητή παρά τα προβλήματα όρασης που έχει αφού πρόκειται για ένα σπάνιο ταλέντο.

Δείτε την συγκινητική ιστορία στο βίντεο αφιέρωμα του bleacher report: https://www.youtube.com/watch?v=srinqyyr6AE


ΣΤΗΝ 22Η ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ


Στην εικοστή δεύτερη Διαβαλκανική συνάντηση συλλόγων ατόμων προβλήματα όρασης παραβρέθηκε ο Βαγγέλης Αυγουλάς, εκπροσωπώντας τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών.

 Η συνάντηση έλαβε χώρα 19-21 Σεπτεμβρίου στην παραθαλάσσια πόλη Μπαρ του Μαυροβουνίου, ενώ συμμετείχαν επίσης αντιπροσωπίες ατόμων με προβλήματα όρασης από τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Αλβανία, τη Βοσνία, ενώ ως παρατηρητές συμμετείχαν και εκπρόσωποι από το Κόσσοβο.

 Κατά την τριήμερη συνάντηση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσω σύντομων αναφορών να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους όσον αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις σχετικά με προτάσεις για βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ ιδιαίτερη θεματική συζήτηση διεξήχθη σχετικά με την προσβασιμότητα των βιβλιοθηκών σε άτομα με προβλήματα όρασης σε κάθε χώρα και τις δράσεις κάθε εθνικού αντιπροσωπευτικού συλλόγου προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαιτέρως θετικά σχολιάστηκε από όλες τις αντιπροσωπίες η παρουσία του κ. Βαγγέλη Αυγουλά στη διαβαλκανική συνάντηση λόγω του νεαρού της ηλικίας του, αφορμή για να διαπιστώσουν όλοι ομόφωνα την ανάγκη τα Διοικητικά Συμβούλια των αυτό-οργανωμένων συλλόγων διεκδίκησης να μπολιαστούν εκτός από εμπειρία και με την όρεξη και τον ενθουσιασμό των νέων για δουλειά και αγώνες.Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: "ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ"

Συνέντευξη που παραχώρησε ο κοιν. εκπρόσωπος και βουλευτής Β΄  Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κουρουμπλής στη διαδικτυακή τηλεόραση του ΑΠΕ-ΜΠΕ και στο δημοσιογράφο κ. Μ. Ψύλο.

Δυνατότητα παρακολούθησης της συνέντευξης και από το σύνδεσμο http://www.youtube.com/watch?v=baANII0Ss1g#t=196

-Κύριε Κουρουμπλή, είχατε επαφές με ξένους ευρωβουλευτές στη διάρκειά της επίσκεψής σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πως βλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάσταση στην Ελλάδα;

Είμαστε στην καρδιά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, σε ένα θεσμό που θέλουμε να αναβαθμίζεται συνεχώς και να είναι το κέντρο των διεργασιών για μια Ευρώπη των λαών, της κοινωνικής δημοκρατίας, της πραγματικής αλληλεγγύης και όχι μιας Ευρώπης όπου οι εθνικισμοί και η λογική του ιδίου συμφέροντος να απειλούν να επιχωματώσουν το μεγάλο όραμα, που αποτελεί παγκοσμίως τη μοναδική ελπίδα και όαση.

Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα διεκδικεί το ρόλο του εταίρου, που σέβεται τους θεσμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να σέβονται την ελληνική κοινωνία. Η χώρα μας ζει μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, την οποία πρέπει να  αντιληφθούν οι ευρωπαίοι για να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο, για να αλλάξουμε τις πολιτικές που απέτυχαν.

