meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ


24.7.12
Καινοτόμος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
Ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου, στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 19.07.2012, εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση που αφορά την εξασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος, με σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση οικογενειών που τους έχει διακοπεί το ρεύμα ή απειλούνται με διακοπή και που το εισόδημά τους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Με ιδιαίτερη ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό των οικογενειών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος κατανάλωσης ρεύματος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, πιστεύοντας πως η παροχή ρεύματος αποτελεί κοινωνικό αγαθό, γεγονός που εναρμονίζεται πλήρως με τον κοινωφελή χαρακτήρα της ΔΕΗ, ζητά την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής του, ανεξαρτήτως οφειλών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση της νέας τεχνολογίας, που δίνει την τεχνική δυνατότητα στη ΔΕΗ, με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών, να παρέχει προγραμματισμένα και με πλήρη έλεγχο, την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, καλύπτοντας τις βασικές τους καθημερινές ανάγκες. Η δαπάνη θα μπορούσε να καλυφθεί από την ίδια τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, θα αναλάβει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των οικογενειών αυτών, μέσω προπληρωμένης κάρτας, μετά την τοποθέτηση, από τη ΔΕΗ, ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών, οι οποίοι θα διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα.

[ακολουθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου]


Αρ.ή,·. Πρώτ. \ή[ΐπΐ) Tl.mr 3SI14/25-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 216/2012                                  
Λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας
Σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 36035/13-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 13-07-2012
Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
δημαρχος: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ προεδρος: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αντιπροεδρος: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ γραμματεας: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
αντιδημαρχος: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αντιδημαρχος: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αντιδημαρχος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αντιδημαρχος: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
μελη δ.σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Παπαδογιαννάκη Α., Βλάχου Β., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο Δ.Σ. κος Κακούρης Α. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 6ου θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 8ου θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη κατά πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1° θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας» λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας.
Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ο οποίος είπε ότι:
«Με ιδιαίτερη ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό των οικογενειών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος κατανάλωσης ρεύματος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, πιστεύοντας πως η παροχή ρεύματος αποτελεί κοινωνικό αγαθό, γεγονός που εναρμονίζεται πλήρως με τον κοινωφελή χαρακτήρα της ΔΕΗ, ζητά την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής του, ανεξαρτήτως οφειλών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση της νέας τεχνολογίας, που δίνει την τεχνική δυνατότητα στη ΔΕΗ, με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών, να παρέχει προγραμματισμένα και με πλήρη έλεγχο, την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, καλύπτοντας τις βασικές τους καθημερινές ανάγκες. Η δαπάνη θα μπορούσε να καλυφθεί από την ίδια τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, θα αναλάβει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των οικογενειών αυτών, μέσω προπληρωμένης κάρτας, μετά την τοποθέτηση, από τη ΔΕΗ, ηλεκτρονικών «έξυπνων», οι οποίοι θα διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω
Να διεκδικήσει την εξασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνο;)ν» μετρητών, να παρέχει προγραμματισμένα και με πλήρη έλεγχο, την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, καλύπτοντας τις βασικές τους καθημερινές ανάγκες, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.
Η δαπάνη θα μπορούσε να καλυφθεί από την ίδια τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, θα αναλάβει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των οικογενειών αυτών, μέσω προπληρωμένης κάρτας, μετά την τοποθέτηση, από τη ΔΕΗ, ηλεκτρονικών  μετρητών, οι οποίοι θα διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ


  Με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιλίου και Γραμματέα της Επιτροπής Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Βαγγέλη Αυγουλά, διεξήχθησαν στο Φάρο Τυφλών της Ελλάδος δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης για τα μέλη, τους φίλους  και τους εργαζόμενους του φορέα.

