meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

ΠΟΙΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑΤις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, Εργασίας Γιάννη Βρούτση και Υγείας Μάκη Βορίδη.
Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ήταν ένα εκ των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση της υπο-δόσης του 1 δισ. ευρώ.
Η μνημονιακή υποχρέωση για κάλυψη των ανασφάλιστων από πλευράς φαρμακευτικής φροντίδας που θα προκαλέσει ετήσια δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό έως 340 εκατ. ευρώ προβλέπει τα εξής:
 • Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφάλιστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους, δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα.
 • Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να έχουν ΑΜΚΑ. Η συνταγογράφηση θα γίνεται μόνον με ειδικές ηλεκτρονικές συνταγές στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και θα δημιουργείται ή θα χρησιμοποιείται υπάρχον ειδικό μητρώο για τους ανασφάλιστους στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ). Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει μητρώο θα τροποποιείται το λογισμικό ώστε να αναγνωρίζει τους ανασφάλιστους ως ένα επιπλέον ταμείο.
 • Αρμόδιοι για την συνταγογράφηση φαρμάκων σε δικαιούχους της άνω παραγράφου είναι αποκλειστικά και μόνον ιατροί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ. Τα φάρμακα τα οποία καλύπτονται ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον θετικό κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων (ν. 3816/2010). Για την συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών στους δικαιούχους ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά την συνταγογράφηση τους σε ασφαλισμένους.
 • Η συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τους ανασφάλιστους θα γίνεται από τις δημόσιες δομές μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών επί των οποίων θα προβλεφθεί ειδική ένδειξη. Οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής περίθαλψης που αφορά οξεία περιστατικά, χρόνιες παθήσεις, καθώς και φάρμακα υψηλού κόστους, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και προβλεπόμενες επιβαρύνσεις που ακολουθούνται και για τους ασφαλισμένους.
 • Οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και όλα τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία. Στην περίπτωση φαρμάκων που χορηγούνται εντός νοσοκομείων κατά την διάρκεια νοσηλείας ή σε ημερήσια και εξωτερική βάση, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά την συνταγογράφηση τους σε ασφαλισμένους. Η προμήθεια των φαρμάκων αυτών από τα νοσοκομεία γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί τιμολόγησης, εκπτώσεων και συμμετοχών. Στην περίπτωση φαρμάκων που ελέγχονται από επιτροπές του ΕΟΠΥΥ και η χρήση τους προ εγκρίνεται στην περίπτωση των ασφαλισμένων, εφαρμόζονται αναλογικά ίδιες ρυθμίσεις για την περίπτωση των ανασφάλιστων.
 • Αντίστοιχα στην περίπτωση φαρμάκων που συνταγογραφούνται για χρήση εκτός νοσοκομείων, η χορήγηση τους δύναται να γίνεται είτε από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, είτε από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα ο ΕΟΠΥΥ δύναται να χορηγεί και φάρμακα που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του ν. 3816/2010, και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις των ανασφάλιστων σε τιμή νοσοκομειακή και με επιπλέον έκπτωση 6,5%.
 • Η συμμετοχή των ασθενών σε περιπτώσεις φαρμάκων υψηλού κόστους είναι μηδενική. Στην περίπτωση των φαρμάκων που δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του ν.3816/2010 η διάθεση δύναται να γίνεται από τα συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή είναι ίδια με την συμμετοχή που ισχύει για τους ασφαλισμένους.
 • Η συνταγογράφηση γίνεται με βάση την δραστική ουσία και χορηγείται πάντοτε το φθηνότερο φάρμακο της δραστικής ουσίας, εκτός και αν ο ασθενής καλύψει την όποια διαφορά σε περίπτωση επιλογής ακριβότερου φαρμάκου.
 • Τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ δύνανται σε συμφωνία με τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να προμηθεύονται τα φάρμακα ειδικά για την περίπτωση ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών με επιπλέον εκπτώσεις πέραν αυτών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Έως την έκδοση αποφάσεων του υπουργού Υγείας που θα θεσπίζουν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ειδικά περιθώρια κέρδους για τους χονδρεμπόρους και τους φαρμακοποιούς ή εκπτώσεις και ειδικά επιπρόσθετα rebates για τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο περιθώρια κέρδους.
 • Η επεξεργασία των σχετικών συνταγών θα γίνεται με βάση την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία και υπάρχει διακριτή έκδοση σχετικών παραστατικών πληρωμής που καταχωρούνται σε ειδικό κωδικό, ξεχωριστό από τον κωδικό της φαρμακευτικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση των σχετικών δεδομένων.
 • Οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν κάθε μήνα με αυτοτελή φάκελο και τιμολόγιο τις εν λόγω συνταγές στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Οι συνταγές ελέγχονται αυτοτελώς παράλληλα με τον κανονικό λογαριασμό ΕΟΠΥΥ και εκδίδεται ξεχωριστό ένταλμα.Κατά τον υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού, δύναται να αφαιρεθεί από το πληρωτέο οποιοδήποτε επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί σε επιπρόσθετες εκπτώσεις για τα φάρμακα αυτά. Αντίστοιχες ρυθμίσεις μπορούν να ορισθούν για τις εκπτώσεις και επιπρόσθετα rebates των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας.
 • Το ποσό που αφορά στην κάλυψη των δικαιούχων συνυπολογίζεται στην συνολική φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και στο claw back και στον υπολογισμό των περιθωρίων των δικτύων διανομής. Για τα φάρμακα αυτά ισχύουν όλα τα μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής φροντίδας που ισχύουν για τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασφαλισμένους (πλαφόν, στόχοι συνταγογράφησης, συνταγογράφηση με δραστική ουσία, πρωτόκολλα) ώστε να τίθεται υπό έλεγχο η εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ Ε.Σ.Π.Α.


