meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ


11/07/2013
Δήλωση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου
για τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 
Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την Τρίτη 09.07.2013, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:
 
«Τέτοιες αιφνιδιαστικές αποφάσεις, σηματοδοτούν την κατάργηση υπηρεσιών που προσφέρουν σημαντικότατο έργο στους Δήμους και προμηνύουν νέο κύμα απολύσεων και διαθεσιμότητας.
Ιδιαίτερο προβληματισμό δε, δημιουργεί η απόλυση των Δημοτικών Αστυνόμων, καθότι πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, γεγονός που προσκρούει στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, από το δυναμικό του Δήμου μας αφαιρούνται 19 Δημοτικοί Αστυνόμοι οι οποίοι εξυπηρετούν χιλιάδες υποθέσεις και δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και 42 Σχολικοί Φύλακες, απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αν οι απολύσεις των Σχολικών Φυλάκων γίνονται για λόγους επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού, εμείς προτείνουμε να ενταχθούν στην Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων  και Πρασίνου, όπου θα αμείβονται από τα ανταποδοτικά τέλη.
Όπως και να’ χει η Τοπική Αυτοδιοίκηση βάλλεται από νέα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία σφυροκοπούν τις αντοχές της, πλήττοντας την εύρυθμη λειτουργία της και την αξιοπιστία της απέναντι στους πολίτες.  Δυστυχώς, η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ένα κοινό δημόσιο φορέα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση όμως, επιτελεί ένα θεμελιώδες έργο και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους, σηκώνοντας στους ώμους της ένα δυσβάστακτο βάρος στην προσπάθειά της να λειτουργήσει και να καλύψει το κενό της Κεντρικής Διοίκησης, η οποία δεν τολμά στρατηγικές με κοινωνική διάσταση, ούτε την εξεύρεση ορθολογικών τρόπων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δήμων.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων, και δηλώνουμε την έντονη δυσφορία και την αγανάκτησή μας για τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν στους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, καθώς και στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


11/07/2013
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου
σχετικά με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα εργαζομένων στους Δήμους

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στην έκτακτη συνεδρίασή του την Τρίτη 09.07.2013, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα εργαζομένων στους Δήμους:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου είναι κατηγορηματικά αντίθετο με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στους Δήμους, που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, και δηλώνει την έντονη δυσφορία του για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αιφνίδιες αυτές αποφάσεις, αφενός σηματοδοτούν την κατάργηση υπηρεσιών που προσφέρουν σημαντικότατο έργο στους Δήμους, και συγκεκριμένα για τον Δήμο Ιλίου την αφαίρεση 19 Δημοτικών Αστυνόμων και 42 Σχολικών Φυλάκων από το δυναμικό του, αφετέρου προμηνύουν νέο κύμα απολύσεων και διαθεσιμότητας.
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιτελεί ένα θεμελιώδες έργο και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους. Με την Κυβέρνηση να μην τολμά στρατηγικές με κοινωνική διάσταση, που θα στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών που πλήττεται, καθώς και την εξεύρεση ορθολογικών τρόπων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δήμων,  η Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται πως σηκώνει στους ώμους της ένα δυσβάστακτο βάρος στην προσπάθειά της να λειτουργήσει και να καλύψει το κενό της Κεντρικής Διοίκησης.

Έτσι, παράλληλα με τις περικοπές και τη μείωση των πόρων, τις συγχωνεύσεις Δήμων και Νομικών Προσώπων, τις μειώσεις των αιρετών, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, μεταβιβάζοντας το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και του προσωπικού, χωρίς τους ανάλογους πόρους, η Τοπική Αυτοδιοίκηση εδώ και καιρό ταλανίζεται και αντιμετωπίζεται ως ένας κοινός δημόσιος φορέας, που η Κεντρική Διοίκηση αντιλαμβάνεται τον εξορθολογισμό του μέσα από οριζόντια μέτρα, απολύσεις και διαθεσιμότητες.
 
Η Δημοτική Αστυνομία εξυπηρετεί χιλιάδες υποθέσεις και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, ενώ οι σχολικοί φύλακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που και αυτή θα δοκιμαστεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, από την εφαρμογή των μέτρων που συζητούνται για την παιδεία.
Τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης σφυροκοπούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία της και την αξιοπιστία της απέναντι στους πολίτες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου ζητά:
-       Καμία έκπτωση στον ρόλο και το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις υπηρεσίες και τις δομές των Δήμων που σηματοδοτούν οι απολύσεις και διαθεσιμότητες.
-       Την παραμονή της Δημοτικής Αστυνομίας στις υπηρεσίες των Δήμων και την αναβάθμιση του ρόλου της, προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των κοινωνικά ασθενέστερων.  Επισημαίνουμε ότι η απόλυση των εργαζομένων της Δημοτικής Αστυνομίας προσκρούει στο Σύνταγμα, διότι αφορά μόνιμο προσωπικό.
-       Καμία έκπτωση στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και παραμονή των σχολικών φυλάκων σε αυτές. Αν οι απολύσεις πραγματοποιούνται για λόγους επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού, εμείς προτείνουμε να ενταχθούν στην Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων  και Πρασίνου, όπου θα αμείβονται από τα ανταποδοτικά τέλη.
-       Καμία απόλυση ή διαθεσιμότητα εργαζομένων στους Δήμους.
-       Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
-       Καμία ιδιωτικοποίηση.
-       Κατάργηση του πολυνομοσχεδίου με το οποίο παραδίδονται στα επιχειρηματικά συμφέροντα τομείς Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας.
 
Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου καταδικάζει τη σωματική, αλλά και κάθε μορφής βία, που ασκήθηκε κατά του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη. Οι ενέργειες αυτές αποπροσανατολίζουν τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην άγρια επίθεση που δέχονται και απειλούνται με απολύσεις και διαθεσιμότητα.»

 

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

ΕΣΤΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Εστία σκανδάλων το Άσυλο Ανιάτων Αθηνών
      

Διαθέτει περισσότερα από 1.000 ακίνητα σε ολόκληρη την Ελλάδα Διαμερίσματα-φιλέτα, πολυώροφα γκαράζ και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, ακόμη και νησί στη νότια Κρήτη! Όλα αυτά το Άσυλο Ανιάτων τα απέκτησε σταδιακά εδώ και 120 χρόνια, που λειτουργεί αποκλειστικά από δωρεές πραγματικών φιλάνθρωπων, με σκοπό την περίθαλψη και την ανακούφιση συνανθρώπων μας που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Την ίδια στιγμή που διαθέτει όμως αυτή την αμύθητη περιουσία, οι ασθενείς λιγοστεύουν, τμήματα νοσηλείας κλείνουν και οι εργαζόμενοι που έχουν μείνει για να τους
εξυπηρετούν παραμένουν εδώ και έξι μήνες απλήρωτοι!
      
Οι ίδιοι μιλούν για «οσμή σκανδάλου» και υποστηρίζουν ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αδιαφορούν προκλητικά για την τύχη ασθενών και εργαζομένων. «Το βασικό προσωπικό που χρειάζεται για την υποστήριξη των ασθενών, όπως νοσηλευτές, τραπεζοκόμοι, καθαριστές και μάγειροι, έχει συρρικνωθεί δραματικά.

Για τα δεδουλευμένα που δεν έχουν καταβληθεί αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στο Άσυλο Ανιάτων, το σωματείο των εργαζομένων αποφάσισε στάσεις εργασίας. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν. Στην ένθετη φωτογραφία η πρόεδρος των Εργαζομένων Δέσποινα Πλάκα, που καταγγέλλει πλήθος παρατυπιών.

Για παράδειγμα, ένας νοσηλευτής καλείται να καλύψει τις ανάγκες 60 ασθενών κατά τη διάρκεια της βάρδιας», δηλώνει στο «Έθνος» η πρόεδρος των Εργαζομένων στο Άσυλο Ανιάτων, Δέσποινα Πλάκα.

«Οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξημένες ανάγκες», εξηγεί η πρόεδρος. «Πρόκειτα για βαριά περιστατικά ανθρώπων με ακινησία, που χωρίς βοήθεια δεν μπορούν ούτε να φάνε, ούτε να αλλάξουν θέση στο κρεβάτι τους, ούτε να αυτοεξυπηρετηθούν, ούτε καν να πιουν νερό πολλές φορές. Είναι άνθρωποι που, στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν συγγενείς να τους φροντίζουν, ενώ τα οικονομικά τους δεν τους επιτρέπουν να νοσηλευτούν στο σπίτι τους...».

Οι κληροδότες και οι άνθρωποι που πραγματικά αγάπησαν το φιλανθρωπικό έργο του Ασύλου φρόντισαν ώστε οι εγκαταστάσεις του στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα οικόπεδο έκτασης πάνω από 9 στρέμματα, να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορούν να φιλοξενούν πολλούς ασθενείς.

«Ο πίνακας οργανικών θέσεων του Ιδρύματος προβλέπει δύναμη 550 κλινών. Σήμερα, δύο πτέρυγες έχουν κλείσει γιατί κρίθηκαν ακατάλληλες, ενώ στοιβάζεται σωρεία αιτήσεων από ασθενείς που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη εποχή», μας λέει η κ. Πλάκα. «Σκεφτείτε ότι από τις αρχές του 2009, οπότε συνταξιοδοτήθηκε η κοινωνική λειτουργός του Ασύλου, δεν έχει καλυφθεί η θέση της που είναι οργανική και τόσο σημαντική».

Όπως καταγγέλλει η Δ. Πλάκα, «η νέα διοίκηση απειλεί συχνά ότι υπάρχει φόβος να κλείσει το άσυλο, τρομοκρατεί ασθενείς και εργαζομένους, ενώ δεν έχει μπει στη διαδικασία να συγκαλέσει συνέλευση γι΄ αυτό το σοβαρό θέμα.

Οι ασθενείς φοβούνται -οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν πού να πάνε- και αυτό τους κάνει να μη διαμαρτύρονται για την ελλιπή περίθαλψη που έχουν από πλευράς παροχών. Εχουμε φτάσει στο σημείο να ακούμε το ΄΄αν δεν σου αρέσει, φύγε΄΄.

Πρόκειται για εκβιαστικό δίλημμα σε ανθρώπους που δεν έχουν πού την κεφαλήν κλίναι», καταλήγει η πρόεδρος των εργαζομένων.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΕΝΤΖΑ

Πόρισμα-κόλαφος για το ακίνητο της οδού Αθηνάς 60.

Ενδεικτική περίπτωση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο Άσυλο Ανιάτων είναι το ακίνητο της οδού Αθηνάς 60, συνολικής επιφανείας 1.850 τ.μ. (σούπερ μάρκετ), κληροδότημα του Νικόλαου Σπέντζα, ο οποίος απεβίωσε το1980. Στη διαθήκη του, ο κληροδότης προέβλεψε την υποχρέωση του Ασύλου να καταβάλλει το μισό από το μίσθωμα και μέρος του τζίρου του εκάστοτε μισθωτή στους 7 κληροδόχους. Κάτι τέτοιο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει!

Με πολυσέλιδο πόρισμα-κόλαφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών με ημερομηνία 31/7/2012, η υπογράφουσα οικονομική επιθεωρήτρια Ε. Τσίρη καταγράφει υπεξαίρεση και φοροδιαφυγή συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς, μεταξύ άλλων, το ίδρυμα ενοικίαζε το κτίριο σε ιδιώτες.

Από το 2003, οι συγγενείς του Σπέντζα διεκδικούν το μερίδιο της κληρονομιάς τους, που όπως υποστηρίζουν υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ. Παρά τις μηνυτήριες αναφορές και τις αγωγές, το Άσυλο εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις απανωτές αιτήσεις της οικογένειας. Η αγωγή αποζημίωσης
αναμενόταν να εκδικαστεί τον Ιανουάριο του 2013, αλλά δύο μήνες πριν, υπό τον φόβο της δίκης, το ΔΣ του Ιδρύματος αποφάσισε να συμβιβαστεί με τους συγγενείς, υποσχόμενο να τους δώσει 7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των συγγενών του Σπέντζα, μετά την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης η διοίκηση του Ασύλου απλώς εξαφανίστηκε...

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Ασύλου παραπέμπει για τα πάντα στο παλιό ΔΣ και υποστηρίζει ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης έχει προωθηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων Αττικής και αναμένεται η σχετική εγκριτική γνωμοδότηση.

Πάντως, η οικονομική επιθεωρήτρια στο πόρισμά της καταλήγει αναφέροντας ότι το υπουργείο Οικονομικών «οφείλει να διατάξει άμεσα διενέργεια οικονομικού διαχειριστικού και φορολογικού ελέγχου στο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία ΄΄Άσυλο Ανιάτων΄΄ προς διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου».

ΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
      
Απλήρωτοι οι 150 εργαζόμενοι, «πάρτι» με τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Κι ενώ στο πάσχον νοσοκομειακό κομμάτι δεν γίνεται τίποτα, στο επίπεδο των διοικητικών γίνεται... πάρτι προσλήψεων. Σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων, ενώ η διοίκηση έχει αφήσει απλήρωτους τους 150 εργαζομένους ήδη επί έξι μήνες, ισχυριζόμενη ότι δεν υπάρχουν χρήματα, προσλαμβάνει εξωτερικούς συνεργάτες τους οποίους αμείβει πλουσιοπάροχα. Και μάλιστα ειδικότητες που ήδη υπάρχουν στο Άσυλο Ανιάτων, όπως λογιστές και δικηγόρους, αλλά και διαφόρους άλλους για τους οποίους κανείς δεν γνωρίζει ούτε ποιοι είναι, ούτε τι κάνουν, ούτε γιατί πληρώνονται.

Όπως λένε οι εργαζόμενοι, όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2012, όταν ανέλαβε πρόεδρος του ιδρύματος η Ιωάννα Ηλιάδη, η οποία ήταν από το 2009 γενική γραμματέας του ΔΣ του Ασύλου. Μέχρι να αναλάβει γενική γραμματέας, με πρόεδρο τη Μαρία Οικονομοπούλου (η οποία απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών το 2012, οπότε και έγινε πρόεδρος η Ι. Ηλιάδη), ήταν αντιπρόεδρος σε οικογενειακή τεχνική εταιρεία.

Σύμπτωση...

Με την ιδιότητα αυτή συνυπέγραφε τους ισολογισμούς της εταιρείας από το 2003 με τον πρόεδρο σύζυγό της και με τον λογιστή Άγγελο Σιμωνετάτο, ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος λογιστικής εταιρείας και εταιρείας ορκωτών λογιστών. Εντελώς... συμπτωματικά, η εταιρεία που κάλεσε το 2012 η νέα πρόεδρος για έλεγχο στο λογιστήριο του Ασύλου και του Ιδρύματος είναι η εταιρεία του κ. Σιμωνετάτου.

Ο έλεγχος διήρκεσε περίπου 2 μήνες και η αμοιβή των λογιστών υπερέβη τις 17.000 ευρώ. Το ίδιο διάστημα, οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι και οι ασθενείς υποσιτίζονταν. Για την Ιστορία πάντως, η έκθεση των λογιστών δεν κατέγραψε σοβαρά προβλήματα και αρκέστηκε σε προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των λογιστηρίων.