            Οι εξετάσεις είχαν ως στόχο την πρόληψη και διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) και άλλων πνευμονολογικών νοσημάτων και τον επιστημονικό τους συντονισμό είχε η κα Άννα Καρακατσάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας στη Β' Πνευμονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. Αττικόν.
            Πάνω από 70 άτομα με προβλήματα όρασης εξετάστηκαν στις φιλικές και προσβάσιμες γι’αυτούς εγκαταστάσεις του Φάρου Τυφλών στην Καλλιθέα, παρακάμπτοντας έτσι την ταλαιπωρία των ιατρικών ραντεβού που αργούν, τις ουρές και το συνωστισμό στα ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων σ’ένα ΕΣΥ που καταρρέει. Όλα πήγαν καλά χάρη και στο ευαισθητοποιημένο και καταρτισμένο προσωπικό της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και πολλοί συνάνθρωποι μας ωφελήθηκαν από μια εξέταση που έχει κόστος κάποιων δεκάδων ευρώ.

[ακολουθεί ευχαριστήρια επιστολή του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος προς τον κ. Βαγγέλη Αυγουλά]:

                                            Καλλιθέα, 29 Μαίου2012
                             Αρ. πρωτ: 35402


 

Κο Αυγουλά Βαγγέλη,
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ιλίου
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ιλίου
Κάλχου 48-50, Ίλιον
Τηλ. 213 2030013
Αγαπητέ κύριε Αυγουλά,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την σημαντική πρωτοβουλία και μεσολάβησή σας προκειμένου να διεξαχθούν στους χώρους μας δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης  για τα μέλη, τους εργαζόμενους και τους φίλους του φορέα μας. Τέτοιου είδους προσπάθειες και δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας αποτελούν πολύτιμες και σημαντικές υπηρεσίες γεγονός που αποδεικνύεται και από την απήχηση τους. 

Η συνεργασία μας με τα μέλη του προσωπικού της Μονάδας Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθώς και την υπεύθυνη ιατρό από το Αττικό Νοσοκομείο, κυρία Καρακατσάνη, υπήρξε άψογη και το σπουδαιότερο, η όλη διαδικασία έτυχε υψηλής απήχησης και αθρόας προσέλευσης.

Με τις θερμότερες ευχές μας για τη συνέχιση της συνεργασίας μας.
Γεωργία Μήλα
ΔιευθύντριαΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθηνάς 17
176 73, Καλλιθέα
Τηλ: 210 - 94 15 222
Fax: 210 - 94 15 271

ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

«ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ»

ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

·        8 στα 10 που επισκέπτονται το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής δεν έχουν εμβολιαστεί
Εκτεθειμένα σε σοβαρά λοιμώδη νοσήματα είναι χιλιάδες παιδιά  που δεν έχουν κάνει το βασικό εμβολιασμό γιατί οι γονείς τους είναι ανασφάλιστοι. 8 στα 10 που επισκέπτονται το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής προσέρχονται για δωρεάν  εμβολιασμό.
Το πρόβλημα αποτελεί βόμβα για τη Δημόσια υγεία καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να επιστρέψουν  σοβαρές ασθένειες, απειλητικές για τη ζωή, όπως ο τέτανος, ο κοκκύτης, η διφθερίτιδα, η ιλαρά, η ερυθρά, η μηνιγγίτιδα και η ηπατίτιδα Β.
Εκστρατεία Παιδικού Εμβολιασμού για παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων, καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, ξεκινά το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής από 20 Αυγούστου 2012. Σε πέντε σημεία της Αθήνας - στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και στα τέσσερα παραρτήματά του στους Δήμους Ίλιου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης και Ηρακλείου, θα καταγράφονται τα εμβόλια που χρειάζεται κάθε ανασφάλιστο παιδί από εθελοντές παιδιάτρους που στελεχώνουν τους εμβολιαστικούς σταθμούς.

Η δράση υλοποιείται με τη στήριξη των Δημάρχων Ίλιου κου Ζενέτου, του Δημάρχου Ηλιούπολης κου Βαλασσόπουλου, του Δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κου Πανά και του Δημάρχου Νέου Ηρακλείου κου Βαλασσόπουλου

Πληροφορίες για τους τόπους και το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών θα δίνονται από 20 Αυγούστου στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, Σεβαστουπόλεως 113, 3ος όροφος. στο τηλέφωνο 2103847374

