meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιδιώκει να συμβάλει μέσα από οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.
Προβάλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί με βάση τα παραπάνω αιτήματα και ανάγκες τον πληθυσμό της πόλης μας καθώς και άλλους συλλογικούς φορείς, ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις  κλπ. για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.
Προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους κατ’ ελάχιστον τον μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου διανέμονται κάθε μήνα δωρεάν σε δικαιούχες ομάδες πολιτών:
·        Τυποποιημένα τρόφιμα και κατεψυγμένα προϊόντα
·        Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
·        Είδη βρεφοανάπτυξης
Είδη ένδυσης και υπόδησης
Είδη οικιακού εξοπλισμού
Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό (π.χ. βιβλία, παιχνίδια κλπ.)


Ο στόχος που υπηρετείται είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου μας, που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν ώστε να διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής συνθήκη επανένταξης τους στην τοπική κοινωνία ή συγκράτησης στοιχειωδών όρων διαβίωσης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
  1. Έλληνες πολίτες και ομογενείς, που είναι είτε δημότες είτε κάτοικοι του Δήμου μας.
  2. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί:
  1. Μοναχικά άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ανεργία.
  2. Ζευγάρια ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή ανεργία.
Άτομα με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία 67% και άνω με οικονομικά προβλήματα.Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα των οικονομικά αδύναμων:
·        Άγαμοι – μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 €
·        Διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 7.500 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.200 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.
Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου εφόσον δεν υπάρχει κανένα ακίνητο ιδιοκτησίας των μελών, που να υπερβαίνει τα 80 τ.μ.
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, αφαιρείται επίσης το ετήσιο άθροισμα των δόσεων σε δάνεια που καλύπτουν πρωτογενείς άμεσες ανάγκες διαβίωσης (Στέγαση κλπ), όπως τα σχετικά ποσά προκύπτουν από αποδεικτικά έγγραφα αναγνωρισμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα ανέργων και μακροχρόνια ανέργων:
  • Η ανεργία από 6 μήνες και άνω με κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας με κάρτα ανεργίας σε ισχύ θεωρημένη και βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 7.500 € για διμελείς οικογένειες. Στο ποσό αυτό θα προστίθενται 1.200 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1.     Αίτηση (παρέχεται από τα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας).
2.     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση κωλύματος αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
4.     Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2012 - Ε1 σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση – και του φορολογικού εντύπου Ε9, διαφορετικά Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να κάνει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.
5.     Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο Ιλίου.
6.     Μισθωτήριο οικίας θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ενοικίου).
7.     Βιβλιάριο ασφάλισης.
8.     Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα της Πρόνοιας σε περίπτωσης χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας.
9.     Όσον αφορά τις αποδοχές: βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη ή  απόκομμα σύνταξης / απροστάτευτων τέκνων, πολυτεκνίας, χηρείας, βεβαίωση επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
10.        Κάρτες ανεργίας. 
11.            Αποδεικτικό για τρέχουσες δόσεις σε δάνεια ή ανεξόφλητοι   λογαριασμοί (Γενικά οποιοδήποτε έγγραφο δηλώνει έντονη οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, οποιοδήποτε πρωτότυπο έγγραφο θα φωτοτυπείται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας.


Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στα προγράμματα ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την προσφορά του σε τρόφιμα, ρούχα ή άλλα είδη καθημερινής διαβίωσης, μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30-15:00, Νέστορος 101 Β’ Όροφος.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2030 015-019.

Σημείωση: Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου διέπεται από λεπτομερή κανονισμό λειτουργίας, όπως αυτός εγκρίθηκε με την 178/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΙΛΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

Τετρακόσια πενήντα κιλά φρέσκα ψάρια διανεμήθηκαν δωρεάν σε άπορες οικογένειες και σε ναούς στο Δήμο Ιλίου την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

            Χάρη στα άμεσα κοινωνικά αντανακλαστικά του Λιμεναρχείου Πειραιά και την αξιέπαινη προσωπική ευαισθησία του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά Αρχιπλοιάρχου κ. Ιωάννη Μπατσολάκη, 450 κιλά φρέσκα ψάρια διανεμήθηκαν από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου σε συμπολίτες μας που παλεύουν ακόμη και για τα στοιχειώδη της καθημερινής τους επιβίωσης, ενώ στηρίχτηκαν και τα συσσίτια των ιερών ναών του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Παλατιανής απ’όπου σιτίζονται καθημερινά περίπου 200 άτομα.

            Οικογένειες με ανήλικα παιδιά και πενιχρό εισόδημα, χαμηλοσυνταξιούχοι, μακροχρόνια άνεργοι με μηδενικά εισοδήματα και ανάπηροι με κομμένα τα προνοιακά τους επιδόματα, ειδοποιούνταν από ομάδα υπαλλήλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενώ άλλοι ομάδα από το προσωπικό συσκεύαζε κατόπιν σχετικών ελέγχων με προσοχή και ασφάλεια σε σακούλες τα ψάρια και τα διένειμε δωρεάν στους δικαιούχους των προγραμμάτων σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Τίποτα δε θα μπορούσε να είχε γίνει όμως χωρίς την άμεση κινητοποίηση και εθελοντών, καθώς και εάν οι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας δεν είχαν υπερβάλει εαυτόν και ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δεν είχε συντονίσει ο ίδιος προσωπικά και από την πρώτη στιγμή το όλο εγχείρημα μαζί και με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Βαγγέλη Αυγουλά.
Αποφασιστική και η βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

            Πρώτος εθελοντής και παράδειγμα για την τοπική κοινωνία του Ιλίου ο Δήμαρχος κ. Νίκος Ζενέτος, που βοήθησε το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» να συσκευάσει και να διανείμει κατοίκων δέματα με τρόφιμα σε δεκάδες συμπολίτες μας που για λόγους υγείας δε μπορούν να μετακινηθούν.
Με έκπληξη και θαυμασμό οι ωφελούμενοι αντίκριζαν τον κ. Ζενέτο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υποστήριξης αυτής της σπάνιας κοινωνικής δράσης.

Άλλη μια κίνηση ουσιαστικής Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Ιλίου που έτυχε επαίνων και από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα.