Εγκρίθηκε το σύνολο των προτάσεων του Δήμου Ιλίου για ένταξη των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Ε.Σ.Π.Α.Εγκρίθηκε το σύνολο των προτάσεων που κατέθεσε ο Δήμος Ιλίου για την ένταξη των Βρεφονηπιακών Σταθμών στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., ενώ παράλληλα με το πρόγραμμα θα εξασφαλιστεί και το απαραίτητο προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία των Σταθμών.Η εξ’ ολοκλήρου ένταξη των προτάσεων του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. είναι το αποτέλεσμα της καλής προετοιμασίας του συνόλου των Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα του Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, όπου κατέθεσαν ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, καθώς επίσης και της διαρκούς προσπάθειας της Διοίκησης για έμπρακτη στήριξη της οικογένειας. 


Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ: Η ΡΑΜΠΑ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ!Η ράμπα νίκησε τον ρατσισμό

Στις 30 Ιουλίου θα τοποθετηθεί ξανά στην παραλία της Νέας Μάκρης η ηλεκτροκίνητη ράμπα κολύμβησης για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που απομακρύνθηκε την περασμένη εβδομάδα έπειτα από διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Ρεπορτάζ: Στέλιος Βογιατζάκης.

Η απεγκατάσταση της ράμπας προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, καθώς όλοι μιλούν για μια απάνθρωπη απόφαση η οποία δεν σέβεται ούτε στο ελάχιστο το στοιχειώδες δικαίωμα των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες να απολαύσουν την παραλία όπως οι υπόλοιποι πολίτες.

Τα δύο προηγούμενα χρόνια η ράμπα είχε τοποθετηθεί χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις. Φέτος, όμως, το συνεργείο του Δήμου Μαραθώνα που προσπάθησε να την τοποθετήσει βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. «Όταν τοποθετούσαμε τη ράμπα στη θέση Αύρα ήρθε το Λιμενικό και σταμάτησε τις εργασίες. Όπως μας είπαν, έλαβαν ανώνυμες καταγγελίες ότι δεν είχαμε άδεια. Αυτό ήταν αλήθεια, αλλά δεν έχουμε πάρει ποτέ άδεια ούτε για τις ομπρέλες, ούτε για τις ντουζιέρες, ούτε για τις πλάκες για τους τυφλούς που τοποθετήσαμε στο πεζοδρόμιο της παραλίας. Σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 30 ράμπες και κανένας δεν ζητά άδεια για να τις τοποθετήσει. Ηταν πρωτάκουστο αυτό που συνέβη. Δυστυχώς, μπλέξαμε εξαιτίας του ρατσισμού κάποιων» λέει στο «Έθνος» ο δήμαρχος Μαραθώνα Ιορδάνης Λουίζος.