Οι γονείς θα μπορούν να προσκομίζουν τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους από τις 20 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2012, να καταγράφονται στις εμβολιαστικές λίστες. Οδηγίες για το πρόγραμμα εμβολιασμών θα τους δοθούν στους ανωτέρω σταθμούς, ενώ οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου στους κατόπιν ραντεβού. Παιδιά που είναι πλήρως ανεμβολίαστα, θα κάνουν το λεγόμενο "catch up" στην εμβολιαστική τους φαρέτρα, με προτεραιότητα στα πιο ζωτικής σημασίας εμβόλια του Βασικού Εμβολιασμού. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι στον παιδικό εμβολιασμό καμία δόση και κανένα εμβόλιο δε χάνεται, όσος καιρός και αν περάσει από την προβλεπόμενη για την ηλικία τους κάλυψη. Τα παιδιά που θα εμβολιαστούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, θα παρακολουθούνται συστηματικά ώστε να προσέρχονται και μελλοντικά σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη χορήγηση των υπόλοιπων εμβολίων.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τόνισε « Έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο 223 γιατρών μελών του ΙΣΑ στην υπηρεσία ανασφάλιστων άρρωστων συμπολιτών μας που μας χρειάζονται. 87 εθελοντές γιατροί πλαισιώνουν την καθημερινή λειτουργία του Ιατρείου, ενώ είναι πολλοί οι συνάδελφοι που παρέχουν δωρεάν εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις σε όσους ασθενείς τις χρειάζονται.
Το Ιατρείο που στη διοικητική του στήριξη έχει 32 εθελοντές επιστήμονες και εθελοντές από την Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναική», ξεκίνησε τη λειτουργία του ως πρότυπη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και σήμερα, έξι μήνες μετά, έχει εξελιχθεί σε Σταθμό εξειδικευμένης και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, η οποία φαίνεται ότι έχει πέσει σημαντικά. Ξαναβλέπουμε ασθένειες που στον 21ο αιώνα είχαν εκλείψει. Οι χιλιάδες ανασφάλιστοι γονείς που δημιούργησε η οικονομική κρίση, αδυνατούν να αγοράσουν τα εμβόλια που συνιστούν το βασικό εμβολιασμό με αποτέλεσμα τα παιδιά να μένουν εκτεθειμένα σε όλα τα λοιμώδη παιδικά νοσήματα. Αυτό είναι μία μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία για την οποία θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία πριν να είναι αργά»

Από την πλευρά του ο  Γενικός  Διευθυντής της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» Κωστής  Δήμτσας, ανέφερε ότι: «Εδώ και καιρό ο Αρχιεπίσκοπος με την «Αποστολή», έχουμε διαπιστώσει τον κίνδυνο που υπάρχει στα παιδιά οικογενειών με ανασφάλιστους γονείς. Είμαστε αποδέκτες καθημερινά της αγωνίας των γονιών που ζητούν τη βοήθεια μας καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ολοκληρώσουν ούτε τον απαραίτητο κύκλο εμβολίων τους. Η κατάσταση που διαμορφώνεται στον τομέα της υγείας είναι τουλάχιστον δύσκολη ή και επικίνδυνη. Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανοίγουν την αγκαλιά τους στα παιδιά δίνοντας ένα φιλί προστασίας στη νέα γενιά της Ελλάδας μας. Η Αρχιεπισκοπή με τον ΙΣΑ θα βρεθούν δίπλα στο κάθε παιδί».


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Χιλιάδες Ανασφάλιστοι ασθενείς βρήκαν καταφύγιο στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του. Από την έναρξη της  λειτουργίας του Ιατρείου την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα έχει προσφέρει τις  υπηρεσίες  του σε περισσότερα από 3.500 άτομα εκ των οποίων το 74%  ήταν Έλληνες .
 Το 44% ήταν πρώην ασφαλισμένοι  του ΟΑΕΕ που είχαν  κάποια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία έκλεισε και στη συνέχεια έμειναν  ανασφάλιστοι αφενός λόγω των οφειλών στο Ταμείο τους, αφετέρου λόγω των οφειλών στην εφορία.
 Πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς την εφορία, αποκλείονται από οποιαδήποτε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αφού η έκδοση Βιβλιάριου Απορίας απαιτεί την τακτοποίηση των οφειλών τους προς την εφορία και την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας.
 Ακόμη, αρκετοί από τους προσερχόμενους, είναι άστεγοι που διαμένουν σε  κάποιο εξωτερικό χώρο  ή εγκαταλειμμένο  σπίτι. 46% ήταν πρώην ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν απολυθεί μέσα στην τελευταία τριετία και λόγω της παρατεταμένης ανεργίας, δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Τα συνηθέστερα προβλήματα υγείας ήταν ο καρκίνος, η αρτηριακή υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο σακχαρώδης διαβήτης, ενώ σε μικρότερες ηλικίες, συνηθέστερες είναι οι διαταραχές όρασης, οι θυρεοειδοπάθειες και τα ψυχιατρικά νοσήματα.

