meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

ΕΞΩΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ Β.ΑΥΓΟΥΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΙΛΙΟΥ.


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Του Ευάγγελου Αυγουλά του Γεωργίου, υπό την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. - Οργανισμού Α’ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», ο οποίος εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, επί της οδού Κάλβου αριθμ. 48-50 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ

Τη δημοτική παράταξη με την επωνυμία «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» (Α.Σ.Ι.), η οποία εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, επί της οδού Πριάμου αριθμ. 79, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον επικεφαλής αυτής, κ. Παναγιώτη Κουτσιανά.
_________________________

Με μεγάλη μου κατάπληξη, η οποία σύντομα ετράπη σε δικαιολογημένη αγανάκτηση, πληροφορήθηκα την 15η.10.2012 περί του ότι στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Παράταξής σας, που φέρει το όνομα χώρου «www.asi.gr», αναρτήθηκε από εσάς την άνω ημέρα άρθρο ανώνυμου συντάκτη (υπογράφοντος αυτό ως «Κάτοικος Ιλίου»), υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Με την άνω ανάρτηση υπονοείται εμμέσως πλην σαφέστατα ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας και ελάχιστης διατηρησιμότητας, παραπλανώντας τους αναγνώστες και δημιουργώντας σύγχυση μεταξύ του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της νέας ρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με την αξιοποίηση τροφίμων «περασμένης διατηρησιμότητας». Περαιτέρω, παρατίθεται κακόγουστη γελοιογραφία με τον τίτλο «Ενισχύουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο με τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια & είδη πρώτης ανάγκης», η οποία απεικονίζει τον γνωστό σε όλους, από την ελληνική ταινία «Της Κακομοίρας», υπάλληλο παντοπωλείου, Ζήκο, και διαφημίζει τη διενέργεια κληρώσεων τροφίμων σε «τυχερούς» που θα καλέσουν τον τετραψήφιο αριθμό 11184, ο οποίος ως γνωστόν παραπέμπει στους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εν συνεχεία, και προφανώς επιθυμώντας κακεντρεχώς, υπούλως και δολίως, να μειώσετε τη σημασία του τεράστιου έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και ιδίως των ιδρυτών αυτού,
παραθέτετε απόσπασμα από το «Ημερολόγιο» του Γ. Σεφέρη αποκαλώντας αυτούς «βλάκες, μωρούς, εγωπαθείς και ανάπηρους».
Μάλιστα το άνω δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό, αντιθέτως πληροφορήθηκα ότι έχετε  σχετικά με τη δράση και τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας. Πλέον δε συγκεκριμένως, διεπίστωσα ότι στο από 17.10.2012 άρθρο σας, που βρίσκεται στην στήλη «Δραστηριότητα» της ιστοσελίδας σας, με τίτλο «Με ποιους είστε κ. Ζενέτο;», παραπληροφορείτε το αναγνωστικό κοινό αναφορικά με τις προϋποθέσεις ένταξης καθώς και την αποτελεσματικότητα του άνω Προγράμματος.
Με την παρούσα μου αρνούμαι καθ’ ολοκληρίαν και συλλήβδην τα όσα διαλαμβάνονται στα ανωτέρω άρθρα σας και σε καμία περίπτωση δεν συνομολογώ αυτά. Κατ’ αρχάς επισημαίνω ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο επικεφαλής της παράταξής σας, κ. Παναγιώτης Κουτσιανάς, συμμετέχει στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Ιλίου, η οποία εποπτεύει τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εκπροσωπώντας τον συνδυασμό σας (κατ’ άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Παντοπωλείου). Περαιτέρω, ο Συνδυασμός σας μετέχει πάντοτε στα Δημοτικά Συμβούλια για τη λήψη αποφάσεων. Μολαταύτα, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο επικεφαλής της Παράταξής σας όχι απλώς υπερψήφισε άπασες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις του Δήμου (σχετικά με τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα κ.λπ.), παρά ουδέποτε προέβαλε οιαδήποτε τεκμηριωμένη πρόταση ή παρατήρηση για τη λειτουργία του Προγράμματος ή του Κανονισμού αυτού. Το αυτό δε ισχύει και για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συνδυασμού Σας που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία έχουν ομοίως εγκρίνει ομοφώνως τις άνω αποφάσεις.
Περαιτέρω, πολύ καλώς γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο των παραπάνω άρθρων είναι παντελώς ψευδές, κακόηθες και συκοφαντικό, και παρ’ όλα αυτά εν πλήρη γνώσει της αναλήθειας αυτών τα δημοσιεύσατε στον ιστότοπο της Παράταξής σας, εξυπηρετώντας άγνωστες σε εμένα σκοπιμότητες.
Πλέον δε συγκεκριμένως, γνωρίζετε πολύ καλά ότι: i) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας έχουν συμβάλει τα μέγιστα πλείστοι τοπικοί φορείς (όπως σχολεία και οι Σύλλογοι Γονέων αυτών, ΚΑΠΗ, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, οι πολιτιστικοί και εθνικοτοπικοί Σύλλογοι), η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου – Αχαρνών – Πετρουπόλεως και ο εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλοι οι Υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και μεγάλος αριθμός δημοτών που ενεργούν εθελοντικά, ii) το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας διανέμει αποκλειστικά μόνο αυστηρώς ελεγμένα και τυποποιημένα τρόφιμα και κατεψυγμένα προϊόντα που προμηθεύεται ο Δήμος