Ο δήμαρχος τονίζει ότι έχει έρθει σε επαφή με την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, για να διευθετήσει το θέμα και υπογραμμίζει ότι η ράμπα δεν είναι διακοσμητική και καλύπτει πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. «Τα προηγούμενα καλοκαίρια δίναμε τουλάχιστον πέντε τηλεχειριστήρια τη μέρα σε ανθρώπους που ήθελαν να τη χρησιμοποιήσουν».

Κανένας περιορισμός.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Γιάννης Βαρδακαστάνης επισημαίνει ότι το περιστατικό προκαλεί αλγεινή εντύπωση και δεν διστάζει να χαρακτηρίσει «ρατσιστές» τους ανθρώπους που ζήτησαν την απομάκρυνση της ράμπας. «Κανένας πολίτης στην Ελλάδα του 2014 δεν δικαιούνταν να συμπεριφέρεται ρατσιστικά στον άλλο πολίτη. Το έχουμε κερδίσει ως κοινωνία και οφείλουμε ο καθένας με την ατομική του στάση και τη συλλογική του συμπεριφορά να το σέβεται. Οι παραλίες και οι θάλασσες ανήκουν σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς.

Η τοποθέτηση μηχανισμών πρόσβασης στη θάλασσα των ατόμων με κινητική αναπηρία είναι μια μεγάλη δικαιωματική κατάκτηση των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία και πρέπει να γίνει σεβαστή από το σύνολο του πληθυσμού» λέει στο «Έθνος».

Προς το παρόν, πάντως, ο δήμος έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση μιας παρόμοιας ηλεκτροκίνητης ράμπας στην παραλία των κατασκηνώσεων του Αγίου Ανδρέα, όπου κάθε καλοκαίρι φιλοξενούνται περίπου 1.500 άνθρωποι με κινητικά προβλήματα.

Πηγή: Εφημερίδα «Έθνος»


ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣυγγενείς ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας από όλη την Ευρώπη βρέθηκαν στις 6 Ιουνίου στο Γκάζι, στο Αμφιθέατρο Αθήνα 9.84. Συμμετείχαν στην ημερίδα με θέμα: ‘Ενδυνάμωση Οικογενειών Ατόμων με Ψυχική Νόσο”. Την ημερίδα διοργάνωσε η ΚΙΝΑΨΥ, Κίνηση Αδελφών Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρίας Janssen, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειών Ατόμων με Ψυχική Νόσο EUFAMI.

Μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, όπου οι δείκτες ψυχικής υγείας διαρκώς πέφτουν, ενώ ταυτόχρονα οι υποδομές και τα μέσα βοήθειας συρρικνώνονται, είναι ανάγκη  να παρουσιαστούν οι αποτελεσματικότεροι τρόποι βοήθειας. Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές των Συλλόγων Οικογενειών και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και οι οικογένειες να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις γνωριμίες τους, στα πλαίσια ενός Συλλόγου.

Ο Αντιπρόεδρος της Κίνησης, Σπύρος Ζορμπάς, μιλά στο STAR Κεντρικής Ελλάδας: ΚΙΝΑΨΥ είναι μια ομάδα αλληλοβοήθειας. Ένας Σύλλογος από άτομα που έχουν κάποιο συγγενή, συνήθως αδελφό ή αδελφή με κάποια ψυχική νόσο. Ο σκοπός είναι να ανταλλάσσουν τα μέλη καλές πρακτικές, να γνωρίζονται ο ένας με τον άλλον και να πετυχαίνουν την αποστιγματοποίηση της ψυχικής ασθένειας».

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης Λάζλο Αντόρ και ο Ευρωβουλευτής Νίκος Χρυσόγελος.