-Αρκετές συντηρητικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, με πρώτη την κυβέρνηση Μέρκελ στη Γερμανία, δεν βλέπουν με μεγάλη συμπάθεια τον ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως το ενδεχόμενο ανάληψης της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα συνοδευτεί από επώδυνες πιέσεις;

Αυτή είναι  μια λογική που διαχέεται στην Ευρώπη και προσπαθεί να κατατρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμη ο αδύναμος κρίκος, αλλά η κατάσταση θα είναι καλύτερη αν έχει μια κυβέρνηση που θα υπερασπιστεί πραγματικά την αξιοπρέπεια του τόπου, θα τιμήσει την ιστορία ενός λαού που πολέμησε για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει επίσης μια εξαιρετικά σημαντική γεωστρατηγική θέση και αυτό οφείλουν να μην το ξεχνούν οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορούν να λειτουργούν με μια λογιστική συλλογιστική σε βάρος ενός λαού που σήμερα βρίσκεται βυθισμένος στην ήττα της ελπίδας και ζει στον αστερισμό της μελαγχολίας. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα δεχτεί μια πατριωτική κυβέρνηση που θέλει και μπορεί να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς δεν θα υπογράψουμε την καταστροφή της Ελλάδας για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη.

 -Ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα καταργήσει τα μνημόνια. Αλλά από την αρχή του έτους η ΕΕ ασκεί πλέον μια σφικτή εποπτεία στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών-και της Ελλάδας φυσικά. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αν η ΕΕ δεν επιτρέψει στη χώρα να ακολουθήσει μια φιλολαϊκή κοινωνική και οικονομική πολιτική..

Με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, υπεράνω όλων των αποφάσεων βρίσκεται το δικαίωμα ενός λαού να επιβιώσει. Όταν ένας λαός, όπως ο ελληνικός, αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση, εμείς ως αυριανή κυβέρνηση θα προτάξουμε αυτό το δικαίωμα. Είναι υπερβατικό δίκαιο, που υπερισχύει του δικαίου που μας μιλάνε οι Ευρωπαίοι. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εμείς δεν πρόκειται ούτε να υποταχτούμε, ούτε  να υποκύψουμε. Διότι η υποταγή του πειθαρχημένου κρατούμενου που επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις, δεν οδήγησε πουθενά. Δεν έχει δώσει ουδεμία πραγματική δυνατότητα ανάκαμψης από το τέλμα στο οποίο έχουμε βυθιστεί. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε κάποια φαινόμενα να παρουσιάζονται από την πλευρά της κυβέρνησης, που λέει ότι αισθάνεται ασφαλής, αλλά παραπαίει στο βηματισμό της. Εκδηλώνει φαινόμενα αυταρχισμού και εκπέμπει έντονα φαινόμενα κινδυνολογίας. Πρέπει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της εναλλαγής στην εξουσία. Όταν αμφισβητείται η καρέκλα μας και καταφεύγουμε στην κινδυνολογία χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι συνέπειες για την πατρίδα, αυτό μόνος πατριωτισμός δεν είναι.

-Κύριε Κουρουμπλή, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες είτε τον Νοέμβριο είτε τον Φεβρουάριο με αφορμή την προεδρική εκλογή. Με το χέρι στην καρδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει; Είναι έτοιμος να εφαρμόσει το πρόγραμμά του που για πολλούς φαντάζει ρεαλιστικό, αλλά για άλλους ανεφάρμοστο;

Δεν υπάρχει περίπτωση η σημερινή κυβέρνηση να έχει ζωή πέραν του Μαρτίου. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση, που δεν μπορεί καν να διαπραγματευτεί τις δόσεις, να αναλάβει την κρίσιμη διαπραγμάτευση του δημοσίου χρέους. Χρειάζεται μια κυβέρνηση με νωπή κοινοβουλευτική εντολή και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη δυνατότητα.

-Είναι ρεαλιστική η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτοδύναμη κυβέρνηση;

Είμαι βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση γιατί η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ σκληρή και ο κόσμος θα πρέπει να αποφασίσει να βάλει τέλος στην υποταγή, στην  πολιτική μιας κυβέρνησης που δεν έδωσε τίποτα στη χώρα, αλλά υπακούοντας στην τρόικα ισοπεδώνει τον ελληνικό λαό και προσπαθεί να τον φέρει σε συνθήκες Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο λαός πρέπει να εμπιστευθεί τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την κοινωνική αξιοπρέπεια και όχι εκείνους που τρομοκρατούν τους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Η πατρίδα δεν έχει ανάγκη μόνο από έτοιμους, αλλά και από έντιμους ανθρώπους.ΔΥΣΤΥΧΩΣ...ΤΕΡΑΣΤΙΟ "ΠΑΡΚΙΝΓΚ" ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τεράστιο «πάρκινγκ» τα σχολεία ειδικής αγωγής