ή προέρχονται από δωρεές τα οποία είναι άριστης ποιότητας, iii) εκατοντάδες δημοτών είναι ενταγμένοι στα επισιτιστικά προγράμματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και τους ιερούς ναούς, ο δε αριθμός αυτών αυξάνεται καθημερινά, iv) η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα είναι ευχερέστατη, τυχόν δε ελλείψεις δικαιολογητικών καλύπτονται κατά περίπτωση με τη συνδρομή κοινωνικού λειτουργού της Κοινωνικής Υπηρεσίας, v) κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το ετήσιο πραγματικό (και όχι το τεκμαρτό) εισόδημα, προς όφελος, δε, των Δημοτών μας λαμβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας και οι συνθήκες στέγασης, τα δε διαλαμβανόμενα στο από 17.10.2012 άρθρο σας περί του ότι δήθεν τίθεται κριτήριο αποκλεισμού βάσει της ακίνητης περιουσίας του Δημότη δεν αποτελούν παρά ασύστολα ψεύδη και μυθεύματα, vi) ο Δήμος Ιλίου και η Δημοτική Αρχή αξιοποιεί το αποθεματικό του για την εφαρμογή της Κοινωνικής Πολιτικής με απόλυτη διαφάνεια, αξιοπιστία και πρωτίστως σεβασμό στον Πολίτη, vii) άποροι δημότες δύνανται να καλούν με «αναπάντητη» κλήση (ήτοι χωρίς χρέωση) απευθείας το γραφείο Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας του Δήμου Ιλίου, οι δε αρμόδιοι υπάλληλοι επικοινωνούν με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο και συνακόλουθα ουδεμία κλήρωση τροφίμων σε «τυχερούς» πραγματοποιείται καλώντας οιοδήποτε νούμερο, με χρέωση 3 € ανά κλήση, viii) η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου είναι απολύτως οργανωμένη και λειτουργεί εύρυθμα από το έτος 2007 εξυπηρετώντας χιλιάδες δημότες μας, από τα Χριστούγεννα, δε, του έτους 2011 υλοποίησε το θεσμό της Τράπεζας Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης, και από τις αρχές του 2012 έως και σήμερα έχει δαπανήσει το ποσό των 150.000,00 € περίπου για υποστήριξη και εφαρμογή των Προγραμμάτων Επισιτιστικής Υποστήριξης.
Επειδή, ο Συνδυασμός σας, ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας με το όνομα χώρου «www.asi.gr», υπέχει αντικειμενική ευθύνη και ενέχεται για την αποκατάσταση των άνω προσβολών που συντελέστηκαν στο διαδίκτυο (internet) μέσω αυτής, από τη δημοσίευση των προαναφερόμενων επιλήψιμων άρθρων – δημοσιευμάτων.
Επειδή, η εσκεμμένη παραποίηση της αλήθειας και η σπίλωση, ο εμπαιγμός και η κοροϊδία δημοσίων προσώπων και αξιοθαύμαστων δημοτικών έργων, και μάλιστα όταν αυτά πραγματοποιούνται εν πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας, δεν αποτελεί «αποτελεσματική αντιπολίτευση», παρά καθαρή σπέκουλα και θρασύτατη απόπειρα εξαπάτησης των δημοτών του Ιλίου, αποσκοπούσα στη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων υπέρ της παράταξής
σας, η οποία από τη μία υιοθετεί άρθρα οχυρωμένη στην ανωνυμία «Κατοίκων Ιλίου», και από την άλλη αυτοαναιρείται υπερψηφίζοντας αυτά που εν συνεχεία ανερυθρίαστα λοιδωρεί.
Επειδή, τελείτε εν γνώσει της αναλήθειας των διαλαμβανομένων στα παραπάνω δημοσιεύματα, και, παρ’ όλα αυτά, διαδώσατε αυτά σε ευρύτατο κύκλο προσώπων, έχοντας πλήξει κατάφωρα την τιμή, την προσωπικότητα και την υπόληψη εμού υπό την άνω ιδιότητά μου, καθώς και των εθελοντών και των εργαζομένων στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, όπως και των μελών όλων των ως άνω τοπικών συλλόγων και φορέων της περιοχής και των λοιπών μελών της Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία εποπτεύει και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, μα πάνω από όλα προσβάλετε την τιμή, την υπόληψη και την προσωπικότητα όλων των εξυπηρετούμενων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου γελοιογραφώντας την ανάγκη τους.
Επειδή, ρητώς επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για την αποκατάσταση της πληγείσας τιμής και υπόληψής μου, ως αυτή εθίγη από τα πλείστα όσα ψευδή, κακόβουλα και συκοφαντικά διαλαμβάνονται στα ανωτέρω δημοσιεύματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ εντονότατα για τα όσα ψευδή και δυσφημιστικά διαλαμβάνονται στα ανωτέρω από 15.10.2012 και 17.10.2012 άρθρα, αναρτημένα στην ιστοσελίδα σας, και σας ΚΑΛΩ όπως εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας: α) προβείτε στη διαγραφή αυτών, β) αναρτήσετε στην αρχική σελίδα της άνω ιστοσελίδας αυτούσια την παρούσα εξώδικο, και διατηρήσετε αυτήν στην ως άνω θέση για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, και γ) όπως στο μέλλον απόσχετε από κάθε προσβλητική και αναληθή αναφορά σχετικά με τη Δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου και τη λειτουργία του Θεσμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Διαφορετικά σας ΔΗΛΩΝΩ ότι θα λάβω όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μου.