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

   Είναι μετά από αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις πλέον γνωστή σε όλους η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» εξ αιτίας της μακροχρόνιας κρατικής αδιαφορίας των τελευταίων κυβερνήσεων όλων των χρωμάτων.
            Λίμνες χωρίς νερό, νεκρά υδρόβια, βαλτωμένα νερά πηγές κινδύνων, μολύνσεων και κακοσμίας, κλεμμένα σχεδόν όλα τα καλώδια απαγορεύοντας το φωτισμό του πάρκου τη νύχτα, σπασμένα όλα τα ξύλινα παγκάκια, ξεραμένα ή για καιρό απότιστα φυτά, σωροί από σκουπίδια παντού, αφύλακτος όλος ο χώρος έρμαιο σε κάθε διάθεση…

            Συντονισμένες διαμαρτυρίες των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού από κοινού με τον Αντιπεριφεριάρχη Δυτικού Τομέα Αττικής κ. Παπαντωνίου, Επαναλαμβανόμενα ομόφωνα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, συχνές και σαφείς οι επιστολές του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου προς τους βουλευτές της Β’ Αθήνας, τους Υπουργούς και Υφυπουργούς Περιβάλλοντος και τα ΜΜΕ θέτοντας τον φορέα διαχείρισης προ των ευθυνών του και καθιστώντας τους άπραγους πολιτικούς υπεύθυνους για την ολική οικολογική καταστροφή του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου της Αττικής.
Το αίτημα πάντα ένα, κοινό: «Δώστε το πάρκο στους Δήμους και σώστε το. Δώστε να διαχειριστούν οι δήμοι τον φυσικό πλούτο που ανήκει στους πολίτες ή επιτέλους αποδείξτε έστω και την ύστατη στιγμή ότι είστε άξιοι να το διαχειριστείτε εσείς της κεντρικής διοίκησης και οι εξ ουρανού απεσταλμένοι σας σε θέσεις του Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης».

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραγκωνιζόταν μέρα με τη μέρα ώσπου αφαιρέθηκε το δικαίωμα από τους δήμους να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του πάρκου.
Το «ως εδώ» εκφράστηκε με τους δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και από κοινού με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας να εγκαθίστανται στο πάρκο με τις υπηρεσίες τους, βάζοντας ένα οργανωμένο χρονοδιάγραμμα άμεσης Ανάστασης του πάρκου, με τα αποτελέσματα ήδη σήμερα, 15 ημέρες μετά την ανάληψη των νέων πρωτοβουλιών, να είναι διά γυμνού οφθαλμού πολύ καλύτερα.

            Παράλληλα, δικαιολογημένοι και οι φόβοι για ξαφνική αποκρατικοποίηση του Πάρκου, αφού πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με μέλη τους ηχηρά ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου αναλάμβαναν δράσεις εντός του Πάρκου και μαγαζιά ξεφύτρωναν χωρίς άδειες λειτουργίας και με διαπιστωμένες σωρείες παραβάσεων από συστηματικούς ελέγχους του Υγειονομικού, παράλληλα με φορολογικές ατασθαλίες κάποιων που ακόμη διερευνούνται…
Και τους φόβους αυτούς των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας έρχεται να επιτείνει η δήλωση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κας Μάρως Ευαγγελίδου την περασμένη εβδομάδα στο ΑΠΕ: «Ο καινούργιος φορέας θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά και σύντομα τα όποια εμπόδια θα ξεπεραστούν», δηλώνει η κ. Ευαγγελίδου. Σημειώνει πως το αίτημα των δήμων για παραχώρηση του πάρκου ΔΕΝ μπορεί να γίνει δεκτό, μιας και αφορά ένα δημόσιο πάρκο μητροπολιτικής εμβέλειας και δεν μπορεί να το οικειοποιούνται οι δήμοι.»

Οικειοποιούνται δηλαδή οι δήμοι για λογαριασμό των πολιτών και φροντίζουν το δημόσιο αγαθό που τους ανήκει! Και οι ταμπουρωμένοι πίσω από τις ταμπέλες των ΜΚΟ μεγαλοεπιχειρηματίες; Οι φοροφυγάδες; Οι κατ’επάγγελμα αγορανομικοί παραβάτες; Αυτοί που με τις παραλείψεις τους εγκληματούν κατά του οικολογικού πλούτου που φιλοξενεί το Πάρκο και κατά του δημοσίου συμφέροντος;

Άστραψε και βρόντηξε ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, που πρωτοστάτησε στις τελευταίες εξελίξεις αποκατάστασης της οικολογικής δικαιοσύνης. Σημειώνει σε διαδικτυακή του δήλωση: «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ κυρία Μάρω Ευαγγελίδου». Τελικά δεν είναι θέμα ούτε κομμάτων ούτε χρωμάτων. είναι θέμα πάγιας ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ αντίληψης όλων των κυβερνήσεων, μέχρι σήμερα, όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις προς όφελος των πολιτών.
Ελάτε, λοιπόν, κύριε υπουργέ, να ποτίζετε τις πικροδάφνες και να καθαρίζετε το Πάρκο “Α. Τρίτσης”. Και αν μπορούσατε να το κάνετε έστω και αυτό σωστά θα ήταν αποδεκτό… αλλά δυστυχώς ούτε αυτό μπορείτε να κάνετε επιτυχώς.
Δεν βλέπετε πως καταντήσατε την Ελλάδα μας; Πόσο ακόμη θέλετε να μας εξαθλιώσετε υποβαθμίζοντας και το περιβάλλον που ζούμε και αναπνέουν τα παιδιά μας;»

Ήδη το Πάρκο απέκτησε χαμογελαστή παρουσία και εκ νέου ζωή με τις εκδηλώσεις καθημερινά του Δήμου Ιλίου στα πλαίσια του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2012».

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΙΤΑ ΣΤΟ "meallamatia"

   Γνώρισα τη Μαρία Τζιρίτα μέσω Διαδικτύου, ανταλλάσσοντας 2-3 mail λίγο πριν εκδοθεί το «Μάτια Μου» και ενώ η Μαρία ολοκλήρωνε σχεδόν τη συγγραφή του. Μου έκανε την τιμητική πρόταση να βάλει ως επίλογο στο «Μάτια Μου» τον δωδεκάλογο συμπεριφοράς απέναντι στα άτομα με προβλήματα όρασης που έγραψα και δημοσίευσα ηλεκτρονικά το 2008 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού για τους τυφλούς. Διάβασα το βιβλίο, ενθουσιάστηκα με τη ρεαλιστική προσέγγιση των τυφλών που δεν παραμορφωνόταν η καθημερινή τους ζωή, οι ιδιαιτερότητες και οι συνήθειες τους για τις ανάγκες ενός μυθιστορήματος και δέχτηκα. Κάπως έτσι χτίστηκε η φιλία μου με τη Μαρία που κρατά μέχρι σήμερα και μου δίνει το προνόμιο να διαβάζω τα βιβλία της λίγο πριν κυκλοφορήσουν διψώντας για τις νέες εμπνεύσεις της.
Μάλιστα έχουμε δώσει και μια υπόσχεση με ανοικτή αλλά σύντομη ημερομηνία: θα της δώσω αληθινά περιστατικά και θα γράψει ένα μυθιστόρημα για μια πολύπαθη, αυτοκαταστροφική μα και απολαυστική σχέση από απόσταση και………


Αποκλειστική Συνέντευξη από τη Συγγραφέα Μαρία Τζιρίτα στο «ΜΕΑΛΛΑΜΑΤΙΑ»


-Κάθε πότε ξεκινά μια συγγραφέας να γράφει ένα καινούριο βιβλίο; Τα κίνητρα για να ξεκινήσεις να γράφεις ένα μυθιστόρημα είναι πάντα τα ίδια;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όταν μπει μια ιδέα στο μυαλό μου με κάποια αφορμή, ξεκινάω να γράφω το βιβλίο μου! Συνήθως κάτι από την καθημερινή μου ζωή, κάποια συζήτηση, κάτι που θ’ακούσω ή θα ζήσω εγώ η ίδια, μπορεί ν’αποτελέσει έμπνευση για ένα βιβλίο.