Γονείς παιδιών με αναπηρία περιγράφουν ρεαλιστικά και συνοπτικά την κατάσταση. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι προσλήψεις αναπληρωτών μετά την έναρξη της χρονιάς και η απουσία δικτύου μεταφοράς των μαθητών είτε σε ειδικά είτε σε γενικά σχολεία μαστίζουν τον χώρο της ειδικής αγωγής, καθιστώντας μαθητές και γονείς έρμαια της κατάστασης αυτής.
      
Ελένη Κωνσταντάτου.

«Εγκατάλειψη υπάρχει, όχι έλλειψη» λέει ένας γονιός. «Στον 21ο αιώνα γίνεται το "Κωσταλέξι" που βλέπαμε και μας εξέπληττε πριν από 40 χρόνια. Τα παιδιά είναι φυλακισμένα μέσα στο σπίτι. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό με την τεχνογνωσία που υπάρχει και την πρόοδο της επιστήμης;» αναρωτιέται άλλος. «Μέχρι να έρθουν οι καθηγητές στα σχολεία, έχει τελειώσει η χρονιά» διαμαρτύρεται ένας τρίτος. «Έχουν καταντήσει την ειδική αγωγή ένα τεράστιο πάρκινγκ» σημειώνει με νόημα άλλος. «Αν δεν
βάλουμε το χέρι στην τσέπη, δεν γίνεται τίποτε» είναι μια μόνιμη επωδός και έρχεται η κραυγή αγωνίας: «Η ειδική αγωγή είναι σβησμένη από τον χάρτη της Ελλάδας».

Γονείς παιδιών με αναπηρία περιγράφουν ρεαλιστικά και συνοπτικά την κατάσταση. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι προσλήψεις αναπληρωτών μετά την  έναρξη της χρονιάς και η απουσία δικτύου μεταφοράς των μαθητών είτε σε ειδικά είτε σε γενικά σχολεία μαστίζουν τον χώρο της ειδικής αγωγής, καθιστώντας μαθητές και γονείς έρμαια της κατάστασης αυτής.

 Πότε και πώς πάνε για μάθημα;

«Για όλα τα παιδιά τα σχολεία άνοιξαν στις 11 Σεπτεμβρίου. Για τα παιδιά μας θα ανοίξουν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο,  τον Φεβρουάριο, μπορεί και τον Μάρτιο» λέει στο «Βήμα» ο κ. Γιώργος Μπαλάσκας, ο οποίος συνοδεύει καθημερινά την κόρη του Δέσποινα στο Μουσικό  Σχολείο Αλίμου, καθώς τα προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών δεν έχουν επιλυθεί, μια και δεν έχουν διοριστεί ακόμη οδηγοί. «Σήμερα την πήγα με το μετρό από τα Σεπόλια στην Αργυρούπολη και μετά με λεωφορείο στο μουσικό σχολείο. Φαντάσου τώρα να πρέπει να κουβαλάει και ένα βιολοντσέλο μαζί του μέσα στο μετρό και στο λεωφορείο» εξηγεί ο κ. Μπαλάσκας.

«Όταν δουλεύω απογευματινή, πηγαίνω εγώ τους γιους μου στο σχολείο, αλλιώς τους μεταφέρουν οι παππούδες» λέει η κυρία Ειρήνη Καραντωνίου, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία συνοδεύει σχεδόν καθημερινά τον μικρότερο γιο της στην Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών Ατόμων (ΕΘΜΑΑ) που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Μετά την κυβερνητική απόφαση του υπουργείου Υγείας που προβλέπει ότι οι οδηγοί των νοσοκομείων θα μεταφερθούν στο ΕΚΑΒ, τα σχολικά οχήματα της εν λόγω μονάδας τράβηξαν χειρόφρενο. Καθώς πηγαινοφέρνουν καθημερινά τα παιδιά τους μερικοί σκέφτονται να διακόψουν. «Ξέρω γονείς που δεν μπορούν πια να στείλουν τα παιδιά τους στο ειδικό σχολείο εξαιτίας αυτής της έλλειψης» σχολιάζει η κυρία Καραντωνίου.