Με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τη δημοτική παράταξη στην οποία αυτή απευθύνεται, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην οικεία συνταχθησομένη έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, 19η Οκτωβρίου 2012

Ο εξωδίκως καλών

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΕΠΑ


      Πανελλήνια - Παναναπηρική κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας που
      λειτουργούν ΚΕΠΑ
      Ανοιχτή επιστολή τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 16ης
      Οκτωβρίου 2012, προς τον Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
      Πρόνοιας κύριο Ι. Βρούτση, με θέμα: «Πανελλήνια - Παναναπηρική
      κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας που λειτουργούν ΚΕΠΑ. Η
      Ε.Σ.ΑμεΑ, καλεί σε δυναμικές κινητοποιήσεις όλους τους φορείς μέλη της.
      Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ώρα 11, έξω από τις Διεύθυνσεις των ΚΕΠΑ της χώρας».
      Ανοιχτή Επιστολή της Ε.Σ.ΑμεΑ.

      Προς τον Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι.
      Βρούτση

      Θέμα: «Πανελλήνια - Παναναπηρική κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας
      που λειτουργούν ΚΕΠΑ.
      Η Ε.Σ.ΑμεΑ, καλεί σε δυναμικές κινητοποιήσεις όλους τους φορείς μέλη της
      Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ώρα 11,
      έξω από τις Διεύθυνσεις των ΚΕΠΑ της χώρας»

      ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

      Κύριε Υπουργέ,

      Η Ε.ΣΑμεΑ έχει απευθυνθεί σε εσάς, τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας για
      θέματα ΚΕΠΑ κ. Ν. Παναγιωτόπουλο και τη Διοίκηση του ΙΚΑ για τα δυσεπίλυτα
      και παγιωμένα πλέον προβλήματα που παρουσιάζονται στην  οργάνωση και
      λειτουργία των ΚΕΠΑ.  