-Τα περισσότερα από τα βιβλία σου βασίζονται σε αληθινές ιστορίες. Πόσο εύκολο είναι να πάρεις κομμάτια της ζωής ενός ανθρώπου και να τα κάνεις μυθιστόρημα και τι πρέπει οπωσδήποτε να προσέξει ο συγγραφέας σ’αυτό;

Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να γράφεις μια αληθινή ιστορία, γιατί σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μένεις πιστός στην πραγματική ιστορία και να βάζεις φρένο στη φαντασία σου. Η μυθοπλασία είναι πιο ευέλικτη, πηγαίνει όπου θέλει εκείνη. Στις αληθινές ιστορίες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μην αποτυπώσει ο συγγραφέας τα πραγματικά συναισθήματα των ηρώων κι αυτό είναι ένα αρκετά βαρύ φορτίο.


-Είσαι ήδη πολυγραφότατη και επιτυχημένη συγγραφέας. Ποιό είναι το μυστικό και η συνταγή της επιτυχίας;

Δεν υπάρχει ούτε μυστικό, ούτε συνταγή. Κάθε βιβλίο είναι μια μοναδική διαδρομή προς την αυτογνωσία. Καταγράφω τις σκέψεις μου, τα συναισθήματα μου και τους προβληματισμούς μου κι έτσι δημιουργείται κάθε μου έργο. Αν κάποιος δοκιμάσει να γράψει με συνταγή, τότε θα χαθεί η μαγεία της τέχνης…


-Υπάρχει κάποιος συγγραφέας που θαυμάζεις και αγαπάς πολύ και θα ήθελες ίσως κάποια στιγμή να προλογίσει και ένα βιβλίο σου;

Υπάρχουν πολλοί και με χαρά και περηφάνια μπορώ να πω ότι έχουν ήδη μιλήσει για δικά μου βιβλία. Από αυτές που λατρεύω και θαυμάζω απεριόριστα είναι η Πόλυ Μηλιώρη, η Μάρω Βαμβουνάκη και η Χρύσα Δημουλίδου.


-Κάποιος που ξέρει καλά τη Μαρία Τζιρίτα, θα δει να καθρεφτίζονται πτυχές του χαρακτήρα της, βιώματα της και προσωπικές της στιγμές στα βιβλία της;

Ναι, φυσικά, είναι αναπόφευκτο. Ένας διορατικός κι ευαίσθητος άνθρωπος που θα έχει διαβάσει τα βιβλία μου, σίγουρα θα με ξέρει πολύ καλύτερα απ’όσο με ξέρουν οι φίλοι κι οι συγγενείς μου!


-Ποιά είναι τα χόμπι της Μαρίας Τζιρίτα και πώς γεμίζεις τον ελεύθερο χρόνο σου;

Τελευταία τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο μου τον περνάω στο ίντερνετ, σε επικοινωνία με φίλους και αναγνώστες! Φυσικά υπάρχει πάντα το διάβασμα για μένα κι επίσης τα σκυλάκια μου που απαιτούν κι αυτά αρκετό από τον χρόνο μου καθημερινά!


-Υπάρχει τώρα κάτι στα σκαριά και τι να περιμένουμε από σένα στο μέλλον;

Μόλις ολοκλήρωσα το επόμενο βιβλίο μου, το οποίο είναι εν μέρει αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά κυρίως κοινωνικό, όπως τα προηγούμενα. Για το μέλλον δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω!


-Έχεις πει παλαιότερα ότι κάθε σου βιβλίο το αγαπάς και για έναν ξεχωριστό λόγο. Θες να μας δώσεις ένα χαρακτηριστικό για ένα ένα τα βιβλία σου ως σήμερα;

Το Παιδί της αγάπης είναι το πρώτο μου παιδί και θα είναι για πάντα ξεχωριστό για το λόγο αυτό… Το Μάτια μου το φαντάστηκα να εκτυλίσσεται στο Τολό, το χωριό μου (το οποίο είναι και στο εξώφυλλο του) και γι αυτό έχει μοναδική θέση στην καρδιά μου… Το Αν δεν υπήρχε αύριο, το έγραψα σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου και με βοήθησε πολύ να ξεπεράσω επώδυνες καταστάσεις… Το Όταν αγαπάς είναι για πάντα, εξιστορεί την ιστορία της φιλίας μου με μια γυναίκα και με συγκινεί ιδιαίτερα για το λόγο αυτό… Η Γυναίκα που ήξερε μόνο ν’αγαπάει, είναι η αληθινή ιστορία της Αλέκας, στην οποία θα χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη που μου επέτρεψε να ζήσω τη ζωή της μέσα από το βιβλίο μου και να γίνω καλύτερος άνθρωπος…


-Σε όλη σου αυτήν την πορεία στη λογοτεχνία, νιώθεις την ανάγκη να αναφέρεις και να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους που σε βοήθησαν να φτάσεις ως εδώ και σε στηρίζουν μέχρι σήμερα;

Πρώτα απ’όλους τον εκδοτικό μου οίκο, τον κύριο Θάνο Ψυχογιό κι όλους τους συνεργάτες του, που με έκαναν να νιώσω ότι ανήκω σε μια οικογένεια, σε έναν οίκο με την κυριολεκτική έννοια της λέξης – σπίτι για μένα… Μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω σε συγγραφείς που γνώρισα και με στήριξαν έμπρακτα, ηθικά και πρακτικά με όλη τους την καλοσύνη και ανιδιοτέλεια. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως το απευθύνω στους αναγνώστες μου, στους οποίους χρωστάω την ύπαρξη μου. Αν δεν υπήρχαν εκείνοι, δε θα υπήρχα ούτε εγώ…Βιογραφικό Σημείωμα

Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΙΤΑ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967.
Από μικρή ηλικία έγραφε διηγήματα εμπνευσμένα από την καθημερινότητα, και στο σχολείο αρκετές εκθέσεις της είχαν διακριθεί και βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Σπούδασε ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών κι έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία, με αντικείμενο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία, αλλά τα τελευταία χρόνια την κέρδισε ο κόσμος των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ.
 
Σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη πωλήσεων σε κατασκευαστική εταιρεία στη Γλυφάδα. Έχει μια κόρη και το χόμπι της είναι τα ενυδρεία. Λατρεύει τα ζώα και πολύ συχνά γράφει ιστορίες με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα της χρυσόψαρα. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν με μεγάλη επιτυχία τα μυθιστορήματά της ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από μια αληθινή ιστορία,  ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ, κοινωνικό μυθιστόρημα,  ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΡΙΟ, μυθιστόρημα με προεκτάσεις επιστημονικής φαντασίας,ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ένα βιβλίο που εξυμνεί τη φιλία και Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΜΟΝΟ ΝΑ ΑΓΑΠΑΕΙ, επίσης βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Όλα της τα βιβλία έχουν γίνει Best Seller, ξεπερνώντας σε πωλήσεις τα 150.000 αντίτυπα.

Για μια απευθείας επικοινωνία με
τη συγγραφέα μπορείτε να επισκεφθείτε
 τη σελίδα της στο ίντερνετ:
www.mariatzirita.gr

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

"ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΕΛΛΗΝΑ"-ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΞΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτή επιστολή ξένου τουρίστα (τα λέει όλα)

Αγαπητέ φίλε Έλληνα
Θα ήθελα να εκφράσω τις σκέψεις μου, για εσένα και την πατρίδα σου. Σου διευκρινίζω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, ότι εκπροσωπώ τον εαυτό μου, και όχι τις απόψεις της κυβέρνησής μου, των καναλιών, των τραπεζών ή οποιουδήποτε άλλου που θέλει πιθανώς να σε διασύρει (ο καθένας για τους λόγους του).
Είμαι ένας σαν και εσένα. Που μπορεί να ζει ..
στο Μπράιτον, το Βούπερταλ, ή το Κεντάκι. Ένας απλός άνθρωπος που μετρά πλέον τα χρήματά του, όσο πλούσια κι αν είναι η χώρα του. Μη γελιέσαι, δεν είσαι ο μοναδικός φτωχός στον πλανήτη.. Βλέπω τους άλλους λαούς ισότιμα με σεβασμό και κυρίως καλή πρόθεση. Αγαπώ τα ταξίδια, και θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο. Θέλω να μάθω κουλτούρες, κουζίνες, συμπεριφορές, πολιτισμούς νέους ή παλιούς. Θέλω να έχω ο ίδιος άποψη για το μέρος που επισκέπτομαι, και να μην επηρεάζομαι από στημένα ρεπορτάζ των καναλιών, η εφημερίδων της χώρας μου. Βιώνω, αξιολογώ, συγκρίνω ένα τόπο που επισκέπτομαι, και στο τέλος εκφράζω την δίκαιη -όσο γίνεται-άποψή μου στους ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ. Και κατά πάσα πιθανότητα, θα τους επηρεάσω για το αν θα επισκεφτούν ή όχι αυτό το μέρος. Θα σου μιλήσω από καρδιάς, καλοπροαίρετα και με ειλικρίνεια για εσένα και την τουριστική Ελλάδα. Αν θέλεις λάβετα υπόψη σου...
 
Η Ελλάδα στο μυαλό μου πριν την επισκεφτώ..
 
Γνωρίζω ότι αυτή την εποχή ασφυκτιάς από τις συνεχείς αρνητικές επιθέσεις που δέχεσαι σε παγκόσμιο επίπεδο. Βγάζουν όλοι τη χολή τους πάνω σου. Μην μας παρεξηγείς. Κάποτε και εσύ μας πίκραινες και δεν μιλούσαμε: « Οι τσιγκούνηδες οι ξένοι, παίρνουν μία φέτα καρπούζι, βγαίνουν μόνο Σάββατο και κοιμούνται με τις κότες. Ενώ εγώ ο Έλληνας; Άρχοντας, γλεντζές, μερακλής, χουβαρντάς.» Θυμάσαι που τα έλεγες; Είδες τώρα πως γύρισε ο τροχός;
 
Σε καταλαβαίνω. Είσαι θυμωμένος, σε σύγχυση και σε απόγνωση. Θα έπρεπε να ξέρεις ότι η πλειοψηφία του απλού κόσμου, όχι μόνο δεν σε μισεί, αλλά αντίθετα είναι μαζί σου. Και ξέρεις γιατί; Διότι σχεδόν σε όλα τα σχολεία του κόσμου, μας «μπόλιασαν» με το μικρόβιο να θαυμάζουμε τον ευλογημένο τόπο που ζεις. Μαθαίναμε για την αρχαία Ελλάδα και τη μυθολογία της. Τον υπέροχο πολιτισμό της, τη δημοκρατία της, τους φιλοσόφους της. Εσείς γεννήσατε την Ιατρική, την τεχνολογία, τις τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, την αρμονία και τόσα άλλα. Σας ζηλεύαμε και σας ζηλεύουμε. το ξέρεις; Ακόμα και το κλίμα σας είναι το ιδανικότερο.
 
Όλοι μας, ονειρευόμασταν κάποτε να αξιωθούμε να περπατήσουμε εκεί που περπάτησε ο Περικλής, εκεί που δίδαξε ο Αριστοτέλης φιλοσοφία και ο Ιπποκράτης ιατρική. Όταν άκουγα τη λέξη Ελλάδα, αυτόματα ζωγραφιζόταν στο μυαλό μου, δύο ζωντανά και αισιόδοξα χρώματα. Το γαλάζιο και το άσπρο. Καταγάλανος ουρανός και θάλασσα, και κατάλευκα σπίτια ή εκκλησίες με τρούλους. Σαντορίνη μήπως..; Και φως πολύ φως. Αυτή ήταν η εικόνα που «πουλούσατε» αλλά και συνεχίζετε να πουλάτε. Αυτή χαράχθηκε στο μυαλό μας και ονειρευόμασταν... Κάτι σαν τον φοίνικα και τη ερημική παραλία στα εξωτικά μέρη. Αληθινή η φώτο, αλλά και η πραγματικότητα αρκετά διαφορετική. Ο φοίκινας εκεί είναι, αλλά με μερικές χιλιάδες ομοϊδεάτες που θέλουν να ζήσουν το όνειρο της ξάπλας κάτω από το φοίνικα, με ένα πολύχρωμο κοκτέιλ και το κλασσικό ομπρελάκι. Πόσους να χωρέσει από κάτω του ο «κακόμοιρος.»;
 
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη χώρα σου. Φαντάζεσαι γαλαζοπράσινες, παραλίες, ξεγνοιασιά, ούζα, χωριάτικη στα δύο και λευκό παγωμένο κρασί κάτω από την κληματαριά, αυθεντικό παρεϊστικο γλέντι σε ταβερνάκι, και τη γραφική εικόνα του ψαρά με το μουστάκι και την τραγιάσκα να σου χαμογελά και να σου φωνάζει «όπα» !! Kαι να ρίχνει επιτόπου αυθόρμητα μια γυροβολιά από συρτάκι.. Αν προσθέσεις και το όνειρο να συναντήσεις τον Έλληνα ομορφόπαιδο Λατίνο εραστή που θα σε κάνει να σκιρτήσει η καρδιά σου, τότε το πακέτο έχει ολοκληρωθεί. Live your myth in Greece.
 