Το θέμα της μεταφοράς όμως δεν είναι το μόνο πρόβλημα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ελλείψεις υπάρχουν και στο εκπαιδευτικό και στο βοηθητικό προσωπικό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε προ ημερών η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) τα λειτουργικά κενά της πρωτοβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης υπολογίζονται σε 1.326, ενώ η συνολική ενδεικτική εκτίμηση για τα κενά της δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης - σε 33 από τις 59 περιφέρειες - τα υπολογίζει σε 169.

«Στο τμήμα ένταξης ειδικής αγωγής του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, το οποίο εξυπηρετεί γύρω στα επτά-οκτώ παιδιά, υπάρχει μόνο μία καθηγήτρια. Ενδέχεται να έρθει άλλος ένας καθηγητής, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν καλύπτονται έτσι τα μαθήματα όλες τις ώρες» λέει ο κ. Μπαλάσκας.

Πανάκριβη λογοθεραπεία.

«Επιτρέπεται να πληρώνουμε έξω λογοθεραπευτές και εργατοθεραπευτές τη στιγμή που μπορούσαν να γίνονται από το Δημόσιο; Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κάθονται γιατί δεν τους προσλαμβάνουν» διαμαρτύρεται ο κ. Γιάννης Νικολιάς. «Την ίδια στιγμή ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας ξεφυτρώνουν συνέχεια σαν μανιτάρια. Είναι τυχαίο; Εμείς πληρώνουμε 500 ευρώ τον μήνα για λογοθεραπεία και εργατοθεραπεία. Από αυτά τα λεφτά για τα επιδόματα ας μη μου δίνουν τίποτε και ας πληρώνουν τους εκπαιδευτικούς για να κάνουν μάθημα στα σχολεία» επισημαίνει.

«Πληρώνουμε 40 ευρώ τα 45 λεπτά λογοθεραπείας, δύο φορές την εβδομάδα - φιλική τιμή - και το ΙΚΑ δικαιολογεί κάθε χρόνο και λιγότερα» λέει στο «Βήμα» ο κ. Μιχάλης Λαλαδάκης, πατέρας ενός 19χρονου και ενός 16χρονου, αναρωτώμενος για την προοπτική που θα έχουν τα παιδιά με αναπηρία με την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης: «Τι δομές έχει το κράτος για αυτούς τους νέους;».

Την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 36 προσωρινών αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής, 209 αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και συνολικά 1.984 αναπληρωτών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Όσον αφορά το νομοσχέδιο της ειδικής αγωγής που επεξεργάζεται εκ νέου το υπουργείο, αναμένεται να κατατεθεί εντός των επόμενων δύο-τριών εβδομάδων.

«Δεν έκανε έγκλημα, δεν σκότωσε, δεν έκανε κάτι αυτό το παιδάκι. Και εμείς εργαζόμενοι είμαστε, φορολογούμενοι πολίτες• δεν χρωστάω στο Δημόσιο  τίποτε και δεν ζητάω τίποτε παραπάνω όχι μόνο για το παιδί μου αλλά για όλα τα παιδιά» καταλήγει ο κ. Νικολιάς.

Το μεγάλο «αγκάθι»: Παλεύουν για τα αυτονότητα, ακόμη και τον διορισμό.