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμαχίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μέσω της ΜΚΟ της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την στήριξη των  ανασφάλιστων, άστεγων και παραμελημένων κοινωνικών  ομάδων του πληθυσμού που έχουν χτυπηθεί από την  οικονομική κρίση.Ειδικότερα το Ιατρείο προσέφερε τις  υπηρεσίες τους σε 1161 παιδιά. Το 84% αυτών προσήλθε για  δωρεάν  εμβολιασμό.

Στα πλαίσια λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου, που λειτουργεί με τη στήριξη του ΣΦΕΕ, πλήθους φαρμακευτικών εταιρειών και εθελοντών φαρμακοποιών για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανασφάλιστων ασθενών του Ιατρείο, καλύψαμε  την φαρμακευτική αγωγή στο 84 % των ασθενών που είχαν ανάγκη.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ και τη με τη στήριξη 23 δημάρχων της Αττικής δράση συγκεντρώνουμε χιλιάδες φάρμακα σε πλατείες για την κάλυψη των αναγκών των ανασφάλιστων πολιτών στα πλαίσια της δράσης "Όλοι μαζί μπορούμε και στην Υγείας" κάθε Σάββατο, όλο το καλοκαίρι.ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

·        Το Ακριτικό Οδοιπορικό Υγείας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής σε 14 ακριτικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας

·        Παραρτήματα Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής σε ακριτικό Νότο και Βορρά: Καστελόριζο Μεγίστης και Κυπρίνος Ορεστιάδας

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  στα πλαίσια λειτουργίας του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, οι δύο φορείς πραγματοποίησαν ένα Ακριτικό Οδοιπορικό Υγείας, από το νοτιότερο ως το βορειότερο άκρο μιας ξεχασμένης Ελλάδας, δημιουργώντας ένα δίκτυο ιατρικής και κοινωνικής στήριξης στους ακρίτες της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας: από το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, το Καστελόριζο, την απομακρυσμένη Γαύδο, την ακριτική ζώνη Χάλκης, Νισύρου, Σύμης, Κάσου, Καρπάθου, Ανάφης, Λειψών, Αρκιών, Αγαθονησίου, ως τα Λάβαρα του Σουφλίου,  τους Μεταξάδες του Διδυμότειχου και τον Κυπρίνο της Ορεστιάδας. Στόχος του Οδοιπορικού Υγείας ήταν η στήριξη των κατοίκων παραμεθόριων περιοχών, η διανομή φαρμακευτικού υλικού και αναλωσίμων μέσα από τις κοινωνικές Υπηρεσίες των τοπικών κοινωνιών και τα Αγροτικά Ιατρεία και η παράλληλη καταγραφή  των προβλημάτων και των υγειονομικών αναγκών των κατά τόπους περιοχών.
Μέσα από το Ακριτικό Οδοιπορικό Υγείας, που ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο του και αναμένεται να συνεχιστεί το φθινόπωρο του 2012, αγκαλιάζουμε τους ακρίτες της άγονης Ελλάδας, υιοθετούμε τα προβλήματα τους, και βοηθούμε όπως και όσο μπορούμε: εξοπλίζουμε τα Αγροτικά Ιατρεία και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των τοπικών κοινωνιών με φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, υιοθετούμε τα προβλήματα τους μα και τις προσδοκίες τους, καταγράφουμε τις ανάγκες τους και οικοδομούμε μία γέφυρα αλληλεγγύης σε μια ξεχασμένη Ελλάδα.

Στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, το ακριτικό Καστελόριζο  εγκαινιάζει στις 17 Αυγούστου 2012 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ Ιερώνυμος Β το Παράρτημα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στο Δήμο Μεγίστης.  Στόχος της ίδρυσης Παραρτήματος του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής είναι ο εφοδιασμός των κατοίκων του Καστελόριζου σε φαρμακευτικό υλικό και αναλώσιμα, η καταγραφή των υγειονομικών  τους ελλείψεων και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας με έμψυχο ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Επόμενος στόχος είναι η ίδρυση παραρτήματος και στο βορειοανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, στον ορεινό Κυπρίνο της Ορεστιάδας.

Ενώνουμε τα χέρια και μαζί προχωράμε. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί  που το κράτος δε μπορεί. Ενωμένοι, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Ιατρικός Κόσμος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μια κοινή προσπάθεια, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και μαζί προχωράμε. Με συνέχεια και συνέπεια. Με στόχο τον κάθε ασθενή, τον κάθε κάτοικο της Ελλάδας, σε όσο δύσβατο μέρος κι αν βρίσκεται.
Μέσα από το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφηκε πριν 6 μήνες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών μέσω της ΜΚΟ της ΑΠΟΣΤΟΛΗ, χαράζουν έναν δρόμο που στοχεύει στον άνθρωπο και στον ανθρωπισμό, μια προσπάθεια από πολλούς για πολλούς, με γνώμονα την αγάπη για το συνάνθρωπο που μας χρειάζεται.

Στη Συνέντευξη Τύπου παρευρέθησαν ο πρόεδρο του ΙΣΑ κος Γιώργος Πατούλης, ο Γεν Διευθυντής της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κος Κωστής Δήμτσας, ο Γεν Διευθυντής του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής κος Σωτήριος Δρίτσας, καθώς και ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κος Βασίλης Βαλασσόπουλος και η Αντιδήμαρχος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κα Νανά Καρατζιάν.


Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ             Ο Γεν Διευθυντής της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                  ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΤΣΑΣ

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΑΝ ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΟΤΟΜΟΤΡΙΣ ΣΕ ΡΑΓΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ

Προχωράμε σαν μια παλιά, χαλασμένη, τρισάθλια οτομοτρίς πάνω σε ράγες  που οδηγούν στο γκρεμό.

Του Δημήτρη Κωνσταντάρα


Επειδή αντιλαμβάνομαι πολύ καθαρά και μετά λόγου γνώσεως τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μου, την πολυπλοκότητα των προβλημάτων, τον ιστό μιας γνωστής «αράχνης» μέσα στο οποίο έχουμε πιαστεί και –κυρίως- την συνεχή υποβάθμιση του επιπέδου ζωής των συν- Ελλήνων, έχω όλη την καλή διάθεση να δω τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιτυγχάνουν.

Αντιμετώπισα από την αρχή την εκλογική διαδικασία ( με λίστα) του Ιουνίου και τη συγκρότηση αυτής της κυβέρνησης με ιδιαίτερο σκεπτικισμό και δυσπιστία και μάλιστα με Εθνικά και όχι κομματικά κριτήρια αλλά αποφάσισα να παρακολουθήσω με θετικό βλέμμα την προσπάθεια που θα γινόταν για να εφαρμοστεί μια Εθνική πολιτική την οποία επαγγέλλονταν προεκλογικά και τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης.

Ήθελα – και θέλω ακόμα-  να δω την αποφασιστικότητα με την οποία θα αντιμετώπιζαν τις όποιες «συζητήσεις» ( για αντιπαραθέσεις και αναδιαπραγμάτευση μιλούσαν οι μισοί, για κατάργηση των συμφωνιών οι μισοί των άλλων μισών) με τους βιαστές εταίρους μας, την εξυπνάδα και την ταχύτητα  εφαρμογής ορθών, έξυπνων και  δίκαιων λύσεων στις απαράδεκτες συνθήκες  καθημερινής διαβίωσης των απλών, βίαια φτωχοποιημένων  Ελλήνων που βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης.