Η πραγματική Ελλάδα όπως την έζησα
 
Παραβλέπω ότι υπάρχει περίπτωση να ματαιωθεί η άφιξή μου στη χώρα σου, επειδή υπάρχει κάποια απεργία στο αεροδρόμιο ή κάποιοι δεν με αφήνουν να κατέβω από το κρουαζιερόπλοιο. Εσένα θα σου άρεσε να είχες ετοιμάσει την οικογένειά σου για να κάνετε πχ Πρωτομαγιά στη Χαλκιδική, και να σου έκλειναν το δρόμο οι υπάλληλοι του δήμου επειδή είχαν διαφορές με το Δήμαρχο; Δεν θα θύμωνες; Δεν θα έλεγες: « Άντε βρε παλιοχαλκιδικιώτες που θα ξαναέρθω εδώ. Θα πάω Πιερία». Και καθίστε να μαλώνετε. Και όταν τα βρείτε, ψάξτε με να βρείτε. Εμένα γιατί να μου αρέσει αυτή η προσβολή στο πρόσωπό μου, ερχόμενος από την άκρη του κόσμου.; Σε ήξερα και από χθες και μου φέρεσαι έτσι; Σε αυτή τη χώρα γεννήθηκε η δημοκρατία; Δε νομίζω.Άντε και μας κάνατε τη χάρη και μας αφήσατε να κατεβούμε, για να ζήσουμε το μύθο στο Greece. Σε κάθε σοβαρή χώρα που θεωρεί τον τουρισμό πηγή ανάπτυξης και εσόδων, τα αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμοί είναι κουκλάκια. Σε εσένα ρε φίλε Έλληνα, γιατί είναι όλα τόσο παραμελημένα, κακόγουστα, και παλιά; Ακόμη και το μοναδικό αξιοπρεπές «Ελ. Βενιζέλος», μυρίζει Γερμανία και όχι Ελλάδα.. Τόσα χρήματα έπεσαν εδώ και 30 χρόνια από την Ε.Ε για να αναβαθμίσεις τις υποδομές σου. Κλέψε ρε φίλε. To χέρι στο μέλι το βάζουν όλοι. Και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Με το δάχτυλο όμως. Ανθρώπινο είναι. Αλλά φτιάξε κάτι. Έτσι για το γαμώτο. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Μα τίποτα..; Βούτηξες όλος μέσα στο βαρέλι λες και είχες να φας χρόνια. Το τι τράβηξα στα αεροδρόμια Ρόδου, Κρήτης κτλ, από τον συνωστισμό και τις ουρές δεν περιγράφεται. Όχι της Σμύρνης, αλλά λόγω τις απουσίας στοιχειωδών υποδομών. Και θέλεις να μου πουλήσεις τουρισμό;
 
Επειδή είμαι πολύ παρατηρητικός ξέρεις τι άλλο είδα; Φτάνοντας για τον έλεγχο διαβατηρίων, οι αστυνομικοί σου στα γκισέ, φορούσαν άλλοι πολιτικά ρούχα και άλλοι στολές. «Αυτό σε πείραξε θα μου πεις;». Ναι αυτό, διότι είναι η πρώτη εικόνα της χώρας σου. Δείχνει πολλά. Και αν κατάλαβες καλώς. Ο τουρισμός είναι θέατρο, εικόνα, έξυπνη παρουσίαση, ευκαιρία προβολής όλων των θεσμών και μηχανισμών σου. Έχεις εχθρούς και φίλους που σε παρακολουθούν στις ποιο ασήμαντες λεπτομέρειες. Κάνε βρε Έλληνα κάστινκ, και βάλε 2-3 λεβεντόπαιδα αστυνομικούς με εντυπωσιακές στολές, και 2-3 μοντέλα γυναίκες συναδέλφους, να πάθω πλάκα. Στην Ελλάδα έφτασα. Τη χώρα της ομορφιάς, του κάλλους και της αρμονίας. Αλλά και να νιώσω την ασφάλεια και την πυγμή των σωμάτων ασφαλείας. Δεν ξέρεις ότι το θέμα «ασφάλεια», είναι το Νο1 στην επιλογή ενός προορισμού; Εδώ ο άλλος ένα παλιοβιογραφικό δίνει, και το έχει κάνει επιστήμη, για να προβάλει την «εικόνα του..»
 
Πάμε στην αισθητική των δημόσιων χώρων τώρα. Πως αντέχεις να ζεις μέσα σε τόση βρωμιά βρε φίλε; Στους βομβαρδισμούς του Λονδίνου είχε ποιο πολύ τάξη. Δεν σε κουράζει στο μάτι αυτό το γενικό μπάχαλο; Παντού σπρέι, φθορές και παρακμή. Ξέρετε πόσο άσχημα δείχνει στα μάτια μας; Το παράδοξο είναι, ότι από ντύσιμο είστε «στην τρίχα», και τα σπίτια σας μέσα πεντακάθαρα. Παραδέχομαι ότι τα δικά μας σπίτια μέσα, είναι πολύ βρώμικα. Τους κοινούς χώρους όμως, τους προσέχουμε με ιερότητα.
 
Ίσως και αυτό το μπάχαλο, να είναι ένας από τους λόγους που ανθεί το «all inclusive». Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό για εμάς. Είναι ψυχολογικό, είναι αισθητικό, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Ήρθαμε 5-10 ημέρες στη χώρα σας, για να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να ξενοιάσουμε. Η θαλπωρή του περιποιημένου ξενοδοχείου, είναι αναγκαίο κακό για εμάς. Άντε και βγήκαμε μια βόλτα στην πόλη σας. Με τι να αντιπαρατεθούμε; Με την κυκλοφοριακή αναρχία, τα μηχανάκια, το θόρυβο, τα αδέσποτα, τα κακόγουστα εστιατόρια που έμειναν στο «τζατζίκι-μουζάκα», τα γκαρσόνια με το άσπρο πουκάμισο, και τα άθλια αγγλικά τους, που το χειμώνα είναι κτηνοτρόφοι, αγρότες κτλ; Με τους δεκάδες επαίτες και παράνομους πωλητές που δεν μας αφήνουν σε ησυχία; Με την ηχορύπανση από βλαχοκίτς Ελληνικά και ξένα; Ενώ έχεις βγάλει ύμνους με Χατζιδάκη, Ξαρχάκο, Θεοδωράκη και Λοΐζο; Αυτή την Ελλάδα διδάχθηκα στο σχολείο; Αυτή την Ελλάδα ονειρεύτηκα από το πόστερ του ΕΟΤ; Για αυτό πλήρωσα από το υστέρημά μου; Για να ξεσκάσω, ή για σκάσω;
 