Πάντα κατά τους εργαζομένους στο Άσυλο, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη νομική υπηρεσία, που μέχρι το 2012 διέθετε δύο δικηγόρους. «Από το 2012 και μετά, έχουμε διαπιστώσει ότι ο αριθμός των δικηγόρων έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 6, από όσο γνωρίζουμε. Και εδώ τίθενται τα πολλαπλά ερωτήματα: τι χρειάζονται τόσοι δικηγόροι, λογιστές και λοιποί εξωτερικοί συνεργάτες; Με τι διαδικασίες επελέγησαν; Με τι προσόντα, για ποια καθήκοντα; Ποιες ευθύνες φέρουν για ό,τι κάνουν; Και τελικά τι έργο επιτελούν, αφού τα προβλήματα στο Άσυλο συνεχίζονται και επιδεινώνονται, όπως μας ενημερώνει η πρόεδρος του ΔΣ», τονίζει η Δέσποινα Πλάκα.

Μέχρι σήμερα, οι 150 μόνιμοι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί συνολικά έξι μήνες. Με μοχλό πίεσης τη δραματική καθυστέρηση των μισθών τους και τη διόγκωση των οικονομικών τους προβλημάτων, η διοίκηση τους υποχρέωσε τον Φεβρουάριο να δεχθούν μειώσεις του μισθού έως και 40%, κατάργηση δικαιωμάτων τους και υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης εργασίας.

Αλλά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν ο νέος γενικός διευθυντής του ιδρύματος που διόρισε η πρόεδρος απέλυσε εργαζόμενο επειδή «δεν του άρεσε η φάτσα του». «Ο συνάδελφος εργαζόταν επί 17 χρόνια στο Άσυλο και ο συγκεκριμένος τον έδιωξε, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τον λόγο της απόλυσης. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον απολυθέντα είπε: ΄΄Δεν σε θέλω εδώ και σε απολύω γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα σου΄΄, παρουσία εμού και του αντιπροέδρου του Συλλόγου των εργαζομένων!», λέει η κ. Δ. Πλάκα.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο χημικός - μηχανικός Ανδρέας Παπαδάκης προσελήφθη τον Δεκέμβριο του 2012 ως γενικός διευθυντής, παρόλο που ο κανονισμός του Ασύλου με σαφήνεια ορίζει ότι «ο γενικός διευθυντής οφείλει να είναι απόφοιτος οικονομικής πανεπιστημιακής σχολής».

ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ

Πηγή: Εφημερίδα «Έθνος»

ΜΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΒΟΥΤΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΛΩΣΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΚΑΤΩ
Η ζωή είναι εκεί έξω
     
Όταν το καλοκαίρι του 2006, ο Αντρέας Στρατικόπουλος -23 ετών τότε- έκανε διακοπές σε μια μοναδική παραλία της Ελαφονήσου, δεν μπορούσε με τίποτε να φανταστεί ότι μια λίγο «άτσαλη» βουτιά του στα γαλάζια νερά θα κατέληγε να του τραυματίσει ανεπανόρθωτα τον νωτιαίο μυελό.
Η διάγνωση των γιατρών μιλούσε για ατελή τετραπληγία και στα τέσσερα άκρα, λέξεις που το άκουσμά τους, όπως ο ίδιος μάς εξομολογείται, δεν μπορεί ώς σήμερα να ξεπεράσει. Σημαίνουν αναπηρία για μια ζωή. Αλλά όχι παραίτηση από αυτήν και τις χαρές της.

      
Της Σοφίας Λιλίτση

Όταν το καλοκαίρι του 2006, ο Αντρέας Στρατικόπουλος -23 ετών τότε- έκανε διακοπές σε μια μοναδική παραλία της Ελαφονήσου, δεν μπορούσε με τίποτε να φανταστεί ότι μια λίγο «άτσαλη» βουτιά του στα γαλάζια νερά θα κατέληγε να του τραυματίσει ανεπανόρθωτα τον νωτιαίο μυελό.

Η διάγνωση των γιατρών μιλούσε για ατελή τετραπληγία και στα τέσσερα άκρα, λέξεις που το άκουσμά τους, όπως ο ίδιος μάς εξομολογείται, δεν μπορεί ώς σήμερα να ξεπεράσει. Σημαίνουν αναπηρία για μια ζωή. Αλλά όχι παραίτηση από αυτήν και τις χαρές της.

Ύστερα από αρκετές εξετάσεις και θεραπείες, μέσα από τις οποίες η κατάστασή του σε κάποιο βαθμό βελτιώθηκε, ο Αντρέας προσπάθησε να επιστρέφει στην καθημερινότητά του. Και βέβαια να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, να αποκτήσει καινούργιες συνήθειες, συμβατές με τη νέα σωματική κατάστασή του. Παρ΄ όλα αυτά, οι καταστάσεις που αντιμετώπιζε κάθε φορά που έβγαινε από το σπίτι του για να πάει μια βόλτα ή ένα σινεμά, να επισκεφθεί μια έκθεση ή ακόμη και έναν δημόσιο φορέα δεν μπορούσαν παρά να τον προβληματίζουν. Οι δυσκολίες αρκετές. Τα ψηλά πεζοδρόμια, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και οι μηχανές που κάνουν κατάληψη στις ούτως ή άλλως λιγοστές αναπηρικές ράμπες. Κι ακόμα η απουσία τουαλέτας ΑμεΑ στους περισσότερους χώρους, τα στενά ασανσέρ σε δημόσιους οργανισμούς, μια μακριά αλυσίδα εμποδίων που ένας άνθρωπος υποχρεωμένος να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο οφείλει να αντιμετωπίσει προκειμένου να συνεχίσει τη ζωή του και να παραμείνει κοινωνικά ενεργός.

Το 2010, μιλώντας στο τηλέφωνο με έναν υπάλληλο θεάτρου, του ήρθε η ιδέα να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό χάρτη με κατηγορίες προορισμών και καταγραφή της προσβασιμότητάς τους, ώστε να διευκολύνει την καθημερινότητα πολλών ατόμων που αντιμετώπιζαν προβλήματα πρόσβασης. Να τους βοηθήσει να διεκδικήσουν «τα δικαιώματά τους στη μετακίνηση, την πρόσβαση, την ψυχαγωγία, την ενημέρωση». Και κάπως έτσι γεννήθηκε το rollout.gr, γύρω από το οποίο σήμερα συγκεντρώθηκε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που έκανε το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης έρευνας!

Τον Αύγουστο του 2011 ο εν λόγω διαδικτυακός χάρτης ήταν για πρώτη φορα στον αέρα. Με μότο «η ζωή είναι εκεί έξω» και το όνομά του να προκύπτει από έναν ευφάνταστο συνδυασμό του get out (βγές έξω) με το rock ΄n΄ roll (σε ελεύθερη μετάφραση: μείνε ζωντανός και μέσα στα πράγματα).

Το πρώτο mail που έλαβε -και ακόμα θυμάται- ήταν «συγχαρητήρια, φαίνεται πολύ καλή προσπάθεια!». Κι ήταν στ’ αλήθεια ενθαρρυντικό. Πολύ σύντομα όμως έθεσε στον εαυτό του έναν δεύτερο, ακόμα πιο φιλόδοξο στόχο! Το rollout έπρεπε και μπορούσε να είναι κάτι παραπάνω από μια -έστω πολύ καλή- προσπάθεια. Έπρεπε να γίνει ένα καθημερινό εργαλείο! Το κοινό άλλωστε στο οποίο απευθύνεται ο χάρτης -κυρίως τα εμποδιζόμενα άτομα- είναι, όπως αναφέρει ο Αντρέας, περισσότερα από όσα φανταζόμαστε...