Ήθελα –και θέλω ακόμα- να δω κάποια αχτίδα φωτός προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης με ταχύτατες διαδικασίες.
Ήθελα –και θέλω ακόμα- να δω μια ανάκαμψη σε κάποιους , ολίγους έστω αλλά κρίσιμους, τομείς της δραστηριότητας του κράτους αλλά και του ιδιωτικού τομέα.
Ήθελα –και θέλω ακόμα- να διαπιστώσω ότι κάτι, κάπου «κινείται» με σχεδιασμό και πρόγραμμα και χρονικές προδιαγραφές ώστε κάποιοι, έστω ελάχιστοι στην αρχή, να ξαναχαμογελάσουν και να ριχτούν με τα μούτρα στη δουλειά.
Ήθελα – και θέλω  ακόμα- να δω να ξεκινάει ΜΙΑ έστω καινούργια δραστηριότητα, ένα έργο, μια επιχειρηματικότητα ώστε να δούμε μια –ελαφρότατη έστω- μείωση της ανεργίας.
Ήθελα – και θέλω ακόμα- να ακούσω από την κυβέρνηση την εξαγγελία ΕΝΟΣ έστω μεγαλόπνοου Εθνικού σχεδιασμού ώστε να αποκτήσουν οι Έλληνες κάποιο στόχο, να αναγεννηθεί κάποιος ενθουσιασμός, να κεντριστεί το φιλότιμο του λαού μας.
Ήθελα – και θέλω ακόμα- να εξαγγελθεί μια έξυπνη και εμπνευσμένη πανελλήνια συστράτευση για κάποιο σκοπό, να ανακοινωθεί μια πανελλήνια προσπάθεια που να  μας φέρει όλους πιο κοντά και να σταματήσει η διαίρεση, να ξεκινήσει μια «δάδα» ελπίδας που να διατρέξει όλη την Ελλάδα σε μια λαμπαδηδρομία  αναγέννησης  με 3 -5 – 15 - 35.000 λαμπαδηδρόμους που θα  μεταφέρουν ένα μήνυμα ζωής από την Ορεστιάδα ως το Καστελόριζο.

Ήθελα πραγματικά να είμαστε εκεί και να βοηθήσουμε όλοι μας. Να μοιραστούμε την προσπάθεια, να κοιτάξουμε όλοι μαζί πέρα απ΄ τη μύτη μας, να αποκτήσουμε όλοι μας ένα συγκεκριμένο κοινό σκοπό. Κι όμως! Δεν γίνεται ΤΙΠΟΤΑ. Δεν αλλάζει ΤΙΠΟΤΑ. Προχωράμε σαν μια χαλασμένη, παλιά, τρισάθλια οτομοτρίς πάνω σε ράγες που οδηγούν στο γκρεμό.

Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

ΟΤΑΝ Η ΘΕΛΗΣΗ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

Όταν η θέληση νικάει τα πάντα!
      Τον Ιανουάριο του 2010 η Αϊτή χτυπήθηκε από έναν ισχυρό σεισμό που άφησε
      πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι 7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ που
      ταρακούνησαν τη χώρα της Καραϊβικής είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 316,000
      ατόμων με 300,000 να τραυματίζονται σοβαρά και πάνω από ένα εκατομμύριο να
      μένουν άστεγοι.


      Αρκετοί από όσους τραυματίστηκαν σοβαρά έμειναν ανάπηροι, χάνοντας χέρια
      και πόδια. Η ζωή τους δεν θα ήταν ποτέ πια η ίδια, ωστόσο το ποδόσφαιρο
      υπάρχει για να τη χρωματίζει.

      Δύναμή τους αποτελεί η θέληση καθώς χωρίς αυτή τίποτα δεν είναι εφικτό.
      Όταν υπάρχει ωστόσο φαίνεται περίτρανα πως μπορεί να νικήσει τα πάντα,
      ακόμη και εκείνα τα οποία φαντάζουν τρομακτικά δύσκολα. Και οι άνθρωποι
      που μείνανε ανάπηροι από τον καταστροφικό αυτόν σεισμό βρήκαν το κουράγιο
      και την αποφασιστικότητα να μη το βάλουν κάτω, να φορέσουν φανέλες και
      ποδοσφαιρικά παπούτσια, να βρουν μια μπάλα και να παίξουν ποδόσφαιρο!