Και ξέρεις κάτι φίλε Έλληνα; Έχεις το μαγαζί «γωνία», έχεις το καλύτερο «υλικό», κι όμως έμεινες ουραγός. Λίγο τις λεπτομέρειες να φτιάξεις και θα τους τρελάνεις όλους. Αλλά εσύ επαναπαύθηκες και δυστυχώς έμεινες πίσω από όλους. Δεν θέλησες να «αλλάξεις». Οι εξελίξεις σε ξεπέρασαν.. Σε όλο τον κόσμο, οι περισσότερες χώρες προχωρούν, αναπτύσσονται, εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες, κάνουν καινοτόμες ενέργειες σε όλους τους τομείς. Χώρες υποταγμένες για δεκάδες χρόνια στη μπότα του κομμουνισμού, χωρίς να είναι στην Ε. Ε., και τις βλέπεις αλλαγμένες προς το καλύτερο. Διότι αποφάσισαν τι θέλουν.. Φαντάσου ότι το Ισραήλ δεν έχει σταγόνα νερό, κι όμως βγάζουν απίστευτη παραγωγή φρούτων και λαχανικών και τα εξάγουν κιόλας !! Και εσύ δεν μπορείς ούτε το θέμα των σκουπιδιών σου να επιλύσεις. Καλά δε σου μιλάω για ανακύκλωση κτλ. Ένας θαυμάσιος νόμος βγήκε για την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, για να μην προκαλείς καρκίνο στο παιδί σου, και ούτε εκεί πειθάρχησες !!
 
Κανείς δε θα σώσει αν δεν το θέλεις ο ίδιος. Νομίζεις ότι θα σε σώσουν πάλι οι άλλοι; Οι «δικοί σου» ψευτορήτορες, ή οι ξένοι καρχαρίες..; Αν δεν σηκώσεις τα μανίκια και να δουλέψεις, δεν έχεις ελπίδα. Δούλεψε για σένα, το παιδί σου, την αξιοπρέπειά σου. Σταμάτα να κλαψουρίζεις, να μιζεριάζεις, να απειλείς, να αυτοκαταστρέφεσαι. Δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Πίστεψέ με..
Τι ήξερε από τουρισμό η Τουρκία και η Κροατία μόλις πριν 10 χρόνια; Κι όμως, «καλπάζουν» τώρα. Διότι έβαλαν το κεφάλι κάτω, δούλεψαν και δουλεύουν για το καλό και συμφέρον όλων. Ενώ εσύ; Ψευτόμαγκας, ξερόλας, δεν ανέχεσαι να σε εκμεταλλεύεται ο άλλος. Θίχθηκες; Δεν πειράζει. Την αλήθεια σου λέω. Ίσως σε βοηθήσω μήπως και ξυπνήσεις κάποτε. Έπεισες τον εαυτό σου στο: « Τι να μας πουν μωρέ όλοι αυτοί; Έχουν τη θάλασσά μας; το φαγητό μας; τα γλέντια μας;» Έχεις δίκιο φίλε Έλληνα, δεν τα έχουν. Έχουν όμως σεβασμό στον πελάτη τους. Τιμούν το χρήμα που τους δίνει..
Στη γαστριμαργία που είναι το δυνατό σου χαρτί, και έχει φήμη παγκόσμια, και εκεί τα έκανες θάλασσα. Είναι δυνατόν να πηγαίνω στην Κάρπαθο και στο πρωϊνό μου αντί να βρω το υπέροχο τοπικό μέλι, να τρώω εισαγόμενο !!; Και τι μου λέει η ξενοδόχος: «Τι να κάνουμε; Το δικό μας είναι ακριβό .» Θα σου άρεσε εσένα να πας στο Εκουαδόρ και να φας μπανάνες Κρήτης επειδή είναι φτηνότερες; Θέλεις πρόταση; Όπως υπάρχει το «English και American breakfast» εσύ καθιέρωσε το «Greek Breakfast». Πριμοδότησε όλες τις μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο και στην Ελλάδα να έχουν ειδικό χώρο με ελληνικό πρωινό. Με υπέροχο γιαούρτι, πίτες, μέλια, τραχανάδες κτλ. Ο ξένος γεύεται, μυρίζει, απολαμβάνει, ονειρεύεται Ελλάδα και στο τέλος την επισκέπτεται. Τόσο απλά.
 
Να σου πω ένα ακόμη εύκολο που δεν χρειάζεται χρήματα; Στην πλειοψηφία, τα εκατομμύρια γυναικών που έρχονται στη Ελλάδα για διακοπές, έχουν ενδόμυχα μέσα τους το όνειρο της γνωριμίας και του μεγάλου έρωτα, με τον μελαχρινό Έλληνα εραστή. Ποιος θα τις «ανεβάσει»; Ο κρυόκωλος ο Χανς, που για να τη μιλήσει ή να την κοιτάξει, πρέπει να πιει 10 μπύρες και να είναι Σάββατο.; Κι όμως και εδώ οι άντρες σας «ευνουχίστηκαν». Ψυχικά και σωματικά. Που είναι εκείνο το σπιρτόζικο βλέμμα του σερβιτόρου, που χαμογελά και «παίζει» με τα μάτια, ή με έξυπνα κομπλιμέντα την κυρία; Που είναι ο έλληνας ο παίδαρος. Σε αυτό «μάνες» είναι οι Ιταλοί..
 
Και να σου εκμυστηρευτώ κάτι; Εσένα γουστάρω, σε εσένα θέλω να έρθω. Διότι έχεις αυτό το «κάτι άλλο», που δεν το έχει ο Τούρκος ή ο Κροάτης. Αυτό το «κάτι άλλο», αιωρείται στην ατμόσφαιρά σου, στις μυρωδιές σου, στην αύρα που βγάζεις, στην έκφραση του προσώπου σου. Έχεις τόσα απίστευτα προσόντα, και εσύ βγάζεις τα δικά σου μάτια. Έχεις αυτό μοναδικό φιλότιμο ρε έλληνα, που λυγίζει σίδερα. Έχεις ένα μοναδικό, αυθόρμητο χαμόγελο, που όμως τελευταία το έχασες. Έχεις μια εργατικότητα απίστευτη, που την βγάζεις όμως όταν γουστάρεις. Βλέπω κάτι Ελληνόπουλα που σπουδάζουν ή δουλεύουν στη χώρα μου και λέω: « Μπράβο παιδί μου». Έχεις υπέροχη νεολαία, κι όμως κατάφερες και την «έκαψες» κι αυτήν. Βλέπω τις τους επιτυχίες στον αθλητισμό, τις τέχνες κτλ και προβληματίζομαι: Πόσο άξιο παιδί πρέπει να είναι, όταν δεν έχει γήπεδα και αξιοπρεπή εκπαίδευση; Όχι σαν τα δικά μας, που τα έχουν όλα και είναι μονίμως λιώμα από το αλκοόλ και τις χημικές ουσίες. Βλέπω τα αίσχη που κάνουν το καλοκαίρι στις διακοπές τους και μου έρχεται να κρυφτώ. Εσύ έχεις μια εξυπνάδα που δεν υπάρχει στον κόσμο όλο. Οι επιστήμονες λένε ότι οφείλεται στην ύπαρξη των άρθρων στη γραμματική σου, με αποτέλεσμα να οξυγονώνεται καλύτερα ο εγκέφαλος όταν μιλάτε. Εγώ νομίζω, ότι οι δυσκολίες της καθημερινότητας σε έκαναν έξυπνο. Σε αναγκάζουν να παίρνεις πρωτοβουλίες και να βρίσκεις λύσεις όταν όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Εμείς ήμαστε σα ρομποτάκια. Αν συμβεί κάτι αναπάντεχο «βραχυκυκλώνουμε». Εσύ εκείνη τη στιγμή θα μας τρελάνεις. Αλλά.
 