      Η απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες
      παθήσεις στα ΚΕΠΑ, η μακροχρόνια αναμονή  «φυλακισμένων» ΑμεΑ στις λίστες
      των ΚΕΠΑ προκειμένου να επανεξεταστούν και η αναστολή της σύνταξης
      αναπηρίας ή του επιδόματος αναπηρίας τους προετοιμάζει την κοινωνική
      ευθανασία τους.

      Η Ε.Σ.Α.μεΑ υπό το βάρος αυτής της  κατάστασης που αγγίζει τα όρια της
      βαρβαρότητας καλεί σε πανελλήνια κινητοποίηση διαμαρτυρίας τα άτομα με
      αναπηρία χρόνιες παθήσεις, τα μέλη των οικογενειών τους και κάθε
      ευαισθητοποιημένο πολίτη στα θέματα που αφορούν την αναπηρία έξω από κάθε
      διεύθυνση ΚΕΠΑ σε όλες τις πόλεις της χώρας.

      Η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και  διεκδίκησης του σεβασμού και της
      αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους θα γίνει για
      τους πολίτες της Αθήνας την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 έξω από τη Διοίκηση
      του ΙΚΑ στην οδό Σωκράτους και Αγ. Κωνσταντίνου, ώρα 11, και θα συνεχίσει
      με πορεία των συγκεντρωμένων προς το Υπουργείο Εργασίας. Ανάλογες
      κινητοποιήσεις την ίδια ημέρα και ώρα θα πραγματοποιηθούν από τους
      περιφερειακούς τοπικούς φορείς των ΑμεΑ και των οικογενειών τους σε κάθε
      πόλη της χώρας που λειτουργεί  Διεύθυνση ΚΕΠΑ. 

      Με αυτές τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα στον
      επανασχεδιασμό της λειτουργίας και οργάνωσης των ΚΕΠΑ, σύμφωνα με τις
      αρχές της διαφάνειας της επιστημονικότητας της αδιαβλητότητας και του
      σεβασμού στα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των
      οικογενειών τους.

      Το πλαίσιο των αιτημάτων που διεκδικούμε την άμεση ικανοποίησή τους είναι
      τα ακόλουθο: :

      Για τους επί μήνες εγκλωβισμένους ΑμεΑ στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, των
      οποίων έχει διακοπεί η σύνταξη ή το επίδομα και για όσους από εδώ και στο
      εξής καταθέτουν αιτήσεις για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους απαιτείται
      νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καθοριστεί με ρητό και σαφή τρόπο:   

      • η επαναχορήγηση της σύνταξης ή του προνοιακού, επιδόματος και οιοδήποτε
      επιδόματος αναπηρίας αναδρομικά από την ημερομηνία αίτησής τους για
      επανεξέταση, δηλαδή για όσους μήνες βρίσκονται σε αναμονή και έως ότου
      ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης τους,

      • Για όσους καταθέτουν από εδώ και στο εξής αίτηση επανεξέτασης για τη
      συνέχιση καταβολής  προνοιακού επιδόματος ή σύνταξης αναπηρίας να οριστεί
      η αυτόματη ανανέωση της Γνωμάτευσης που έχει λήξει, έως ότου ολοκληρωθεί η
      διαδικασία επανεξέτασης τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές και εκδοθεί η
      νέα Γνωμάτευση.

      • Ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων για όσο χρόνο βρίσκονται
      στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς
      μετά το πρώτο εξάμηνο αναμονής στις λίστες των ΚΕΠΑ η υγειονομική κάλυψη
      αφορά αποκλειστικά τα φάρμακα και τις θεραπείες που απαιτούνται για την
      πρωτογενή πάθηση/αναπηρία.