«Η οικογένεια είναι σύμμαχος των Ψυχικά ασθενών ανθρώπων και θα πρέπει να τους στηρίζει. Ευτυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει αλλάξει, αφού το χειρότερο για αυτούς τους ανθρώπους είναι να μένουν κλεισμένοι σε ένα ίδρυμα». Αυτά επισημαίνει μεταξύ των άλλων ο Γιώργος Χριστοδούλου, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας.
Ανάμεσα στους Ομιλητές ήταν ο γνωστός Ψυχίατρος Ορέστης Γιωτάκος, ο οποίος ανέλυσε το θέμα: ‘Δομές Ψυχικής Υγείας χαμηλού κόστους, η Συμβολή της Τεχνολογίας’.
Ο Δικηγόρος και Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη, Ευτύχης Φυτράκης, αναφέρθηκε στο δικαίωμα που έχουμε όλοι μας στην Ψυχική Υγεία, Ελευθερία και Υποστήριξη. 

Στο εναρκτήριο πάνελ της ημερίδας χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιλίου κ. Βαγγέλης Αυγουλάς, επισημαίνοντας ότι στο Ίλιον εδώ και δύο χρόνια η ΚΙΝΑΨΥ έχει βρει δωρεάν στέγη στο Κέντρο ΑμεΑ του Δήμου για την ανάπτυξη των διοικητικών της δραστηριοτήτων και για συγκεντρώσεις των μελών της!

Δείτε αναλυτικά αποσπάσματα από τις εισηγήσεις και εκτενές ρεπορτάζ στο παρακάτω link:
http://webtv.lamiastar.gr/index.php?view=video&list_alias=obrela

Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΥΖΕΡΙ
Κάθε Σαββατόβραδο στον Κεραμεικό, άνθρωποι που χτυπήθηκαν όσο λίγοι από την κρίση, βάζουν τα ποτά, τους μεζέδες και μοιράζονται με τους πελάτες διδακτικές εμπειρίες. Μπορεί να είναι άστεγοι, αλλά η αξιοπρέπεια, η δύναμη και η αισιοδοξία που διαθέτουν δεν τους λύγισε και πήραν μια γενναία απόφαση. Να δημιουργήσουν το δικό τους καφέ-ουζερί και να αποδείξουν σε όλους ότι ο άνθρωπος όσο αναπνέει είναι ικανός για όλα! Δίπλα στις γραμμές του τρένου στον Κεραμεικό, στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων της ΜΚΟ «Κλίμακα», κάθε Σαββατόβραδο, ο χώρος μεταμορφώνεται σε χώρο διασκέδασης και κοινωνικοποίησης. Οι άστεγοι «βάζουν» τα ποτά, τους μεζέδες, τη μουσική και την παρέα και το μόνο που ζητούν από τους πελάτες είναι να φέρουν από το σπίτι την καλή τους διάθεση. Οσο για τις τιμές…, όπως επισημαίνουν στο ethnos.gr, o,τι έχει ευχαρίστηση ο κάθε πελάτης και ό,τι του επιτρέπει η τσέπη του. Τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας στους αστέγους, χωρίς την παραμικρή συμμετοχή της οργάνωσης.ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥΜέσα σε μια πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε και φέτος το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που οργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου για παιδιά 5-12 ετών των οποίων οι γονείς εργάζονται και το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το κέντρο δημιουργίας Ζαχαρένια Ανέμη.Από το κλείσιμο των σχολείων και έως τις 18/7ου, τα παιδιά δημιούργησαν, έπαιξαν, διασκέδασαν και στο τέλος μας παρουσίασαν την δουλειά τους με μια μεγάλη γιορτή την Πέμπτη 17 Ιουλίου το απόγευμα στο 3ο Δημοτικό σχολείο Ιλίου.


