meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ 2012


Tο διάστημα από 10/5/2012 έως και 13/6/2012 ο Εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» υπό το συντονισμό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, πραγματοποίησε με δύο κινητές μονάδες δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής σε συνολικά 22 Δημοτικά σχολεία εκπαίδευσης του δήμου Ιλίου.
Από το σύνολο των 2.769 παιδιών / μαθητών που υποβλήθηκαν σε προληπτικό έλεγχο τα :
> 1355 (49%) ήταν αγόρια και τα
> 1414 (51%) ήταν κορίτσια

Ποσοστό 69% των παιδιών / μαθητών πραγματοποίησε προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο , το 72% των παιδιών / μαθητών πραγματοποίησε προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο ενώ το 78% των παιδιών / μαθητών πραγματοποίησε προληπτικό ακουολογικό έλεγχο.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑ) Προληπτική Οδοντιατρική Εξέταση

Σε ότι αφορά στα ευρήματα της προληπτικής οδοντιατρικής παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που υποβλήθηκαν σε οδοντιατρική προληπτική εξέταση αντιμετωπίζει προβλήματα τερηδόνας , μικρότερο ποσοστό παρουσιάζει ορθοδοντικά προβλήματα , ακολουθεί η ανάγκη για έμφραξη και εξαγωγή ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών παρουσίαζε κατάγματα στα δόντια και παθολογική κατάσταση των ούλων.

Σε ποσοστό 26% των παιδιών / μαθητών διεγνώσθει τερηδόνα , το 15% παρουσίασε έμφραξη , το 5% τερηδόνα και έμφραξη , το 10% εξαγωγή ή απόπτωση , το 1% κάταγμα , το 2% παρουσίασε παθολογική κατάσταση ούλων ενώ το 25% ορθοδοντικά προβλήματα .


Β) Προληπτική Οφθαλμολογική Εξέταση

Η οφθαλμολογική προληπτική εξέταση που πραγματοποιήθηκε , δεν ανέδειξε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα καθώς , όπως διαφαίνεται στο γράφημα 4 το μεγαλύτερο ποσοστό των εξετασθέντων μαθητών δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα στην όραση του.
Ποσοστό 20% των παιδιών εμφανίζουν μυωπία , ενώ μικρότερο ποσοστό 8% παρουσιάζει διάφορες παθήσεις των οφθαλμών όπως: αμβλυωπία, εξωφορια, ανεπάρκεια σύγκλισης, υπερμετρωπία, δυσχρωματοψία, στραβισμό.


Γ) Προληπτική Ακουολογική Εξέταση

Αντίστοιχα και κατά την ακουολογική προληπτική εξέταση ποσοστό 64% των μαθητών όπου υποβλήθηκαν σε ακουολογικο έλεγχο δεν εμφανίζουν παθολογικά ευρήματα , όπως απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα.
Μικρότερο ποσοστό των μαθητών ( 22% ) παρατηρήθηκε πως έχει βύσματα ώτων και χρήζει καθαρισμού από ειδικό.
Ακολουθούν με μικρότερο ποσοστό 10% τα παιδιά όπου έχουν υπερτροφικές αμυγδαλές και χρειάζονται παρακολούθηση και με ποσοστό 9% οι μαθητές όπου βρέθηκαν να παρουσιάζουν άλλες παθήσεις όπως: ρινίτιδα, διάφορες αλλεργίες, επιπεφυκίτιδα, ωτίτιδα.
Τέλος ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των παιδιών – μαθητών που εξετάστηκαν βρέθηκε πως δεν έχουν καλό επίπεδο ακοής καθώς πάσχουν από βαρηκοΐα και δεν ακούν σε συγκεκριμένες συχνότητες.
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

ΑΜΕΑ ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2012


«Άτομα με Αναπηρία, Διακρίσεις και Κοινωνικός Αποκλεισμός»

Του Παναγιώτη Μαρκοστάμου

Οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, έχουν χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως αδίκημα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν ισότιμα την κοινωνική ή επαγγελματική τους ζωή εξαιτίας κάποιων αόριστων και αυθαίρετων κριτηρίων.