Αλλά παρόλα αυτά φίλε όχι, δεν θα πάρω, όσο δεν αλλάζεις. Είμαι έτοιμος να σου ξαναδώσω ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά πρώτα θα αλλάξεις εσύ. Αποφάσισε..
 
Με εκτίμηση και ειλικρινή αγάπη
Ένας ξένος τουρίστας
 
Για την αντιγραφή
Πάνος Γεωργιάδης
 
Δημοσιεύθηκε στο εξαιρετικό περιοδικό ΤΑΞΙΔΙΑ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012), που διανεμήθηκε με την εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΥΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

      Από την εφημερίδα «Πριν» τής 26ης Αυγούστου 2012.
      Η διεύθυνση πρόνοιας ΑμΕΑ έχει μεταφερθεί από το υπουργείο Υγείας στο
      Εργασίας με απώτερο σκοπό τη σύνδεση της πρόνοιας με τον ΕΟΠΥ και την
      ασφάλιση, έτσι ώστε αν κάποιος δεν είναι ασφαλισμένος να μην μπορεί να
      έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθιστώντας την
      ανταποδοτικότητα και την ιδιωτικοποίηση κεντρικό θέμα.
      Άννα Γαϊτανίδου

      Στην ειδική αγωγή και την ψυχική υγεία η υποχρηματοδότηση των δομών
      καθίσταται το κυριότερο πρόβλημα με πιθανό το ενδεχόμενο κάποιες δομές να
      μην ανοίξουν από Σεπτέμβρη.

      Παράδειγμα είναι το Περιβολάκι (δομή για παιδιά με αυτισμό) και το ΚΕΑ
      Τυφλών, όπου στο πρώτο η διοίκηση αποφάσισε να κλείσει και να παραδώσει
      στο υπουργείο Υγείας τις 2 από τις 3 μονάδες της δομής, ώστε αυτό να
      αναζητήσει νέα διοίκηση για να τις διαχειριστεί. Μία εκ των δομών αυτών
      είναι ο ξενώνας βραχείας διαμονής παιδιών προσχολικής και σχολικής
      ηλικίας, που είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα, με τις ανάγκες για διαμονή και
      θεραπεία που μένουν ακάλυπτες να είναι μεγάλες. Οι αιτιάσεις της διοίκησης
      προκειμένου να στηρίξει την απόφαση της αυτή είναι η υποχρηματοδότηση, που
      παρατηρείται σε όλους τους φορείς, και ο νέος νόμος που αναφέρει ότι τα
      παιδιά σχολικής ηλικίας πρέπει να παραπέμπονται για θεραπεία στις δημόσιες
      δομές, αποκρύπτοντας όμως ότι ο ξενώνας και η μονάδα διάγνωσης που
      κλείνουν δεν υπάγονται σε αυτό το νόμο, ενώ η διοίκηση δεν σεβάστηκε το
      διάλογο με το σωματείο εργαζομένων. Αποτέλεσμα αυτού είναι 25 εργαζόμενοι
      να έχουν μεταφερθεί στην τρίτη μονάδα που λειτουργεί και άλλοι 43 να έχουν
      παραδοθεί στο υπουργείο μαζί με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, περιμένοντας
      τη διάδοχη κατάσταση χωρίς τίποτα να είναι σίγουρο για το εργασιακό τους
      μέλλον. Το ΚΕΑ Τυφλών, που είναι ένα από τα δυο πιστοποιημένα κέντρα
      εκπαίδευσης τυφλών στην Ελλάδα, με το άλλο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη,
      απειλείται με κλείσιμο, μιας και οι εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν πολλούς
      μήνες και η δομή υπολειτουργεί.

      Παράλληλα, η διεύθυνση πρόνοιας ΑμΕΑ έχει μεταφερθεί από το υπουργείο
      Υγείας στο Εργασίας με απώτερο σκοπό τη σύνδεση της πρόνοιας με τον ΕΟΠΥ
      και την ασφάλιση, έτσι ώστε αν κάποιος δεν είναι ασφαλισμένος να μην
      μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθιστώντας την
      ανταποδοτικότητα και την ιδιωτικοποίηση κεντρικό θέμα.

      Στο μεταξύ η κυβέρνηση έχει κηρύξει στάση πληρωμών στα προνοιακά και
      αναπηρικά επιδόματα, αφού τα χρήματα δεν είχαν καταβληθεί στους
      δικαιούχους από το Μάιο, καθώς δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες πιστώσεις από
      το υπουργείο Οικονομικών. Τελικά τα χρήματα δόθηκαν τον Αύγουστο, αλλά από
      τα προβλεπόμενα κονδύλια για τους δήμους και όχι από τα κονδύλια που είχαν
      προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για τα επιδόματα των ΑΜΕΑ.

      Παράλληλα η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την απογραφή των αναπήρων και τα
      σκάνδαλα που ανακαλύπτονται για να καταργήσει σταδιακά τα προνοιακά
      επιδόματα μέσω της επιβολής εισοδηματικών κριτηρίων και της μείωσης των
      ποσοστών αναπηρίας. Οι ανάπηροι και οι οικογένειές τους στηρίζονται στα
      χρήματα αυτά καθώς τους οφείλονται ακόμα χρήματα για θεραπείες, τεχνικά
      βοηθήματα και φάρμακα που έχουν πληρώσει από την τσέπη τους. Ήδη μελετάται
      η μείωση των επιδομάτων από 313 ευρώ σήμερα που εισπράττει το 65% των
      δικαιούχων σε 230 ευρώ.