Μεγάλο αγκάθι στην ειδική αγωγή είναι και η υποστελέχωση των κοινωνικών δομών και της παράλληλης στήριξης. Με τους γονείς να κάνουν τις αιτήσεις στο τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς και τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης να φθάνουν στα σχολεία λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. «Μας πλασάρουν να πάμε τα παιδιά μας στη γενική εκπαίδευση για να  ενταχθούν και να κοινωνικοποιηθούν καλύτερα με παράλληλη στήριξη. Αλλά την ίδια στιγμή αποδυναμώνουν και την παράλληλη στήριξη σε κάθε σχολείο» αναφέρει ο κ. Λαλαδάκης.  Όπως σχολιάζουν και καθηγήτριες της γενικής εκπαίδευσης, οι οποίες προτιμούν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, «στον βωμό της δήθεν ένταξης των παιδιών αυτών τα βάζουν όλα στο ίδιο καλάθι, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν την ομαλή συμβίωση όλων μας». «Σε καμία περίπτωση δεν λέμε να μην ενταχθούν, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλη στήριξη δεν υπάρχει. Οι γονείς αναγκάζονται να πληρώνουν ιδιωτικούς βοηθούς για να προσφέρουν τα στοιχειώδη στα παιδιά τους και εμάς, της γενικής παιδείας, με ένα σεμινάριο μας ρίχνουν στα βαθιά» εξηγούν.  «Η ειδική αγωγή είναι ξεχασμένη από τον χάρτη στην Ελλάδα. Οι γονείς παλεύουν για τα αυτονόητα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί κάνουμε ό,τι μπορούμε χωρίς να υπάρχει στήριξη από πουθενά. Ενώ κανονικά η ειδική αγωγή θα έπρεπε να προηγείται της γενικής παιδείας, δεν γίνεται ποτέ αυτό» εξηγεί η κυρία Αρίστη Αγγελοπούλου, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου. «Εφέτος είμαι η μόνη με απόσπαση που πήγα στο σχολείο. Πήγα και νωρίς γιατί το ζήτησα εγώ! Ενώ υπήρχαν οι θέσεις, στην αρχή μού έλεγαν "δεν ξέρουμε, περιμένουμε, θα δούμε". Το πάλεψα και τελικά  πήγα».

Πηγή: Εφημερίδα «Το Βήμα»


Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ


Προσθετικό πόδι χωρίς μολύνσεις

 Ένα προσθετικό πόδι που έρχεται άμεσα σε επαφή με τον σκελετό του ασθενούς απαλλάσσοντάς τον από προβλήματα όπως η πίεση που ασκείται από τα συμβατικά προσθετικά μέλη σε άλλα σημεία του σώματός του ανέπτυξαν επιστήμονες στη Βρετανία. Ερευνητές του University College του Λονδίνου σχεδίασαν ένα προσθετικό πόδι που βοηθά τους ασθενείς να έχουν μεγαλύτερη αίσθηση του μέλους και να αισθάνονται ακριβώς πού βρίσκεται και πώς κινείται.

Το ITAP (Intraosseous Transcutaneous Amputation Prosthesis), όπως ονομάζεται, είναι το πρώτο προσθετικό μέλος που αλληλεπιδρά με τον οργανισμό, ενώ αποτρέπει τις μολύνσεις που μπορεί να προκληθούν ανάμεσα στο μέταλλο και το δέρμα. Κι αυτό διότι έχει αναπτυχθεί με βάση τα κέρατα  του ελαφιού, τα οποία κάτω από την επιφάνειά τους έχουν ένα πορώδες οστό. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ITAP έχει σχεδιαστεί με παρόμοιο τρόπο, ώστε οι πόροι να βοηθούν τον μαλακό ιστό να εισέλθει στο κόκαλο, διασφαλίζοντας έτσι ότι το δέρμα που υπάρχει πάνω στο οστό δεν θα προσβληθεί από βακτήρια.

Το νέο προσθετικό μέλος έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή είκοσι ατόμων που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό. Όπως είπαν κάποιοι από τους εθελοντές στον «Guardian», το  νέο προσθετικό πόδι αλλάζει ριζικά την αίσθηση που έχει ο ασθενής για το τεχνητό μέλος, επειδή αισθάνεται πού βρίσκεται, μέσω του οστού, το οποίο είναι ακριβώς πάνω του και αλληλεπιδρά μαζί του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επιστημόνων, το ITAP χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής μόνο στις συγκεκριμένες κλινικές δοκιμές στη Βρετανία, ενώ αν τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις κλινικές δοκιμές είναι όλα θετικά, το νέο προσθετικό μέλος θα αρχίσει σύντομα να αναπτύσσεται σε ειδικές κλινικές της Βρετανίας και των χωρών της Ευρώπης, ίσως και των ΗΠΑ, στην περίπτωση βέβαια που αποδειχθεί ότι σε βάθος χρόνου δεν θα υπάρχουν μολύνσεις στο σημείο στο οποίο θα εφάπτεται με το κόκαλο του ασθενούς.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»


ΘΕΡΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ


Ιδιαίτερα παραγωγικός αποδείχθηκε και ο Αύγουστος για τη δομή παροχής συσσιτίου του Δήμου Ιλίου, αφού οι εργαζόμενοι της δομής εκμεταλλευόμενοι διάφορες δωρεές αλλά και την κατάρτιση τους, προχώρησαν στην Παρασκευή συμπληρωματικών εδεσμάτων τα οποία διένειμαν μαζί με το πλήρες καθημερινό μενού σίτισης, ώστε να προκαλέσουν ένα έξτρα χαμόγελο στα χείλη των ωφελουμένων του προγράμματος που το δικαιούνται!Επτά ημέρες την εβδομάδα και για όλο το Καλοκαίρι, η σίτιση είχε ανατεθεί σε catering με έξοδα του Δήμου Ιλίου, για να μη λείψει τίποτε από τους ωφελούμενους. Επιπρόσθετα, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, οι εργαζόμενοι των κοινωνικών δομών συμπλήρωναν το καθημερινό πακέτο με διάφορα εδέσματα όπως πίτσα, cake βανίλια, γλυκά του κουταλιού, ζελέ φρούτων εποχής, αλλά και μαρμελάδα νεκταρινιών, αφού χάρη στο συντονισμό του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου και του αντιδημάρχου Βαγγέλη Αυγουλά, διανεμήθηκαν στις 29 Αυγούστου και στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 είκοσι τόνοι ροδάκινα και νεκταρίνια σε όλους τους δικαιούχους του Συσσιτίου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, καθώς και σε ιδρύματα της περιοχής.Το «Με Άλλα Μάτια» παραθέτει ενδεικτικά το μενού μιας πλήρους εβδομάδας, όπως χορηγήθηκε το περασμένο Καλοκαίρι μέσω εκατό περίπου  μερίδων καθημερινά στους ωφελούμενους του προγράμματος σίτισης του Δήμου Ιλίου:

Δευτέρα: Ρεβίθια Λεμονάτα, Σαλάτα
Τρίτη: Φιλέτο κοτόπουλο με σώς μουστάρδας και ρύζι Μπασμάτι, Σαλάτα
Τετάρτη: Αρακάς λεμονάτος με πατάτες, Σαλάτα
Πέμπτη: Ομελέτα με λαχανικά, Σαλάτα
Παρασκευή: Παστίτσιο, Σαλάτα
Σάββατο: Μιδοπίλαφο, Σαλάτα
Κυριακή: Γιουβέτσι (χοιρινό κοκκινιστό με κριθαράκι), Σαλάτα

Καθημερινά το μενού συμπληρωνόταν με μπόλικο ψωμί και με διάφορα έξτρα εδέσματα από δωρεές ή παρασκευασμένα από το προσωπικό της δομής.


Στο πρόγραμμα σίτισης του Δήμου Ιλίου εντάσσονται μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου και να λαμβάνουν το μηνιαίο πακέτο τροφίμων το μήνα που δικαιούνται μαγειρεύοντας το ανάλογα με τις οικιακές τους ανάγκες.

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι το εβδομαδιαίο μενού καθορίζεται υπό επιστημονική εποπτεία ειδικών, ενώ έχει καθιερωθεί καθημερινό ημερολόγιο καταγραφής των παρατηρήσεων των ωφελουμένων επί των γευμάτων ώστε οι παροχές να βελτιώνονται ακόμη περισσότερο στο μέτρο του δυνατού.


Ο τέως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιλίου κ. Βαγγέλης Αυγουλάς, από κοινού με το Δήμαρχο της πόλης κ. Νίκο Ζενέτο, πραγματοποιούσαν αυτοπροσώπως συχνά αιφνίδιους, ενδελεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους της ποιότητας των γευμάτων οι οποίοι συνεχίζονται, ενώ ήδη από το Καλοκαίρι του 2013 έχει επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δομής παροχής συσσιτίου του Δήμου Ιλίου καθημερινά και για 365 ημέρες το χρόνο με πλήρες ωράριο!