 • Στην αρχή του προγράμματος χωρίστηκαν σε ομάδες, βρήκαν όνομα για την ομάδα, έφτιαξαν σύνθημα και πήραν μέρος με πολύ κέφι  στα διάφορα παιχνίδια και στο κυνήγι του θησαυρού που γίνονταν κάθε εβδομάδα.
 • Κάνανε αθλήματα και οργανώσανε το δικό τους πρωτάθλημα.
 • Δημιούργησαν τα δικά τους έργα τέχνης  με ανακυκλώσιμα υλικά στο εργαστήρι εικαστικών.
 • Φτιάξανε κούκλες που στο τέλος του προγράμματος τις είδαμε να ζωντανεύουν μέσα στην παράσταση που ετοιμάσανε.
 • Στο εργαστήρι του θεατρικού παιχνιδιού διασκέδασαν δοκιμάζοντας ρόλους, μεταμφιέσεις, ομαδικές σκηνικές δράσεις, αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια.
 • Κατασκεύασαν αυτοσχέδια μουσικά όργανα,  ήρθαν σε επαφή με το ρυθμό και την κίνηση, φτιάξανε τα δικά τους τραγούδια στο μουσικοκινητικό εργαστήρι
 • Χορέψανε και φτιάξανε τις  δικές τους χορογραφίες
 • Ανέπτυξαν την οικολογική τους συνείδηση μέσα από την  ανακύκλωση
 • Πήγαν εκδρομές στο δάσος της Καισαριανής, στην Εθνική Γλυπτοθήκη, στο Σπαθάριο μουσείο, στο πάρκο Τρίτση.
 • Παίξανε μπουγέλο
 • Οργανώσανε παζάρι με δικές τους δημιουργίες και με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν αποφάσισαν να αγοράσουν τρόφιμα μακράς διαρκείας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Ιλίου.Τέλος κλείσανε το κύκλο καλώντας μας να παρακολουθήσουμε την θεατρική παράσταση  «Παραμυθοχώρα» όπου οι μικροί πρωταγωνιστές, χάρισαν άφθονο γέλιο σε όλους τους θεατές!!!
Παράλληλα, σε μία πολύ εντυπωσιακή έκθεση παρουσίασαν τις δημιουργίες τους από τα εργαστήρια των εικαστικών και του κουκλοθεάτρου.Στην εκδήλωση, ο Αντιδήμαρχος Ιλίου κ. Βαγγέλης Αυγουλάς, εκπροσωπώντας το Δήμαρχο της πόλης κ. Νίκο Ζενέτο, δήλωσε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στους γονείς:

«Τα χαμόγελα των παιδιών  και η δική σας ανταπόκριση ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αλλά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί από ιδίους πόρους ο Δήμος Ιλίου, φέτος απασχόλησε 360 παιδιά και η αυξημένη ζήτηση μας οδηγεί του χρόνου να εντάξουμε και τέταρτο σχολείο της πόλης στη δράση ανοίγοντας άλλες 100 θέσεις».Καλό καλοκαίρι!!!


Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;Πόσο ανοιχτή αγκαλιά έχουμε πραγματικά για τα Αμεα στη χώρα μας;

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, κυρίως από φορείς, συλλόγους ή μοναδικές(η μήπως μοναχικές;), ώστε οι συμπολίτες μας να κατανοήσουν την αναπηρία. Τι είναι αναπηρία, πόσο κοντά είμαστε σε αυτή, γιατί οι αρτιμελείς φοβούνται λες και είναι κολλητική ασθένεια, πόσο σεβόμαστε τη διαφορετικότητα;

Τι συμβαίνει πραγματικά; Η χώρα μας, αν και φημίζεται για τη φιλοξενία της και τα καλά της αισθήματα προς το ξένο και το ξενόφερτο, δε φαίνεται να αντέχει την ιδέα του διαφορετικού που έρχεται να εγκατασταθεί στη ζωή της! Δε θέλω να αγγίξω σε αυτό το άρθρο το κομμάτι του ρατσισμού αλλά του φόβου για το άγνωστο.

Οι Έλληνες είμαστε σε γενικές γραμμές ένας θετικός λαός, με το κέφι μας και με την περηφάνια μας. Για αυτό και ότι κάνουμε, έχει μια υπερβολή. Αυτό ίσως να εξηγεί και γιατί ο Έλληνας φοβάται την αναπηρία. Δεν έχει μάθει να ασχολείται μαζί της, την θεώρει κακή και αρνητική. Θεώρει πως οι ασθένειες μπορεί να μεταδοθούν με μια αγκαλιά ή με ένα φιλί στο συνάνθρωπο.

Από το σχολείο ακόμα, δεν έχουμε λάβει την παιδεία πως τα Αμεα, είναι κομμάτι της κοινωνίας μας, της γειτονιάς μας …μερικές φόρες και της οικογένειας μας. Ότι δε πρέπει να ντρεπόμαστε για τον αδελφό μας, τον πάππου μας ή τη φίλη μας που είναι σε αμαξίδιο, με παραπληγία, με τύφλωση ή με σύνδρομο Down. Να μάθουμε πως όλα είναι κομμάτι της ζωής μας και σε κάποιες περιπτώσεις, πως όλοι είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι. Άρα ότι ίσως βρεθούμε σε ανάλογη θέση.