      Παράλληλα, στάση πληρωμών έχει κηρύξει και ο ΕΟΠΥΥ, αφού, λόγω της
      υποχρηματοδότησής του, μέχρι σήμερα δεν έχει καταβάλει ούτε ευρώ στις
      δομές ειδικής αγωγής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας μόνο δομής στην
      Αττική, όπου τα χρωστούμενα φτάνουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ για τις
      θεραπείες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2012, ενώ σε πολλές δομές δεν
      έχει καν υπογραφεί η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

      Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά
      50%, οδηγούν στην τραγική οικονομική κατάσταση των περισσότερων δομών, με
      14 από τους 32 φορείς να έχουν απλήρωτους τους εργαζόμενους για διάστημα
      από 2 ως 8 μήνες, κάποιες δομές να κινδυνεύουν με συγχωνεύσεις ή με
      αναστολή της λειτουργίας τους από το Σεπτέμβρη, αφήνοντας τους λήτπες των
      υπηρεσιών και τους εργαζόμενους στο δρόμο, να γίνονται απολύσεις και μη
      ανανεώσεις συμβάσεων, κάποιες δομές να προχωρούν σε συζητήσεις για
      ατομικές συμβάσεις, οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις να πολλαπλασιάζονται σε
      σχέση με τις αορίστου και να υπάρχουν δομές που θα εφαρμοστεί η εκ
      περιτροπής εργασία, με δραματικά αποτελέσματα για τις απολαβές των
      εργαζομένων, αλλά και για το επίπεδο των παρεχομένων θεραπειών και της
      ασφάλειας των θεραπευομένων.

      Τέλος, ένα βήμα πίσω φαίνεται να κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της
      παρακράτησης των συντάξεων των ψυχικά πασχόντων σε ποσοστό 50% με 80% μετά
      τις αντιδράσεις που προκάλεσε το μέτρο αυτό. Η υφυπουργός Υγείας Φ.
      Σκοπούλη δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο το μέτρο αυτό κι ότι θα κινηθεί
      αναλόγως για να μην εφαρμοστεί ο νόμος, παρ’ όλο που η εφαρμογή του έχει
      ήδη αρχίσει σε κάποιες δομές. Εκτός από παράνομο, ανήθικο και
      ανταποδοτικό, το μέτρο αυτό έχει ήδη οδηγήσει ασθενείς σε υποτροπές, καθώς
      δεν μένουν χρήματα στους ψυχικά πάσχοντες για να συμμετέχουν στις
      δραστηριότητες εκτός δομών με αποτέλεσμα να πλήττεται η κοινωνικοποίηση
      τους, και θα δημιουργήσει πολλές ταχύτητες ασθενών με αυτούς που έχουν
      υψηλότερη σύνταξη να είναι περισσότερο ευπρόσδεκτοι σε δομές από άλλους.


      Πηγή: Εφημερίδα «Πριν»

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

      Βλέπουν σανίδα σωτηρίας και στα ακίνητα του ΕΣΥ
      Η κυβέρνηση φαίνεται να επενδύει και στον ιατρικό τουρισμό σε μια
      προσπάθεια εξοικονόμησης δαπανών και αυτοχρηματοδότησης των νοσοκομείων
      Στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΣΥ και στην ανάπτυξη του
      ιατρικού τουρισμού βασίζεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προκειμένου να
      ισοσκελίσει τη νέα μαύρη τρύπα στη φαρμακευτική δαπάνη ενόψει της τρόικας.
      Στο μεταξύ, οδηγίες για επιπλέον περιστολή των δαπανών έλαβαν οι διοικητές
      των νοσοκομείων, καθώς οι προϋπολογισμοί έχουν ξεφύγει. Ετσι, σε μια
      προσπάθεια αυτοχρηματοδότησης των νοσοκομείων αλλά και εξοικονόμησης
      δαπανών η κυβέρνηση φαίνεται να επενδύει στον ιατρικό τουρισμό. Τα
      στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι το 2009 περισσότεροι από 4
      εκατομμύρια ασθενείς ταξίδεψαν σε άλλη χώρα αναζητώντας ποιοτικότερη ή
      φθηνότερη περίθαλψη.
      Το 2012 εκτιμάται ότι ο αντίστοιχος αριθμός ασθενών θα ξεπεράσει τα 6
      εκατομμύρια ευρώ, με τους ειδικούς να υπογραμμίζουν ότι εκτός από τα
      ιδιωτικά νοσοκομεία, «χρυσό» κρύβουν και εκείνες οι κλινικές των δημοσίων
      νοσοκομείων που έχουν αποκτήσει διεθνή αναγνώριση.
      Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ινστιτούτου Οπτικής και Ορασης της
      Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Ινστιτούτο, που έχει την έδρα
      του στο Ηράκλειο Κρήτης, έχει κεντρίσει τα επιστημονικά βλέμματα από το
      1989, όταν ανακάλυψε και εφάρμοσε την τεχνική LASIK - δηλαδή τη διόρθωση
      υψηλών αμετρωπιών (μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού) με τη χρήση
      laser. Οπως λέει στα «ΝΕΑ» ο Ιωάννης Παλλήκαρης, καθηγητής Οφθαλμολογίας
      και πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον τελευταίο χρόνο περίπου 200
      ξένοι έβγαλαν εισιτήριο με προορισμό τη χώρα μας για θέματα που αφορούσαν
      την όρασή τους είτε ως ασθενείς είτε ως θεράποντες ιατροί.
      Πάντως και σύμφωνα με μελέτη που επεξεργάζεται ο καθηγητής της Ιατρικής
      Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΕΟΦ Γιάννης Τούντας,
      τουλάχιστον δέκα σύγχρονα νοσοκομεία στην περιφέρεια θα μπορούσαν να
      αποτελέσουν το δίκτυο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού. Μάλιστα και
      σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις τα ταμεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων -
      δημοσίων και ιδιωτικών - θα μπορούσαν να ενισχυθούν κατά 500 εκατομμύρια
      ευρώ σε ένα έτος.
 

      Ως αναξιοποίητος «θησαυρός» αναμένεται να παρουσιαστεί στους τεχνοκράτες
      της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ και η ακίνητη περιουσία. Ερευνα του 2006
      αποτίμησε τα κτίρια, τα διαμερίσματα και τα οικόπεδα που ανήκουν στα
      νοσηλευτικά ιδρύματα στα 2 δισ. ευρώ, όμως στελέχη εκτιμούν ότι η
      πραγματική τους αξία είναι έως και πέντε φορές υψηλότερη.
      Στην πράξη όμως η αξιοποίησή της δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και αυτό γιατί
      έξι στα δέκα ακίνητα αντιστοιχούν στην κατηγορία «ειδικός σκοπός», που
      σημαίνει ότι υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς, σε 15 περιπτώσεις
      λείπουν νομικά έγγραφα, άρα το τοπίο είναι «θολό», ενώ υπάρχουν και
      εκείνες οι περιπτώσεις όπου μόνον η «ψιλή κυριότητα» έχει παραχωρηθεί στο
      Δημόσιο, με αποτέλεσμα η επικαρπία να ανήκει σε άλλο πρόσωπο νομικό ή
      φυσικό.
      ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μάρθα Καϊτανίδη
       www.tanea.gr