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΕΟΝ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Μέσω διαδικτύου πλέον η ανανέωση της κάρτας ανεργίας στον ΟΑΕΔ
      
Εξ΄ αποστάσεως και μάλιστα από τον υπολογιστή τους, θα μπορούν στο εξής οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας  τους, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, πρόκειται για έναν ριζικό οργανωτικό εξορθολογισμό που προσφέρει όχι μόνο απτά διαδικαστικά οφέλη, καθώς η επίτευξη μείωσης έως και 3.600.000 επισκέψεων, ετησίως, θα θέσει οριστικό τέλος στις ουρές και την ταλαιπωρία των ανέργων στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αλλά και ουσιαστικά οφέλη σε όρους αποτελεσματικότητας, καθώς η αποδέσμευση των εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ από καθημερινές διοικητικές διαδικασίες και η επικέντρωσή τους στην κατάρτιση συγκροτημένων Ατομικών Σχεδίων Δράσης για την ένταξη ή επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση, θα τονώσει την αποτελεσματική λειτουργία και τη στρατηγική παρέμβαση του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας.

Το υπουργείο επισημαίνει ακόμη ότι η παραπάνω πλήρης και διαδραστική αξιοποίηση του διαδικτύου για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατέστη τεχνικά εφικτή και λειτουργικά ασφαλής, καθώς η από 1η Μαρτίου 2013 ολοκληρωμένη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» επιτρέπει την αξιόπιστη ηλεκτρονική καταγραφή των ροών της μισθωτής εργασίας και, συνεπώς, την άμεση ενημέρωση του Οργανισμού για κάθε μεταβολή της εργασιακής κατάστασης των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, αλλά και τον εντοπισμό τυχόν παραβατικών συμπεριφορών ως προς τη μη νόμιμη λήψη επιδόματος ανεργίας από άτομα που ήδη εργάζονται.

Σημειώνεται, πάντως ότι οι περίπου 140.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, θα συνεχίσουν να προσέρχονται αυτοπρόσωπα στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

Με την ψηφιακή ανανέωση της κάρτας ανεργίας, σταματάμε οριστικά τις ουρές και την ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας και απελευθερώνουμε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη των ανέργων, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΗ Διεθνής Έκθεση Καλλιτεχνών που ζωγραφίζουν με το Στόμα και το Πόδι για πρώτη φορά στην Ελλάδα
      
Μια ξεχωριστή έκθεση τέχνης με έργα που έχουν δημιουργηθεί με το Στόμα και το Πόδι παρουσιάζεται στο Ζάππειο από 3 έως και 8 Οκτωβρίου 2014. Η «Έκθεση Καλλιτεχνών που ζωγραφίζουν με το Στόμα και το Πόδι» πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη παρουσιαστεί σε μεγάλες πόλεις σε όλον τον κόσμο. Η Έκθεση διοργανώνεται από την Διεθνή  Ένωση Καλλιτεχνών που ζωγραφίζουμε το Στόμα και το Πόδι  στο Ζάππειο από τις 3 έως και τις 8 Οκτωβρίου 2014 και περιλαμβάνει 140 έργα ζωγραφικής και 2 γλυπτά .

Συμμετέχουν καλλιτέχνες από 28 χώρες, ανάμεσά τους 5 Έλληνες και ένας Κύπριος.

Η Έκθεση διοργανώνεται από την Διεθνή Ένωση Καλλιτεχνών που ζωγραφίζουν με το Στόμα και το Πόδι, αποστολή της οποίας είναι να υποστηρίζει καλλιτέχνες που ζωγραφίζουν με το Στόμα ή το Πόδι, επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους λόγω αναπηρίας ή ασθένειας. Η έκθεση πραγματοποιείται στους χώρους του Ζαππείου, από 3 έως και 8 Οκτωβρίου 2014 (ώρες λειτουργίας: 8 π.μ. – 9 μ.μ.). Θα παρουσιαστούν 140 έργα ζωγραφικής και 2 γλυπτά.