Οι οικογένειες μας, μεγάλωσαν με παρόμοιο τρόπο και έτσι δε μπόρεσαν να μας μεταλαμπαδεύσουν την ιδέα, πως η αναπηρία σημαίνει θέληση για ζωή, για ύπαρξη, για δημιουργία. Πως κανείς δεν είναι ανώτερος μόνο και μόνο επειδή περπατά ή έχει όλες τις αισθήσεις του ενεργές.  Άλλωστε για αυτό δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τις διαβάσεις αμαξιδίων, κοιτάμε δειλά όταν σκεφτόμαστε να βοηθήσουμε έναν τυφλό στο δρόμο να περάσει απέναντι(ενώ το θέλουμε κατά βάθος), ντρεπόμαστε να κάνουμε φίλο μας ένα γείτονα που είναι σε αμαξίδιο, γιατί πως θα βγούμε και τι θα πει ο κόσμος!

Ειδικά στην επαρχία τα πράγματα δυστυχώς είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οικογένειες που κρύβουν τα παιδιά τους γιατί δεν είναι αρτιμελή, δεν πηγαίνουν στο σχολείο και αρκετές φόρες έχουμε φαινόμενα εγκλεισμού στο σπίτι η σε κάποιο ίδρυμα, μόνο και μόνο για να μη πει τίποτα η «γειτονιά»! (επίσης αυτό το σύνδρομο της «γειτονιάς», είναι ελληνική «εφεύρεση»)

Ξέρω πως μέσα σε μερικές γραμμές δε θα μπορέσω να αλλάξω τον κόσμο, ούτε τη χώρα μας. Όμως θέλω να δώσω τη σπίθα σε όσους με διαβάζουν, πως ο κόσμος έχει αλλάξει και τρέχει, με ή χωρίς αμαξίδιο! Μέσα από κάποια αφιερώματα τις επόμενες εβδομάδες, θα σας δείξουμε από το Newsitamea, πως καθημερινοί άνθρωποι ζουν τη ζωή τους και μας καλούν να πάρουμε μέρος σε αυτήν!

Βογιατζής Ηλίας


Πηγή: newsitamea.gr

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟΤο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 17.07.2014, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό Λαό:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου καταδικάζει τη δολοφονική επίθεση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων κατά του άμαχου πληθυσμού της Παλαιστίνης με αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων αμάχων και κυρίως παιδιών.

Καταγγέλλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ για την απαθή στάση τους απέναντι στην εγκληματική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων.

Ζητάμε:
 • Να σταματήσει η Ελλάδα κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ.
 • Να ενεργοποιηθούν οι Διεθνείς Οργανισμοί με τις μεγάλες δυνάμεις και να σταματήσουν άμεσα τη σφαγή του άμαχου πληθυσμού.
 • Να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και τα παλαιστινιακά εδάφη από τους εποίκους και το στρατό κατοχής.
 • Να κατοχυρωθεί το ανεξάρτητο και κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967.
 • Να επιβληθούν κυρώσεις στο κράτος του Ισραήλ για τις εγκληματικές του πράξεις».Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΥποστήριξη ατόμων με προβλήματα κατάθλιψης: Δωρεάν ομάδες αυτοβοήθειας.

Στις συναντήσεις των ομάδων αυτό-βοήθειας (self-help groups), οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τα προσωπικά τους συναισθήματα, την ενημέρωση που έχει ο καθένας και τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις Διαταραχές Διάθεσης και να ζουν μια ικανοποιητική ζωή. Πρόκειται δηλαδή για αλληλο-υποστήριξη μέσω της ανταλλαγής προσωπικών εμπειριών, γνώσης, προβληματισμών, ανησυχιών, δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή. Είναι συνάντηση αισιοδοξίας με εστιασμό στην αλληλοβοήθεια, την ελπίδα και την ενθάρρυνση.

Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης «Μαζί»,
Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Iεράς Aρχιεπισκοπής Aθηνων,

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.

Υποστήριξη ατόμων με προβλήματα κατάθλιψης.