      Πρόκειται για την ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες με την ονομασία «Team
      Zaryen», η οποία απαρτίζεται από δύο αποστολές, μία αποτελούμενη από
      άντρες και μία από γυναίκες. Και οι δύο «γεννήθηκαν» στο νοσοκομείο που
      νοσηλεύτηκαν όσοι και όσες βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια τον Ιανουάριο
      του 2010. Αμφότερες παίρνουν μέρος σε αγώνες με άλλες ομάδες αναπήρων. Οι
      ομάδες αποτελούνται από επτά παίκτες, οι οποίοι τρέχουν με πατερίτσες σε
      γήπεδο μικρών διαστάσεων. Το όνομα «Zaryen» στη γλώσσα της Αϊτής σημαίνει
      «ταραντούλα» και η επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος μόνο τυχαία δεν
ήταν.

      Η αράχνη ταραντούλα αντιπροσωπεύει σύμφωνα με τους ποδοσφαιριστές της
      ομάδας την προσπάθειά τους καθώς από τη μία διαθέτει πολλά πόδια (όπως και
      οι παίκτες που αγωνίζονται με πατερίτσες) και από την άλλη όταν χάνει το
      ένα της πόδι εξακολουθεί και περπατάει ενώ μέσα σε ένα χρονικό διάστημα
      αποκτά στη θέση του ένα άλλο (όπως και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που
      ευελπιστούν μια μέρα να ξαναπερπατήσουν διαθέτοντας ένα τεχνητό πόδι).

      Η προσπάθεια της ομάδας Zaryen λαμβάνει σημαντική οικονομική στήριξη από
      διάφορους φορείς, όπως από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, από τον οργανισμό
      που στηρίζει αθλητές με ειδικές ανάγκες, από την καθολική εκκλησία αλλά
      και από τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
      των ανθρώπων στην Αϊτή που επλήγησαν από τον σεισμό με την ονομασία
      «Project Medishare».

      Ο Γουίλφριντ Μασένα, ποδοσφαιριστής στην ομάδα Zaryen, έχει ήδη αποκτήσει
      τεχνητό πόδι με τη συμβολή του παραπάνω φορέα και μία πρόσφατη συνέντευξή
      του αντανακλά το κουράγιο και την αισιοδοξία που προσπαθεί να μεταδώσει σε
      συνανθρώπους του που αντιμετωπίζουν παρόμοια κινητικά προβλήματα.

      «Μιλάω με αρκετά άτομα με ειδικές ανάγκες και τους λέω πως μια μέρα θα
      μπορούν να είναι και αυτοί σαν και εμένα. Τους λέω πλέον πως μπορώ να
      περπατήσω, να τρέξω, να οδηγήσω. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορώ να
      κάνω με το καινούργιο μου πόδι που κι αυτοί θα μπορούν να κάνουν κάποια
      μέρα. Ακόμα κι αν υποφέρεις από κάποια αναπηρία, αυτό δεν σημαίνει πως η
      ζωή σου έχει τελειώσει», είχε επισημάνει ο Μασένα.

      Η Zaryen είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση
      ακριβώς έναν χρόνο μετά τον φονικό σεισμό του 2010. Τον Ιανουάριο του 2011
      αντιμετώπισε την Εθνική Ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες της Αϊτής (η οποία
      προϋπήρχε του καταστροφικού σεισμού) σε διπλές αναμετρήσεις. Ηττήθηκε σε
      αμφότερες τις συναντήσεις με 2-0 και 1-0, ωστόσο αυτό δεν είχε καμία
      απολύτως σημασία καθώς η χαρά της συμμετοχής ήταν αυτή που βγήκε
      κερδισμένη.

      Η Zaryen εξακολουθεί να δίνει το παρών μέχρι και σήμερα σε διεθνείς
      αναμετρήσεις με άλλες ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες ενώ παίκτες της
      έχουν ενσωματωθεί και στην Εθνική Ομάδα αναπήρων της Αϊτής, η οποία τον
      ερχόμενο Οκτώβρη θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ομάδων από άτομα με
      ειδικές ανάγκες που θα διεξαχθεί στη Ρωσία.