      Κατ’ αυτό τον τρόπο θα  αποφορτιστούν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ,
      δίνοντας τη δυνατότητα να προχωρήσει ταχύτερα η εξέταση όσων καταθέτουν
      αίτηση πρώτη φορά για την χορήγηση σύνταξης η προνοιακού
      επιδόματος/επιδόματος αναπηρίας με την παράλληλη επανεξέταση όσων έχει
      λήξει η γνωμάτευση αναπηρίας τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν οι
      επανεξεταζόμενοι σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
      

      Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 με τη
      συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα :

      • στη συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010 και με άλλες
      κατηγορίες αναπηρίας σοβαρές και μη αναστρέψιμες, διότι παρατηρείται
      γενικευμένο το φαινόμενο οι Υγειονομικές Επιτροπές να χορηγούν
      γνωματεύσεις με λήξη της ισχύς τους σε ένα χρόνο για παθήσεις και
      αναπηρίες μη αναστρέψιμες όπως είναι ο ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης και
      άλλες. Τέτοιου είδους πρακτικές είναι φανερό ότι φορτώνουν αναίτια το
      σύστημα πιστοποίησης και αυξάνουν το χρόνο αναμονής για την εξέταση των
      ατόμων με αναπηρία με όλες τις γνωστές συνέπειες στην οικονομική και
      κοινωνική ζωή αυτών και των οικογενειών τους.

      • στην αναθεώρηση – συμπλήρωση σημαντικών κεφαλαίων του νέου Πίνακα
      Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, βάσει σύγχρονων επιστημονικών και
      ιατρικών δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι ο νέος Πίνακας Προσδιορισμού
      Ποσοστών Αναπηρίας έχει ελλείψεις και δεν αναφέρεται σε σειρά σπάνιων
      παθήσεων, ενώ βασίζεται και σε αντιεπιστημονικά δεδομένα τα οποία δεν
      ακολουθούν στις σύγχρονες εξελίξεις.

      Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΙΚΑ δεδομένου ότι αποτελεί
      έναν από τους κύριου οργανισμούς σχεδιασμού εφαρμογής και υλοποίησης
      κοινωνικών και ασφαλιστικών πολιτικών για την αναπηρία.

      Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3863 προκειμένου:

      • η νέα γνωμάτευση αναπηρίας να εξασφαλίζει, βάσει και της φιλοσοφίας στην
      οποία στηρίζεται ο  νόμος,  ενιαία υγειονομική κρίση για όλες τις
      κοινωνικές και οικονομικές παροχές, ώστε το άτομο με αναπηρία να μην
      υπόκειται αναίτια σε καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης. 

      • θεσμική διάταξη, μέσω της οποίας, η ενιαία υγειονομική κρίση του ΚΕΠΑ θα
      ισχύει για κάθε  οικονομική και κοινωνική παροχή, και μέσω της οποίας θα
      ορίζεται ότι κατισχύουν προϊσχύουσες διατάξεις που αφορούν στην αξιολόγηση
      και πιστοποίηση της αναπηρίας.

      • να εκπονηθούν προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, βάσει των οποίων θα
      εκπαιδεύονται οι γιατροί του Ειδικού Σώματος, και τα οποία θα ανανεώνονται
      βάσει των αναγκαίων επικαιροποιήσεων του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών
      αναπηρίας, όπως και σύσταση και λειτουργία της επταμελούς επιτροπής
      αξιολόγησης της εκπαίδευσης των ιατρών στην οποία συμμετέχει θεσμικά η
      Ε.Σ.ΑμεΑ. Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις σύμφωνα με τις
      οποίες οι γιατροί προχωρούν σε δική τους εκτίμηση και δεν αποδίδουν τα
      ποσοστά που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 1506/ΤΒ΄/4-5-2012.  

      5. Ειδική μέριμνα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιωτικών
      περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι
      κάτοικοι ΑμεΑ, που διαβιούν σε νησιά τα οποία δεν διαθέτουν Διευθύνσεις
      ΚΕΠΑ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, έως ότου ληφθούν οριστικά μέτρα για την
      αντιμετώπισή του θέματος (π.χ. ίδρυση Διεύθυνση ΚΕΠΑ, σύστημα κατ’ οίκον
      υγειονομικής εξέτασης κ.λπ) θα πρέπει το κόστος να καλύπτεται από μέρους
      της Πολιτείας.