Στα σχεδόν δύο χρόνια λειτουργίας του πρωτοποριακού χάρτη, η επιδραστικότητά του αποδείχτηκε σημαντική. Υπάρχουν, μας λέει, αρκετά παραδείγματα καταστημάτων που βελτίωσαν τις προδιαγραφές τους μετά την καταχώριση και τα σχόλια που δέχτηκαν στο rollout.gr, όπως το να φτιάξουν ράμπα και να αλλάξουν τις τουαλέτες τους.

Μην παραλείψετε να σημειώσετε, μας λέει ακόμα, πως τίποτε απ΄ όλα αυτά δεν  θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχε η στήριξη της οικογένειάς του, των φίλων του, πολλών άλλων σημαντικών ανθρώπων αλλά και όλων αυτών που μπαίνουν στο 5ΐίθ και μοιράζονται έγκυρες πληροφορίες και φωτογραφίες για προσβασιμότητα σε χώρους στην Αθήνα.

Το πάθος του για τη ζωή βέβαια δεν σταματά στη δημιουργία του rollout. Τον τελευταίο καιρό ασχολείται -και προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα- με τον «Δούρειο Ίππο», την πρώτη ελληνική ομάδα ράγκμπι με αμαξίδιο (!). Παράλληλα προσπαθεί να επεκτείνει το rollout και σε άλλες, εκτός της Αθήνας, πόλεις της Ελλάδας, με την ελπίδα πως ο χάρτης του μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της χώρας. Να τους βοηθήσει να αντιληφθούν -ή να σιγουρευτούν- πως η ζωή είναι εκεί έξω και μπορεί να γίνει λίγο πιο ωραία για τον καθένα μας.

Πηγή: Εφημερίδα «Η εφημερίδα των συντακτών»

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

ΠΡΩΤΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Πρωτιά διαφοράς για τους δήμους

Εικοσιπέντε ενστάσεις σε αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων πρόλαβε να υποβάλει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μέχρι και τον Μάρτιο του 2012, οπότε και του αφαιρέθηκε το συγκεκριμένο δικαίωμα. Ασκήθηκε ένσταση για απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου περιφέρειας με την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο ο οποίος ασκώντας πλημμελή εποπτεία επέτρεψε την περίοδο 2001-2010 σε υφιστάμενο του να υπεξαιρέσει 741.514 ευρώ από εντολές πληρωμής επιδομάτων ΑΜΕΑ σε μη δικαιούχους. 

Με την τοπική αυτοδιοίκηση να φιγουράρει στην πρώτη θέση των υποθέσεων κακοδιοίκησης καταλαμβάνοντας το 43% των συνολικών ποινών διώξεων που αφορούν εργαζόμενους και αιρετούς ΟΤΑ και με καταγεγραμμένη την αυξητική τάση των πολιτών να πραγματοποιούν καταγγελίες φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή για το 2012.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του "Έθνους", στην έκθεση του Λ.Ρακιντζή για την περασμένη χρονιά περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία αφορούν 860 ποινικές διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν σε 545 δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους, 131 αιρετούς, 86 υπαλλήλους των σωματείων ασφαλείας, 74 υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 24 καθηγητές πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Η συντριπτική πλειονότητα των πειθαρχικών διώξεων, οι οποίες φτάνουν στις 663 υποθέσεις, έχουν ξεκινήσει με παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Μέχρι τον Μάρτιο του 2012 οπότε και αφαιρέθηκε από τον Λ. Ρακιντζή το δικαίωμα της ένστασης, ο Γενικός Επιθεωρητής άσκησε σε 26 ενστάσεις σε αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση (δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις και περιφέρειες) καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στις υποθέσεις κακοδιαχείρισης λόγω και της αύξησης των αρμοδιοτήτων που έχουν περιέλθει στους ΟΤΑ με την εφαρμογή του Καλλικράτη.

Συγκεκριμένα το 43% των υποθέσεων αφορούν τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, ενώ το 39,6% των ποινικών διώξεων ασκήθηκαν σε υπηρεσίες του Δημοσίου (υπουργεία, ΝΠΔΔ, κτλ.) και το 13, 7% σε εποπτευμένους ιδιωτικούς φορείς.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις κακοδιαχείρισης σε ΟΤΑ στις οποίες παρενέβη ο Γενικός Επιθεωρητής στους ΟΤΑ αφορούν την εκκίνηση πειθαρχική διαδικασία για:

Υπάλληλο πολεοδομίας του δήμου ο οποίος, έπειτα από έλεγχο της οικονομικής περιουσίας του βρέθηκε με 950.000 ευρώ εισοδήματα κατά την περίοδο 2001-2010 που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Τη μίσθωση ιδιωτικού αναψυκτηρίου από τον Δήμο Κορινθίων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου "Καράβι" έναντι 120 ευρώ και για μια εξαετία. Έπειτα από έρευνα των υπηρεσιών του Γενικού Επιθεωρητή το συγκεκριμένο ακίνητο χρηματοδοτούνταν παράνομα από δημοτικό φωτισμό και είχε σωρεία παρεμβάσεων υγειονομικού χαρακτήρα αλλά και όσων αφορά την άδεια λειτουργίας του.

Στην έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή καταγράφεται επίσης ότι έγινε...προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με τιμή εκκίνησης τα 100 ευρώ.

Απευθείας αναθέσεις 34 έργων από τον Δήμο Μυκηνών, εκ των οποίων τα 21 εκτιμώνται το καθένα στα 12.630 ευρώ. Η υπόθεση ελέγχεται από το σώμα Επιθεωρητή των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Πολυτελή αυτοκίνητα

Για τη χρήση πολυτελών αυτοκινήτων από τους αντιδημάρχους του Δήμου Σαρωνικού έπειτα από ανώνυμη καταγγελία πολίτη. Οι αντιδήμαρχοι κλήθηκαν σε απολογία, ενώ ο δήμαρχος ισχυριζόταν ότι διέθετε τη σχετική άδεια που προβλέπει ο νόμος από την Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση.

Οικονομικό σκάνδαλο ύψους 2,5 εκ. ευρώ στη δημοτική επιχείρηση Τελετών του Δήμου Καλαμαριάς. Η υπόθεση βρίσκεται στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τον καταλογισμό των ποσών στους υπευθύνους.

Την τήρηση του ωραρίου εργασία του Δήμου Περιστερίου όπου καταγράφηκε ότι δεν λειτουργούσε σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας παρουσίας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, κυρίως στην βραδινή βάρδια. Για την παράνομη πρόληψη 6 παράνομων δημοτικών αστυνομικών του δήμου Ρόδου οι οποίοι-σύμφωνα με ΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε- είχαν καταθέσει πλαστούς τίτλους σπουδών.

Υπεξαιρέσεις και...σεξουαλικές παρενοχλήσεις

Ενστάσεις για τις ποινές-χάδι των πειθαρχικών

Εικοσιπέντε ενστάσεις σε αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων πρόλαβε να υποβάλει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μέχρι και τον Μάρτιο του 2012, οπότε και του αφαιρέθηκε το συγκεκριμένο δικαίωμα. Μεταξύ των υποθέσεων που ο Λ.Ρακιντζής έκρινε να επιβληθεί αυστηρότερη ποινή, περιλαμβάνεται και η υπόθεση υπαλλήλου της ΕΡΤ στο εξωτερικό η οποία εργαζόταν ως ανταποκρίτρια της κρατικής ραδιοτηλεόρασης έχοντας παράλληλα απασχόληση και στον ΕΟΤ, την οποία δεν είχε δηλώσει. Ο Γενικός Επιθεωρητής ζήτησε την απόλυση της με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του οργανισμού. Παράλληλα, ασκήθηκε ένσταση για απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου Περιφέρειας με την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο ο οποίος ασκώντας πλημμελή εποπτεία επέτρεψε την περίοδο 2001-2010 σε υφιστάμενό του να υπεξαιρέσει 741.514 ευρώ από εντολές πληρωμής επιδομάτων ΑΜΕΑ σε μη δικαιούχους.