Οι καλλιτέχνες που ζωγραφίζουν με το Στόμα και το Πόδι εκθέτουν τα έργα τους κατά καιρούς σε αναγνωρισμένα μουσεία, γκαλερί και δημόσιους εκθεσιακούς χώρους σε όλο τον κόσμο. Εκτός από την καλλιτεχνική τους αξία, τα έργα αυτά είναι πολύτιμα, γιατί έχουν δημιουργηθεί με τεράστια προσπάθεια, ψυχικό σθένος και μεγάλη αγάπη για την τέχνη, αφού οι καλλιτέχνες ζωγραφίζουν αποκλειστικά με το στόμα ή το πόδι.

Πολλά από αυτά τα έργα έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς ως δημιουργίες που μεταφέρουν συναισθήματα και μια υψηλή αισθητική και σίγουρα εκφράζουν μια  ιδιαίτερα ευαίσθητη οπτική του κόσμου μέσα από την ματιά των καλλιτεχνών.

Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ένα κοινό, ότι η τέχνη και η ζωγραφική παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη ζωή τους. Από πολλές απόψεις, η ζωγραφική δίνει ένα νέο νόημα σε μια συχνά αυστηρά περιορισμένη καθημερινότητα. Το γεγονός ότι μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσουν νέες δεξιότητες και να τις εφαρμόζουν, καθώς επίσης το αίσθημα ότι οι δημιουργίες τους αναγνωρίζονται τους δίνει μια νέα αίσθηση ασφάλειας και αυτοεκτίμησης.  Ταυτόχρονα σκέψεις, συναισθήματα, παρατηρήσεις  ακόμη και εσωτερικές συγκρούσεις μπορούν να εκφραστούν καλλιτεχνικά και συχνά να επιλυθούν. Για τους καλλιτέχνες αυτούς, η ζωγραφική συμβολίζει έναν σκοπό στη ζωή και ένα μέσο για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της με διαφορετικούς τρόπους.

Η Διεθνής Ένωση των Καλλιτεχνών που ζωγραφίζουν με το Στόμα και το Πόδι  προάγει τα συμφέροντα των καλλιτεχνών, ενώ λειτουργεί και σαν εκδοτικός οίκος που προωθεί τα έργα τους. Με αυτόν τον τρόπο τους βοηθά να είναι ενεργοί, εξασφαλίζει οικονομική ανεξαρτησία για τους ίδιους και την οικογένειά τους, αμβλύνει κατά πολύ το υψηλό κόστος της προσωπικής καθημερινής φροντίδας τους με τελικό στόχο να ζουν με ασφάλεια μια ολοκληρωμένη ζωή. Επίσης, παρέχει ηθική και οικονομική βοήθεια για την ανάπτυξη και καλλιέργεια καλλιτεχνικών δεξιοτήτων σε ιδιαίτερα ταλαντούχους ανθρώπους, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της τέχνης ή επιθυμούν να βελτιώσουν την τεχνική τους.

Στην Ελλάδα, ο εκδοτικός οίκος Ζωγραφική με το Στόμα και με το Πόδι στηρίζει τους καλλιτέχνες που ζωγραφίζουν με το στόμα και το πόδι και τους βοηθά να πωλούν αναπαραγωγές των έργων τους σε Χριστουγεννιάτικες κάρτες και ημερολόγια.

Η Έκθεση αυτή εκτός από την καλλιτεχνική αξία των έργων που εκτίθενται, δίνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας, δύναμης, ελπίδας και προσπάθειας. Ένα μήνυμα που κάθε εποχή είναι πολύτιμο, στις μέρες που ζούμε όμως είναι ανεκτίμητο παράδειγμα προς μίμηση. Και η ηθική απολαβή όλων των συμμετεχόντων είναι ακριβώς αυτή: να μας εμπνεύσουν με το κουράγιο τους, τη ψυχική τους δύναμη και την αγάπη τους για την τέχνη να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο.

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 3 – 8 Οκτωβρίου 2014
Ώρες λειτουργίας: 8 π.μ. – 9 μ.μ