      6. Θεσμική πρόβλεψη για την υποχρέωση των Υγειονομικών Επιτροπών να
      προβαίνουν σε κατ’ οίκον εξέταση εκείνων των ατόμων με αναπηρία που
      αποδεδειγμένα και αντικειμενικά δεν μπορούν να μεταβούν εξαιτίας της
      βαρύτητας της αναπηρίας τους στις Διευθύνσεις των ΚΕΠΑ.  Έως και την
      κατάρτιση σαφούς θεσμικού πλαισίου για την εξέταση κατ’ οίκον προτείνεται
      σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του
      εξεταζόμενου να μεταβαίνει στην οικία του, ιατρός εξειδικευμένος της
      ανάλογης αναπηρίας/πάθησης και σε συνάρτηση με τα στοιχεία του ιατρικού
      φακέλου να αποφασίζει για το προσδιορισμό του βαθμού αναπηρίας.  Τα
      ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει η διαδικασία
      δειγματοληπτικού ελέγχου για ευνόητους λόγους.

      7. Μείωση του καθορισμένου αριθμού αιτήσεων (15) που έχει οριστεί για κάθε
      κατηγορία αναπηρίας προκειμένου να αξιολογηθούν οι αιτήσεις τους , εφόσον
      ο χρόνος συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού δημιουργεί χρονοβόρες
      καθυστερήσεις. Αναφερόμαστε σε κατηγορίες αναπηρίας οι οποίες δεν είναι
      διαδεδομένες στον πληθυσμό, και ως εκ τούτου ο αριθμός 15 είναι μεγάλος.

      8. Κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε αξιολόγηση και
      πιστοποίηση της αναπηρίας για τη χορήγηση σύνταξης και χορήγησης
      προνοιακών επιδομάτων και πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας.

      9. Αυτόματη οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας, εφόσον η κατηγορία
      αναπηρίας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
      3846/2010 και ο βαθμός αναπηρίας έχει προσδιοριστεί στο 80%. Το μέτρο
      μπορεί να οδηγήσει στην αποφόρτιση του συστήματος πιστοποίησης και
      αξιολόγησης της αναπηρίας.

      10. Κατάργηση του μέτρου της καταβολής του ποσού των 46,14€ από μέρους των
      αιτούντων αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας το οποίο θεωρούμε
      απαράδεκτο την παρούσα οικονομική περίοδο συρρίκνωσης των εισοδημάτων των
      φτωχών λαϊκών στρωμάτων του πληθυσμού. Επισημαίνουμε ότι η καταβολή των
      46.14€ σε όσους ενίστανται στο αποτέλεσμα της Α/Βάθμιας Επιτροπής και
      προσφεύγουν στη Β/Βάθμια αποτελεί βάρβαρο και  εγκληματικό οικονομικό
      μέτρο για τους φτωχότερους των φτωχών της χώρας μας.

      Κύριε Υπουργέ,

      Δώστε λύση τώρα στα μείζοντα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργία των ΚΕΠΑ,
      τα οποία πλέον έχουν καταστεί τόποι οικονομικού κοινωνικού  ψυχικού
      βασανισμού των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών
      τους.