Ενστάσεις υποβλήθηκαν επίσης και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικού που παρενοχλούσε σεξουαλικά μαθήτριες του στον οποίο επιβλήθηκε από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό η ποινή της στέρησης αποδοχών για 40 μέρες. Παράλληλα, ασκήθηκε ένσταση και για άλλον εκπαιδευτικό ο οποίος συνελήφθη να παρενοχλεί σεξουαλικά ανήλικους μαθητές, αφού το πειθαρχικό συμβούλιο του επέβαλε την ποινή της προσωρινής παύσης για 6 μήνες. Επίσης, ένσταση ασκήθηκε για την περίπτωση υπαλλήλου δήμου ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και πώληση ναρκωτικών όπου του επιβλήθηκε σε πρώτο βαθμό η πειθαρχική ποινή της στέρησης αποδοχών για 2 μήνες.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

Πηγή: Εφημερίδα "Έθνος"


ΝΕΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟ!

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ GENERAL MUSIC
Παναγιώτης ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ
ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Η δισκογραφική εταιρία General Music παρουσιάζει το νέο cd του Παναγιώτη Μαρκοστάμου με τίτλο "Χορεύοντας στο Πανηγύρι" 

Ο Παναγιώτης Μαρκοστάμος κατάγεται από την Κυρτώνη Φθιώτιδος και από την παιδική του ηλικία αγάπησε τη μουσική και λάτρεψε το παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι. Σε ηλικία 7 ετών πήρε τα πρώτα του μαθήματα στο ακορντεόν από το δάσκαλο μουσικής της Σχολής Τυφλών στην Καλλιθέα και λίγο αργότερα ξεκίνησε μαθήματα Βυζαντινής μουσικής. Απόφοιτος σήμερα του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν έπαψε ποτέ να μας διασκεδάζει ακολουθώντας το παραδοσιακό ύφος των δημοτικών τραγουδιών σε πανηγύρια, πολιτιστικές και κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις, τόσο στη Φθιώτιδα όσο και σε όλη την Ελλάδα. 

Το νέο cd "Χορεύοντας στο Πανηγύρι" περιλαμβάνει 29 τραγούδια από ζωντανή ηχογράφηση φέροντας μας πιο κοντά στο γλέντι και στη χαρά. Μεταξύ άλλων, ακούγονται "Μια αγάπη απ'τα παλιά", "Δεν σου κάνω τον Άγιο", "Δύο μάτια είδα σήμερα", "Άστατος", "Θυμάμαι τη βραδιά" κλπ.
Τον συνοδεύει στο κλαρίνο ο ταλαντούχος νέος Καλλιτέχνης Γρηγόρης Κραβαρίτης.

Καλή σας ακρόαση!

Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΠΑΣΧΕΙ;


Παιδικός διαβήτης: Πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου πάσχει;


Η καθημερινότητα για ένα παιδί που πάσχει από διαβήτη (τύπου 1 ή νεανικός διαβήτης όπως πολλοί συνηθίζουν να τον αποκαλούν) είναι αρκετά δύσκολη αν δεν πάρει η οικογένεια ή το ίδιο το παιδί απόφαση πως θα πρέπει να διαφέρει από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα σχεδόν 120 παιδιά νοσούν από διαβήτη, συνήθως μετά από ιώσεις που καταστρέφουν μέρος του παγκρέατος (πιο συγκεκριμένα των β-κυττάρων του παγκρέατος που παράγουν την ινσουλίνη, ορμόνη που ελέγχει τη γλυκόζη του αίματος). Πώς όμως μία μαμά θα καταλάβει ότι το παιδί της ίσως πάσχει από διαβήτη;
 
Ο παιδικός διαβήτης είναι για πολλούς ένας εφιάλτης και κυρίως για το παιδί που νοσεί καθώς εφ΄ όρου ζωής θα πρέπει να προσέχει το ζάχαρο στο αίμα του και να περιορίζεται σε κάθε τι που θα φάει.
 
Πράγματι, η καθημερινότητα για ένα παιδί που πάσχει από διαβήτη (τύπου 1 ή νεανικός διαβήτης όπως πολλοί συνηθίζουν να τον αποκαλούν) είναι αρκετά δύσκολη αν δεν πάρει η οικογένεια ή το ίδιο το παιδί απόφαση πως θα πρέπει να διαφέρει από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα σχεδόν 120 παιδιά νοσούν από διαβήτη, συνήθως μετά από ιώσεις που καταστρέφουν μέρος του παγκρέατος (πιο συγκεκριμένα των β-κυττάρων του παγκρέατος που παράγουν την ινσουλίνη, ορμόνη που ελέγχει τη γλυκόζη του αίματος). Πώς όμως μία μαμά θα καταλάβει ότι το παιδί της ίσως πάσχει από διαβήτη;
 
Τα συμπτώματα λίγο πολύ είναι σε όλα τα παιδιά τα ίδια. Αν παρατηρήσετε ότι το παιδί παραπονιέται ότι διψάει πολύ ή ότι πεινάει πολύ, τότε αυτό ίσως είναι σημάδι.
 
Επίσης, αν δείτε ότι το παιδί πηγαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχώς στην τουαλέτα, ή σας λέει ότι νιώθει το στόμα του ξηρό, τότε ίσως να έχετε ενδείξεις. Αν πάλι το δείτε να είναι συνεχώς και χωρίς κανέναν λόγο κουρασμένο ή ανεξήγητα χάνει συνεχώς βάρος, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν παιδίατρο ο οποίος και θα σας καθοδηγήσει στις εξετάσεις που θα πρέπει να κάνει το παιδί. Το ίδιο θα πρέπει να κάνετε αν δείτε ότι το παιδί νευριάζει πολύ εύκολα καθώς η απουσία ινσουλίνης στο αίμα επηρεάζει το νευρικό σύστημα του παιδιού.
 
Πηγή: http://www.newsnow.gr/

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΙΜΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ!!!


Ονομάζομαι Στέλιος Κυμπουρόπουλος και έχω την ηλικία των 28 χρονών (παρά λίγων ημερών). Είμαι ένας νέος ειδικευόμενος ψυχίατρος, είμαι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, είμαι ερευνητής, είμαι υποστηρικτής, και με κάθε τρόπο, προαγωγός των ανθρώπινων δικαιωμάτων… και τέλος είμαι ένας άνθρωπος με σοβαρή κινητική αναπηρία.

 
Παραπάνω περιγράφω εν συντομία τα όσα είμαι. Κανείς δε ξέρει όμως τα πόσα θέλω να γίνω, τα πόσα μπορώ να φτάσω, τα πόσα αξίζει να κάνω. Ούτε εγώ έχω κάποια απάντηση! Το μόνο που γνωρίζω είναι πως σε σύντομο χρονικό διάστημα δε θα μπορώ να είμαι τίποτα. Ένας άνθρωπος χωρίς όνειρα δεν είναι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος χωρίς στόχους δεν είναι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος χωρίς ελπίδα δεν είναι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος χωρίς αύριο δε ζει! Θέλω να ζω όμως σε μια Ελλάδα που έχει αξίες που μπορεί να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις. Δεν έχει σημασία αν φάμε ακόμα μια ημέρα καλό φαγητό, όταν πολλοί συνάνθρωποί μας τρώνε ψίχουλα ή ό,τι βρουν σε συσσίτια και ανοιχτόκαρδους ανθρώπους… σύντομα εκεί θα καταλήξουμε οι περισσότεροι! Δεν έχει αξία αν δουλέψουμε μια μέρα περισσότερο, αφού είτε το 27% των συμπολιτών μας δε δουλεύει είτε και να δουλεύει κάποιος σήμερα, αύριο ο μισθός του δεν θα είναι αρκετός για τα καθημερινά απαραίτητα αγαθά. Και το ερώτημα γεννιέται: γιατί συμβαίνει αυτό;
 
Συμβαίνει γιατί αφήσαμε τη ζωή μας, χωρίς οδηγό, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς όραμα. Σταματήσαμε να πιστεύουμε στην προσπάθεια και στη σωστή ανταμοιβή και πιστέψαμε στη λαχειοφόρο αγορά των ψήφων. Δεν υπολογίσαμε ώστε να φτιάξουμε μια κοινωνία για όλους, μια κοινωνία με βάσει την Παιδεία, τις Επιστήμες, την Έρευνα, τη Φυσική Ελληνική Ομορφιά του εδάφους και του υπεδάφους.
 