           
Οι κοινωνικές διακρίσεις, ανεξάρτητα από τον λόγο που τις τροφοδοτεί κάθε φορά αποτελούν πεδίο δοκιμασίας του πολιτισμικού επιπέδου της κοινωνίας.
            Για να εξετάσουμε τις διακρίσεις που υφίστανται τα Άτομα με Αναπηρία θα πρέπει πρωτίστως να αναφερθούμε στα τρία μοντέλα προσέγγισης της Αναπηρίας.
            Α. Το Ιατρικό (παραδοσιακό) Μοντέλο
            Με βάσει το ιατρικό μοντέλο, η Αναπηρία εντοπίζεται και περιορίζεται στο άτομο και ορίζεται ως η σωματική, νοητική, αισθητηριακή ή ψυχολογική απόκλιση από το «φυσιολογικό». Στην αντίληψη αυτή, το περιβάλλον συνιστά ένα δεδομένο πλαίσιο στο οποίο τα Άτομα με Αναπηρία οφείλουν να προσαρμοστούν. Η διαχείριση της Αναπηρίας στοχεύει στη θεραπεία ή στην προσαρμογή του ατόμου και στην αλλαγή της συμπεριφοράς του. Η ιατρική φροντίδα αντιμετωπίζεται ως το κύριο ζήτημα, και σε πολιτικό επίπεδο η κύρια απάντηση είναι αυτή της πολιτικής της υγειονομικής περίθαλψης. Στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να επέλθει ίαση, το άτομο περιθάλπεται από τα ιδρύματα (κλειστές δομές), ή «ζει» στο περιθώριο όπου εκεί πέφτει θύμα διακρίσεων, ρατσιστικών αντιλήψεων, ή γίνεται αντικείμενο χλευασμού, βιώνοντας άμεσα τις τραγικές συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού.
            Β. Το Κοινωνικό Μοντέλο:  εμφανίστηκε γύρω στη δεκαετία του ’60. Σε αντίθεση με το ιατρικό – ατομικό μοντέλο, αντιλαμβάνεται την Αναπηρία όχι ως χαρακτηριστικό του ατόμου, αλλά ως αποτέλεσμα της σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον του. Προσεγγίζοντας την Αναπηρία υπό αυτή την διάσταση διαπιστώνουμε ότι η έμφαση μετατοπίζεται από το άτομο στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον και συνακόλουθα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία δεν θεωρούνται αποτέλεσμα των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών, αλλά συνέπεια της αδυναμίας της κοινωνίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων αυτών.
            Το δομημένο περιβάλλον, οι θεσμοί, οι νόμοι, οι κανονισμοί, τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο, δημιουργούν τυπικούς και άτυπους φραγμούς που εμποδίζουν τα Άτομα με Αναπηρία να λειτουργήσουν ισότιμα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής τους ζωής.
Γ. Το Πολυδιάστατο Μοντέλο
Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα και οι φορείς των Αναπήρων συγκλίνουν σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση της Αναπηρίας. Η έννοια της Αναπηρίας, από ατομικό πρόβλημα και απόκλιση από το «φυσιολογικό», αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα όπου έχει σοβαρές ευθύνες ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του κοινωνικού περιβάλλοντος (θεσμοί, υποδομές κ.λπ.).
Επομένως, η Αναπηρία δεν αντιμετωπίζεται ούτε ως ατομικό-προσωπικό πρόβλημα, ούτε ως «κοινωνική κατασκευή». Η καινοτομία του πολυδιάστατου μοντέλου συνίσταται στο συγκερασμό του κοινωνικού και ιατρικού μοντέλου. Οι πολιτικές για την Αναπηρία ορίζονται ως ένας συνδυασμός μέτρων για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της κοινωνίας προκειμένου να εξαλειφθούν φαινόμενα διακρίσεων  αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου εξατομικευμένες δράσεις που θα αντιμετωπίζουν τα ειδικά προβλήματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι η αντίληψη για την Αναπηρία έχει κρίσιμη σημασία, διότι συνιστά το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο καταδεικνύει κάποια αυθαίρετα κριτήρια που γεννούν και συντηρούν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από την Αναπηρία.