Όλοι κατά καιρούς νιώθουμε πολύ στενοχωρημένοι, σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ότι φθάνουμε στο απροχώρητο. Συνήθως αυτά τα συναισθήματα δε διαρκούν περισσότερο από μία ή δύο εβδομάδες και δεν επηρεάζουν σοβαρά τη ζωή μας. Άλλες φορές υπάρχει σαφής λόγος, άλλες όχι. Τα ξεπερνάμε, ίσως και χωρίς καθόλου βοήθεια.

Όταν κάποιος όμως έχει συμπτώματα κατάθλιψης, η συναισθηματική κατάσταση δεν βελτιώνεται, συνεχίζει για εβδομάδες και αυτό αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Οι διαταραχές διάθεσης και ιδιαίτερα η κατάθλιψη αποτελούν τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές

Τι είδους βοήθεια υπάρχει για την κατάθλιψη; Τα περισσότερα άτομα καταφεύγουν για συμπτώματα κατάθλιψης στο γιατρό τους. Ανάλογα με το είδος των συμπτωμάτων, τη σοβαρότητα τους και τις περιστάσεις συνήθως προτείνεται: αυτοβοήθεια, ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

Οι φορείς μας, με πολύχρονη και τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου προσφέρουν δωρεάν υποστήριξη σε άτομα με προβλήματα κατάθλιψης από εκπαιδευμένους συντονιστές και δημιουργούν ένα πλαίσιο ατομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ.

Στις συναντήσεις των ομάδων αυτό-βοήθειας (self-help groups), οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τα προσωπικά τους συναισθήματα, την ενημέρωση που έχει ο καθένας και τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις Διαταραχές Διάθεσης και να ζουν μια ικανοποιητική ζωή. Πρόκειται δηλαδή για αλληλο-υποστήριξη μέσω της ανταλλαγής προσωπικών εμπειριών, γνώσης, προβληματισμών, ανησυχιών, δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή. Είναι συνάντηση αισιοδοξίας με εστιασμό στην αλληλοβοήθεια, την ελπίδα και την ενθάρρυνση.

Ποιοι Μπορούν Να Συμμετέχουν Στις Ομάδες Αυτοβοήθειας:

Άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, άτομα με διεγνωσμένη καταθλιπτική ή διπολική διαταραχή και οι συγγενείς τους. Επίσης, όποιος νιώθει διάχυτη ψυχική δυσφορία και δυσθυμία, χωρίς απαραίτητα να έχει διάγνωση ή να έχει έρθει σε επαφή με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, διαρκούν 2 ώρες και είναι ανοιχτές. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να συμμετέχει από μία έως όσες φορές και όποτε το επιθυμεί. Ο συντονισμός της ομάδας γίνεται από εθελοντές που είναι και οι ίδιοι άτομα με ψυχιατρική εμπειρία και (ή έχουν υπάρξει στο παρελθόν) λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή συγγενείς ληπτών. Στις ομάδες συμμετέχουν έως 20 άτομα.

Βασικοί στόχοι ομάδων αυτοβοήθειας:

Οι ομάδες αυτό-βοήθειας έχουν τους εξής βασικούς στόχους:

1. Να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τα μέλη να ανακτήσουν τον έλεγχο του εαυτού τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και των σχέσεων τους.

2. Να παρέχουν ένα δίκτυο και περιβάλλον συναισθηματικής στήριξης, το οποίο μειώνει την απομόνωση και την αποξένωση, μετριάζει την απόγνωση και ενισχύει την αισιοδοξία, την επένδυση στην ελπίδα, την προσωπική ευθύνη και την αποδοχή του εαυτού.

3. Να βοηθήσουν τα μέλη να αντλούν μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση από την ζωή παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια, τις απογοητεύσεις και τις αναποδιές της.

4. Να βοηθήσουν τα μέλη να μάθουν και να εξασκούν νέους, πιο αποτελεσματικούς και ικανοποιητικούς τρόπους και δεξιότητες να σχετίζονται με τους άλλους.

Οι Ομάδες Αυτοβοήθειας Δεν Είναι:

Δεν είναι θεραπεία ή αντικατάστατο οποιασδήποτε θεραπείας.
Δεν παρέχει διαγνωστική εκτίμηση.
Δεν είναι πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές των «12 βημάτων» (όπως για παράδειγμα οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί ).
Δεν είναι διάλεξη ειδικών.

ΟΜΑΔΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι συναντήσεις των ομάδων ψυχοθεραπείας είναι μία φορά την εβδομάδα διάρκειας 2 ωρών για 12 συναντήσεις. Μπορούν να συμμετέχουν έως 12 άτομα. Πρόκειται για θεραπευτικές συναντήσεις από εξειδικευμένους ειδικούς. Στην ομαδική ψυχοθεραπεία οι συμμετέχοντες συζητούν τα θέματα που τους απασχολούν σ’ ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που ελέγχει και διευκολύνει ψυχοθεραπευτής. Το ομαδικό περιβάλλον παρέχει ένα προστατευόμενο  χώρο για την ανάπτυξη νέων συμπεριφορών, τη διερεύνηση σχέσεων, την αντιμετώπιση συμπτωμάτων. Η συμμετοχή σε ομάδες ψυχοθεραπείας ενδείκνυται για άτομα που έχουν ακολουθήσει ατομική ψυχοθεραπεία.

Ποιοι Μπορούν Να Συμμετέχουν Στις Ομάδες ψυχοθεραπείας:

Άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, άτομα με διεγνωσμένη καταθλιπτική ή διπολική διαταραχή και οι συγγενείς τους. Θα πραγματοποιείται ατομική συνάντηση με το συντονιστή της ομάδας.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για αναλυτική ενημέρωση, για να ενημερωθείτε που πραγματοποιούνται ομάδες στην περιοχή σας και πως μπορείτε να συμμετάσχετε καλέστε Δευτέρα – Παρασκευή στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210 81 00 901 (Ώρες 11.00 πμ – 8.00 μμ) Κα. Καρτερολιώτη Ευγενία

www.me-psyxi.gr
www.mazi.org.gr
www.iaath.gr


Πηγή: http://www.psychografimata.com/


ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ ΤΩΝ ONIRAMA ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΒίντεο κλιπ των ONIRAMA στη νοηματική γλώσσα

Μέσα από ένα πρωτοποριακό και συγκινητικό video οι ONIRAMA μας περνούν τα συναισθήματα τους με ένα διαφορετικό τρόπο. Η νοηματική γλώσσα είναι ένα μέσο επικοινωνίας, πέρα από το λόγο! Η εικόνα αποτελεί μια ακόμα γλώσσα επικοινωνίας.

Δε χρειάζονται λέξεις για να φανερώσεις τα συναισθήματα σου. Μέσα από ένα πρωτοποριακό και συγκινητικό video οι ONIRAMA μας περνούν τα συναισθήματα τους με ένα διαφορετικό τρόπο. Η νοηματική γλώσσα είναι ένα μέσο επικοινωνίας, πέρα από το λόγο! Η εικόνα αποτελεί μια ακόμα γλώσσα επικοινωνίας.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου βίντεο αποτέλεσε μια σπάνια εμπειρία για τους ONIRAMA και όλους όσους συμμετείχαν, έζησαν και γέμισαν με ποικίλα και έντονα συναισθήματα σαν εκείνα τα οποία πλημμυρίζουν το τραγούδι των ONIRAMA, με τίτλο #Metaxi.

Μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο οι πρωταγωνιστές αποτυπώνουν την άγνωστη και πλούσια νοηματική γλώσσα & κατ’ επέκταση κουλτούρα. Κάποιες φορές η σιωπή είναι πιο ηχηρή!

Μία εικόνα χίλιες λέξεις…
https://www.youtube.com/watch?v=wDer4HT9ABA

Credits:

Στη δημιουργία της έκδοσης του τραγουδιού με τίτλο #Metaxi στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) συνέβαλε το κέντρο διδασκαλίας ΕΝΓ και υποστηρικτικής παρέμβασης «Πολυχώρος Κιβωτός».
Απόδοση στίχων στους Ευγενεία και Νίκο Γαλάνη.
Διερμηνεία μουσικής και ρυθμού Φωτεινή Σκαφίδα.
Ερμηνεία στην ΕΝΓ Γιώργος Φωτάκης, Ευγενεία Γαλάνη, Νίκος Γαλάνης και Φωτεινή Σκαφίδα.
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Συλβέστρος
Διεύθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Διακουμόπουλος

Πηγή: http://www.mad.tv/