      ΠΗΓΗ: othersidefootball.com
      Πηγή Πληροφοριών: www.sportdog.gr
[αναδημοσίευση από www.blind.gr]

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

Δελτίο Τύπου τής Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και τού Πανελλήνιου Συνδέσμου
      Τυφλών τής 27ης Ιουλίου 2012, με θέμα: «Η κυβέρνηση ν΄ αφήσει τον
      κοινωνικό κανιβαλισμό και την συνεχή, εσκεμμένη στοχοποίηση των τυφλών».
      ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ
      ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
      ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
      ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
      ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
      ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
      ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541
      e-mail: eoty@otenet.gr
      www.eoty.gr

      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ
      ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
      ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
      ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
      ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ
      ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
      ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ & ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
      ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
      ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 - 104 32 ΑΘΗΝΑ
      ΤΗΛ: .2105245001, 2105228333, 2105228365, 2105245578  FAX : 210 5222112
      e-mail: pab@otenet.gr
      http://www.pst.gr

      Αθήνα: 27-7-2012
      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:706/709


      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
      Η κυβέρνηση ν΄ αφήσει τον κοινωνικό κανιβαλισμό και την συνεχή, εσκεμμένη
      στοχοποίηση των τυφλών

      Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
      (Π.Σ.Τ.) με αφορμή τα επαίσχυντα γεγονότα της διαπόμπευσης και
      καταρράκωσης της προσωπικότητας των ΑμεΑ στην Χίο, γεγονός που ξεχείλισε
      το ποτήρι της ακούσιας υπομονής, την οποία επιδεικνύουν οι εκατοντάδες
      χιλιάδες «ανυπεράσπιστοι» ανάπηροι της χώρας, στην πρώτη γραμμή των οποίων
      έχουν στοχοποιηθεί οι τυφλοί ως δείγμα αναλγησίας και πολιτικής τύφλωσης, 
      καλούν την κυβέρνηση όπως και τα media που την στηρίζουν να σταματήσουν το
      αισχρό παιχνίδι της ανεύρεσης αποδιοπομπαίου τράγου για τα δεινά που
      καταδυναστεύουν  το σύστημα υγείας και το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας
      και να σταματήσουν εδώ και τώρα να χρησιμοποιούν τους ανάπηρους ως το
      εύκολο άλλοθι για τα ανθρωποφαγικά μέτρα που λαμβάνονται καθημερινά κατ’
      επιταγήν των δανειστών.

      Οι τυφλοί και οι ανάπηροι γενικά, δεν είναι ούτε φοροφυγάδες, ούτε
      εισφοροδιαφεύγουν, ούτε φυσικά έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς
      δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό.

      Καλούμε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά:
      • να εξασφαλίσουν σε κάθε τυφλό και σε κάθε ανάπηρο πολίτη αυτής της χώρας
      την αξιοπρεπή διαβίωσή του,
      • να τιμωρήσουν παραδειγματικά όσους ευθύνονται για την απογύμνωση των
      αποθεματικών των ασφαλιστικών μας ταμείων,
      • να αποκαλύψουν τους υπεύθυνους και το σύστημα ανάδειξης των παράνομων
      αναπήρων, παραπέμποντάς τους ως επίορκους των καθηκόντων τους και
      • να πάρουν τα χέρια τους από τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων, τα
      οποία για τους περισσότερους αποτελούν την μοναδική πηγή επιβίωσης.

      Επιπλέον να σταματήσει άμεσα η απαράδεκτη ταλαιπωρία δεκάδων χιλιάδων
      αναπήρων που έχουν εγκλωβιστεί πάνω από ένα χρόνο τώρα στις Επιτροπές του
      ΚΕΠΑ  και αδυνατούν πλέον να εξασφαλίσουν τα προς το ζειν.

      Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών δηλώνουν σε
      όλους τους τόνους, ότι οι ανάπηροι δεν μπορούν να υποστούν καμιά περαιτέρω
      περικοπή, ζητούν κρατικό σύστημα υγείας, παιδείας και πρόνοιας για όλους
      και -σε αντίθετη περίπτωση- δηλώνουν αγωνιστικό παρόν απέναντι σε όποιον
      υψώσει ανόσια το ανάστημά του στους πιο φτωχούς και πιο αδικημένους αυτής
      τής χώρας.


      Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

      Ο Πρόεδρος
      Νικόλαος Γιαλλούρης

      Η Γενική Γραμματέας
      Παρασκευή Τσαβαλιά


      Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

      Ο Πρόεδρος
      Ηλίας Μαργιόλας

      Ο Γενικός Γραμματέας
      Γεράσιμος Μαρκέτος