Ακόμα υπάρχουν ψήγματα ελπίδας και εγώ θέλω να τα εκμεταλλευτώ και να βρεθώ όσο ζω σε μια Ελλάδα πραγματικής Δημοκρατίας, πραγματικής Ελευθερίας, πραγματικής Παιδείας, πραγματικής Υγείας, πραγματικής Διαφορετικότητας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ΤΩΡΑ! Τώρα για να μη συνεχίσουν να ξενιτεύονται νέοι άνθρωποι για ένα καλύτερο αύριο. Τώρα για να είμαστε σίγουροι πως σε 20-30 χρόνια θα υπάρχει ακόμα Ελλάδα και δε θα έχουμε αυτοαφανιστεί από την υπογονιμότητα! Σαν άνθρωπος δε μπορώ να βλέπω άλλο την Ελλάδα να καταστρέφεται και να χάνεται. Δε μπορώ να βλέπω πως κάθε ημέρα πίνεται το αίμα των ανθρώπων μας. ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ!!!
 
Δε ξέρω αν η ώρα μηδέν έφτασε, εγώ όμως ορίζω το δικό μου σημείο μηδέν. Την Τρίτη 16 Ιουλίου θα είναι σαν να έχω γενέθλια, θα είναι τα δικά μου διαφορετικά γενέθλια που αντί να τα γιορτάσω απολαμβάνοντας κάποιο γεύμα δίπλα στη θάλασσα με καλό κρασί και φαγητό, θέλω να γιορτάσω την αρχή μιας καινούργιας ημέρας, μιας αλλαγής. Εγώ θα είμαι εκεί στις 20:00, μπροστά από το άγαλμα του άγνωστου Στρατιώτη μπροστά από τη Βουλή και θα σας περιμένω ΟΛΟΥΣ, να γεμίσει ο χώρος Ελπίδα έξω από το σπίτι μέσα στους δρόμους.
 
Ελάτε και φέρτε μαζί σας από ένα κερί να το ανάψουμε σαν σύμβολο ελπίδας για το αύριο. Φέρτε μαζί σας, με οποιοδήποτε τρόπο ιδέες - απόψεις κι όχι φράσεις του παρελθόντος (όπως ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ), ώστε να είναι στοιχειοθετημένες και τεκμηριωμένες. Θα είμαστε εκεί για να τα μοιραστούμε αυτά, για να τα κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ ελεύθερων ανθρώπων, ένα ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. Δεν θα βρεθούμε εκεί για διασκέδαση και γλέντι, με σουβλάκια και μπύρες. Οι εξελίξεις δεν έρχονται με την λειτουργία της πέψης, αλλά με τη λειτουργία του πνεύματος. Καμιά αλλαγή δεν έγινε με το ξυλάκι από το καλαμάκι, αλλά όλες έγιναν με το ξίφος του πνεύματος και τη θέληση του σώματος. Θα είμαστε εκεί για την αλλαγή, για μια βιώσιμη ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ!!!
 
Είμαι ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος
  • Δεν υποκινούμαι από κανένα κόμμα ή πολιτική παράταξη για αυτήν την προσπάθεια για αναστολή της καταδίκης μας. ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΑΙ όμως από τη θέλησή μου να ζω ελεύθερος και καλά!
  • Χρησιμοποιώ το Facebook και άλλα socials media όχι σαν τελικό αποδέκτη, αλλά ως μέσο για τη διάδοση ενός τελικού σκοπού.

Σας αφήνω με στοίχους από το ποίημα "Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος" του Τάσου Λειβαδίτη και με την ελπίδα να είμαστε μια δύναμη εκείνο το βράδυ!
 
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν΄αγωνίζεσαι για την ειρήνη και
για το δίκαιο.
Θα βγείς στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα
ματώσουν απ΄τις φωνές
[…]

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
μπορεί να χρειαστεί ν΄αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη
ή το παιδί σου.
Δε θα διστάσεις.
Θ΄ απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου
Θ΄ απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι
για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο.
Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς.
Το ξέρω, είναι όμορφο ν΄ ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ,
να κοιτάς έν΄ άστρο, να ονειρεύεσαι
είναι όμορφο σκυμένος πάνω απ΄ το κόκκινο στόμα της αγάπης σου
[…]


Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ - ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Θεραπευτική ιππασία - Ιπποθεραπεία


Η θεραπευτική ιππασία είναι η εφαρμογή ιππασίας για άτομα με αναπηρία με βασικό σκοπό την αποκατάσταση (κινητική, κοινωνική, κτλ) του ασθενούς, και τη βελτίωση της υγείας και της ζωής του. Το άλογο στην περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικό μέσο. Εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό, κτλ. Όσον αφορά την  Ιπποθεραπεία αυτή είναι το πιο εξειδικευμένο κομμάτι της θεραπευτικής ιππασίας. Είναι μια καθαρά θεραπευτική συνεδρία και αφορά τους επιστήμονες της αποκατάστασης. Πρόκειται για την μεταφορά μιας συνεδρίας αποκατάστασης, αντί στην αίθουσα στην αρένα και αντί να χρησιμοποιούνται κάποια άλλα θεραπευτικά εργαλεία, χρησιμοποιείται το άλογο. Στην περίπτωση αυτή το μόνο που διαφέρει από μια συμβατική συνεδρία αποκατάστασης, είναι ο χώρος (αρένα) και το μέσο (άλογο).
 
Με την ανεργία να πλήττει και τους τρεις τομείς της οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) και τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας να αυξάνεται διαρκώς καθίσταται αναγκαία η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ή η παρακολούθηση προγραμμάτων εξειδίκευσης. Ειδικά στα επαγγέλματα υγείας όπως η εργοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία κ.α, ο καλά καταρτισμένος επιστήμονας που εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών μπορεί να διακριθεί στον επαγγελματικό στίβο.  Η θεραπευτική ιππασία είναι μια νέα σχετικά εξειδίκευση που αξίζει της προσοχής των μαθητών που ενδιαφέρονται για παραϊατρικά επαγγέλματα. Ο κ. Νικολάου Ιωάννης αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ιπποθεραπευτών και Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας μας έδωσε μια σειρά από πολύτιμες πληροφορίες για την άγνωστη για πολλούς ιπποθεραπεία.
 
Τι είναι η ιπποθεραπεία;
Ο κ. Νικολάου μας δήλωσε ότι η θεραπευτική ιππασία είναι η εφαρμογή ιππασίας για άτομα με αναπηρία με βασικό σκοπό την αποκατάσταση (κινητική, κοινωνική, κτλ) του ασθενούς, και τη βελτίωση της υγείας και της ζωής του. Το άλογο στην περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικό μέσο. Εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό, κτλ. Όσον αφορά την  Ιπποθεραπεία αυτή είναι το πιο εξειδικευμένο κομμάτι της θεραπευτικής ιππασίας. Είναι μια καθαρά θεραπευτική συνεδρία και αφορά τους επιστήμονες της αποκατάστασης (φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κτλ). Πρόκειται για την μεταφορά μιας συνεδρίας αποκατάστασης, αντί στην αίθουσα στην αρένα και αντί να χρησιμοποιούνται κάποια άλλα θεραπευτικά εργαλεία, χρησιμοποιείται το άλογο. Στην περίπτωση αυτή το μόνο που διαφέρει από μια συμβατική συνεδρία αποκατάστασης, είναι ο χώρος (αρένα) και το μέσο (άλογο). Επίσης τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις (αξιολόγηση, πρωτόκολλο θεραπείας, στόχοι θεραπείας, κτλ), που απαιτούνται και στο θεραπευτήριο.
 
Επιστημονικός σύλλογος ιπποθεραπευτών.
Όσοι ενδιαφέρονται για την ιπποθεραπεία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα ο επίσημος φορέας (επιστημονικός, επαγγελματικός - συνδικαλιστικός), της Ιπποθεραπείας είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιπποθεραπευτών και Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας (ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι.), (αναγνωρίστηκε επίσημα το έτος 2007) και είναι ο μόνος κατάλληλος να διασφαλίσει και να ελέγχει τις προϋποθέσεις σωστής εφαρμογής της. Επίσης είναι ο νόμιμος φορέας αναγνώρισης των Ιπποθεραπευτών. Οι θεραπευτές που ασκούν την Ιπποθεραπεία, μας είπε ο κ. Νικολάου, πρέπει να είναι απαραίτητα μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι. και πιστοποιημένοι από αυτόν ως Ιπποθεραπευτές. Μόνο με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η προστασία του κοινού. Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 30 πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Θεραπευτικής Ιππασίας και 51 πιστοποιημένοι Ιπποθεραπευτές (Επίσημα Αρχεία ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι.)
 
Ποιοι ασκούν την ιπποθεραπεία;
Η Ιπποθεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες και σε καμία περίπτωση από εθελοντές, μας ανέφερε ο κ. Νικολάου καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί η ασφάλεια αλλά και η ποιότητα των συνεδριών. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα, όταν η ιπποθεραπεία εφαρμόζεται κάτω από προϋποθέσεις, περιλαμβάνεται στο εθνικό σύστημα υγείας (εδώ και αρκετά χρόνια) και συνταγογραφήται από τα κρατικά ταμεία.

 
 Ποιο είναι το κόστος μιας συνεδρίας ιπποθεραπείας;
Ο κ. Νικολάου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο κόστος της κάθε συνεδρίας, η οποία διαρκεί 30 λεπτά,  και κυμαίνεται ανάλογα την χώρα. Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι ασφαλιστικές εταιρίες πληρώνουν στους γονείς από 50 έως 160 δολάρια για την κάθε συνεδρία (ανάλογα με ποια πολιτεία ανήκουν). Στην Ελλάδα το κόστος της κάθε συνεδρίας ιπποθεραπείας δεν διαφέρει από το κόστος μιας θεραπευτικής συνεδρίας κατ΄ οίκον (κυμαίνεται περίπου μεταξύ των 30 – 40 ευρώ) κόστος ιδιαίτερα χαμηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά την διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας εκτός από το άλογο λαμβάνουν  μέρος την ίδια στιγμή και τρεις εξειδικευμένοι θεραπευτές για τον κάθε θεραπευόμενο.
 
Ασθένειες όπου εφαρμόζεται η ιπποθεραπεία.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία μερικές από τις ενδείξεις της Ιπποθεραπείας είναι:
 
Αυτισμός και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, Σύνδρομο Rett,
Σύνδρομο Asperger
Εγκεφαλική παράλυση (όλοι οι τύποι)
Ψυχοκινητική καθυστέρηση
Νοητική Υστέρηση
Σύνδρομο Down
Μυική δυστροφία (διάφοροι τύποι)
Δισχιδής ράχη
Βλάβες νωτιαίου μυελού
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Εγκεφαλικό επεισόδιο
Τύφλωση
Κώφωση
Δυσκολίες μάθησης
Προβλήματα συμπεριφοράς
Ψυχολογικά ή Ψυχιατρικά προβλήματα
Διάφορα σύνδρομα (Agelman, Okamoto, κτλ)
 
Επίσης στα θεραπευτικά αποτελέσματα συγκαταλέγονται: Βελτίωση της στάσης και της ισορροπίας, βελτίωση του νευρομυικού ελέγχου και του μυϊκού τόνου, βελτίωση της βάδισης, του συντονισμού, του προσανατολισμού (χωρικός, χρονικός), βελτίωση της αισθητικοκινητικής λειτουργία, βελτίωση αδρής και λεπτής κινητικότητας, ψυχοκινητική ανάπτυξη, κατάκτηση νέων γνωστικών δεξιοτήτων, καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίηση, βελτίωση λόγου, κτλ.
 
Πληροφορίες για την Επιστημονική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας
Η Επιστημονική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας Ελλάδας (Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.), είναι η μεγαλύτερη αλλά και πιο έμπειρη επιστημονική ομάδα Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας στην Ευρώπη. Εδρεύει στον Ιππικό Όμιλο Βαρυμπόμπης (στον όμιλο όπου ξεκίνησε η θεραπευτική ιππασία στην Ελλάδα) και στον Ιππικό  Όμιλο Βορείων Προαστίων. Επίσης έχει πολλά παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα (Χανιά, Χαλκίδα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, κτλ).
 
Αποτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένους επιστήμονες (ειδικά εκπαιδευμένους φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ιατρούς, κτλ.), με την επίβλεψη και καθοδήγηση του Διευθυντή της Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε., Ιωάννη Νικολάου και του Προισταμένου της Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε. Νικόλαου Πολύζου. Τα άλογα της Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε. είναι άλογα ειδικά για θεραπευτική ιππασία και κατάλληλα εκπαιδευμένα. Οι θεραπευτές της είναι όλοι εγγεγραμμένα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιπποθεραπευτών και Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας (ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι.), με τον οποίο συνεργάζεται στενά και έχουν όλοι λάβει ειδική εκπαίδευση, έχοντας εμπειρία πολλών ετών πάνω στο αντικείμενο. Συμμετέχει σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά συνέδρια με τις δικές της έρευνες. Στην Ελλάδα, μέλη της δίνουν συχνά διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια. Καταβάλλει μια τεράστια προσπάθεια για την ενημέρωση του κοινού, τι είναι θεραπευτική ιππασία, πως πρέπει να εφαρμόζεται και από ποιους. Διοργανώνει εκδρομές, υψηλά ποιοτικών προδιαγραφών, που περιλαμβάνουν ένα πλήθος από προγράμματα θεραπευτικά παιδαγωγικά και ψυχολογικά. Σπουδαίο βήμα είναι και η από κοινού με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιπποθεραπευτών και Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας δημιουργία Σχολής Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπευτών, η οποία παρέχει εδώ και αρκετά χρόνια, την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση, σε όλους τους επιστήμονες της αποκατάστασης, που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το χώρο.
 
Καλόγηρος Βασίλειος
Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ
 
Πηγή: http://www.news.gr/

 

Η "ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ" ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣΕ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ!


Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η μεγάλη γιορτή της «Λευκής Νύχτας» που διοργάνωσε ο Δήμος Ιλίου με γνώμονα τη διαρκή αναβάθμιση της ζωής στην πόλη και την τόνωση της τοπικής αγοράς, με κεντρικό μήνυμα «Ίλιον, Φιλόξενη Πόλη – Φωτεινή Νύχτα», το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013.

 
Η διοργάνωση πέτυχε το σκοπό της, αφού από τις 7.00 το απόγευμα μέχρι το πρωί, πλήθος κόσμου συνέρρεε στην πόλη, με διάθεση για διασκέδαση, πραγματοποιώντας πλούσιες αγορές.