Το Σύνταγμα της χώρας μας μετά την αναθεώρηση του 2001, έχοντας χαρακτηριστικά της πολυδιάστατης προσέγγισης, αναφέρει στο άρθρο 21, παράγραφος 6, ότι τα Άτομα με Αναπηρία λαμβάνουν μέτρων στήριξης και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η εθνική νομοθεσία έχει ατάκτως υιοθετήσει στοιχεία του παραδοσιακού-ιατρικού μοντέλου προσέγγισης της Αναπηρίας, προβλέποντας κάποιες υποτυπώδεις προνοιακές παροχές, οι οποίες σήμερα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης συρρικνώνονται. Ως εκ τούτου, ενισχύονται τα φαινόμενα διακρίσεων τόσο μεταξύ τον Ατόμων με Αναπηρία στις διάφορες κατηγορίες Αναπηρίας όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

Τα ποσοστά που προκύπτουν από τον  κανονισμό εκτίμησης του βαθμού Αναπηρίας και αφορούν προνοιακές παροχές για τη στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους έχουν εύρος από 50% έως 100%. Από 50% έως 66% ποσοστό Αναπηρίας, δίδεται η δυνατότητα στο Άτομο με Αναπηρία να διεκδικήσει μια θέση εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με το Ν.2643/98. Από 67% έως 79% ποσοστό Αναπηρίας, παρέχονται από το κράτος ένα πενιχρό οικονομικό βοήθημα στην περίπτωση που ο ανάπηρος δεν εργάζεται., κάρτα δωρεάν μετακίνησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και κάποιες μικρές φοροελαφρύνσεις.
Τέλος, από 80% και άνω ποσοστό Αναπηρίας, δηλαδή σε περιπτώσεις βαριάς Αναπηρίας, δίδονται κάποιες επιπλέον παροχές, χωρίς βέβαια να έχει συνυπολογιστεί το κόστος αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά και χωρίς να υπάρχει η υποδομή που απαιτείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα των Ατόμων με Αναπηρία στο σύνολό τους, καθώς και η συμμετοχή και η ουσιαστική ένταξή τους στην εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική ζωή.
            Στην περίπτωση όπου υπάρχουν βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες, π.χ. νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμός ή εγκεφαλική παράλυση δεν έχουν προβλεφθεί πολιτικές όπου θα εγγυώνται ουσιαστική στήριξη της Αναπηρικής οικογένειας.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το ήδη υπάρχον σύστημα αξιολόγησης σε σχέση με τις πολιτικές στήριξης – προστασίας, ενισχύει τα φαινόμενα διακρίσεων και αποκλεισμού. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να κινηθεί αυτόνομα σε ένα πεζοδρόμιο όπως και ένας τυφλός χρήστης λευκού μπαστουνιού, αλλά στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ράμπα προσπέλασης ή οδηγός όδευσης τυφλών και σωστή εργονομική χωροθέτηση, ενώ παράλληλα υπάρχουν άφθονα ποικίλα εμπόδια και οι δύο όπως συνήθως συμβαίνει στη χώρα μας αποκλείονται ή κινδυνεύουν.
Οι φοιτητές με πρόβλημα ακοής δεν μπορούν να παρακολουθήσουν διαλέξεις στο πανεπιστήμιο όταν δεν υπάρχει διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Οι τυφλοί φοιτητές δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ή δεν υπάρχουν τα πανεπιστημιακά συγγράμματα προσβάσιμα, ηχογραφημένα ή σε ηλεκτρονική μορφή. Σε πολλές περιπτώσεις Άτομα με Κινητική Αναπηρία αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στα πανεπιστήμια, ενώ δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφιστεί ακόμη νομοθεσία που να αφορά βελτιώσεις στη ζωή των ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συχνά λόγω της μη εφαρμογής της νομοθεσίας και των Οδηγιών της Ε.Ε., Άτομα με Αναπηρία αποκλείονται από την πρόσβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους, την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, κλπ.

Προκειμένου να κάνουμε ουσιαστικά βήματα ανάδειξης αυτών των αρνητικών φαινομένων με στόχο να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να αλλάξει άρδην η αντίληψη γύρω από την αναπηρία και την ουσιαστική Ένταξη / Επανένταξη των Αναπήρων, κρίνεται απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία 2010 – 2020 να αποτελέσει ένα ενεργό εργαλείο πολιτικής, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η κύρωση τόσο της Σύμβασης όσο και του προαιρετικού Πρωτοκόλλου που τη συνοδεύει, έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν την ισότιμη συμμετοχή και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία. Ακόμη, κρίνεται απαραίτητο να συνδεθεί η εφαρμογή της Στρατηγικής για την Αναπηρία με εκείνη της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Σημαντικό εργαλείο θα αποτελέσει η ανάπτυξη δεικτών για την Αναπηρία με στόχο τη συλλογή συνεκτικών δεδομένων από όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής ενός ατόμου και την παρακολούθηση του συνολικού αριθμού των Αναπήρων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη τον στόχων της στρατηγικής (Ευρώπη 2020) για μείωση της φτώχειας, της ανεργίας και του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν στα Εθνικά τους μεταρρυθμιστικά Προγράμματα συγκεκριμένες και στοχευμένες πολιτικές για τα Άτομα με Αναπηρία. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να δοθεί ξεχωριστή βαρύτητα στη διαβούλευση με τους φορείς αυτοοργάνωσης και εκπροσώπησης των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους προκειμένου να συμβάλουν από κοινού στη διαμόρφωση δεσμευτικής νομοθεσίας, στη θέσπιση ουσιαστικών μέτρων στήριξης και στην εφαρμογή πολιτικών για την Αναπηρία. Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση της κοινωνίας και στη διάδοση της έννοιας της Αναπηρίας ως αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, ως κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.         

            Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρόλο που υπάρχει οικονομική κρίση, η Πολιτεία οφείλει να διαχειριστεί το όλο ζήτημα κάτω από ένα κοινωνικό πρίσμα, προσπαθώντας να διαφυλάξει το ουσιώδες των αυτονόητων και κεκτημένων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας. Οι ανατροπές που θα επέλθουν και θα καταγραφούν στις επίσημες πολιτικές στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε δράσεις εγρήγορσης και σύμπνοιας όλων των φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε και τα Άτομα με Αναπηρία να μην βιώσουμε τις αρνητικές πολιτικές του παρελθόντος.  Την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές συρρικνώνονται, την ώρα που στη χώρα μας καλούνται να πληρώσουν τις τραγικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης πρώτοι απ’ όλους οι φτωχότεροι των φτωχών, αυτοί δηλαδή που βρίσκονται στα όρια της κοινωνικής εξαθλίωσης, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για συνεχείς αγώνες έτσι ώστε η συρρίκνωση για την Κοινωνική Πολιτική να μην αποτελέσει καταδίκη της για το μέλλον και απαρχή όξυνσης φαινομένων διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού.


Βιβλιογραφία

1. Ετήσια Έκθεση Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο της 3ης Δεκέμβρη Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (Ν.2430/1996 άρθρο 2 παρ.2), 2009 - Πρόταση για ένα «Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιων Πολιτικών για την Αναπηρία» 

2. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, SOC/403 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020

3. Επίσημη ιστοσελίδα Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (www.esaea.gr)Παναγιώτης Μαρκοστάμος
Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών
Οργανωτικός Γραμματέας Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών
Μέλος Δ.Σ. Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών

(απόσπασμα εισήγησης από διημερίδα με θέμα «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα – Πολιτικές για την καταπολέμηση τους και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών»
Συνδιοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, ΚΕΚ Ινστιτούτου Νεολαίας της Γε.Σ.Ε.Ε., Εύξεινη Πόλη)