      Με εκτίμηση

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


      Πίνακας Αποδεκτών:
      -Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
      -Γραφείο Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ
      -Γραφείο Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ κ. Ευ. Βενιζέλου
      -Γραφείο Προέδρου Ανεξάρτητων Ελλήνων
      -Γραφείο Προέδρου ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλη
      -Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΚΚΕ κ. Αλ. Παπαρήγα
      -Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
      -κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, Υφυπουργό Εργασίας
      -κ. Π. Κόκκορη, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
      -κ. Ευ. Μπέκου, Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας
      -κ. Β. Κοκκινάκη, Γεν. Διευθυντή Πρόνοιας
      -κ. Μανθοπούλου, Προϊσταμένη Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
      -κ. Ρ. Σπυρόπουλο, Διοικητή ΙΚΑ
      -κ. Δ.  Πατσούρη Yποδιοικητή ΙΚΑ
      κ. Ε. Νιαρχάκου , Προϊσταμένη Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας
      -Φορείς - Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 35 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ίλιον, 27/09/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               Αριθ.Πρωτ: 2034
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΠ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Νέστορος 101, Ίλιον
ΤΚ: 131 22
ΤΗΛ: 213 2030178
FAX: 210 2696866
E-MAIL:ilionbns@ilion.grΓια την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                                     για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
                            «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. »  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.        Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.        Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
3.        Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).
4.        Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5.        Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
6.        Την υπ' αριθμ.116/18-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου» περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη των αναγκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου».
7.        Το υπ' αριθμ. 34507/30858/20-7-2012 έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί αποστολής αιτήματος του Δήμου Ιλίου και των ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ιλίου και «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης Δήμου Ιλίου», για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το έτος 2012.
8.         Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/58/18506/30.8.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
9.        Το υπ΄αριθμ. 33107/31-8-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
10.   Την υπ' αριθμ. 118/10-9-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου» περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων  των εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012, για τις υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου.  
11.   Την υπ' αριθμ. 254/13-9-2012 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012, για τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιλίου.  
12.   Την υπ΄αριθμ. 42214/37472+40454/36081/21-9-2012 απόφαση του Γ.Γ. αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 254/2012 απόφασης  του Δ.Σ. Δήμου Ιλίου.
13.   Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ. Β΄/14-6-2011) η οποία τροποποιεί και κωδικοποιεί την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ: 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ. Β΄/29-4-2010) με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
14.   Τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων γυναικών που προέκυψαν από τη σύζευξη οριστικών πινάκων επιλέξιμων φορέων/δομών, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1035/19-6-2012 πρόσκλησης προς τους αναδόχους φορείς/δομές, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με τους Οριστικούς Πίνακες κατάταξης δυνητικά ωφελουμένων γυναικών και συγκεκριμένα για το Δήμο Ιλίου , Νομού Αττικής , Περιφέρειας Αττικής  .
15.   Το υπ΄ αριθμ.ΦΕΚ 1304/τ.Β΄/16-6-2011 συγχώνευσης Νομικών Προσώπων και σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.»Δήμου Ιλίου.
16.   Τους Ο.Ε.Υ. των συγχωνευμένων Ν.Π.Δ.Δ.: α) Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιλίου ΦΕΚ 271/τ.Β΄/7-3-2002 και ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου ΦΕΚ1415/τ.Β΄/15-7-2009.
17.   Την υπ΄αριθμ.2118/12-10-2012 βεβαίωση της προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου», ότι οι αιτούμενες θέσεις της ΣΟΧ1/2012 αφορούν νέες προσλήψεις και όχι ανανεώσεις ή παρατάσεις  συμβάσεων και δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α..
18.    Την υπ΄αριθμ.2117/12-10-2012 βεβαίωση της προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου»,   περί ύπαρξης πιστώσεων.Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου», που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.ΑΔήμουΙλίου
Για τη λειτουργία των δομών «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί»
Δήμος Ιλίου
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2013,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
10
102
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.ΑΔήμουΙλίου
Για τη λειτουργία των δομών «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί»
Δήμος Ιλίου
ΔΕ
 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2013,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
10
103
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.ΑΔήμουΙλίου
Για τη λειτουργία των δομών «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί»
Δήμος Ιλίου
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2013,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
5
104
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.ΑΔήμουΙλίου
Για τη λειτουργία των δομών «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί»
Δήμος Ιλίου
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2013,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
10

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
102
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ήΚοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


103
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής . 

104
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
μονάδες
0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
800

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
3*
4
5
6
7
8
9
10
11
12
….
μονάδες
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
….
      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα   

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
μονάδες
30
60
110

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδες
50
100
150
200
250
….

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
κατηγορία ΔΕ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
μονάδες
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
57
58
59
60 και άνω
μονάδες
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
399
406
413
420
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργασυναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101,102
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ


103
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟIΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

104
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟIΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-3-2012»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ιλίου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλείαυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax210 6467728 ή 213 1319188.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.» Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101, ΤΚ 131 22., Ίλιον, απευθύνοντας την στο Γραφείο Διεύθυνσης,  υπόψη κας Κρητικού Ακ. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2030178, 213 2030190 και 213 2030032).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιλίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές àΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων àΔιαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.


Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης καθώς και των Π.Δ. 164/2004 & Π.Δ.180/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-3-2012», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