 
Στον απόηχο του Σαββάτου οι καταστηματάρχες της πόλης, ξεκίνησαν το μήνα με άλλη διάθεση, ενώ όσοι επισκέφτηκαν τον Δήμο Ιλίου έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη γιορτινή ατμόσφαιρα που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και τη φιλοξενία μιας ζωντανής πόλης όπως το Ίλιον.

 
Τέσσερεις μουσικές σκηνές με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως Δημήτρης Μπάσης, Ελένη Πέτα, Ζωή Παπαδοπούλου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ορχήστρα ΕΜΜΕΤΡΟΝ, Active Member, Πέτρος Λούκας Χαλκιάς κ.ά., έδωσαν ένα ξεχωριστό παλμό στην πόλη καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών ακουσμάτων, ενώ η χαρούμενη ατμόσφαιρα συμπληρώθηκε από τα νεανικά συγκροτήματα, τη συμμετοχή των πολιτιστικών - ενθικοτοπικών συλλόγων και φορέων της πόλης, το θέατρο δρόμου, το θέατρο σκιών, τους ζογκλέρ και τους ξυλοπόδαρους, το γκράφιτι, την έκθεση βιβλίου και τις αθλητικές δραστηριότητες. Παράλληλα, ανοιχτό ήταν όλο το βράδυ και το Λαογραφικό Μουσείο της πόλης.


 
Οι επισκέπτες αγκάλιασαν αυτή τη διοργάνωση και πλημμύρισαν την πόλη με κέφι και καλή διάθεση, ξεχνώντας για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας, χαρίζοντας το δικό τους μοναδικό χρώμα και φως σε αυτή τη γιορτή.Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» την περασμένη εβδομάδα, αναφέρεται μεταξύ άλλων για την εκδήλωση:


«Τα ρολά στα καταστήματα ανέβηκαν στις 7 το απόγευμα, τα φώτα άναψαν και πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στους πεζόδρομους του Ιλίου. Το Σάββατο η περιοχή γιόρτασε μέχρι πρωίας.


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού θεσμού «Λευκή Νύχτα», τα εμπορικά καταστήματα έμειναν όλη τη νύχτα ανοιχτά προσφέροντας τα προϊόντα τους σε δελεαστικές τιμές, την ώρα που δυνατή μουσική αντηχούσε από τις σκηνές που στήθηκαν σε διάφορα σημεία της περιοχής.


Ο Δήμος Ιλίου έκανε την αρχή προκειμένου η «Λευκή Νύχτα» να υιοθετηθεί πανελλαδικά. Η ολονυχτία αποτέλεσε δυνατή τονωτική ένεση για τον εμπορικό κόσμο σε μία περίοδο που τα λουκέτα στα καταστήματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι τοπικοί καταστηματάρχες είδαν το Σάββατο τόσο μεγάλο αριθμό πελατών όσο είχαν να δουν τα χρόνια πριν από την οικονομική κρίση.«Είναι μια πρωτοβουλία πιο επίκαιρη από ποτέ. Πρέπει να γίνει θεσμός σε όλη τη χώρα». Η Γεωργία εξαιτίας περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων ψωνίζει πλέον ελάχιστα και μόνο τα απαραίτητα. Οι τιμές στα ρούχα της φαίνονται τσιμπημένες, όπως λέει στον «Ε.Τ.». «Στη ‘Λευκή Νύχτα’ όλα ήταν πολύ οικονομικά. Ψώνισα για τα αγόρια μου βερμούδες και μπλουζάκια, τα οποία βρήκα μόλις στα δέκα ευρώ».


Οι εκπτώσεις στα καταστήματα ξεκινούσαν από 20%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιξαν ακόμα και το 70%. Οι τιμές στα ρούχα κυμαίνονταν, για την πλειονότητα των καταστημάτων, από 10 έως 25 ευρώ, ενώ πολλοί καταστηματάρχες υιοθέτησαν την τακτική των δύο τεμαχίων στην τιμή του ενός ή των τριών στην τιμή των δύο.


«Ούτε στις γιορτές των Χριστουγέννων δεν είδαμε τόσο κόσμο». Ο Μιχάλης Λαζάρου, ιδιοκτήτης καταστήματος με ρούχα, δεν προλάβαινε να ξεδιπλώνει μπλούζες και παντελόνια και να δείχνει σχέδια. Όπως λέει «Ήταν κάτι πρωτοφανές, κάτι που δεν το περιμέναμε. Μας εντυπωσίασε θετικά η πρωτοβουλία αυτή». Ο ίδιος πρόσφερε έως 50% εκπτώσεις ανάλογα με το είδος και την ποσότητα που ψώνιζαν οι πελάτες. Ενδεικτικά ένα απλό μακρυμάνικο βαμβακερό μπλουζάκι από 25 ευρώ, το Σάββατο, το πουλούσε στα δέκα ευρώ.


Ο κ. Λαζάρου εξηγεί πως το κυριότερο πλεονέκτημα της πρωτοβουλίας της «Λευκής Νύχτας» ήταν η θετική ψυχολογία του κόσμου και το γεγονός ότι κυκλοφόρησε στους εμπορικούς δρόμους μετά από καιρό. «Δεν κάναμε κανένα σημαντικό ταμείο. Έτσι κι αλλιώς η δουλειά έχει πέσει τόσο πολύ που δε γίνεται να ανακάμψουμε σε μία μόλις ημέρα. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, αλλά τουλάχιστον βγήκε έξω, κυκλοφόρησε, χάζεψε τα μαγαζιά και χαμογέλασε», αναφέρει.»Η «Λευκή Νύχτα» έδωσε χρώμα και φως στην πόλη του Ιλίου, αλλά και νότα αισιοδοξίας σε όσους επισκέφτηκαν την πρωτότυπη αυτή διοργάνωση. Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, φανερά ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα της «Λευκής Νύχτας» του Σαββάτου 29 Ιουνίου 2013 δήλωσε χαρακτηριστικά:


«Το επιχειρήσαμε και από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι πετύχαμε να συνδυάσουμε τον πολιτισμό με την τόνωση της τοπικής αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα της εθνικής οικονομίας, πιστεύουμε όμως ότι θα δώσουμε μηνύματα τέτοια που μπορεί να τα πάρει η Κεντρική Διοίκηση και να τα αξιοποιήσει, κάνοντας μία προσπάθεια τόνωσης της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε την άποψη ότι η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψυχολογία και αυτό φάνηκε από τη διάθεση των επισκεπτών και τη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού, αλλά και από την ανταπόκριση του εμπορικού κόσμου, που με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά.

 
Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης ήταν καθαρά πολιτιστικός, κοινωνικός και εορταστικός, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των καταστημάτων και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς να διαταράσσονται  οι εργασιακές σχέσεις.»


Τη διοργάνωση παρακολούθησε και ο καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα λειτουργίας της αγοράς Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς, ο οποίος για αρκετές ώρες περιόδευσε σε όλα τα σημεία της πόλης και αφού συνεχάρη τον Δήμο Ιλίου για την καινοτόμα ιδέα που είχε, δήλωσε:


«Η διοργάνωση πραγματικά αναδεικνύει την ανάγκη να φύγουμε από αυτό το μίζερο κλίμα που μας έχει καθηλώσει. Η οικονομία και η αγορά εκτός από χρήμα είναι, κυρίως και πάνω από όλα, κλίμα. Πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους της πόλης, στις γειτονιές τους, να απολαύσουν πραγματικά ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και παράλληλα να κάνουν με άνεση τα ψώνια τους…»Το Ίλιον επισκέφθηκαν για τη «Λευκή Νύχτα» μεταξύ άλλων και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, οι Δήμαρχοι Αιγάλαιω και Φυλής, καθώς και πλήθος Αντιδημάρχων και δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων από όλη την Αττική.


Δείτε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα και δηλώσεις από τη βραδιά πατώντας στο
http://youtu.be/XQl8N97_AaU