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ


      Ζωγραφίζουν με τα μάτια της ψυχής
      Τυφλά παιδιά από όλον τον κόσμο βραβεύονται για έργα τους που δεν έχουν να
      ζηλέψουν τίποτε από εκείνα των παιδιών που βλέπουν, στο πλαίσιο της 8ης
      Διεθνούς Εκθεσης Ζωγραφικής στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών
      Πώς ζωγραφίζει ένα τυφλό παιδί; Για την απάντηση ας στραφούμε στο μακρινό
      1981 και σε μια από τις πρώτες προσπάθειες σε συλλογικό επίπεδο στην χώρα
      μας, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
      Το σύστημα Braille ήταν και είναι το δικό τους μυστικό, το γνωστό σύστημα
      γραφής των τυφλών, μέθοδος γραφής και ανάγνωσης διά της αφής με σπουδαία
      αποτελέσματα.
      «Πήραμε δακτυλομπογιές, χονδρούς μαρκαδόρους, φαρδιά πινέλα, ξύλινα τελάρα
      για την τοποθέτηση του ειδικού, αντιληπτού με την αφή, χαρτιού ζωγραφικής.
      Για την αισθητοποίηση των εννοιών χρησιμοποίησαν τα διάφορα σχήματα
      υλικού, τα παιδιά άρχισαν να ψηλαφούν και να αναγνωρίζουν τα αντικείμενα
      και στη συνέχεια αναγνώρισαν τα χρώματα μέσα από τη γεύση και την όσφρηση
      (για παράδειγμα το κόκκινο χρώμα είναι όπως η ντομάτα). Τα χρώματα που
      χρησιμοποίησαν ήταν δακτυλομπογιές μέσα σε κουτιά που από έξω ήταν
      γραμμένα τα ονόματα των χρωμάτων με γραφή Braille ώστε να τα διαβάζουν και
      να τα χρησιμοποιούν. Η πρώτη ομάδα είχε δεκαπέντε παιδιά, τα εννιά
      κατάφεραν να ζωγραφίσουν» θυμάται η παιδαγωγός, συγγραφέας και πρόεδρος
      της Διεθνούς Παιδικής Εκθεσης Ζωγραφικής στην Ελλάδα Αννα
      Λαουτάρη-Γκριτζάλα που τότε ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη ζωγραφική διά
      χειρός τυφλών παιδιών.
      Δεν είναι όμως μόνο τεχνικό το μυστικό για τις συγκινητικές προσπάθειες
      των τυφλών παιδιών. «Ζωγραφίζουν με τα μάτια της ψυχής» απαντάει με
      συγκίνηση η κ. Λαουτάρη. Η παθιασμένη συγγραφέας και με πλούσιο
      παιδαγωγικό έργο ετοίμασε με κάθε λεπτομέρεια τη Διεθνή Εκθεση Ζωγραφικής
      τυφλών παιδιών που άρχισε χθες στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Και από εκείνες
      τις πρώτες προσπάθειες κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι.
      Η έρευνα και η μελέτη της παθιασμένης συγγραφέως για τη ζωγραφική των
      τυφλών παιδιών αρχίζει από το 1981. Το πρώτο της ερέθισμα βέβαια το είχε
      πριν από μερικά χρόνια - από ένα δημοσίευμα στους «Τάιμς» για μια έκθεση
      ζωγραφικής πέντε κοριτσιών τελείως τυφλών καθώς και άλλων με μερική όραση.
      «Τότε πρωτοσυγκινήθηκα από τις προσπάθειες των παιδιών και άρχισα τη δική
      μου έρευνα και στην Ελλάδα. Τότε βέβαια επικρατούσε σκοτάδι σε αυτόν τον
      τομέα, ζωγραφική για τυφλά παιδιά δηλαδή. Βομβαρδίσαμε με επιστολές τις
      ξένες πρεσβείες, οργανώσαμε κάποια πρώτα μαθήματα και κάπως έτσι έγινε η
      αρχή» θυμάται η Αννα Λαουτάρη-Γκριτζάλα.
      Κάπως έτσι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα της δικής της επιμονής και
      θέλησης είναι η πρώτη Διεθνής Παιδική Εκθεση Ζωγραφικής Τυφλών Παιδιών, το
      1985, με συμπαραστάτη όπως η ίδια τονίζει και τότε και τα επόμενα χρόνια
      το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών).
      Επίσης, το βιβλίο - λεύκωμά της «Τα τυφλά παιδιά ζωγραφίζουν» είναι μια
      σύνοψη των 27 χρόνων προσπαθειών και αγώνων για τα τυφλά παιδιά και
      συμπεριλαμβάνει έργα επίδοξων μικρών ζωγράφων. «Ενας επώδυνος αγώνας ήταν
      να συναρμολογήσω την ύλη. Είχαμε ένα βουνό - κυριολεκτικά - από σχέδια,
      κάναμε μια επιλογή από όλον τον κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν συγκινητικό»
      προσθέτει η συγγραφέας του. Μια λεπτομέρεια που εντυπωσιάζει είναι πως το
      βιβλίο έφτασε σε όλον τον κόσμο, μέχρι και στον Σύλλογο των τυφλών της
      φυλής των Παπούα!
      Η ζωγραφική τέχνη δεν είναι χάρισμα μόνο των παιδιών που βλέπουν αλλά και
      των παιδιών με προβλήματα όρασης. Η άγνωστη ζωγραφική - όπως επισημαίνει η
      κ. Γκριτζάλα - και το άγνωστο χρώμα για τα τυφλά παιδιά είναι στην αρχή
      ένα παιχνίδι. Ζωγραφίζει παίζοντας και σιγά σιγά αυτό γίνεται γέφυρα για
      να περάσει στην απέναντι όχθη και να συναντήσει τη ζωγραφική των παιδιών
      που βλέπουν. Με ισότιμα αποτελέσματα θα προσθέταμε. Και με μπόλικο φως.

      Του Δημήτρη Ν. Μανιάτη

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

5ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ


Γραφεία: Ασκληπιού 52
                  114 71 - Αθήνα
    Τηλέφωνο: 210-3631057
    Φάξ: 210 3631057
    Πληροφορίες : κα Μαρδίκη Μαρία
    e-mail: alxan111@otenet.gr    

Ενημερωτικό Δελτίο για την Κοινωφελή Εργασία

 

Ο Φορέας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΚΜΕΕ» ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης 3 προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, με την πρόσληψη  234 εργαζόμενων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πεντάμηνης διάρκειας, οι οποίοι θα συνδράμουν το ανθρωπιστικό έργο της  Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και  Πετρουπόλεως.
Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται, από 15/06/2012 έως 24/06/2012, (9:00-13:00 και 18:00-20:00) στα γραφεία των Ιερών Ναών, αντιστοίχως για το κάθε πρόγραμμα, ως ακολούθως:
1.      Στον Ι.ΝΚοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών για την Ανατολική Αττική (54 θέσεις)
2.      Στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω Λιοσίων για την Δυτική Αττική (60 θέσεις)
3.      Στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Πετρουπόλεως για τον Δυτικό Τομέα Αθήνας (120 θέσεις)

Όλες οι σχετικές πληροφορίες (προκηρύξεις – περιλήψεις - έντυπο αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσης της) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Φορέαwww.alexandros-pbo.gr.
Οι προκηρύξεις, επίσης έχουν αναρτηθεί στους Δήμους Ιλίου, Πετρουπόλεως, Αγίων Αναργύρων–Καματερού, Φυλής και Αχαρνών και στα ΚΠΑ-ΟΑΕΔ των περιοχών υλοποίησης (Χασιάς 135-Ίλιο και Β. Παγώνα 22 –Αχαρναί)


Από το Τμήμα Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργων
της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΚΜΕΕ»

Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ-ΙΟΥΝΙΟΣ2012

26-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012   

ΙΛΙΟΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Τρίτη 26 Ιουνίου 

Η νέα δομή του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στον Δήμο Ιλίου, (Αθηνάς 47), θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, παρέχοντας υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της, συζήτηση με το κοινό (κατοίκους, χρήστες, γονείς) και  διανομή έντυπου υλικού σε ενδιαφερόμενους. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το off club του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ και το ΚΕΘΕΑ MOSAIC.
Τις ίδιες ώρες δύο τηλεφωνικές γραμμές (210-2630454 & 6948808514) θα εξυπηρετούν τον κάθε ενδιαφερόμενο.
Η κινητή μονάδα θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Ιλίου ενημερώνοντας το κοινό και διανέμοντας έντυπο υλικό.
Παράλληλα, θα γίνει δημοσιοποίηση της έναρξης λειτουργίας της νέας δομής στον Αθηναϊκό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες και ραδιόφωνο).

Τετάρτη 27 Ιουνίου
Η κινητή μονάδα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ θα βρίσκεται στο Περιβαλλοντολογικό  Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δημοσιοποίηση της νέας δομής στο Δήμο Ιλίου.

Πέμπτη 28 Ιουνίου
 Η κινητή μονάδα του Street Work θα βρίσκεται στις κεντρικές πλατείες Αγίων Αναργύρων (10.00-12.00), του Καματερού (12.30-14.30) και του Μενιδίου (15.00-17.00).
Παρασκευή 29 Ιουνίου
Κλείσιμο των εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με προβολή σχετικού υλικού στον πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» (Αγ. Φανουρίου 99) του Δήμου Ιλίου με παράλληλη ενημέρωση των κατοίκων  και διανομή έντυπου υλικού.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ Mosaic.

Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 και ώρα 20:00 μ.μ., τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» θα βρίσκονται στην Πετρούπολη στην πλατεία Ηρώ όπου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού μεταξύ 18 ΑΝΩ και του Σκακιστικού Συλλόγου «Δίας» Πετρούπολης. Ταυτόχρονα θα υπάρχει μουσική από μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Πετρούπολης και νεανικό συγκρότημα, οι οποίοι θα συμμετέχουν εθελοντικά.
Την εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, συνδιοργανώνουν το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ», το 18 ΑΝΩ, το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, με συμμετοχή του Δήμου Πετρούπολης.
   
Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 21:00 μ.μ, στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση , έχει προγραμματιστεί θεατρική παράσταση, το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Χριστοδούλου, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών.
Tα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» θα βρίσκονται εκεί στις 19:00 μ.μ. με περίπτερο για διανομή έντυπου υλικού του Κέντρου, προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετέχουν με περίπτερα, οι Δήμοι Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού.